Gestikte Dekens Cleco RADIO?? IA A NOVEMBER/ °- (aand <13,90 LETT£RBANX odé Ledikanten aanbieding 24 dLi-beety. Bloemenpo tgroink 1^2? BETER! fOTO-Cl 3V OEI 3 3* TAMMINGA Par fa. A. VERMAIRE ZOON •r - Zeeland-Tou 7 pracht Gesthenkdoos M. Zandée ?1ET KNÖPS LEESBRIL! C. van der Rest alle maten nA naar t 11 Meeuwsfin IIlUUUwOMI :fl Lien m E.I. Coupons Coupon FOTOCLUB! HOUT - GOES her-ope WEEKPROFIJT"X GEBRADEN GEHAKT 100 gram 38 ct. -^25Ü gram 90 ct. 5^ INKE DE GRAAG AT 7 GOES TELEFOON 2537 GEHEEL ZEELAND ALLES FEANCO HUIS „ZEEL «LBEMEER HMOELSIUREAIIC. J. NUUS8W - marhiiimi 1 - imM imeunM 1OCHIN-SPECIAAL CATASTROPHyAL ksn bet zijn, winneer men onvoldoende si steedt sen een onschuldig lijkende hasrziel of roos. Volgens de onversoderlijke weo volgt hierop onherroepelijk algehele kaalhoofdig Dat ondervond ook de beer G. Timorstraat 15 te Meppel, dh aan een ernstige haaruitval, ws ontstond (zie foto links) - adio van der Heil GROTE KEUZE z 1*1*1 voor its 98 cent S? Schoonheids verzorgin Lptiisse, Goes ^gekooaJkgpfdsppeefelfpta ST. HCMAIS FIIIKI El MKftflELEÏÏEn Schatifp, Schoenhandel, Goes pum Kerkstraat r Tslsfans 2393 Voor Voor is de kr< ..van Vorststraat 36, Goes lie s' 0.99 - Het adrei voor Moden Burg 9. Middelburg, Tel. 3248 KLEEDT U Telefoon 2467 .- ERRES f pt DEN BILL „Pa „He kixjkX^ ERRES Radio f 318.- ook voor batterijen of por maand f 19,20 <ela*<<rr nuw tabletten Uw Wrnuw.o ERRES Radio f 382- of por maand f 23,05 e alleen maten 2.25 ERRES Radio/ f 160.. ERRES Radio 4 420.- e". 3,95 i" 4,95 i- 5,95 BAKKERLJVAN'MELLE - GOBS 7 •■7 A.s. Zaterdag en Dinsda COUPONS wollen-, effen-, fa en ruitstoffe GOES TE/-23 T9 c/nZEPOORT3TR. -11-13 7 fONGE, Oprfl Grote Harkt 9. tSE, Stalstraat. SKE/Z Spvcteal Inrichting, contrOle enbiJJtölidan boekhouding Behandeling Belaatingaaken lyU/ jmCasso-s en informaties J. H. SLABBBKOORN WgnpoardMraM 54 -r-' Ttltfbot 2554 Dit is slechts een greep uit onxu co/lacfle Radio Lange Kerkstraat 9 UO Gees - Telef. 2039 De enorme sortering De aparte modellen in ERRES Radio f 2 70.- oy por masn<Hf 16,30 TELEFOON 2565 Mradelburgsestr. 68 GOES ONINGSTRAAT 6 GOES Het juiste adr4s voor een góede Bijzonder lage p/ijzen Partij jeerste keus Geminderde Nylons normale prijs 5.90 thans 3.95 Standaard wandel Nylon zeer sol 10-10 7/ Partij wolk Zuiver wallen gebloemde Shawls zeer modern, normalè prijs 7.50 tnans 4.95 i/ Prima breiwol in verschillende kleuren lOOgram. 1.50 h Shawls NOG STEEDS IN VOORR 14.45, 15.15 g 10.15, Gom 10.45 tel. 2200 en 3321 it 5 82 Onreatlg, ltj Oh cte 1OT N B8K8M8M8 9,65 r mswr Vh o fsingi r helpt «Héén •MT <4 woorsebrt/t «au I - t HOf-Di N M AG4ZXN VJR ZCHGD! VOEDING wm ook want eed 375 15 5 t wWl <«-■ 4 In zulk* N*d. i Ver dor bobben tOgOU 4mateur/otogra/en Uw bobbyl Werkt Lange Vorststraat 31-33 -■ GOES adio of per maand Wijngaardstraat persoph en prijs voor plaats In Fry 40.