6 i I efeer d. I D I i HET RAADSEL VAN DE DU onderwerp aal t B VANGBLI.S te koude» te de^Oe Belangrijk; D te enkele £><K-I.BSINGEN ;J9* D. F E3S5ÉM&X met een klein Ad&je of een straaU8<Goes U 7/A den 18 bultengewooipgfoot. -MEISJE. 21 jM zag zic> ao nil I Cd st )UT Winkelbediende J— 7X/ Gebr. d FP Kastpapier - Kastranden Boekhandel ven der Peyi, Haneweext i /3Z. VltS, het café Kapalle, r- EN TOCH LAGE PDIJ5 PAPEGAAISm G0E5 TEL 2968 Nu de winter komt 1 zorg dan voor d r o voeten, koopt daarom Uw Klompen, Laarzen>c >Pan, Goes Z/y. 2^- 29 4'8' '50, 52, slechtslGEEN ANGST I Ondanks I - iter 1 -I 3n a. ES De eerste 8 digtn. GOES Pantoffels/ Prii Loden herenjas v< n - tie **5*1 ngi ff i 1 slechte 165 „De Volksw: kt 6, Go«A 'U en mo- ier volle ga- inlichtin de Kok, V it ?-», Goes. i Met garantie tegen uitpolen Ribfluwelen Plus-fours, 12 Herenmaten Lange Pantalons Aan het stuk, per Vraagt inlichtingen an ley op 't juiste adres - BcTERE WERKKLEDING I ■0 /10,4a. Mn yveren wij jr. 18.75 28.50 22.- 23.- 6.- Heeft 1 Zuurkool I y Ook Xkkere Aardappelen °F M ca till" voor 50 c< UIVEN f 1.- per kg DKKE -'. W COUWERVESTRAAT 2 j- SPECIALE AANBLEDING kg. JONATHANS voor/X^ 50 cent uw hoeden 5 kg. GOUDREINETTj 5 kg. STOÓFPERI Prime ZOETE enz. enz. - es./2? I k< t - Te nel en J.d left van slecht Io. it, Gow. •4 id. Het tfTromp- straat li lat bovenal. f V e is Q r* >S r* f a 1 r- ilaats of veger. en warme 66 voor 1 onder slecht JON0BN8- •9 1. 'agens hebben, tj sees 2—4 uur. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORDBEVELAND ite^ PRIMA Dames met model, zwaar Vol uw oud ilen ^...en roestig -RADIO is een kostbaar be- ver- zitLaat er niet aan prut- oiWl)pdra? Smet een eenuAp “w zinkwerk r, krijgt het Prima gebloemd bleu, zalm en 1 dessins, slecht* MEISJE biedt voor enige "cUtblad. *t faterteekhais is toch koper I^Kxtra lange, halve mouw, en Wan- 7, slechts 3 jl prui-liteit gezoridJ iken, JaegerjHroaki TE KOOP: 2 Mantels, mag» straat ffir-Goe spnictiedozen. Sjoel- Knikkerborden en 7-9, repareren, derniaeren -rantie. Vra flat Wed. HT JRAM te lens t.v.v. te Hoofd- iving, k con- ftmk, ban en sluier. fü. -J*£ Theedoeken: winker^Od? voordeCl or., 180 br., St Ji 5,95, ,8^5.}--== flen en iet b.p. tiek in 42, 44Z 1,“< gen. raadsel van de dood wat te freest f Spiritisme door veroordeeld _j. voor korte jasjes iet veranderen vijp^ en ■Is Le- ilstr. 101. KLEERMAKEN Klootttrmnndorp no- 10 191 Notaris, alwaar inlich- en zijn te bekomen. y^br K HM i d. 5 fT- ’t Interlocks koper Extra kwi terlock Dameshej Directoire in 42. 