OR EL X- KLOOSTERMAN otgfohd^ NERGENS BEfERI 9 KAASSOORT ^Bloemen - f/ s I R A ADSFI VAN DF.J F 7/.; DJ SIM» VELANDI «DRIJFHOUT - GOES Belangrijk! 7^’- /f r-uïhg BCHTPAAtfek. X-ï-'LaSbfc: Etó-Sa .eks 7S™. de haaFSk.. Sfcï® /ft h I 1 U vergroot Go^y yBttrgeriqke si van Goes ■Lr* -Stomerij - Ververij irgerlijke stand/ van Goes ns» Poly- -i .F MP MOOBIK&Zn -a? G. BR gtten L'S X—---wu Crtilp-Jwed o^a., Goö. B. Stthafi/Voorstad M.VSesJken met om gestegen boordjaan WitSBDJ aillir DEPOTS EN FINALEN 1 8- Go« //2> T2- c. ia r f. J. •mos te fgriet, d. an en J. fosina, d. rBi TOCH 7J w -Sr Sf1 n. 't Beva-I Cafe- van zout i, Gom.' i van Vi :ers”. J. nieuwe Bi [en. VIER it telend 5ZI ADVi >U on: en Telefoon MM. Wij hebben alles voor de 7 I iet keer- v>e, Net zal is W( lai j xaw,w—j 'Haardkachels, i, van lokken, Was ■kt I w< >n 3036. 73, >52 H. V modellen, diverse z. d< «t,. en A t- 26 1 naad i i. r A Jacobstr as - Tel. 2688 vlees l niet Brieven met onder no,.Jfff Uitvoerige Inlichtingen 8 aan Advert. Bureau i, Lombokatraat 8, Nijmegen Seheldeatraat «7, Oom, vrgblgveitd taUchttapen st en met nédn z. VpH.ïKRN orden OUDER k; til H. de at 7-9/ uis met nylon, voor leen bij: Rial, 1 Voor de laaMe eer Grafkransepr Grafbouqu op Schel, jsópgaaf. (en no. 43 °SJ*“ geblek ima nen w it w< i yoorlich- ge plaat- ■troleum- l. F. E 24 j. fde” voeten lig- leeftijd 4-6 schapenvacht Overjas straat^ vlees in een paar L stukken snijden iten (en peperen). yÉER DAM( IN VERMIST sedert Zaterdag ïdy- Cypers Katje, (prfiaan hiktlden oud, luistetehn het de naam Kepsje. Terug ti iLBoomfcwefcerf Wttnooardstraat tin- KHAKI HEMDEN n, zodra' .en het gi m H uur G ’N .eer De bot smelten. -ren, sportieve TE KOOP: Z.g.a.n. Donker- teddy-vc L - - -1L.1 op i- It BevM «Reclame-Overalls 1 1 Sanfor Overalls, I speciaal-: I W. Boer1 - tal p voor ikjes snij'- tan in een met zout id eh ui les zacht- jrden in De mama k [ens baerstoffen, zeer voor korte jasjei veranderen mantels, grij«, ver* iteJj. M. Bijl, Kfousemaker, trial 20; J. de ritplein A. \Rest, Lange i W. Steutel, allen te Goes, ist op 31 Oct i EAISS vindt laats in het noch in de K te GOR8 I de orde en in da enorme e ynien-: TE KOOP: Z.g.a.n. Donker I. bruine Dameajaa'maat 42jLet ierfmann 's Avonds mf'7 uur: Krep lelliman. keUnarkf 9, Gom tuis, Jloor- WIJ soorten vooral Si der volle agente J Wjüietkar bdfter of margarine v< mei wei Een regenscherm, tjjdens opbergen beeke, Teli RUSTIG ECHTPA ,Ayi*iiw*«fij BADDOEKEN v.a. 89 cépt. bruidsoap voor*^ë Hand-look Voor t. K. Zak- wij verse ;en ten. - i. - Wijnbar Zeterdeg een bijzondere diverse, REPAREREN Naaimachines en kinder- bezorgen