5t 1TT1U. 6 CLockefi r I. 3 fHOUT Bloemboll DAMES PYAM keperflanel. moderne kleuren on model I 10.98 11.9» kAS 3J UnmEfl se Berco Kleding J. Sj KLEDING Dozen Di Kleedt U goed! etbakkerij Van Melk P&IENST JACHTWMi 100 gram 37 ct. gram 90 ct. Heren P gestroopt flonol malen 48 to< Jonge gertroepl Hanoi 1| Nachthemden Morison’s Ijzerhandel C V, oen - Tel. 2555 - L. Vorststraat 39-50 I DB ZAAK wear U prettig winkelt REG Het Rotterdams GÏ Kamerorkest NOOGESTEBEI S LEVEHSIHIOD r s N E. essen vanaf f 6,75 vrie .he NDAGES 1INMNIR8 I Dames Nachthei lx zondag conmefflieveMmi Goes I - De Baronie Terrein Ooea Aanvang 22f RUF H. S. DRj Goes «nden WEEKPROFIJT Meisj VöINKE-DE GRAJVG «STRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 R GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUI?! Rund-, Varkens- en Kolentoesla voor de wintermaanden 1952/1953. vraag kunnen indienen ter geprè 1 December 1952. rijver'» Stoffenhuis, Goes Ope» Marirt. Ml do Korio Telefoon 27S1 FAN DE KOK EN ZONENorio. TKLEF. WINKEL 22S2 TELEF. H UI8 3724 GOE^^ ma's n orting I MEDiS olliers y. - ftam&cAaenen Messen die snijden frii is Goes Lange Vorststraat 80/82 en sortering SCHAREN FA Gr y MANTELSTOFFEN i t Tel. vaa 'Saucijnenblokjes CHIPS Horonio 10 pCt.A DRAAGT GOEDE KLEDING Koopt ze voordelig bij I - r Aparte sortering in i Ds. G die hoopt tezïpr JO/JA Róbbercorsettan kousen maat^ U KUNT HET DOEN MET Zelfblnder L He ij boer Voeatatraat 46 48. Goea japonnen, - Oen GOED - APART - y( Veigncdu, - (isseGoesn.v.i.o, -KAMPMAN B r u id s bouquet eist vakbekwa. Ier - Rich. Herder Henkels C-kT ilroe, Ga o ze poortstraat 23, Goes Staakt U er ook des nachts warmpjes in/ Timtor zwart snè ^)zunU PMntatanl 1DEZE WEEK extra fijne Nylonkoi 4- 14 cnsta—i f 95jl «see I 90. Friedr. Hei Links gew.. met aylep/ 1M 1 Sterki meCArlen 142, LM' FJB d’Eeoaee met rijde ^Keoaen. extra sterk Sajeteokken. grin, swart ea bruin, ■J ■an y fsvlpéÉ Wie zijn vlees in de Model- Volksslaqerij koopt is overtuigd, dat hij niet te veel betaalt en prima kwaliteit krijgt voor de zo laag mogi Grote omzet, zodoende lage prijz^i W(j *zijn weer best voorzien Prima jono/Paardevlees Gemeente 's-H. Arendskerke De Burgemeester van bovenvermelde gemeente maakt bekend, dat zij, die in aanmerking denken te komen voor een H. Bos to Groningen eken over: „VERWACHTING** zltpleetien zijn vr Ij I RUITSTQFFEN J4< 445 445 5,75 745 9,75 U.lin^iKeter (ia elke prijaklaaaejeétedeaakna) ■NSPECIALIST" Corsett Buikba Elastieken/ ook nafar SxiSzPidine. ïïlardeti, ïïtdnUtó en ^uMqqeA 89.75 79.50 69.75 59.50 49.75, o Teddy, ÏJtcudetl MOOIE ROYALE MODELLEN i 135.- 121.50 79,50 ïiack^UK ïïlcudetl 79.50 69.75 65,50 6X50 KuuLeA^ïlanU^ LEUK. VLOT MODEL IN RUITSTOF. 