H i I I toffen toffenpaleis H Coclctai PeignoirstoH Meulenberg I S t ZAALBER 1 I eigen 'uusl" (Historisch) x„Een eig A 7 rr Baza£>®6^ St. Nieolaas-I Metalliseren van eefartfen,1 Kerkstraat 44 - Goes ■- Telefoon 2273 - - ft. Voor de bi. St. Nicolaas /S- 3,29 n p«r meter vooeuwrereRE Z- J L* rFerln ZIJDEN- WOLLEN STOFFEN «rdX hEMpREIEN .'S sgtfT- Markt, bij de Kadi Z751. t ir meisjes les- loopje. - roos: Klitwi nini s lemte zén) ie ie aanbiedt. 'enhuis”. V1 en door leerlinge! ie kg. M 1 6 lager lomt u tiees, 100 ihalte^Al- knecht, 2 knechts, 2 -1a. Iz^jSej gesoi idolen en iet oongewezi Wij vervormen uw damesvilthoed voor j ƒ2,50. Ruime kprte allernieu' C. Boel,J 60, Zürtf toe, euren, Jonge Wittel TE KOOP: Twee z.g.a.n., leeftjj -r* Nazaref' line stijging stem, 12,10,- >ij teilen, wasketels enz. - Lejvoor onze C Kok, 24, Haaruitval. Wij hebben weer het ouderwetse nrid- 1 winterlRibfluweel met garantie te-lTE"! - - - KVoed 1. Reus, van lier, iêr! ipbrtfl en iet bran- fles. - [een reizigers Onse be gr ij pel slecl Wij maken alle Werkklp- bién en a tenen, deuri an g’n pak! Sc Jacobetraat 48. Ooaa. Telefoon XjA/lj kunnen U thans noo levere/< Ni^ÜIVER wollen dekei^. ge Inkoop en ming, laar en mede ->vr con- Cojrttf prijzen. Let op.X— wol geplatteenLX$5. Al leen bij: JBhtrT L. Vomt- strggt—OtyGoas, TtZjny Voor 11 jaar hrengej^Wfj -j_i:Traipirrfsbroe- slsefiti 5,20. - 1 gehuwde aanbieding: 5 kg. Joni ig direct op voor 50 ct. 5 kg. JSd „ênzelf ver- netten worden. /-Wed. Stoofpei /v.Ardenne-vTpMnke 10jkg. aw son UITGEBR Laat uw hoeden si verven en modeUp4'_.. de HoedenspecjaSst, GoesejK38/! Velours- B. Machi 54 (acktei fetveld Kerkstr. Prirtïa zware ■alls, sensajig. Héchts uit de vste/éiodellen. - Jdes, Evertsenstr. lat Middelburgse maat 24-29 34 2,9£ zse Lan, an Tj Eveneens rule GEWATTEERDE Voor ma' stoada/i ,ONIMGINRICHTII^/^^^> jaar. 'O, te Wol- Zel&aadtge Jfttlp in ge- F. Zei 't ouwe Klaasje Smit, 't er, di nog pit in zit bal ier, *t is voetbal deér, >1 ni 't voetballeer 1 i m’n jonge jaeren, cent voe cent g’n spaerei eksje boven ’t ’oöt, oh nog glad nie gróót/ Dan zie je, Compleet, n ,Zoö op m’n Dat aolles^èk glad zelf ’edaen En, blaey ik soms misschien wat f oóge, Ik zit ier toch mé lekker droöge MARPA „Wien a ’t Is voetl Ze ruuken\ac Mé kiek ik Dan most je' -j-r—Wou je een d< Sterke Damaafceiisen, met] A was 't dan Van kleinst of anXmos j’an g’n Liep j’ onder de petatezakken. ’esjouwd, tied ’etyfc Dan kon je (*k mot ’t\mie spiia voordelige ken, voor ’tBeva-hüi jpwyrtaS» Nieuwe Koen brengp-fiet toneelstuk „Van apdêr ras” op Zaterdag 15-'November, in „De Prpa van Oranje” te Groes<Aanvang 8, uur. To^g 0,75 //y brengen wij een APARTE SORTERING E COLLECTIE ^Zte „HET STOFFENPALEIS” UW<DRES Goes'/yy I4gtextlel Ik van aólles a Want, was j* in oA: e_ ’n Daelder op d’n taefel\ên. Ik was soms slachter, wiénbfel Dan schoenelapper, vrachtj^ri Op zeek’rf dag, ’k weet Toen gieng ’k is ni een. En kocht toen, nae ve Een dotte planken, sti Ei. docht: Ziezoö, not Dan gae ik ier een Kiüsje plakken Op ’t stikje grond/de „Kraaiers” in,\ En lukt ’t, nou, dén èk mien zin Je kunt *t gerust is kommen, zién, A je van ’t Nipiwdurp of kom riên. Wt 't gin praotjes binnen, te raemen en.mie blinnen. ’outje, steên voe steên, v e Nieuwste flanellen leeftijd 7 maf .0. Metjrféi rooral per maa*r rr ïder vol- - [er-agente Kinderjurkjes Nieuwste •Wijngaard- flanellen ruitdessjasT elk /y/ gewenst modeL-Teeftijd 3 -r f jaar, slechts-T5?50. Metéén n Bruidg- kleincetijging per/hAaCF Nieuwite jjasfelkge- igte 60 cm., :hts><Ï5, met kUme airtg per maat. 1/ GEVRAAGD: Huishoudelijk^. ldA zin van msHr'Én WfttarfWwal 85, KOOP wegens -i wiiTfErjas, -WT^Kamper- 53, Go«6y>< ■rf^met beloning i: C. de Kousenhuis. Vraag njetnoe het kan, maar ppefïteer er van. NetnylouS; 15 denier, f 3^5, ijzÜHterke kous. Al léén .^Kousenhuis”, fjad^Va, Goes, Tf gaardstraat 49, meter van tuis. runaes-i--- slechts Celluloid Baby met--ifiama- TE KOOP: Een lanj 1_Motorjas, zwart - in prima staat<s C. WalrajZrKpelsèweg 31 7e'Sh^ tejpotfinge. TE KOOP: 2 Winteripsk^ thaat 38, 1 bru ’- 1 Winterjuerttel, maat 40. - Kpuitëlmarkt 9, Goe/yy «MS CMUO5CO.^4TCU. XXVA, 4UAV-4I14. i. - Wed. TE KOOP: 400 kg^Voer- Wjjpgeflfdstraat 7-9, Goes. flfKOOPiBruine Herein sra2spei^xr.«kf.! /vljx ver bos^/C Geluk, Jonge onderhoud vankaHtoor of Najaarsboekenglds heden -- 31 verschenen. Wie er geen orifving, kan na^TS Nov. een exemplaafafhalen, of del En, laten toezêtfden, na opgave roos: Klitw°rtej^cfii_. en van ajiifes aan „De Goese dewfo, 95^4<ger f lopithandel”, W. van Kla- ^bert^rTUl* Knogs f&en. Tel. 2186. Teddy- ea Wasbeerkragen jongens- en hfreh- jacketa. Teddy eu^Lams- fleeze stoffen^ en babyjagjeEf - Wed. H. de Kok, Wijngaardstraat 7-9, gen uitpluizen, is ülti iruin. Leverbaar in pli Alléén ook per e'adres: ’t Bevi iuis”, Voorstad 7a currerenj /Zp Papegaaistr, ij tend voor ons gefal ^ef. 7 y. ïeld spare: Ui«én, Viltfabriek jetse, St. Jacobstr. >r postkantoor) tT Speelkaarten vanaf 55 „De Kleine Bazar^GJ - Modevakschool, Kloet weg 10, Goes. Opgav^ nieuwe leerlingen/dage- JÜks. Ook