7 schenkenhuis Grote prijsverlaging I UW VOORDEEL! 5j SUBLIMAIL BENGER RIBANA sterk en plastisch 2öt OECEMBEI KERSTMIS TonmitiicciiRi 17 cent, de 5e Gratie DE KLEINE BAZAR Opening Bloembollen an Biemen x. u 2 Feestdagen die Uw familie on vr! DE KLEINE BAZAR EN-“ I uiningen Scheerz n e IECEMBEI Modern Filiaal kinderp/ama’S i." 20." 38,” 3," 17,” >r FazW ed. J. G. Hcy kam-Massee ZAALBERG e.a. GOEDE PIJP.4, FRANKS ZN. c?; F' r AN MELLE BfSLfPE^ DRIIIISERtflES Hz D. Meulenberg f 9,5o exel. batterij Grand Theater Goe* - Telefoon 2153 Morgen ben ik rijk j(TBB LAVENDER BILL MO?) slag om Arnhem Gebade Jongh Bromfietsers I FA.VLEUGEl OPRll GROTE MARKT 13 GOES 1Z HEREN SJAALS Halfwollen Hemdjes DAMES SJAALS NACHTHEMDEN K/o 8“ „ZJEBE-HUIS" - ft HALF WOLLEN DEKENS GEWATTEERDE DEKENS Speciale „Sanfor" Verkoop 11 GOES W. J. DOMINICUS, GOES /KORTS KERKSTRAAT 18 TELEFOON MS4 /Parfumerie Bromfi^tsklokjes fX?5 6 'Wl/J. Jerelmasse ■mm van ons 45 7/1 y I1 I Ie* AD1 ma EN NOORD BEVELAND ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID :en •ti BINNENVERINGMATRASSEN met Java-kepok-kussens I „SCHUTTERSHOEV A. W. VERSCHOORE - GOES Fotograaf I Fetohandel Kalode Monsa1 57en66 GOES Grote Markt 5 Goes Telefoon 2326 Profiteert hu het kouder wordt van poclele aanbieding in warj JONGENS SJAALS 40-jarig jubileum •en onxr taak geven utty de volgende reclame! Hiirllllit Ziitkriktflim ran 28 cent per 100 gram nu 250 gram halen en 200 gram betelen dua voor 56 cent 2S0 gram /J SPECIALE AANBIEDING^ Japonstoffen, 100 pCt. Wol 20 kleuren, 130 breed f 8.30 per Meter Ruitstoffen voor Rokken en Kinderkleding Braids- en Cocktail-Zjfde moderne deaaina. 3.75 3.90 4.20 5.10 6J5 f8.40 p M.. 90 breed Eofn schat van Cadeautjes PYAMA’S KRIMPVRIJ veel voordeliger in gebruik iets duurder in aphkoop Sjitd* Jaren een adres van vertrouwen BANKETBAKKERIJ Bruidss'uiers in iedere geuaenate lei rand vanaf f 10.50 Glacé Dames-HRodschoenen Tricot-en /Wollen Handschoenen 3J5 3.4/5 3.55 3.75 3.95 f 4 60 per paar Kinderwönten, Wol NYLÓNS Lpedale prtja. 3 paar f 10 - 30M, Spreke pr^a compléét f 23.9(T ,ttieL/^A^M^AnAuU,, GJW. BROEKSTRA JCoaiagstreot 5 Goti GEWATTEERDE DEKENS EN REDSFRE<N Vrijdag 31 Oct. t/m- Ma»ndag 3^töv.' Mensen in het wit met COOGIE WITHERS ee JAM^é DONALD de aangrijpende geechiedenia vafl manaen, die allee ia bet werk atollen, om adderen te redden. von 'ty Wright Moray Hamol Williams KleketzaaC Goes tASTRANDm--^ nbndel v«n>rtr PeyL I I TEN RA na Rljktw to's, Camera’s, Souvniws >n K< M i 18.70 24,06 <0 I 'en deaaina 1,06 - verkopen! SchoenreparatiebaTdrijf ook 8,26 7.50 14 Jeer DE VLIJT 1 Aanvj GOESMIDDELBURG DE 8P. KLEINE LEDERWAREN rnze ia Sjaals In een geheel nieuwe collect! Vrijdag 7 November a.s. landen In het en ooit, doen Hollend. ▼OOR RKPARAT Kunstgebit ap^geed. v. Etfcdee. Gêatf heek KxKiper- 4 - Telefoea 2*84 verse 54,20 pfpulaire prijs f 4,80 Speciale aanbieding in Zaterdagavond 8 oor rr0w«el- aan Uw ST. NICOLAAS 4z2A va a OvdAAt+OP-iS’a a ook zeer geschikt voor h< tinten in een geheel Aleuwe collectie en zeer voordelig In diver»/1 Parelcelller vanaf 55 cent Irechea, Oer knop ja* Frotteer aage* Armbanden on Collier Garnituren Kind ar by .u’s Poederdozen Kepdosen Heer borstel* (ook piaatic) Tonden borstel* mol koker Hiermede uit om 7 N snel Kapper J< Tulp.*$z< f< Naaat bekende meel de meeat rxcluj soorten. k zuiver mollen ondergoed voor dal Onder alle omstandigheden T rftgte. met kapje en gr bord VLEES-CROQUETTEN KAAS-CROQUfl UTBROODJE 4e Jaargang Ne. 44 DRUKKERIJ .Dl PHOENIX" M October 1MB F. J. 8. VAN DER PETL - OOR8 - Nleewstraat 47 - Telef. (K 1144) 8487 - Teer advarteettea *41 MT 8888 Oplaag 183M exemplaren. AdverientteprO* 1» et per ma*. .ddoeken, in de nieuwe mode- 3 20 2 85 buitenland, mi verlangen maten en aan aoer voordelige prjjzen 4,85 4,40 3,86 met eejt-^nl aen ..OPTICA" I Hese kan het ook andera- Een goede bril geeft U de natuurlijke ge- zichtaacherptevan de normaal- tienden ueeer terug i goedé bril, ge maakt door v a k me nae n ^r')/I.Kompman TUDTJE VAN DG L.VODSTSTD. De moderne zaak met dó r a I m e le'vlce I W] byouteriCn in een fraai assortiment van kleui Ter gelegenheid ran het 5 Zaterdag tn Dinadag a en moderne uitvoering 3.50 2.95 2.40 Wij kunnen U thana nog leveren ZUIVER WOLLEN DEKENS. door tijdige Inkoop aen^fóor 1 voordelige .prRapfr Eveneena ruim g*4ort**rd In 4.10 4.50 4.90 5.90 8.25 9.98 f 12.80 p M Mtammk irati Tttjoe» "GOES 'a| Manlcore* v.a. I 1.10 Sleetel.tMl'* Valponelel** Zakporteleullle* d (ook voor Damea) Fortoasennala* Dame* beursjes Herenrlemen Zekepolheek Zeka clearetteaotal** NeeWtel’* Voor Flanellen Nachtkleding slaagt U bij on* zeer voordelig, zowel vdor dame* en heren al* voor kinderen in een zeer fraaiyaorterlng van nieuwe modellen en tinten 12,25 9,25 Voor eca io^n *4 U beleefd member a.a venaf3 a. madera Ingerichte aapK' en ruime aorterlng in rPilm-Foto Projectie-apparatuur te komen bezichtigen Door het brengen van prima valwerk en ruime aervice hopen ave ook in Kruin in gen het ver troeven te ontvangen dat ure reeda meer dan 30 jaar in Goea hebben genoten Hoogachtend. W. VERSCHOORE In plaat» van kaarten T TELEFOON 202 1 Verroot hen Juist dan met een CADEAUTJE zo zullen fr U buitengewoon dansbaar voor zijn. U zoektyuit de enorme collectie van hef öoachenkenhula. eert paoserfd cadeautje en wij verpakken dn verzonden hot voor U. Ghemakkelljkèr kan hot al niet. in diverse dessins en kleuren, zolang de voorraad ati ZUIVER WOLLEN AaBe DEKEN< in nieuwe kleurstellingen en moderne dessins, dk maten 59,9y in diverse kleuren en maten ▼OOR ONZX NIEUWF SKNSATIEPRUZRN ZIE DE KLEDiX ADVERTENTIES I Wens* U goed paatende werkkleding, naar uw maat gemaakt en 25 9^ goedkoper dan de gewone eonfeetie 7 )PT DAN ALLEEN „ZEBE". KWALITEITEN EN MAATWERK tT UW GELD EN KOOPT RU ONS I*" 48 (144 m. van de baahalte), TeL 2544 4 De* fraaeo kaia (ES UM Th.Orabo.nl in ivart. bruin/groen, beige, bordeau. cork ena. 12.45 13.80 14.90 16.40 17.20 f 19.90 p p. leakl deaaina ,1A5 1,80 1.95 f 2.50 p. paar ENKALONS f5JO PERLONS f6.30 p. paar Prachtig a-o ws.swwsa* t w.s a a w wri u lil Voor moubaldn en woningtextiel ateeda het aangewezen edrea WONINGINRICHTING kjBv. Jacobatraat 48. Goea. Telefoon 2401 jrgelijk. cn nier la Aanvang Vrljdro 8 uur; Zaterdag 7 w 9 uur/' Zondag 3. 7 .n 9 uur. Maandag 8 uur 14 Jaar Dinsdag 4 en Woensdag 5 November De slag om Arnhem THBIR8 IB/TBR GLORY Aan hen do 4nannen der Britse Lneht- landtngstroepen die atreden en vielen t>f DB 8LAG OM ARNBBM Aanvang: 8 uur f Donderdag 6 November e0za speelale voorstelling Een Britse comedie op sjjn geestigst en vroljfkst ALEC GUINNESS - STANLEY HOLLOWAY '-K 8 MurAll. I..ftljd.n Zaterdag 1 November Aanvang 3 uur pracht collectje. lente geuren en ^kleuren in keener e^min Lj TaptéeoAais ..HET HERT' Grote Kade 36 Goes VOOR ALLE ZEPEN Vfjjj hebben een peecEsch en nuttig apparaatje voor U de bromfiets-claxon U Bveef* by het p^uitren mh ren mielrtjder op pad. ia het gelui bel metatal nietf De bromfieta cldxontahter- voor DE oploajmg Te monteren op het atuur, in de vorm van een rljurmllamp met 'n drukk op. vordt gevoed doer een batterij, geeft een beachaafd geluid Sierlijk. duur, pi OOST WAL 21 GOES Ocjtpecialist voor Uw rijwiel, brOaErta ra aiotor

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1