pZgroen, bruin, J. en twee tinten fo Wed. H. d^ huislKOUSENHUIS, het De belangstelling voor de i imenkomst te GOES op i October sa., waar D.V./ i bekende fabrikant-Evan-/ Uw omset met een of Winkelbetlmmerb ©•ePl de Eróvelandel uur •te «rf latraat ius René, en M. P. p®n kregen A GROTE 1 EODAT N< doch ook KzJEsIW Kunz strekt bjj 1 uur. zeven, ui /en verwjjdered en van het vit wegsnijden, mafgariné bloem er/door roeren en tegelijk een hk Ulon erbij schenM irend goed blijv De saus even lal abken.anet het vlees kleine blokjes gesi vorst of gehakt. rest van de bouill soep gebruiken). Voor de erband r PiA huis en Jan, z, v. A le-H WildscH ■oeten. F. D. Gunst 1^ Jacomina F IAN ZAISS alt WUPPERTAL .reken, is zó overwei- I-|digeAd groot, dat het a^- ptaatsen van ruim 1100 net „Schuttershof’/al* \weldra te geri >n Dankbaar t U thans beril i(buiten v^-ant- Ag van de Kerl de\ Ned. Hery te leenkc irpoyiet, een kookte worst een, eetlepel laurierblad, 3/ eetlepels) Ijhne, 40 g bloem, zout. Da> d. 'v. l/ Guchte idskerke; d. v. J. lauwerblad zo\ nodig tukje^ zeen of de bij Ive VOOR H.H. JAGERS gen wij een pracht^ jasje, wat voerd, 4J juiste W, lollestelle te Kral N. ZtJlstra, 48 j: ».wva*. V. W, Bftumer te Hei Ipenheim Did. >daar, 82 jr„ weAv, M Koeveringen \te ft C. Griv, 87 jr.,y «tot en met 13 i 1952 «ren: Petrus Mi n P. M. Hopmi H\ Leenman; El en licht- H. de.Kdk, raat 7-atJKfes. EM er» het ifPapegaais^^^s.' Ujes, canl Ta pakje) of vet, huisiPya. raflanel, mooie, frisse -i „v - iet U er op ge ^pracht ipeciaal Evers- jver, L. Vorst- SHOT 74 y (hebben wjj alle- --(Singer Naaimi •- *-fradig. ;hoeden,'inlich1 kwali-Ities. - Si Dame»- H. de JA Leren Vesten, per f52,50. Leren Noord-72. Leren Jate - veulen, renctexf rag, TE KOOP: 2 haaskleurige het Vlaamse Reus Koptfhen, voedsters, 10 jgdt stuk. Tevens 1000>dgsen'hooi. - -=_ --T- C. Geluk^*Jonge Boom- TE KOOP: Zwarte Dap>es-TE KOOP: 1 Café-kaMfel, gaajjd-<Kapelle. 2 f 1 -mantel met bonjgartfering, merk „Sun”, in pziffia sti 7>nd* Balk, Wollen Dames SkisoUtén, No_J>g7-Lur. v. d. bl^4y lang plm. 3 jjx^Nog enkele met omgeslagen Ijpefcl in j TrvD.Acn -Drafüramp<geschikt voor grijs, beige, bpiifTen jae- I °I d“'ver*- «er. Il,85r^72J5 en 2,50. I hur V 42"7, Café /,lot AUeenJ«lj^„Rial”, Lange 'n P<^tjM gereed, [e Vorststraat 1 !EPTEN VOOR PERSONEN nobrd vlees met scheutji lt« tx Voorti roerer doorl de ir den/ (P voer sh’naar de van ouds- /zaak met goede 1/ting en vakkundis (sing. Ook voor Pe r4kachels, B.I - WmF-.'Wr- lp jongens ets. - Wed. Wijngaép^istr. I Evangeliesamenkomsten zullen regelmatig Kéhouden iedere Wc [en Zondagavond in van „De Landt gang -Korte Voi te Goes, te