apayté lessen Goedkoop Eruit. Specj voor oudereJén dames. AllpS^nar de les ^yt>or ziel vaai De staat vóór de deur, dus tjj wollen kouserr, i ze in beij té» binnen van klanterydie van/ een ming, les fn gekocht hebben, w/arvoor --T~ een véél te hoge rkys be- Wij zijn de „Sanfor” taald is. Deze mgn zegi ^5*—™= doet het voorkomen, dat hijb.Sanfor” iv% rxma z4»«va DrÜS ^^2. goederen te OWTJ 2 V S - - of venters/ geven, ojfze bruiken ieder, b1_ valler/ons te waarschuwen. Bjj uóoi Schrijvers’ lerbeste grondstoffepf De afstam- ikt om tWkweken.- B ’ervestraat 4, ^GEVRAAGD: Een •e^mgens. - n»»at 48 in, Heinkens- 7/Z, TE KOOP: Chevrolet Per- i. ypnenwagen, Lz.| elk aannemr1*41-' in opdracht ygn ons Wü hebben /erguhning. ge- naam te ge- fin verzoeken een j voorkomende ge- tc waarochuwcn. yóorbaat dank - „Heti**»» “**r van dj iflenhuis" Wenhandel, Goes''opiïl|PrÜ> echter 25 dan waar ook./ eens kijken ejr'u zult veel geld sparen/en degelijker werkkleding dragen. bü Alleen iz^Zebe Huis”, Wjjn- -‘Straat 49, Goes, 100 m. de bushalte. Alles /fanco huis. u? jHM Echt iets voor uw kinderen: K_._-|.n|. Warme kameelharen Pan- ct. - tof fels, maat ^3^23 1,95, t-f^O, maat 30- leen bü „Rial”, 'orststraat 85( goes, Toon 2175. //T^ J®*®**®.,p*e“* «oed^Jo«»<w Blouses, nieuwgtetGeen last van koude wé-lWfl ontvingen weer ’n ge-TE KOOP: Lgst.z. m'o^hmlVoor nuttige 8t Meelaas kope Prijs15,90) jMn flanellen ruitdessin^/Ieef- ten met onze warme^scha-heel nieuwe collectie Sport- Kinderwagen. - JPtroevra lcadeaux zult u zekar^bi onze Manchester Bpoéken. tjjd 4 jaar, slecfatT? 4,30 penvacht InleKeTén? 1,95. hoeden en Baret>T in gen: PiccardtStr 1W, Goes, ons slagen. BmtaMik onz Bu nabestellingXzyn ze Met een kjeirte staging per Door H.H. doktoren aanbe- corduroy met jtrfcot en etalages. JWÏa de Kok dS^e? ^tBeva11 /fy v^em^ABeen bjj: „Rial”, suède, vana$><95. - Wed. TE KOOP: 400 kj^Voer- Wjjpgurfdrtraat 7-9, Goe ^Jif»uwstp flanellAn rutfïlAs--■ Wij repareren alle soorten 5,11 Naaimachines, en^til SingermachinM^ot le garantie. ^zBïng Wed.Hd?Rok,W stra^PT-O, Goes, y Voor een modern bouquet naar: BloemenMusl - „Prima Vera”. Vakkundige Melsjesjurkjee verzorgingVe<5r elk wat flanellen ruitdes wihl^-^PgpegaaisJyaat^ 3, wenst modej^iél WAARSCHUWING RegeJ- matig komen bij ons klaon- Alleen MZebe Hnte^ t-i—_a tfaarHctronf 4Q 1 stoffen of zyde venter zonder verg gekocht hebben, wj d^e‘piV5>«M100 Onze Reclame-Ovepüt is ook maatwerk 'J-Ket is on- begrüpeliikrlfïaar heLkost jlecl^X8^90. /i C>

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 10