KREFFT ^scAuthfi i J\ ERISON’S 10/pcL korting DeJtui- en Mtranmaahrark op elpen eteStr „BERCO” 'T fulfil (Bloembolles Winterjassen, Tweeds Gabardine A Regenjassen dF® ,.TEI?rO. ZoUtljQftS? geen beZwaar f 16.90 HUIS REGENKLEDING GOEDE KLEDING FLITSE te pomoMtoel iaa 17 ■T^GOES ERS U. VLEUGEL-DIJK Déar kan n ia ma nd tegen/op! T_NG 0.75 ASCOT SWE c 6 -( 1 *S<mun njassen eöZa. MAATWER ea -/■ Ook Sp e ea rbeumatl wrijft JL- 2.65 Fa. A. M. VERTREGT Co. H. S. MlJ^lOUT*^ CONFECTIE Vtatte ERMAN rp - Ttltfoon 315 fatey, BJtouM ie 77^3 I I I MIDDELBURG f lilIElU J1C0I3 Slagerij Van Sabben gascombin grill-installat ie a f 5 til kBiiliiitj- inlMt sw^.Ri21. TEL 2175 LPNGE VORST SIR 65 DAMPO Dames "X ■d en o s *- f A De winter staat voor de deur/ v A g«h war GOE c Neem een echte Genieten eer van stamps Neem VAN SAB^ Lj/^gaurlgoROOKW Vers uH olge/ ET- EN GASOVENS vaktal '16,50 /Bakvormen. Spuiten. Deegrollen. Tulbandvormen enz. enz. jabardine Ber KOOPT TOCH *ór BUTAANGAS 229.— ^vloeren een w|j egaal l verplichting monsters ^amaAnuuiUtd ÏÏLanUti KindtAmardelt umt rotan. w-Ttt- tarr LUNCI Samen 2jöi N’S RST rohorgl Onder Reparatie ran U» patrol* IJZERHANDEL C.V. 5, LANGE VORSTSTRAAT 39-50 Ruim comfoor met 2 P afdekplaat M eM. 1148 Deze „Nieuwste Film” ven de bekende Geschenkenhuizen voortaan wekelijks in deze courant met de nieuwste geschenken en attractieve aanbiedingen phde f 4.95 Grlja, Bleu eas. ‘“’"ftoST La ran bontlaarsja. gevoerd en met e tchapanvacht- r inldgzool. MEDISCHE BANDAGES Hier is de nieuwe Goes ys H.H.AaoiK TE KOOP, aiea stalen beton ea tote< kraiwageaa met A of lachtbou aaa «peciaa AaLv.drB Laad- a/Tute Tdsfcea - X KATTBNDQXB TitaAtic ïïlanLtfd, 13J4 7,90 6,90 GOES - KLOK8TBAAT 31 TELEFOON M47 Puurgafffaskracht, gaxoadhald aa^zulvarhaid voor Uw hukl Wij vervormi oude damey4 voor >li C. BJDEL - G4 yEvarUen.traat 60 Ook leverbaar PRIJS j PraJht sar O ïïlooiz ïlotyeA, van wollen Gabardine 29.75 27fiO i: 22.50 19.75 TiuUatuAA en l^Aten s SpecialiteU - jA ^innen-ÏÏlantelA ïïlanUUa 6930 59.50 39,75 i Sxila^dine ïïlantelA I SnAnïdine- ïïlantetA KuuUa Re^encafiAA, la mooie kleuren 55 60 65 70 - 75 ïïleUjfA RegennvanteJti Grote keuze Draagt goede kleding Koopt ze voordelig bij: Lange Vorststraat 80/82 BQTERHAM-RECtAME I ze staan zó lauk 'v/ot modal mat */t n Linoleum- en Coloriettegels voor Woninj>rf^htlng Fa» Ca ORANJE ^'^Telefoon 2870 Voorstad 5 Goes Gncisttiit Kpurtt collectie Gr 3330 7930 26.75 JaIcoI i 3 Vrri I 13.95 21: eg 59.75 29.50 33.75 39.75 V 9J5 4 14/42 A- idering Uw y Q en ibttapeu i 235 an 387 t utrut H Tri. MM loos, guurig dock fifn« rookaroma 6 ♦J Laage Gem Foreid vow puur vark licht gekruid on met waar U