jIDrukWrk iïrsyssa rgatie, extra koopje/JIJ^O f 3 4« Deze week op al dezt-een- satieprtieen 3 kor- 11.51 MELTON* skibroek/n LKERirTACOBS ^KRBUKBUtARKT 14 GOBS va~huis 't Manch. Ja met de aller «e voering van Goes 1 /ry- lijke stand va-huis en K2 Sb i DRUKKE] f r. 4 D PraSttaê DE GOBBK AARDAPPELEN- GBOENTEN- EN FBUITHA1 teofta/# jaaxr berioMen Mermede do* Atm Woenodagamiddag^a gesloten z lm. if V UW AI DAMES, zoekt u 'n^d&ri brót; 1 Hoedje in velourefvilt of 1 wasb< velours-chiffpw? Dan naar rode en Toos vaj»--Calmthout/Kci aarc’ zeytrttat; Goes, bjj <M <Je|aer; met 2.98. Jaeger- korte mouw, ’t Interolc^tlis, sr SkisokfcMTmet n bqgsd; maat 9, .>«7 10H, f2.50. nrststr. 85,y«toes, a 2175. Z/3 Ieu- Jm-B^ Blauwe ."*t; fl. een naai broche, Gi mou' idje; 1 dub- ttagj vul- i; wol eml uw doekei Goes., (a. iblé - P. A lid ik, Maar- 29 :e); 1 gt groen); GROTE KEUZE lefj 'lasbi zonder inh.; van >uis. In zijn Zware Hemden, 1 >ide No. feldk 1 badhanddoek, Baddoeken ^mmimumuumurni ook voor maat aefi Extra zware Si witte „Sanfor” naar maat oeika tot rijk jaar voor de prijjL. ver; tot BWl Nesten Behalen ƒ2,80. - „DeJUeii tet :el voor au' witte zakd. deel te\r In ifc van Goe belangst. meente. des. Cl mus ik, des, L lemmotief; 1 jii handschoenen rrfanu- tfet de touwd tstraat eft hü mt om iblé parabluie^in *t Groen; [rn.pl 1 bi lur; 1 k< itorrijwi ithomus, woyd en der Jacobus ’Ossewaarde l Wolfaarts- O, L. van eitje, verm. xfi/kinder- ’.wJ kinder- i);Il grijze enW 1 nieuw i tem band; e zeep; 1 speelgoed 1 springtouw;/ 1 zbbetje; 1 mdje van -alen; 1 k practiache/d meh 11 POLITIE GEVONDEN/ VOORWERPI Wf vymtekeu kot pubMelc beleefd hiervan pedae nota te nemen Ledikant, ƒ35,— ruime maat, 1MLX' prima, spijyaE - Kj Allgg^frtnco huis. verven°èn modeller Hoedenq Velours- (JpeS/Tel. 2175, t TE KOOPTPrima Jj d 84, q KOOPJES! 2 Meisje», bieden als babysit ^.Voratsjpaer es oi :n i koop van f 5—-aan Kousen en/of SokketL Dat kan al- leen r (geruimd en _1 dagen voor 1 Interloekhials is koper I Prima 75 ct laren in lira, van pK maat 52 koopt voor de *t Inter! 1 initialen:- rïiDEPÜOE nibuWstraat maand Octol n het Bure itepolitie te C \de voorwen ïh aangegevi 1 Vulkachel, kantoor Pi« Witte „Sanfor” penoonUJke maat gemat /I Ate; ISt. Jacpbstr. der te Hanswi /j» dijke, Heinkp P. A. DE W cobstraat 38, zolder- ming. HAAST U I Onze ejalte prachtige rt naai Lakens met 28 Ir. ^rieden: A. Gunst, 73 jr., itgen. v. A Geensen; W. r r—rstanje, 71 jr„ echtgenX l; 2 gummi re|en-LTz de Smet te Rilland- alle -tfmkeloprui- »e Hou le. - Te ?nsdpdf van 15 Handschoen ijna de helft van gen bel luurt niet lang zorgen Interlockhuin 43L Ipedbstraat 46, Goee./jQ “t Interlock huis is toch gdM^ koperDeze week prgah< tige geplatteerde Onderjurken, kwaliteit, ii 100 48, si U 1 regenjas, kort mode louden damesringetje;' ^esrjwiel (groen gemot jr. en -- - P.r. Kool, 20 jr. rd: W. de Brui J. v. d. Kreeke, Raadszaal i van zijn zijn ge- issies had voorzitter i. Dit werk Vele uren heeft gezette tijd om tijden heen te rzitterschap een Het oudelieden een mooi tehuis Fin de plaats kwam. J op als wethouder re oorlogsjaren heeft inwoners van Goes. Aen en was in goede droeg hij de verant- 3urgemeester van zijn