44, 48, >8 de zeer Intezk Op MaaadagM is er gel te genen lira -• Kerk- L 9086. I >7’ de djjk bij De Westerlandpolder, ’olphaartsdijk. ijvingen uiteriyk 28 2 ten kantore van gealMadie wra KteUk easts 1 tot 2, Goes, Schuco en Goes een Auto’s, Mee-een net, itador, Moba- No. 4LA 21- iTK KOOP: Een - I. A. Vis- wiel. In primal en uitge-’. billijk en met rktg. Uw toe- *eer als nieuw bij: Radter Bareman, Goes, Zuidvbétstraat 13, Telefoon 232(J/(K 1100). Ons werju. reclame 1 /Vrydag 17 Oct. van8 stoelen. Zat^j .2 en 4-8 uur. Vogel-na zes uup^"D Oudejaade stenen gelieve u wenden tot Schoorsteenvi Heernii lefocmrl lenne-V Veor hot vagen dar aai aten«nxgeUave u wenden tot Hpni Schoorsteen^ upefsheril •s-aH.kindeefertraat Ld AwL 5 jaar. Een ir als zo- üh in platte- jnte. - Brieven 1-5, bur. v. d. blad./j<£, 4-A met erf en □L Scbelnenwagjè te BUN. gr. 4 A. cJL toost B. en W. te arden b(j de bete 22 en 24 Prtaa van Oranje’’. Ooee te... van MeJ. C. >liek te ver- t (Aupingmateas), tot uiterlijk Vrij- dagXf Oct. bjj: De Jonge, pode Singel 50, Goes. Te lefoon 3375. ff** UW ADRES voor vervor men en garnerenjwfi uw ten, mahoni oude hoed is: J- Kok, Wüpgflk Tegen gc Imederijrug te Ude^Kru le^beloning _te- irgen: Rijkspo- T BeVAw S BOMENVERK ciotaris J.- C. Kapelle is voornei dhr. A. J, de Ja«4 dorp, bjj insc tant, te verk 53 CANAdX-POPUUKREN staande TE KOOP: lange Bontjas, f 150.—. Kn Weenedag 28 O voorm. 11 uur, Veiling» tv.v. de bvety G. X Klap, ndt kopen: P. C. Quantetraat 31 1 ’•-Beer Hendrikekinderens^i Metth. 8mdUegangebunrt 4» Speculaasjes hier, speeu- oflaasjes daar^-ja- overal. Maar Den-'ffwders Specu- slechte 8,45. - „De win^ofT Goes, vc_ oorteeL /2v. 1—30 woorden t lr-1 elk woord meer 5 cent MODEVAKSCHOOL, Ksd^lTE KOOP: 50 - tingseweg 10, GoeajÓpgaveip. Louws, Sjateofisstr. F24, van nieuwe leefHhgen da-|’s-H. Axendskerke. QL gelijks. Naderduilichtingen'—--f9 - bjj de dï--^-1—m j f- - van ATd Gwrssed voor direct NteVbdMdan 22 Jasr ^Woninginrichting JACOBS ZN. - Kloe-ITE KOOP: 2-1 pgave Ledikant en F m da- bevr.: Magdd ima’a, vlot ■perflaneJ. ■tPBuK.- G^-Biez jaar, ƒ9,50. Al- - Couwervestr. - *t Interlockhuis is toch goed- Zolang de v^orraad Vismi 'innen voor Prima Flanellen Prachtige 150 breed, sl< Treffer La- „De VoUjgwi geborduurd, in ’t Interlock- //2 ni ze- ithoui; wegens vertrek: itel, maat 40 en telpakje, m. -40, 5«nen, maat 38, te Pum ps, m. 38, r ■nitraat 87 cn Sjoelbakken 14, Goes, Te- 24,75, 32,75 ‘kend schoor- r V- ®n STEEDS MEER Volks- laten bij ons hjj verven en modelli voor 50 cent HoedenspeciaUat Velours- en>Vïït Se-|TE KOOP: 50 KJ ive’P. Louws, SpUiofiss xMngen da-l’s-K^sendskerke. inlichtingen'. -- fectrice Wed. S. A. Ook in Jongens Spoi lenne-Verplanl^f vanaf J U-l’n mooie sortep; Voor het vegen der aehnor-| prijzen sténen gelieve u zieh teadres: Pi Ben teder wordt ms. 0 DMBgaedagnvmd 88 October Ijl ij nUpedodigd 'anvende 8 verrij te lezing 23 Oct Waar xija Boe rgenen wf Gods Heft hreadende half 2e lezing 29 Oct. Wat te-St door ons persoonlij met de meeste zopg 1 voerd, vlug, 30 jaar erva BIEDT ZICH AAN: ervaren Naaister, yj ■Ma in Lier, winkel i frisse Brieven.He ct per van jjR'rila Prima 2-persoons Dekens, In de mooistehloetndes- 'dePRIMA flanellen Heren- 1—tO woerden t eUt woord meer 3 cent MODEVAKSCHOO tingeeweg 10, Goes, van nil- gelijks bjj de d van Af d 8 en Kortom: een Hmn ^eJVoikswiz to in alle maten, voor TRAININGSE ts /I.58. -1 Interlock- boete kwalitgi St. Jacobstr. 