60 65 70 75 80 85 Rnlme En vo^r HEM - een pracht Jk«ipmes £innen If^yenmante 7 GEHEEL DUBBEL WOU»H MOUSSEUNE i .JX STQf I y'Dirigent: PIET KETTING Solist: JAAP STOTEIJN (Hobo) 'Wpfken van: HAYDJi, o.a. hobo concert, IRÉ, STRAUSS, (hobo concert) UBERT Slagroomhoerrns Patati Leyme en v. d. Visse Gevold Speculaas s Dik Speculaas met Amandelen Boterletterstaven Ij Bot'relbicks Lange I Goede Bed/. l4ge kosten 3.96 246 I its 846 121- >.75 GOES TELEFOON 2447 MET GARANTIE! 1952 :te 65 jaar zyn en ouder, i l 47.50 32,75 «48 NIEI C. Markt 2. en 1 Tev He* .a de Hgmamelit d.e het 'm doet Zaadj Wtjnrpfo De nieuwste kleuren. 54 x 20, extra mooi 55 7.00 _75 9.20 -katraat 2 Kaarten bergen^ en de vanouds bekende v^. 18,90 voorradig Lange Ooea Zien ta kepen. M range voor ZIJN IRDELIG VOOR DE JONGE-DAMES 24.50 22.50 20.50 LE IN UNI EN MOOIE JASIE DESSINS Verl Juervoor een aan- ‘ntesecretarie vóór M. Nsaibox finish Thee- <50. Old finish i. Gobelin Wand- f 4.95. Kapstok uk f16.75. Kap- 040. Btjeettafel f 15— !S ^ór lage prijzen I neer voordelige ILOEMEN tl - Boomkweker ij 'dat raat, Goes Tele/oen MSI iniheid in <dff7.~ logeet— keporflaool In alle maten (ook a>tr. I 7.98 f 8.39/oaa. ■ntnn en Fruit Vorststraat 71 GOH BERCO S COLLECTi: Speciaal adres k oude. GROTE KEU: FAN' poor kamft Jonge volvette, witte on komijne ides ea Paul Kaleer SPECULAAS Nutrlcla ea Baby-voedlng oa alle verpakte merkartikelen zal voorgaan Wrstwal 25 - Gors Tel. 3141 EEN GOED Ziet onre eakbeki de etalage. Reedt een mooi Bruin Ook in Snijd potten en het fijnate Deae wee 8 NL VLOTTE MODELLETJES 50 55 60 65 6.45 7.00 7,55 8.10 ineè-hoadend biedt U keuze uit ruime betere merken AN 13-18 JAAR eRen en fantasie I 17.90 13.75 I KiOKSTC 18 GOES Extra ftjne black-out1 siehiel X. p6440 Kousen, versterkt, 248, 2.45, 146 erkkoeaen. Bntrie volwoaaenepHO.15 Jongena en Ouden^aém dagen 0,f5 Leden en DpeOdeura uitsluitend vrfe toegangfiïp vertoon van geldige kaart Wij hebben ontvanpen voor de oudere voor elechta f 19,98/ Sportschoenen, Nog eteedajt 21.75 18.95 15.75 f6.23 fï.M f 2.72 Wsraae wollen Meeat a .1 Extra fijne wol maten) KUDKSTXAAT 21 kemand/^p-no. 10 elgnucherp en Onze afdeling ttaalware/ collectie in kttMhet bijt BMVER, Vocelzangsweg. GOEDBLOED.^reukelmarkt. Xb. DE JONGE, Opril Grote Markt 2. Is. REUER8E, StalstraaL koporllanel MÉT CAPUCHON 9?95 100 cm. 3S2O 36.45 37.80 Eiken Linnenkast met f82.22. Nachtkastje f 22.26. met bedje, f42.