nn o mo BR V'POItDB i5 '~-yt B^ÏOÈtTGQESvtórüwS^NiColaas-Rankopefl^1—RETCENTRUMVAN ZEELAND BW Gereedschap SLLAAS o Geschen 7 Zeeuwse Boterbabbelaars LJ LU H R< fa. D. BAK ELENBAAS P. PIETERSE uw swnusiimtit SERVIEL pet. Korting JANStVAN NOORDWIJK *s Heep'Tfendrlksklndorenstraet 7, Goes, Telefoon 2990 Al meer dan 50 ja Mijnsb 'lH«r Beid en's Spiegelfdbricage F. JANSEN ’a-Heer Hendrik.- kinderanatraat 16 Goes- Tol. 2426 Gebrs..de Jongh 'Grote Kade 36 Goes d.Berg J. es 0 St. NicolaasgescKenken -jpiJK Levend F HERT WELKOM! Boterletters Boter-wafe Bóter-sprita Boter-Schijfjes v. d. Kreek* voetbal f 23.80 hartstekens I KanenVooYulnn amea-Gelei voor Uw banTtm H. IQLLESTELLE -BOES IBUR RROEKSTRA Süötsj eijer's Bakkerij <^en Gedistilleerdhaodel' XlV. BLAHKBR fat en b</nb6ns riitkiitt- hitiiiiii Wat een genm ne'e Geltoer, ifepdoHne, Mixtures PJKv. Sprang, Goes 'jV-BondrikaMadoronatr 41 „LIBERTY" (nketbakkerij Van Melle Telefoon 2021 Goes DE PRIM J. A. STOKNARS - BOES ■aauesastraat 12. Tetfeaa 2312 F. van Vredegem TQPFKADB 17 GOBS - TBLBPOON 2019 Dt seek woor U ad pretUp koopt G. M. NUTTIGE GESCHENKEN SCHOENMAGRZIJn voor pij wnrwn DE MEEST OPW/NDENOE S/ORT Tui SINT NICOLA AS .EUBEL- EN TALAGB-GLAS n tuin «ril hsRinli wk. centraal kledingmagazijn Goes nj/J riant rrtZKade Geen dfeett U Se Hongaarse ni en WUdworri al geproefd 7 Het ia iets fijns I l-ll! i'ii tiu ■ip?>|.i.|!n|| ii»|-‘iry THtttHn TtHtttl IJ GOUD ZILVER UURWERKEN p*ES EZENHUIS VRAAGT UW - K R U I D E N I E R °t „Goese behoort Sint Nico tot onze vaste kn Dames-, Horen-, Jl Modlg>artllgl<n Tactische geschenken MMW CilEII Koteorstraat 7 GOES Tolo*oo«s 2669 NOG NIET COMPLEET/ ntan eF uit onza ult- !ios Inderkladlng 7,Hopla Ping-Pong** compleet I 2,75. 1 3,50,1 4,2» mms. Tafeltennis vanel I 4.— Bloemspulten Bloem- en/Cectusgletertjes Rugsproelers met demevelapparetuur Akef-tabletten j RaHia uit Tuinbouwhuis ,,HE zijn NUTTIG en ZEE^ Bloembolfei voor kamer (ook leverbaar l. C.J. m S I N T N I C O LAA S E NjkFÉt peraoonlj/k in onte taak aanwezig en dan intranet ieder kind EÉN KLEINE VERRASSING VOOR UW A HET SERJVf KONd Daar ei ■erviese U dAn Sts Nicolaa« Voor de betere merken LM t fl. va 8.45 geichonk H.t ktej I Iprgel oj i V tl WfWMCMm* r llewwetreat 16 SEESTENMAAKT «0 TEL-22JR In tltl-UUN 2/30 uOEi HKNKKLMANN AUGUSTA Hat aavdigvta >au voor 5. ooi an Main 'erdrr velo storten NI i mui! iiiiiiiiitiiin iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiïïiriïiii I Tooca Nagellak men irykert «n .1. ran 2 tot Sut Agend. •n ^ken post uders Ie verpakking zen, Schaaltjes Crocus JE adres v< Haarborstels ..../va. LU NyL Haarborstels v_a. IJt Haatte Toitetaptes; la riot oaae uttao- eerteriac. Speciaal in fijnere aituoeringen Cig aretten- kokers nótlit Import 90 vulling er doét •ie hfM SM gratia speciale -verpak- rlkaklndaraaatraat 9, Ga»», Telefoon 3980 P.8. Verkoopkantoor: Vciligglaa nato-rnlten Veot-azia lachtververaera Magda/enasfraat 7, Ierse Lam- K b.V. fif Leeaeoaera, Voor Uw St. Nicolass- cadeautje In verrassingen Iruln Speculaas r onse «eer ftne PEPBRBOLLBN GSTRAAT 5 - GOES It/U een pracht collectie en aan de aaeeate de onderdelen loc eerkrijgbaar zodat rie roer 1 persoon kant beginnen en «o langzamerhand attbreidrn 7» NOOFTGEDACHT Hoe toe* Srbavoa Steekbeitels STANLEY Stalen Seba iirliai 1 |.