so van g ipo .15.90 13.95 I-wielen Icdkft foto Froapt Kre/kel markt 14. Goes Telefoon 3117 VOOR RN of 11.50 Heel het fijnste bij Klokstraat, Goes Grote oven met Hebt U voor de Selzoetuveri najaarzkledlng al nagezieny Wij brengen U. in i 88 840 80 cM. 7.85 TKOOP e/vAN DE WEEK v /ONGENSOVERHEMDEN Tea PLUSFOURS heeft ze voor U ia goede sortering I lacht voor ons» Veer Spiegels, Mat en Etalage- Fijn Mits Blauw «chomor- lampfa compleet C4A.-- n^wee» Wll<w> 7 lompen In da fijnete uitvoering ven 4.S0 tot 37.80 50 5.75 In beige en bruin. i aai i saa .e..i.a s m 11 w LANGE VOB8T8TBAAT 84. GOES. TEL. Het toni seker nodlr, dat is het van een roede degelijke WH bieden V aan DAMES prima Poplin, met ruit- ^/yvopr de aantrekki %ye<is WATEBP1 144 breed. Een i swart. bent fjA8. [JASSEN van jeant-voering. prtis van filM. f POPLIN aan het stak, f LM, in groen f LM. irtijUpx-raiver WOLLEN STOFFEN, in marine, bruin, blauw en enkele mooie l-kleuren. ISO cm. breed, f 8.90 per m. ran de bekende joOa Mubbarcorsetten MBT GARANTIBI Uw* llt-hoed fits 12,50 de aller- - ES leuwafe afpeper», ^eZfoeeri. venTen, eeJZ ortrhtmden. aclfbindera. hand- hoénen. kotdtn m ran A ror Zr Z a a WQpgkardetraat, Om Pracht collectie HE REN MOD heuse 23.50 21. VraapT üw Knidaniar! >balou,4/dr*Mwa Varprotea GOES Goed paaiend, in 18.90 17.50 1 ■e-Seer Ipiirftiltolirirai TaMtoee NtoO Ruim» keuxwA nieuwste teodd ZijrtraatMiddelburg>a>tr. faragt J F I, in pruin. Zwart ea Grijs 16,3? J4.9? 11,90. 24,- 22.4 19.75 12.90 19.75 1^50 15.90 13.95 11,95 Geheel dubbal 42.50 39.75 37.50 >4,73 32,75 97.50 69.50 59.50 49,73 97.50 94.50 84.50 74.50 ^"67,50 6.10 635 64Ö 7.15 7.50 70 78 80 88 80 8,78 846 L78 1048 10,78 ^uarie Rookworst 100 gram 48 ct. /rlAM, 100 gram én IfWORST 100 gram 0 gram vaar slechts 84 ct. Aparte aortrring ia Uni en Fantarie I 29,75 24.7ft 22.50 19.75 17.5 Ean unlaka coUudia Kop an Scho- toli vanaf het aenvoudlgita tot hut allerfijnste, van f 0-65 tol f 8.75 Bjj MJdig/1toeetoUi^Z/ maken vrij nUea soutlooo Fraaie portelolnon Kop on Schotel O». 'ud m w - Ur en zijn zear voordelig, onze bekpn Zwart. Rood, Gr Verder vragen wij nog Uw a wol aan zomerprijzen t1 Padrindarwol par^OO gram knot f 1.73 Granltowol mat Nylon par 100 gram knot f 2.13 Parlay supar koorawol pa'r 10Q gram knot f 2.45 Navada-Sirana/wol par WO gram knot I 2.95 nu Breien maar4 dan W *t met St Nicoleas klaer Wfl leveren U Ook ongeltyke ▼loerpn-'ïnal Vraag ons zonder i en prtjaopgave^^ Chique modellen In modetipten 39.75 37,50 33.75 32.50 Chique en prortis 12630 11230 10230 >2.75 89.50 69.75 Voor onze Jooge-DameV tuaaen 13-18 Jaar APARTE COLLECTIE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3