PE JL Uo^O^tUch I C^/l eer Pb pt Parftt Kee E u kunt f 100- verdienen! Sint Nic Uw Foto als Sint Nlco/aas-gaschenkI Frans 9 l" Biemen MBwiO Die brave Ép JCCERCE je A. W. VERSCHCX frlg'tJMJACOBS' Siiilce-de Graag /korting artikelen, uitgezonderd i 10° t- Hóe groen was mijn dal naar het bekende boek aan fUckaed Uemellpn met Marreen OHaea ea Donald Criep RE De Kleine Ba aas V* V r Grand Theater r jVM/npman d^Ódqststd. 1 UW PORTEMONNAiE spreekt ook een woordje me 4S 3 I Onze V uen^ boos!! yi.l DOMINICUS, GOES ITT 17." 17." 1." S," 1." 5." Overhemd met vast boont la beige, grace m Mae 1 /ed J. G. Heykam-Massee concurre - ZIJJÏ -HUIS" - GOES SPECIAL MODERNE Mj BELEN ft/Af. ti OPRIL GROTE MARKT 13 GOES VOORVERKOOP 95 Goes ralnlngen Cl Wlj renderen U MODE Mr 0 I 'y- to met t ese fltotote S ent CORSETTEN STEP-INS I >y*®' ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND Grate Merkt 7, Telef. 27 Rijksweg 45, Telef. 4,/K 4»71 t 6.79 i*- «s»- het Camera's en Albums voor Uw NY alls b«m. O tandpasta njteT) wonderwit altijd frisse adem tbsbouquetten /kransen HOWWERK ^a beha's beha's Dames Sjaals BoJ Bleek Eiken i. VLOT FOTOWERK Prima yarzorgd VAN 57«n66 Shaw's en zuiver u^ 2.75 Japon-/en Mantelstoffen bylerke fan tane denim. ook voor kinderen, eenaf f 4.10 p. M. Een origineel en t kun- tonen, en houd- 'de hoogste Adres van vertrouw Dinsdag 11 imerie ^lokstrsat - Goes De zaak waar men gezellig winkeltl „RRINS VAN ORANJE" FlanaloNachtli m d n ia fraaie eortertag.eeer voordelig 3.M, 1^0, 6,95 Zaterdag 8 November eordt epgevoerd h I m.* 111 wi- 7 M- N I M.- I f I M’ R I M' Elegant afkledei te hét kenmerk van 0i met zijsluiting en 'ooiraikgawas! CWADkND AMMf H fUeleea 235* K 1194 d V|\ y GOES SLAAGT voob blbb NOORDPUNT m Woensdag 12 November ctacvlaire romance 00U eerfibnd van prima kwaliteit reeds opor Fotograaf Fotohandol Nic. Heijboer Gkdtplsmssra Bloemblnder X* Vontatnat 46-48. Gees Markt 5 Goes Telefoon 2323 GOES 7 en merkartikelen Daze week 4e Jaargaav Na. 45 DRUKKKUI PHOKNIX" 6 Niv—btr 1» F. J. S. VAN DKR FETL - GOBS - Nlesnvstraat «1 - Talat. (K 11*6) MST Vaar MiaHmMw ak 6 aar MM Oplaag 183M seimslsria. A6i till■UigiRi IS sk par mm 4 4» (1H m vaa 4a baakatte), TeL MM FantasleSchorten Dames Hand s c ho Flanel-Pyama's Zaterdag 8/November Vooralle Franse parfumhuizen Pi Enkalons en Perlons •v Hoofddoeken Ruit stoffen Halfwollen Dekens een extra aanbieding Zuiver Wollen Aabe en Zealbergdekens Gevoerde glacé Dames-Hapdschoenen Overhemden Herendassen Erzijnbloe: en bloei Door onze grote nen wjj U bloe die in kwaliteit baarheid aan eisen voldoen./ Opdrachten -foor: BLO1 BEI ‘oeg Gordijnstoffen G. Bleetaanhuls /Arti*fake /flfmiHhiiliif Zt. Jaeebairaat 44 'Gaas TaL 24M ^•te 99 MlA M« \1 less DIB U WBHBT t ZKI88-PUNKTAL GLAZBN DEPOT HA “de •u. D H I PL. n an T .1 Groen 12,45 i uur Donderdag 13 November DE VLIJT I ren 34 aar diverse >n IN MA Ni KOOPJE la doos aaiabs paleg eaJbsid ea boopt machine voer 4e LAAGSTE prfsf yalitelten <96 7.16 loda-tinten an nlauwa modern» 7.25 5.95 5.90 - aan dr saai A AFLOOP TOT 2 UUR GEZELLIG BAL 4a Rookworst kwaliteit ite in lie taua uit Moederden modellen der nieuwste Brilmonturen Ka4e 33-46, TnL Gaas 336 14.90 16.96 4.46 Head» «awaardaarda Si. Nlcolaee^eschonken Wals beha’s Wala con Wala gain Wala strai Wala Beha van Oose grote aoi geven U de sok UGH. Aanraas: Vrgdaf Zondag 3. 