le eerste n pracht dag 23 Oei Concurre- 8 uur en 25 erj Rundgerecht gaar stove? Dejongeveer 1K uur. Na r „Sola" vlekvrijé IEDEREEN roemt i. - J. A. Visser, pracht collectie 1 >s pantalons, vanaf^ï! 28;50. -Bos, Ge^S worden 'oensdag- i de zaai DAMES, d*”, in- I (straat 9 repareren, men voor derniseren op Woens-jrantie. ’s avondsiWed. ig 26 Octo- ids 7.30 uur. Al len hiertoe ^uitgenodigd. Dames 37,50,iVoor leuren en gen op 't juiste inle ‘va-huis, WyBos, (aaistraat, voor heren, f 30,- Pracht f 42,50. Diverae-4( Jongens Sportjaeks, kraag, Siberische jx 14 jaar, slecht op ’t juistere ;- huis, VL'Sos, HEREN BAKKERS. V< delig te koop: Kn chine, én Electro Qeegverdeelmachi Beschuitsnjjmaéhi: DAMES, wij hebben een GEVRAAGD: grote sortering in Bontgar- meisje. - Mag. Astra, Persianer, in zaag”, L. Vpsel 'i rand en Goea^^ Imitatie en - r. Bos, Goes. IEBODEN: Ren j Voel' maat zoekt' voor uitbreiding van haar rayond liefst met winkelpand, zg/dt goeAo conditiM aat 50, Electr. J. Ooms, ndriessen, tine, 26 j. U 22 j. -ƒ Sterke Damrak onsen ft-wol geplatteerd, /LW of leen bü: straatje wegenszialUwONiNGRUIL. Wie/wil Origh^1’ bekende te: Net Maisje voorierhuiB-Ae voor mij te kleirfe wo-40. Kort^Mtstell te c GgSX^roorstad 33. t«GIM7 zien, huur >1.65 per week, ONZE „WILNA” NYLONS -L -ruilen ypór iets grotere 54 e g. 30 den. züirfoooier B Speciale aanbiedin<. Ball- Huur Jtag hoger zijn - st Sheer en goadtoner Prii* Y< f 2J5<<C J. ^*r-en -Zl xKOUSENHUIS, het van vertrouwen. Enkalon, van vertrouwen. Perlon, strepen, 1,1 onze beroemde „Butterfly” u»... met keemaad, minderd. één woor 4,95.^'T stajLTa, Goes. RADIOLAMPEN derdelen elk toestel, Gébruikte Onderdi een „krats’ vanaf /6, stuks, r foonplaten 1,— bijRi Bareman, Goes, Zuuftt straat 13, TeL 2320, KT TE KOOP: 2 Mantels. Mantelpak en 2. Japonnen,1 maat 42. -.^Sahdeestrajd. l,j Voor een Koofchaard vi af 139,00-7 155,00 Haardkachels, „F F200—J225 Ook D69o, Intemo, naar de van oi, zaak met g< ting en val Ook iels, A Kampc-rfoelia Kruyter, Beal C. van der Kerkstraat ei Ktekstraat 2, Dé samenkon J.v. HERMA1 dus NIET k Schuttershof KOOP AANGEBOI ^-prtma Old Finish Dressoir f 52,50. glas in lood deur, en Accordeon, mefk -dali, 120 «krren koff< ien, f 125. y 'erWar- jtn net it ver- opper- ft te trillen, i toevoegen iden bruin en da can- nmaken, in lijden én meebak- scheutje^heet wa gen, het aanzetsel /de panbodem enywand roeren en de pan sluiten, t 'e\inL F Fk uur het vlees keren, weer eeti scheut water toevoegen eni de rest van de gesnedet? grdenten. Wanneer h4 rurMgerecht gaar is, de jas afmhken met water (én kui- gesorteerd >rkl. F 12, 'jiC lengte ten- en Sla; met