dochter hebben menig om hem beleefd. We j men hem vragen zou, dg, h(j zou antwoorden: ,-agen door de steun van laren en daf maakte mijn inkort/ Een enst/r voor ver- fiets, leeft ydepdthou- Zuidvljgtstrt !rt, Katten- latKA £13— izand, ’s-H. soorten Bedden, Oudelande, sen, Opklapbedd» Waarde^binaties, StaJetTLe iheid érs en drogisten- F. om hun omzet te yi n. Zich te wei ■rrarens, Goes, fem- en LandbouA^I nigsfceg14, Goes, Te- tfz209. Erkend ■veger. I Inlichtihj laldaar te IwÉrkdag. 1 1 broche jes; 5 diva sen; 2 versch.'o motorhandschd 2 div. zakdoek snoer met slot;, van f 2.50; 1 nr f 1.—; 4 ba f10.—2 i div. portemi .J 1 ver. koper Onze pr Interlock Onder. Hémden en ptfi monnaie m. inhc schoolboekje; 1 puchon van reg^ T'' parelsnoer; 1 m. inscr. ..Bet lichtkl. h.mon' “v. 2-wielig ri dop van bené daarover zijn type); 1 geel rjjgeti op elke zw. ceintuur/ I pointpen (ins paar jaren kwam waar hij in de FL-- T-r vond. In 1950 wetd hij lid van de Proy. Staten van Zèeland. Toch vindt men hem altijd weer terug in het zakenleven. En/ge jaren reeds is hjj voorzitter van -- standsverenij Handelsbelar Licht- en BI. taris van het Jrffiat 42, 44, 46, lloc^G^8-^- ’t'fnterlockhuis is toch goejt* koper Prachtige flaneflen “Herenhemden f 4.7fit^Vrimn Jfri D JJJJ. Thee- >TTnterlockhuis, GoesyQ/ Haast a. De prijscoufint its). Te- doch prima. 9e g te be-Beethoven; TlP. Harthoorn, Schubert; Ide 20, ’«-Graven-Schubert; GRATIS. Iedere 15e Z>ken wordt gratis overtjpkitén. Alle soorten ngaêf^eer- en ie zwarejverstelwgclr^gevraagdzj^r- orststr. 10, if ie knoop- »ls of das- Fart lederen len m. kap; scho’ 1 parel- r naiek met ol Aiij meerdere malen zitting in tijde- lissies voor hulpverlening. e grote staat van maatschappelijke i het algemeen belang, menen wij de nemen om het echtpaar ler~; 2 blaiiw, in een ervwi petje (stud^E sieraden; 1 h/ beitje; 1 pr. A/ 7 GEVRAAGD te Goes^JPw^ 1 nylonkous; óx nette kostganp«r<Brie-Iw V potloden; 1 vers nustang; 1 sleuti v. spaarpot; schortje; 1> poes m. witte zeem; 1 2 parapluieh. boterhamzakje, X porte- v. J. Hamss n eenrijam; Edith e ca- Stijger en J del; 1 Hendrikus J |roche A. N. jran El it?e Jan, z. v. J. m- en C. H. Polejj dijk; Foort CM Bruinooge Sh Oosten. HuwelijksaAng IJsael, 30/jr. en Al tertbe, 32 Jr.; P. J. D M. de Koi van Dijk, SoXir. en Goesche Itfabriek B. St Jacobrt^-fM f 1M- postkantoor KOOP: Een Studie* orgel, in goede rtga«Ook genegen terMH^T - F. .‘ZJ Jacobstr. TE KÓÓP: Nog e&MIe Haardka.’ A de V 38, Goeg 14 November «s. zal het 40 jaar geleden Mjn Slat dhr. A. Vermaire en Mej.<M. K. v. d. Boog/art ik het huwelijk traden. \Heel klein begonnen als koopman in facturen, heeft hjj door noeste arbeid en hulp^van zijn nijvere vrouw zijn zaak opgi der mooiste die de Lange Vor Maar naast deze werkprestatie M tevens\kans gezien en die kansen ook Me emen aan het openbare leven/ !7 nam hij zijn plaats in in de/Ra s en heeft daar blijk gegev Uing voor de belangen v. rn onderscheiden RaadsconF hij zitting, terwijl hjj van 1934 tot 1J‘ was van hel bestuur van het Ga had zijn volle belangstelling en hij vrijgemaakt van zijn nogal het Gasthuis door de moeilijke helpen, terwijl tijdens zijn vod grote verbouwing plaats had/ pakhuis werd opg. voor de ouden van Van 1934 tot 1945 trad der bedrijven. In de moeil hij veel kunnen doen voor Evacuatie lag in zijn hary handen. Na dolle Dinsdaï woordelijkheid als wnd. fË gemeente. Zijn vroiiw e/i angstig uur in die tijd o twijfelen er niet aan, p/, zo was die tijd niet erg i Ja, maar ik werd g< alle secretarie-ambte werk mogelijk. Na/een onderbreking van een lij in 1949 terug in de Raad inciële Commissie zijn plaats de Contactcommissie uit de drie midden dingen en 2e voorzitter van de Ver. igfen. Dit jaar voorzitter van de imenweek. Tevens is hij 2e secre- /Medisch Centrum en voorzitter van de Harmonje Euphonia. Tussen deze bedrijven door heeft lijke comn Na dat diensten /r vrijheid te mogen 1 i^Com- voor|enz. aandt<ïaagste prijzen, gevond. 6, Goes. e'TVoer het vegen der m *-• stenen gelieve u zi< en wenden tot SchoorsteenvegefSbed On’ 3e Sy voor meiejes oa/onpena de ntauw^s. 27 OdL km. 3 Nov. II 1 oberen.Enurtlnc Mar ns en S. Cicile, A. Qwefaï te ontbieden. TE KOOP: Mod$E ten Wieg met-béd. bevraggnr^Oranjel ^9r-Wemeldinge. TE KOOP: Meisjeswinter: mantel, leeftijd. 7 èö/jstar soefC voor kplaats. - Jtatfaat 77, GoeéZtfa avonds, rollen Dames- en Hezen* jaals, réeds AMr /'1.4a - is pr. nylon dar ies- L linnen regenmantel met puchon 1 bril m. zw. n on-’ov .uwe steentjesIfcf 39, Mozart; Bfc Hclden-W1 dkosj leben. Rich. Strauss; Prelu- ptof Kleine Nacht- ffeart; Les Prélu- arlV ;t en vele andere witte ta Kreukelmarkt 5 ^6» Tel. 2685. Ibroche, TE KOOT: Z.g.a.n. efkpJ^P» jPn m. br. léd. t Intertaekhefa is toch Med^ Alleen ^Eebe Huis”, gaardstraat 49, meter vau dl Imesje; 1/pas- alpinomi i; 1 bL ntenmi inh. enige vulpotlo 1 groene ®r. Gebr i)i 1 gevl. di ’gev. te ’s- i (rood-bla iw- 1. rubberlaar^; 1 t ca- L M*U 4U. X.W. U. >uden ring m. t veel Witte „Sanfor” persoonlijke maat gems flinke bjjverdi. energieke peraoi Ie. - P. tegenwoordiger dijke, Heinki Arendskerkaf Wolph. Goede op elke zw. ceintu. Jongh, G armband Arendske ■'^8 4 f iREN, op 31 Octo; ber, op de ’s-Gravenpoldér- drab. •iai te en Üw ouders en gro kochten reeds Frie. der Messen en de zaak van Lange Kerktf Telef. 1836^z/Vakkundige voy^tah- 32.75, m W. BOS. Papegaaistr Wü maken^het ook makkeWk! U belt en wij komen uvp-fl en Kousenr. aan huis enige t Schoed Mooi model Juaoher«6n reeds vj-Xd^OTVC. J. Til- /él. „CJJL”; dertasje; muts; 1 r i wanten i Dan even om eonT^DifDA.aKOB of een nuk lekkere naar harte tef feliciteren met deze dag en wanneer we hem z/uden vragen: en wat nu?, zou zijn ant- woord/zijn: Allereerst dank aan God, die me deze vrouwgaf en ik voel me nog fit genoeg, dus rkln zolang het dag is. Wij van onze zijde hopen dat hem nog vele a6 geschonken zullen worden om zijn krachten geven aan de taken die hij. zich gesteld heeft Mie voor ons van zo groot belang zijn. ENIGE VRIENDEN. /38.7S, 42,50 modellen l mriker m. yrood gei gebreide ^groene pzenkrans; 2\paren br. en bL u wanten/; 4 diverse onp e of wantjes; 5 •n. handschoenen 1 3 div. onparige h. schoenen; 3 huiz_. t.w. „Lips” no. 15,\no. no. 39 en 1 on geruim- 'de dito; 1 dkublé artn- ler- jn in <A Visser; aat 2, Goes, i, de zaak sinds l. en f d.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 12