7. on 9 Profit eert do BBBf noderne tinton O 3.10. 2.95 ons in vakkundig» don. broderie met aatQn met kant óf sterke popeline vanaf f 266 Op h»er «chip wappert de wimpel de» doods beven de hoofden van het uitvaagsel der saven 4 seetnl ia do 'de fabriek 'aewfcoap van 100 dellfl - op al onz< otae daseins an aparte klauratel- 7.25 4.50 3.26. 2.25 DB ZAAK WAAR l/ JTOtTE KERKSTRAAT 13 TELEFOON 2634 lianen Urn flgear ep de Jnitte plaat, en peren U de moderne feagdige Hjn Dese week „SAN1 garantie. ^SANFOR" ed- Let va- tr, /Z De meeat met/Marreen O Har a Amranpf 8 uur Eoulet! .in/> tifle. im. O.S.-Dialer veer N.- m K. Bevwissd JACQUES TOU1NW1 '8 uur; Zsierdas 7 ga 9 uur, Meendes 8 uur IM als 5 i/A f 8J0 rste Sporty beha's 6.66 Lastex beha's 4 46 Step-lns 3.26 Sporty panties8.76 door de Goeee ..KUNST KRACHT" Zaal opea 738 gemakkelijk sütande model r. In Uni Satin 19.30 doorgeweven Broché 23.50 ne popeline In talm en wd 3.^® ring lm onse vakkundige dames heid van Uw Juiste model Goes - Telefoon 2153 1 Mijahsrdt HoofdpiinBjwdertTDoos 47 et. Mi|nh»rsiL-UwofrfpijntïblCTteo. Koket 80 Ct. en Peter Lat,ford Bxtra aanbieding ivylena Clamour Girl p./paar f 3,95 3 paar IJO,- zijn b(j handen. eel lit- JU Grote keese ea Ste<m SaifMader^ IONGBNZ- BH BBBBF<^OHrBCTlB /kAlIT 2 - 0031 T iste prijzen zoals Sola enz. i/f MBt rees salm f tomht MlkJeSardl l hter afpelaseea WU BLUVEN TOCH ALTIJD 25 procent onder Iedere prijs I Alleen 4e beste kwslttettea. de s Herb sets afwerking en maatwerk legen senaaafeprRs dee4 ease eamet aast prwsgéa itflnsl or/OVERALLS, aset i iiiiiaïgi ptosttagrBs vanaf f 1256. IAKI HEMDEN, extra swaar, spetprBs I7A*. •EB NOG ENKELE 8EN8ATIE- MET EXTRA KORTING Allee frases kets. - ALLEEN Ter palepenkeM vaat da enggiof^fho dar Jawa- an O.S.-maohiwsA Ooatewrgbae Zoodaagoa, sfa Wi en tanpertear ia etaot geetoU, I een Jataa of CU. TIJDBLL verlaging toe te tl ia ex i ci ia cl i Vrijdag 7 t/m Maandag 10 November Haar sabelhouwen zijn dodelijk... Haar lelde is fete dodelijker! voor haren an Jongens In een fraaie sortering en moderns uitvoering 3.6</ 2.95 2.40 1.95 In een zeer grota keuze, Ie dessins ie diverse kwaUteiten on maten ItJU, 9JU, 8,50 in dele fataliteiten. 15. 30, 50 enr 10 Denier, ook met ueorte naad aan f 3J5rot f8.60 p. p. :e modellen en fraaie 1.15 2.95 2.46 2.10 hen oebreid en tricot In grote sortering en zaer voor- - 2.60 2.26 In moderne uitvoering en fraai assort. 3.60 2.86 lonstoffen 130 cm. braad In weefsels J In nieuws S' llngen SS* fraaü eortering, moderne klonren SiJtO S9.9S Zmert. Brein. Ten. Beige. Cork. Bardeer en 1^.40 14.90 15.25 HM f 19.50 p. paar oofddoeken wrA. nienwe kleeren^n detain, /óO 3.75 3.90 5.90 6.75 f 12.90 en, Ben bo dead en ■■r»Hg /Mini lauw assortiment. 3, *n aan uitgebralde sortering en modmXne kleuren o 10.90/ 8.75 7.60 In veor hat modems Interieur, kenteren, tehalen OPLAA< Voor de laatste GraflcranM Grafbouoopl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1