plm. ren plm. 1.75 der; jp en kraan. cri2 ■Ruizen, plm. 30 m., F-, F én stopcontacten. - Tel. TE KOOP: Van Delfts op- sche voering'en bój vouwbare Kindepv<g<—FFF goed als nieuwFgrjjs. Heer- juiste nissewgg-rtO, Goes y raad rmde deze t ook nijbt uit- i beschikking ge- ■bben dver de ERK td GOE8, |Te J verzwaard rijwiel; i.Z-g.st. Schippersv^agming 1, Groei. LiefstJrfae avondutei^ Uonderbruin Teddybagr en Edel Wasbeer voojjrft ma- GROTE sortering Ti kén van krag<^ en heren H. de 7^>® -_j^|TE KOOP: Een H -jrdelige machine en Kindj Groente- Béide in goejte^Staat. e£j^ij^ndel’ st' C. Qu^tetfaat 8, G<tffp var Staalwarenr bü elk P**r KousenUSd^ 81 Kwaliteit bent Sunkist Sinaasappmn, 8 ken of Sportkoysefij een van kerd van. Ruimen 10 voor epir^gulden. - bon voor gpattékousen. - Maj in Scharen, Snoep, Grpefite- en Fruit- C. JIJPrtfoe, Ganzepoort- 45 1 el-/‘Zak-, Bie- handej^St. Jacobstraat50, SttaRUfiaSL— geh igérsmessen GpM^ //J I I7E KOOP wegens iirfiur|—1 h Herder. Ver- Z-sing:. Een zo goedzfls nw. - e wit Fornuis m^eFF_FF wj. een grote Hapgkast, ook tejPRUZKN 1,75 tot gebruiken^dls legkast, en i een Heren winterjas. - F. H. L Nj it. NoelgrZaagmo 78 A -te/does. Ire«e\d. v. A en C. rinus Bel la, z. 1 - is en Speciale aanbieding.-Ball-Gummi Regenbroek punt gratis bij aankoop van dito Jasje f 13^-r-"1 2 pr. woHjnr^ijden of fill huis, V^JtesFGoes. regenscherm. Laat het^aus w J' GoA. Tp1 hm f tijdens de wintermaanden WU KOCHTEN een grote ---- optergen 9,ver' p^y stoffen Jongenspte£ H.H. LANDBOUWERS^- zoekt ongem^wCbnk en donkerbruin Terry baep-en Z-Hejjrfenszand, Tel./Zj slaapk, meL-gÊbr. v. keu- Edel Wasbeer voorJrfTma- de winkel en op - gewenst. Br. kën van kragenz^Jpjorigensimarkt prima zwareJHtfei no^gtSO, bur.,v. d. bljt^ en heren iadkets. - Wed. kool aan zeer^vCordeli maerstraat 14,GposTvraagt straBC50 Gom TJ héschaafdipH^e als hulp Koopt uw Staal ware p bjj inagjrtnshouding. (ie vakman. KwaliteKlbent Sunkist Sinaasapp^én, TE KOOP' wegens vei zing: Een Holtap yk5 Granieten Aam .J.40 m., compj 4 m koperg m. loden Electr. met dd Waifivi 12.40. Al- Vorststr. BS^Gpair F,. /S/ ----Zo juist ontvangen nieujvé—----UAMtó. wij nee LAMPEN en On- dessins Geruite Hemden, Voor Kinder jasjes heMjamgrote sortering in n hebben wij voor voor jongens vairT2 jaar wij wit Teddybaer ep-Lams nering. Astra, Pen stel, van 1927-1951'en herenmatewFLet op het Fleeze in wit, raséen licht- drie kleuren, asfi kte Onderdeden voortuiste ajjrdS: 't Bevajhuis, blauw. - Wad: H. de Kok, van het stuK lm rats”. Luidsprekers,W. Bu<Papegaaistr.Xt6és. Wijngaardstraat 7-9/g^Js. edel OceJ^f. ene. - 6,epFkeus uit 50 ---de Kpkf Wijngaar Gebruikte Gramo-JVoor een Kookhaard van-|Onbreekbare BabypoppenaGpeS. a__ 5 wü. Radio'af f 139,00—f 155,00 enz. of lengte 37 cm., slechts 7X50, --- jét-'Haardkachels Beckers”, met, stem 4,30. Zeprgrote KOUSENHUIS, het OOjf 200225. Ook Jaarsnrt, Babypop met stem 13,50, t -iDavo, Interno, Etna, enz., zonder stem >42,45. Ook reeds onze collect ide ontvangen Meccano dozen in katoen, en onderdelen, en Luaht- en buksen/'- J. A. Visser, L. Koi Kerkstraat 2, Goes, -Telef. r>- emaille ar- 3j)M «T 3 wdokken, Wasj -•--- Wringers, Stof- KOUSENHUIS, het buis naar: J. A Visser, van vertrouwep. Tri— kerkstraat 1 ‘Goes, wollen Fantasiesokken met modellen. nylon vessterkt f 2,60^Kou- adres Li*® serjberfsTVoorstad ’ÜLJC^es. Papedai l een pracht koi Jeheel ge-naad, d.w.z.^lfnks zwarte i kops is met naad, rechts gewone naad, Zuivere Sajet Werksokken <af. Slechts voor slëchts>"2[98. - Kousenhuu VoprSUd 7a, Goes, 'Zo juist ontvangen nii [oltzer,/22 j. J. B4 j. en M. 22 j. P. J.\van M\ M. 23 j: jr.; abben, 25 It. en T. G. uiten, 21 jr.; P. A. Mi en J. ^“koSH0*18®’ 24/Jr’ elastisch nieuwste in Dami in alle prijzen e teiten. - S] hoedenza: Schrijve^ 73, Gpé Ijning j; Ma N. v. d. ith; Mar- ■an Houte Kruinip- Johanna, en S. C. |P®* Huwelijken: Iver, 2 -Hand- Meisji '-“wïd. H’frE KOOP: Man-Ksnarres Wijngaards/r^T-9, ^VMLie^-Kgtfar^ lis TE KOOP: Z.g^Ln, Spek WIL ER BROMMEN-? Theedoeken v.a. 79 ct, Was- koop: Mosquitp- Fhet handjes v.a. 16ct. K_F '*- i.z.g.Bt doeken v.a. L>,Ï9. F, doeken liét D. Zakdi 25 ct^HFZakdoeken 3 GfJTTllroe, Goes. B(j kei vlees Be toevoeg bruin is\ langer dj 150 g plak (50 of gehakA (i rjjst), een\ui, 40 g (bjjA boter of mkif (4H eetlepelX (nootmuskaatk Het poulet in den, en deze oa liter kokend 'rft (Rijst), laui toevoegen. I jes gaar lal ongeveer 1 ui dat Uw ni RECLAME stoffen Herarf- pantalons IS.OO^JfBeva-, tehuis, W^puy-Goes./2p P.'A DE WITTE kopp/alle -(zolder- en wyafteloprui- Specula asm; TE KOOP: Een kort brute Bonfjasje, m. 42, in eaëde •teat, voordelig ,Béh wit Ktadm-bonti^^leeftijd 2 tot 3 jaapr-eFTulpstraai 15, :iTE KOOP: tel PióZj^ 1 diamant. - Te JvvrT'ondi No. 42J^AurT7d. blad. féfC, met lede- TE KOOP: Prima 1 n prima staat, ratiné HerenjasT-rfu -JM^rtraat 10, j.lTE KOOP: 2 paar a>^3,75. Let balschoenen, maal ires: t Beva-ISmA,; ^ap^jtetr^dor^. F- XftT®. KOOP: Keuki L Dijksterhi [endrik, z. --1 I. C. Pa< g YeraekeV Olga Maf y»? w» A. ipruggenia l. RoestJanna fl< v. C. M. Wisse dh _|Maai, RilMn ïen, d. v. II. en N. M. Ai ie. Een Ken, Margad e en ’n^' V- Meij Alles in Schuilwerve. [en Huw aangifte v- 57 j. en R 5 2,46 j. W. del enSj. v. d. K Gehuwd: G/j. B. I. Calmt- C. J1M. Bit- totdat het schi hekt, f>f het y lek totdat [vlakte jutit bei ider- of De stukken vh g, een en aan we^s pje ge- bakken, «enten, thareUen 1- stukjes r, ken. El Ter i; Peter ral opWoensdagl»? Oct, P avonds half acht de taal Léger dM Hails. Rave lijn tej Goes, *n BIDSTOND wordeta gehouden! Uitnodiging tot seratea Itjke/dMhiame aan dit W bed,/aan een ieder, die m- loott, dat God Zijn kraébt ook; heden ten dage do^- Zijn Zoon Jesus ChristuA da,op machtige wijze openA baart I F dat 4 kan F- (verschaft AAN S van de desbe- plaatsbewijzen I oorbereiding van ,„ih°ut, 56 j ferikaanse i«r> 47 i JF- van\ Gessel, 26 j. en M. F. Egtfer, van ttier. te Wissekerl/e, 24 j. eL J. L. JJfj Speetjenl/ 24 j. <én\J. J. Holtzer,/22 j. J. d van Dalsen, C4 j. en M. Jo- harmissé, J. F. Belzen/ 22 j. en K. van Bemden, 22 j. 'erieden: Cornells Siok, ina Kloet, zonder beroAp, te Wissenkerke, echt- n. van H. C. de Kater. irculatie, betalen wfj de HOOGNrE Een doorregen varkenslap vans, paar uitjes, sneden, g bijv, woi len, 80 g mar ga peper- H< WMterwükbuurt 9, gro> ^1,90, r sanl_. suze. De spe- B«va-hui^?avelWn-1,. <|13 te^en met 2# Oct i: Willemina Margriet l v. W. J. Burfows GROTE 3. Birkhoff; rrJFrederik.y. v. G. J. S M. Voogd/ Dirkjaanvraag i. J. Prov< iut; Kare bn P. M., ’reterm A. Wisse en v. te 's-Heer Andrea Chrii r. - Gunst en J. J 1 Maarten Con Hollestelle en dien en Constantinus Aaaarikaaaaa Dansbar ji»As, teddy voering, sportiefmo- Leren del, slechte Tjfc^F’t Beva- soepel huis, W. BéRPxpegaaistr.,- Vaar KiadnrjaatM hebben nieuwe wij wit Teddybai Fleeze in wit blauw. Wl TIjNOGMAALSfI kg. eerate i, 1,25. ie soortWefuandse Druiven, per kg. - J Snoeg^jatJacobstraa^ 50,3 voort. __jtsin- TE KOOP: Winterjas, a.n., leeftijd 14A-tffjaj jgstertT109, C Aangeboden: Ruim Ipari* en winkelhuis, op, --stand te Gom. I. De soort Fyffes Bananei wr FlTE KOOP: Een Herenwin terjas, f 12,50, maat 48-50. Een zwarte Damesmantel TE KOCH’: ’n Spira: f f 12,50, maart 40. Bruine 2-pers, ledikai gadantel, ƒ5, 12 jaai - :raat 89, Goes^Ty -|Te koop gevraagd Eep-^ J.P.K. Electr. i7.te lichtnet, met. AaribiecJtegcZ- hgl^dreau van dij MKOUSENHU1S, net pülSflE K.UOK: Z.g^n, apek----(stand te Goes^«évraagdddat vgn vertrouwen. Zag u kuip. -AdrM>SChoolstraat UW ADRES voor vep»er- Woonhuisje-döoes. JMe- woor( reeds onze collectie Sokken 15, ’s-Gjav^npolder./Z 7 men en garneren>vtfn uw ven Na<i3-5, bur. Z® A>1. v-n 1 in katoen, filLXecosse, wol oude hoed ispWed. H de --J-werk en nylon-Xanaf ƒ1,45. -Loopt bij ons gerust e*>n Kok, Wypgóardstraa* 7 J), ZATERDAG as. weepvéH biieer Kousenjwfls, Voorstad Ja tefbinnen voor een paaZwar- Goej^-^ //L die extra dubbgJe-’grote _Fat Go^r Ji.1 m« Pantoffels in/kameel-7--^—--*-Bloemkool, een pan -haren voor daütes 3,50, TE KOOP: 2-wielig^Kln- vol. - Sewp, St. Jacöbstr. RIBFLUWELEN Sportjaéks in de herentten 3,95. derfietsje, prima>6anden, 50Ffl<5M J ft ff friATon r tinttn unAfari litf-iizl ^-6 ƒ20. Jdil. i><50 - Jasmijn- CGoes. /J J kleurecht --- fff f 7,60. Grol VERHUREN witte cia ipes, kleine capes Bq bruidsmeisjes enp^- de gasten hebben! yl rschiltelïde bontsoor- r^dst tH7 9/^/^ Gel id naar F™ ^-Voor- /Vraagt vrijblijvend itingen eteclemonstra- lér-agente Wed. Wjjngaardstr. ■v /yy F u dan verzekerd Z J 1 Brood», Tafel I- merk Frii I- totor. •n d. v. 3. Mei j Sfh 11 i 1 lx/ Arv FF. van it echte „Olcöpa* met ^Ot'alechts <50. -I- Wag mis. Voorstadia. M. vi TE KOOP: Goede fiets, merk „GruitS1 allo Sola" vlekvrije IEDEREEN artikejéh. - Langé Kerkstraat 2, 1 3036 Heren Sportjaeks, Sil [en, zo slechts 35.—, ▼w I, Ml,—, de Gre- L Al- Vc Etna,, enz^jGEVRAAGD wegens Ie voorïïch-houding ikxundige plaat- werk, voor Petroleum- l.K emaille ar- ey Wasklokken, Was-Speciale ufies, Wringers, Stof- »rs, naar: J. A. Visser, ;e Kerkstraat G t. 3036. >n beloning éidner, Kami itraat 91, Goes/} Wjjüfgaardstraat 7-</CRJh.1SJKOPED, het middel ------7- gen transpirerenfte7oe1 DAMES, laatr uw bqptjasD. Rietveld/vFEjjsden, tijdig in orde makprf Wij Kerksti>«<40, Goes, Triei ropareren, vervsn en mo- 29^L-^ ft derniseren ouder volle ga- -- rantie. Vradgt inlichtingen. Tjonge, jong, wat verkej Wed. JT de Kok, Wijn-we toch veel Sportjaokl gaapdstraat 7-9, Groef, fi Géén wonder. Pracht kleu- --1-(ren, sportieve modellen gFvjrf 42,50. z. V. J.p, Wi juifte adres: Stroecken. W. Bos^ J^p- KOUSENHUIS, het hu van vertrouwen. WolJ« kousen ztfn seer Wij brengen ae zeer boord v< K< rijzen! - tBeva-ber ’aa’ Bo», Gom./hm (BIEDT ZICH AAN; Juffr. lalf Novem-jvoor hulp in^Wihke of dergelijke, en No. van dit lagera- en ge-( Let op het---- --- —1|WIJ ONTVANGEN stj;odi DAMES Zo juist ontvan-nieuwe zendingen i gen de „Sola” driedelige Dameshoeden. Huishoudschaaf f4,95.|Dair Verder alle Spia-artikelen]dijk- ook los verjarijgbaar in destpu zaak sinds 1836 van J. Ate Vissez/T^ange Kerkstr. 2,'IN ONZE Gi>< Telef. 3036/ - - - - Wij brengen^ steeds hetj kwali-itiM. lamM. W Iversdijk nge Vorststr. /JJ* DamM Fantasieschorten i -diverse modellen, /{qna Koop nog aan oude mtia: U9r - C. J; TilroC jCmei Flanellen Lakens, diverse—---- maten^vnr/5,90. - C. J.FLINKE WERKSTER^ TÜ,**^Goe8 J 4 fvraagd, twee moi -[week; - Jansp-^S glteVijk, •s-jlr-' en/ens^xht 7, |er-|GEVRAAG] jak/voor hulp i a&'ding. ®er. -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6