— Gelakt sfis,f 2246. Ligstoel, compleet met .parte Ligsiealkuuit ns f 16.56 per stel, iteuil f2246. Aperte Crapaod f 7L MEUBELMAGAZUN J 242, 2.62, 142.' Sportkousen. alle maten ontvangen, vanaf Dese week nog: 80 elk paar Nylonkousen' ’n boa voor gratis kousen reparatie. rendien e prijs. ghande wekÉn. geen nuchter, gram. voor de prijzen van de voort Prima KALF8VLEE sy, Lappen f Z.per Ad Afdeling ko. 2. voor de bekende prtjsen. DEZE WEEK: Perlon en Enkelen, sterke kousen Restanten Nyloas, rekbare boorden 2.22 Geheel gr minderde Nylons, ook Taubklear 242 Zeer ftjne Nyleus, 54 x 26, speciale prijs 4.42 ean de bekende Verhoog! hel •»n5JSf hsnden AHi|^-g6al, zacht en welverzorgd fanta- 546 Mlén, wier gezinsinkomen minder 15.per jaar. >n,wier inkomen minder bedraagt per 4aar. lulieren verkrijgbaar ter gemeentesecre- 5j dhr. Dommisse, gemeentebode te Nieuwdorp. De Burgemeester voomoetnd, A. A. ELENBAAS. Rooktafel met lectuurbak f 24.56. Radiotafel f 23X Boekenplank f1445. Radlokastje f22.56. Leetuu/bak f 11.56. Borstelhanger, met spiegel en twee trirstels, f 2.56. Verlichte Boekenmolen, met eompleri^rooksteL f 47.50. Rooktafel, compleet met stel, f IZ4.7S. Eiken Theemeubel f25r^ Ol meubel f52.56. Eiken boekenkast f Boekenkast f 75.Divanplank f 2241 kleden f 8.56. Oud-Hollandse 15.05. Kapstok met chroom b stokklecd f 245. f 98.Eiken Bureau spiegele f 175r— 1 Klnderiedikant. Ledikant, 2-per kussens, f 39.50. In aanmerking komen zty tevens: a. Hoofden van g< bedraagt dan f, b. Alleenwom dan f11 Aan vrat tarie ei In de Grote Kerk te Goot wordt' ZONDAG 2 6 OCTOI JQ des avond, te hall ze,, eeny/' yyjEUG v gehouden, wegrit? Hot kerkkoor verleent medewerking W# hebben eon populaire verkoop in.- 8^0 f^45 1445 16,75 1ATÏ94.50 98,50 p.m. Herteel dessins en kleuren) meter. DU vindt V alleen Ni: vers of jong gesouten Uk per Ulo Gehakt J’..'... fl.22 KL w alle Ftjne Vleeswaren verkrijgbaar. n prima Mager Spek. Probeer onse Lever- Prochi worst, iets fijns, 75 eent per 56S gram. 7 /«ïrïMjL y BOBOBNHANDBL Lange Kerkatraat S4, Telefoon »393 E KLEUREN COMBINATIES 59.50 49,75 39,75 DE MEEST/PRACTISCHE MANTEL IN DIVERSE TINTEN 59.75 49.75 43.75 115 97.50 89,75 74,50 67.50 56 ,peclele prlj, f 8.99 yi Pyama's alle meten boglnprjj, I 5.29 IwngiM 60-100 cm. f 3e89, f 3«98 «wx. WIJ BIEDEN U: OOK IN EXTRA GROTE MATEN 114.— 98.50 89.50 27.- 28.35 29.70 31.05 32.40 33.75 .50 37.50 34.75 jtr RECL 500 gram Bladn 1 kilo dik vet 81 Met 5 kilo J 500 gram 256 gram WU hebb gram f 1.1 Veri Wtj Mhh MAANDAG 37 OCTOBER AJS., 8 UUB ’SAVOB DB KÖRBltBBVRB GOBS ^'f X- verkrijgbaar bjj de heer A. J. Mijna- Itationaweg 1» en dhr. K. B. van Fanaten, Ooatwal 79 en ’aavonda aan de taal Vanaf heden I 0,25, rgeml ejint prfUfi Teven, heerlijke 15, 25,Xn 50 ct. p zakje snelMuffet Jforle V r,t,treet. Goes /Teleloon 2704 JËT LEUKE GARNERING 70 75 80 85 cm. - 6.65 9.20 9.75 10.30 en btepK glaasje Telefoon 311)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3