H 9 I to Om ZO yb RIL NDIA" o A“ ite&sj Bloemenpotgrond Teddy Memels I OEP „P0 I GEBR. STEUTEL J. „VITA^ DiBPVRIKSVl DHEPVRIESGI PANKL Vraagt prijslijst HOOOfBNSTRATKN 'ENSOEPEN per Liter-blik kRL ANANAS f 1.25 per bhk ALRAVE TULUP. MO wollen oed de kinderen on 18,95 2.65 nkalon kousen 2.95 SI ft. MUUIVSM I ifju ^£yoi u H AM W Model de Luxe 19 in ie U droeg nooit Camiso erii van Sabben Regenmantels voor Demes en Meisjes In Gaba-rdlaa Egyptisch Linnen 2-klearige Mantels Dubbeltax en gummi CSE VAN NOORD WIJK Hendrikskinderenstreet 7 Goes Telefoon 2990 WINTERMANTELS Sanapirifj geneesmidd^lan''"’^ Nietp*4<f7want overdaad schaadt, jötest en lichaam worden er door verkwikt en pijnen verdwijnen és en irectoirs 3.25 per jurken n rose zeer soltde on arage 1007. kwaliteit ASCÖW DAM^S-S WÉATfidrt 5/g mouw ad f X-99 In zwart, groan, patro/an koranblauw. fea daze awaatern g hebben, kunnen komen afhelen MitldlBBI SlBOn IOX>K STRAAT 21 GOES Radiatoedtetten ook op gemakkelgke •oorwaarden V j ff' Kinder-Trainin^épatjes met en sondet cspachon./in mooie kleuren Grote blauwe Trainingspakken c Trainingsbroeken ZAALBERG è.a. 4ZD. Meulenberg „stappen"I Sheaffer^ ORST C. van Strien Zn. J. DE GRAAG K kachel a HÉ T A I Getfr. de Baar does Telefoon 230* DRES RIJFHOUT - GOES taaetetg .’3 Wijngaardstraat Een uitkoqast Burner Brandst voor Dames on Haren Vorststraat 31-3 3, Goes dat U zó heerlijk paste Heel iet» fijns bij VAN SABBEN I J -- HET NEUSJE VAN DE ZAL a w Oplaag van THEE tete fFa 'stsiï cor ,r 'N R' E»P® aanbal ■koop voor Zeeland Ttltf. 2931 vanaf f 5»,— y vanaf t 31,59 kleuren KREl'KtLMAOKT 5 - GOES Nieuwe Burg 1 ■s naar* A. VERMAIRE ZOON ST ty o, Ge— ^Middelburg -• /13T9 ZEPOORT3TR. 9*11-18 M's Boek- en Kunsthandel wit A TEI >9 a^goede. n elk. tablet, ufj aan omwenteling op het gebied van tandpasta's. /^NERGENS BETER I WERELDS BESTE VULPENHOUDER. voor da Voorstad 3, Goes. ToJofoon 2428 - 2907 en Grote keuze Gaoden ererkep MJNHARDT 3' I I extra voordelig 200 I met zwarte naad j Aanbevelend, WMMKKKKM8KK J A A Meisi IBM KORTE voor een el Ntw— SrrtoMrZ oningstraat 5 Ook IX. t TIC IN IN ONI I SNOW «OOM ZI T '1 1 t ICEKTKN ►ENTEN VarWaedo lelsilsei Verwarming Easstalarogj SuparbalUabandea Soepele «taalver tag Dwbbalwarkgad« |i -^lossoeo ccbekbrekers n het lichaam maakt Dat van wist U p dot - ven vekkui TOMS 72 cln suNFi Da dames la battalUi ze than K tx Deze week als speciale n VAN SABBEN’s echte geurige bben’s worst da baat a is i. Deso aanbieding bewijst, Uw portemonnaie niat pretos ais V iota fijns haalt by fc. j'"m Sw •V .-*' -j een corset Prachtig halfwollen/ ■t IS, Goes Goad an niet duur! Mooie porseleinen Kop en Schotels fijn decor slachfd 75 o*, per zi Speciale f 40. vanaf f 27,69 vanaf t M.— vanaf t 37,50 1 Alleen' I Wafer ter demonstratie zo'n k/chel staat te branden U-fsluitend A pothui» on ««HStMIlttlHtmtHlt oede moderne HET coraet dat U gegoten o zit en U zo jet/dig en alanK •oor Dames. Backfish en i«H«M99 •Ml RMtotaad tgregvallende rultoewlssers vertaellSagsbak1 I Ntoaw ...U«.u«- Ie bette febrieken ter wereld Ug gemeekt en eengepest door gediplomeerde Opticiêns >e oedita zaken ven Teefand sinds 1893 l Ml.Br. ,i,rBMiir.B ireaajekkertjee Winterjaaeen laren-Coatemee In voorraad by.- Langa Kerkstraat 5, Gaas Zijden interlc/ck CRi voor de koléndukrte! Va rwat^nlpg met (fsolle in de Klokstraat. Goes Wlnterjaaeen Tweedjaaeen Beceejeaoea, de ei groen (spaftmi Ratla« Pracht modellen Prima afwerking Wi| ontvingen waar ebn toezending bi de babanda RALEN, .rwrtïend G^l. BROBKBTRA Goes BN HQORT DB HEDEN ONTVANGEN: Pracht sortering yAmaet 40 t/m 46 renef f 9.50 Wij zijn nog steeds/het eoordeUgst in ran 55 tot 120 cm. lang goedigWOLLEN HEREN ONDERGOED Wed. M. DE JONGE LANGS KERKSTRAAT 52 GOES In Wolfaartsdijk en n a omgeuing ugor al Uw naar JC29 Telefoon 219 WOLFAARTSDIJK X Weer eerktljgbaar/^^- nieuwe oogst Wij kunnen U thane nog leveren^' ZUIVER WOLLEN DEKEN^f door tijdige.Inkoop pan zeer zl M veeedetlge M«zen JJ L Eveneens rulrn^geaorteerd In GEWATTEERDE DJwfENS EN BEDSPREIEN Voor meubdlen en woningtextiel steeda Jfet aangewezen adres VdONINGINRICHTING Jacobstraat 48, Goes, Telefoon 2491 Geheel lederen dameszllpper met warme bontverderlng In bruin en groen O.a. Primaj^a en Himalaya M 100 great <8 et. voer sleekts 70 ct. rkrijqbajr m I Droonter ijen j e n Ver koop GOUD, ZILVER, BLOED UURWERKEN Nieuw af 2dpdtandt liddalburgsestraat 50, GOES, Telefoon 2158 EHEEL Zeolaad eoa kol. te ONTBIEDEN PHAaMACCUTISCHi l CMMSCM SABRIIKIN ZBI3T Intrad.eeree als-dd.rstfe/ In Nederland een totaal A nieuw. iandpasta.bavMtMoe

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2