48, GoeaJ/ l>I.g.st.z. RIBFLUWEEL mej garan- No.-43-6, tie tegen uitpluiien’ 1 itejiHtend 'tBeva-sen. Elke reparatie wordt yatit is'speciaal voof lefabriceerd. f2* DAT RIBFLUWEEL is le verbaar in de .kleuren stel wordt blauw, bruyK-^grys en groen, pgp-^neter plujatours voor 10 j. /TB,Ï5. it-fWEES DUS SLIM en k< Praeht kense Heren Saorv - jacks met' teddy-yofeing, tanse aMho stof, KfLet op het 't Beva-huia,/AX Papegaaistr., Goes<-’r huis. -DAT RIBFLUWEEL verbaar -blauw, ^Eefl groen, ^clus, pli spot- - -MEISJE, 21 jaar, zag zich Teddy, gaarne geplaatst als win-, gemirfkt kelmeisje tevens hulp ^jep het huish., in Goes kinder-ving. Reeds 4_ 1, bruin, danig werl ■^n twee tinten lam' ’ed. H. de Kok, No, ttraat, «lechte Te koop gevi Wieg? - Brja buregu--v5n dit blad^y-y koopt uil -(.„I- - Een zMtdfte ha prys bevrggeft kt 10A,Aj». Te koop aangeboden:^JSert Haardkachel, merl nieuw binnenwel w ^aOS^r^rtST^ij de TE KOOP: I.gxt^rtfi^ SleSeoH?iu1|^Te k°oP <^d: huj SreSJ>^a hPU1sVK|*“ vlo^^nC^Jj^ op ’t j^eGo^te^" /Z -ape^aat, Goea -^Z-|^S>REN: Een gouden' d' ^ar^hel^prS ï^d^k^nS^^E C&rhoS fl”» CaHforjüache Eennieuwe Salamander- gen-Hansweer^Xï Oct. Smaasappelem^84v voor kachel, voor werkpl een gulden^Snoep, SL Ja- kantoor, Si cobstMurtTO, Goes, rit J. van Eftacker, D C/- 16, TeT 372, Wemeld ’t Interlockhuis is toch ge^* - koperWij brengi extra mooie Inter! mesdirectoirs in Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een korststondige zidijte, zacht en kalm, voorzien vgn de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JACQUES JOZEUI. DE PAUW T^J Echtgenoot van Philrn- pina Maria BruschefTo in de ouderdom van 66 jaar. Hans weert: Ph. M. DE PAUW- BRUSCHETTO Kinderen en Kleinkind. Hansweert, 23 Oct. 1952. Kanaalstraat 4. De H. Requim-Mis zal plaats hebben op Zater dag 25 October as. te 10 uur, in de Parochiekerk van Ol. Vrouw Onbe vlekte Ontvangenis te Hansweert. DAMES, zoekt u een Hoedje? Dan slaggk’ ker bü Tooe v. Keizerstra Kade^^^ fÉKOOP, Gryze Mai beige Mar gryze Sch nieuwe wil enige Studieboeken derde TE KOOP: Een K< stuurman grote vaart. - kachel, merk Qlgt Spiegelstraat 11, KNCS 1 Traaspirerende V0« garandeerd weg mi ped. ■- D. Eysden.-jSktJper, L utra^KT TeL 2904, B*. Verder grote col de dere spelen, «xxf Tafelten-pT :bc|nis, Dam, Schaak, Domino, Spreker.-’ Ds. J. J. CONTANT. Advent. Predikant te Middelknrg TOBGANO VBU Denren geopend TM nnr Roekhui.is toch goed- effen lakens^ MO bre^i, oud 77 koper U kent ze wel, die voor sleehtex<5,95; 160 br. Telsg Ovjsf ^on'tbi^n’ dessins^Sle L69|^—-- 't interlock^ - kens, 180 broed, slechte f 6,95. - .JJe^Volkswü^el”, HUIS TE BIEZELINGE Notaris J. C. ■lockhuis, Goesy^y; ^d*’ x leterieekhuis is toch goed- caeo', 1 koper I Wij hebben een co Con extra-sortering in. Flanel- bakket T len Herenhemderf tegen de Luchft rheumatiek, Jrf Jaeger wol sezy/La GpWath Ecru Fla- gekeperde wolflanel, r.5,50, 5,75 en 5,M. -lockhuis, Goes.y/4 h goed- teft ln- DAMES, wy hebben len en grote sortering in Bon de^imaten 40, nering, I; 50, 52, voor drie klei igfe prys van ƒ1,95. van het rkhuis, St. Jgcob- edel Oce straat 46, Goes. 2 10 *t Interloekhuis is toch goed- - TE KOOP: Lange M< «ntalon met by pa Jack f 25. 