|i|pii IdiTpr v.v. Zakapi opsla takte! LM en 835 vanaf/0.88 tot 12.75 Seheerappnnden va. 8.TS Brllliaattae. Luxe doenj Ene do Q - GOES - - - /-»- VOOR IEDER FEEST leveren wij U DE JDISTE DD/MUKEN Daa ook voor Stat Nicolatu I dn ia Wijn, Likeuren, GediatiUeerd 1L BEESTENMMtXT POES - TELEF^gff 3083 S/V. Voor een goede vetzorgina/tfart Uur spiEjg^r^, ^^Hij maakt dan k< gebreide coll alsmede die Zich uitstekend lenen voor slaagt U goed onvoordelig bij Aoeordoou, Blokfinit to GuttoorltatM^ dccordeouinuotek om. MVBIB^BUIB Voor ham een dooa sigaret van 50 Voor haar o Als bgsondere S* attractte geren wij bij aankoop r. lampenkap' krt Homans Meisjesboek Jongensb Luxe doz< •VulpenH Vulpoftoden\ Vier-kleuten potloden BaU-ppint pennen cqes Agenda's i's vanaf 60 cent Kalenders 'leurpotloden Kleurboeken Prentenboeken enz, enz enz. BOEKHANDEL TELEFOON 3086 GORS Rijwiolhuis ^r ome collecties per riuk 018 12 Voor 1.80 UZ ONZB ETALAGES!! Het Bjrfpe, Koningstraat t Goes Sport- en Spoorbanket, S| Leuke St. Nic< Verder hebben trjj one ma Wit ejsd Bn denkt U rooCal om I Welnu. *n aardige die het altijd w is zo’n/Oo< Doo^Keel Nederland bekend Ddor héél Nederland /GEWAARDEERD1II pijpen, aansteken, a garenzén luxe dosep/sigaretten dtgerrnaupaafn sulinde" f Zmartrpoeete-r. Paaaechen OpeU Grote Markt speciaal voor Ooor kamerplanten i naturel en gekleurd oroolsel en Tuineerde Klnderspeden voor twin en strand Tuingereedschap 'fci praehtsorteriug Wil HKBBEN van do hoogst jdodi ponkapprn «ZSchen MET NYLON llii iHsrt i zua Ml rale i^erttert hebben gr durende de Bint blicolaasweken speciale LAGS I PRIJZKN rucTao TECHMtca mkau St. Ni< king. Kas de Petard p. fl. va8 JS Boldoot 6711 Solr de Paris'X. p. fl-VA- 14* p. fl. vjü 1.M .p.fl.vjJ 0.85 Zemoverp. fl. vxt 0.75 Lipetick, WUle OSS Haatte Haarkrollerd Voor oen degelijk 3t. Nlcolaaegeacb iimiiiu HaarHpiul ens elUgt U bQ /Voorheen Alburg) ’yH'Hendrikrkinderenatr Op COMZSnBLZSGJ de meest gee?r4< Komt U Gi Hebt U oase peweldlp mooie sortering ta SPSS L GOEDEREN el gdkleo I <fen moet U toch een. Zaterdag 29 NoeemBet 5 30 ubr rijn Overhemden Zellblnders Knoopdassen Wollen Vesten Hondschoenen Als spaciala Sint Nicolaas-aanbiedini Dames- en Mptsjeswintermantels Heren- etrJongens win ter jassen 1 Trainingspakken Trainingsbroeken Welle n^jaals Rlesden, Sokken ^Hoeden, Petten Mot Sint Hlcolaéa —n pracht Haa/dkataltla 'Haard of Kachel Wringer pf Wasmachine

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5