— per persoon. /urt het is nêg mester dan «r jaar 1 itingen zijn verkrijgbaar: - por maand f24,50 grote oeUectie meriën rekfcpigko prgseo TELEFOON 202I Naar de nieuwe schitterende WIENER KI het Antwerpse Sportpaleis op: Zaterdag „Zondag - Woensdag 8, 15, en 22 Na 9, 16 en 23 No- 12 en 19 Nq Vertrek Vlissingen 1430, Mlddelbi op Woensdag en Zal Vertrek Vlissingen 10.00, Middt op Zond, Vervoerprijs f 5.per I het Sportpaleis Dit moet U gaan aten. laoob Cateotraat 2 ■AftéKKOORN, Evertaeustraat 90 in/icArinpcn Kaarten en Te GOE8 t. AJLZ., Spiegelstp Verder: A.M.Z., Oosi A.M2, Vegl A.M.Z., A.M.Z tel. 274 en teL tel. tel. 209 teL 302 idertse, Burg, van Gorselstraat, Rilland tel. - - - teL 160 jeTSCHKUVKK, Voffelsangsweg. X WED. F. GOEDBLOED. Kroukelmarki. -- Volpi ^Vraagt U aaae aaa <k Ml U aaa feofs «t.' V." GR^rfB 2.DVIBBI Jffddalborpaeatroat Talafoao 1172 - Zaterdagmorgen 10 dar a^., met eea speetele aaaMedfag.TWg breagea U eea ZXKP KN *4l/D> COLOOttS Ate. rood .20 breed, I Peaa de 1735 per m. zen, in beire, el Velours, seer Velours, goud- Epingle, seer sterke omd, f 10.50 per m. per m. Pluche Talel- pluche, 113.50. Schoor- iche. ff.H. Divankleed i van f 35^- 'tet 150_ tod en Schoorsteenloper. 1535. Aardige Kapstokkleden Doek 14.95. Oud-Hollandae Scpbonteenleper. Wandrobelln f 9.M. T-fr-.ln.rHtr 113.56, eek in mMwdte. MKUBKLMAGAZUN U U nrgrvot Uto omzer mei «ca moderne Ctfi- of urinkelbttimmtring van W. BOUTENSr: Zfc daarom oerat do etalage bf /V - - Weer bleek ia bet gevel vaa de Heer Biennaa. <n«(»(ekuur m«< Je mhood vza een kuurflzcca Speciaal was voldoende om hem weer oea volle haardoa te bezorgen, (ne foto rechts) ik inlichtingen oeer dtf achttserende preparaat oorden U paame aantrekt Boor ZaadbfMsdg^Boomlnoekarg 154V Goa» - Telefoon 29Ö9 VOOR 5 DBCBMBBR hebben reff een relate rortering Bestelt na reeds Uprlettere DeteetVOi 2BB GRAM BORSTPLAAT VOOR CENT ■dacht be- hssruitvsl der natuur -MAN, wtüeHlfe half jaar Itngked >or een kale plek do OPBICBTIKO OTO-OLUB rdrS'g 11 November om 8 uur te da Grote Merkt, Goea I Gebloemde Vitrage, 136 breed, f 1.95 per m. Gebloe Vitrage, 96 breed, f LM per m. Vitrage taai ge duurde laad f 3.95 per m. Vitrage met kant 13.75^ geechulpte rand 12.95 per m. Swan Vitrage, 1364m f 335 per m. Cretonne, 126 breed, f 3.56 per voer spreien en overgordijnen, terra, groen, m en goudkleur, f4.75 per m. Handweefstof. f2.75 per m. BeddettJk f336 per m. pêche, In groen, bruin en terra, 136 bi Gobelin voor steelbekleding en overgt green, bruin en terra, f 6.75 per m. mooie terra tint, 7.56 per m. Du] bruin, terra en beige, f 16.56 per steelbekleding, tem en beige Pluche Moquette f9.56 tot f 29 kleed f 19.56. Kapot steen- ea Dreseoirli f 35.—. Moquette Ti eek met bijpassende Handweef Tuft f 6.75. Oud-1 Dreeoeir- en Rond pluehe .7 Dus goea aaMjtp^n meer ROM1KA-paa^Setf^AMESVACHT-paatoAds. lekker warm ngel 28, Bcrasele 'eg 20, Krulningen loolstraat 16, Hansweert 4ulianastraat 10, Wemeldinge imain. Veer weg B 186, Kamperland derive, Noordzandstraat 14, Yeneke

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2