2 stof M 4 f 8,50. Zyden M leeftyd M L Meisja toefty. Tea 14, Gomt Te- les to I. Erkend aOhporfilZGc maar. PRöiA HEMDENFlJ slechte 115 ct. p$p Extra zwaar Prima gekleurd F) bleu, zalm en rede, 125 ct p«><6eter. VolkjwWkel”, Vten «g 17, Goes, Dit is een nieuwe kwallteitywelke wij zelf uitgevonden hebbendeze is dus ui/sluitend bij ons te koop I éry en Pla- outen Tafel, les, Toilet- m, verachil- irdjjnen en enz. Te bezichti- TB KOOP: t Interloekhuis is toch goed- koperExtra kjyaifteit 1% Heren TricotpajriaMns, lang 2 318rcr KT.W^alto^MatTNo^PtfamaX moote^stnapdaM- Fi«- malg^pfys 4,50, nu f 2,95. •j». 't Interlockhuis, Goes.//^ mantels, in grjjs. wip4 C Nacht- beige, alles alswyp^ r --TE KOOP: Wintermantef.' TE KOOP: Een Bjpidsja- maat 42, koopje. ^WUlem- pon. - Brieyon-'No. 41-1, sen, IrenmlnCft 7, Krab- burjt-/3Z - /Kt en L DOBNB. CaM, VBZANDB f)!' fMB 1 VUB ffUl ör- Knikkerborden 6,75, 8,/a 0 12,75, 18,50. Voetbalspe- len ƒ8,75, 14,75, >/39,75. m». Verder grote cojléctie an- de dere_spelen, fabriek B.|jökarï7Mprïs enz. - JZA. Visser, Lange kwaliteit, in rft? in - Br van dit bl ftDVf RTINTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVEL AND J ntt met f 176.— tebevyg^F: OÓstatr^L^ JAMES, er kam weer naai- m verstelwerk worden kangenomen. Iedere 15de leken worjR'gratis over- iektam>^Korta Vob<M. rand en^-- te^ïmitatie en DAMES, laat uw enz. - Wed. H. tijdig in orde mak n^L&rtlstr 7— koper Wij leveren ar dell kilogr. Ie snert FyUm -pref. Bananen 1,25. -^Btïoep. jaar ga- Groente- enFruithandel. 1 kilegr. Ie kwaliteit WM, l&ndM iMHiliicsoctc 1. - Snoep, Groente- en Da” winter- it en zalm, Rial, ook met elas- PÜP, in maat 40, TO, JU, VA-, BieVJlL ’t Interlockhui^^ 372, Wemeldi^^ i Vetl ede ren Werkschoenen w- g -met dubbel ggpefid leren I I zxzvlz - zool 14£0r^AUeen bij \>4 L/UViV Kah>errtge Vorststra^t 85, KLBBRM4 K Y IClnnePwrpmnmeeA^ KLOETJNGB f ift^AJ nog oen luum, 'n oudw* of Mantel deze dan keren TE KOOP: Een party Hek voordelig, sta- ijzer, rGnd, 1M ƒ0,36 pei van Els- t dat wj erger je niet, -aat 2, Goes, Telef. 'f met boord iwe com- allerbeste Graslim M n ïer Lakens, metlt Z- Alrantie, in 1’ AP/.180 br., ya ^.bor^ 1-13 threat!-iFruil Ziulr*4 laterteekhuls is toch goed- 50^ I metw"’-Ze^olksw^^T^ ---Z2X_ hoper Prachtige Bad- -Vlette Metejessebeenen met VismirfÊte Goes aJt Laat nw hoeden -- handdoeken ƒ2,59, 2,19, Gratis Kousenreparatie bij extra dikke crépezolep, in verven en modellerew-Bfl de’1>7S en 1-aS- sorte- aankoop vanjrilrjaar Ny-lichtbruin 28-28 L9^8, 30- wol, Jumnatofbl in vele Magieja<St. Jacobstr/ 54 sortiment - - --f- Vorgtatfaat 85, Goes. /Af ^^GD^Werkgt^- //ATtf troop- Wit tenockhuis. