Dikwijls horen wij GOES WILKING Hoogte^ KLEDINOMAOAZUN Jong«nS ■HMM ,z-4' HKMk Wilt U ook zo'n resultaat bereiken? jöö^KLEDIWAZÜN Vfinteriasj I i CIEN 2150 De l Beaoekt^ f BAAYENSJJW-Ó^TTCIE -• r A. C. VAN DER REST 28..^ A. J. M. JACOB'S Lange Kerkstraat 37 - fBIJTSEiUIfS décor .y. rn f 72 80 f f moet ik toch-bij en Chique wollen Sj Ruime sorted prima Intedock en Alle soort Mantel 108.. 118. i3a„ TWEE s, Hoofddoekenen Handschoene Pyama’s effen-, gestreept- en gebloemd Flanel EET-, TNEE- III 4».delig la Zmdw 128.. •f- El U.N 55,10 N.M) WIITÜÜASSEI 15,01 75,01 00.00 en hoger het zeggen: l- t paberij de jonge De beste wollen Dekens ex gestikte Dekens - en binnenveermatrassen DRIE MINUTEN „Voor iets goeds en mooi liking zijn' Japonstoffen nieuwe Overhemden en Dassen Fijn Turfmojnf voor MppenhoK en tnin pee pakWpar taal, per MSbvrachtTT// Stepdé direct ke XWJFH01 1 1 Niets H. voor Een pracht-collectie kap Reuze sortering len Sokken uur Sportkousen Fa. A M-VERTREGT '*«/'teii \r 1OOo/o 'reêier' voorde. Woonhuis met gelegen te Goea^Bfi aanvaarden ook in Wat zeg je, maat, te la< verkreg®” eVP®aeC ke J. d. WEELE VQÖR8TAD 12 - TEL. 238» ^n2rii' 98.. CA1 ietalen I Mourik te late* halen, ïar ben je mee gebaaty H. LVAÏt MOURIK EN ZOON l Zijt gij op GOEDE kleding I hei kleureffecten en nering door zijn Wi »ec’ 7) ms Wol, i Wijd 3 jl«r leeftijd 3 H»r GOES TEL2795 Ki 00 Spaart dan t 5,95 4,95 UW KLEDINGZAAK IN DE KLOKSTR^AT liger en/sterker zijn dan - kamS^en/dief <n. Geheel nieuwe dessi- Een perfect zittend over- hemd, chique das en sokken^ - Ziet eens in onze mode afdeling. Enorm gesorteerd I Zorg dat U ook goede kwaliteit heljt en doet vertrouwd het nieuwste bij Wilking, ,De Prins van Oranje*, Goes, Tel. 2463 I LANGfcJfOR^wexyrïÓó GOES - TELEFOON 2 persoon vpsfadmln Istratlef en magazijn werk bf velen, koopt v0or het a.s. winter-seizoen: e/ïen Vü»nss»iiiaiHiri Langa Kerkstraat 42 - GOES - Telefoon 2468 ■1. TT../ Prima wit nZri ..MjX EteöT...4IX- f»-“ W Costume met een prime Wollen Tweed- of Winterjas I en visgraten. Enorme collecties C. K. KLO RAAT GOES MAttaSuMAATJO catsTRttJMS t r 1 V •1 aai* et; dragen EcWy Crtotlani I Jaeger otter 1 ■t 4 F-'. aila.lai fleur Ka.mopa t J het Bun onder no. THKE8EBVUCZEN »M*f DUNK8EEV1EZEN vanaf PKJEUNBRS FRUITSCHALEN vanaf l ANGf V0ki’ySAAT56 56 A. JCRIEKAARD- BORGER, 'eert, Oct. 1952. raat 3. •41 15 58 Ki'Z i Margarine met ötanaak M et VERZORGDE GS ZAAK VAN 1.78 1.8» Wij brengen f' t»lf vott gram. Varkens- lage prtjs. stale reclame: of Lunchworst, eraan 9» et. VTH. v. 't Veer, ^ertainxel, Goes, TeL 2394. LANGE VORST8TRAAT 94, GOE8,/ B SJMDE Afiè LAM VQHf Te koop aangeboden Brieven ditjrf mei leuke klnd«r»howl» Ie vlee derrie* M ad WoruU lang gespaard lijven, ia da wens dankbare kinderen PIET, RINUS en CORRIE. Saa, 24 Oct 1552. hun 25-j ging te Dat ze mogen van hi ONZE WEEKRECLAME Per 1M gram: Fijne Haagse Levi Pekelvlees -X Boerenham .....1 Verder Runderlam f 1.9» per M» Eerste kwaUjéit vlees aan Als SM HamwosK ZATERDAG 25 OCTOBER. 8 UUR ^z) Johnny DE CHiCO’S Het is nooit te laat, om je lompen door Fi wan] Neemt U tevens eens een kijkje In onze ruim gesorteerde tncotage-eWe/ing. U staat versteld f Op Expeditie-kantoor te Goes, kan per 1 November gepMatet worden Nietbeneden de IS jaar {j Eigej^hdédlg geschreven brieven onder no. bet bureau van dit blad m.t vlotte büp**««nde patje* of alpino** vanaf f 2,75 1827—1SR Maandag 27 October1852 hopen onze C. DIRECT VOORDEEL 2M gr. Lekkerbekjes 45et/ 1M gr. Van-Toffees ..Mei 1H gr. dtv. Droppen 32 fit 1 Desem m* 12| et 2 pakken Schaapjei 49 cent 4 dabb. stokken Hi •keep 115 et mei a lumdje irtu Neg 2 pakken LafeÜ 38 <011 De Sanela roombote IN OV VOEDfr* ;r», Voor de vele blijken yah belangstelling bij de/gë- boorte van ons Z<K>ntje, betuigen wjj onze^ïartcijke dank. jÖS ■Adtrtfvan Wepterwijkbuurt 9 Goes Telefoon 3359 Rotiné Jokki Lodan josjSs, 3 jaar vanaf Volour«4a>j«*> 3 ji8r jasjes, 8 jaar vanaf Twaadjasjas, 8 jaar vanaf 8/niL runuiui nieuwste wetenschappelijke Haarpreparaat ALCOCHIN-SPECIAAL en een geregelde wassing met Alcochin-Shampoo (de enige hs«rver*rey kende shampoo) geeft ongekend PRACHTIGE RESULTATEN. I Dat ondervond ook wecr de Heer F- Kuiterman, REl'-Vs liil Eegracht 103 te ,-’1“ (Fr)* d,e than*, dank zij een kuur met AI H IN SPECIAAL. jr weet gezon- de baardos Wendt U dan eens vrijblijvend voor inlichtingen tot de PHARMACEUTISCHE ZAAK SOS SCHOLTE. CARLO RETRO cos. Kaart es venei bode» ene da saai vorkrRabaar Itll NI UMLIWIN Nils: las, 3 jaar vanaf I 19,40 30,00 M 21,50 26.00 30,75 met een M^e. klew-ochte Twoka- - X tro»nta»o»b»ooli«owol h» Pr wol al* kaloan Beeelnrt tegen de koade door Jfet dragee vaa degelijke onderkleding. Wlf bteea U hieraan helpen in vele aeortea. eaa in Wei, HalfwoL Gemoitoajoeer^rTntorleek. DEZE WEEK VÓÓR RECLAME: Prima wellen jaegeK Panlllia* f 888 Wellen Dames Csfaissllis V.....X)-A7- f *-*• Wollen Directatfes t IM CoapoXPsaasaflansL N 88 breed. Xmeteg .....lIIM» /S meter -t** Za^dhandel - Boomktveker^ 'tinra&rdstraat, Goes Xstae Erase HORLOGB- BANDEN in Goéd. <*J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4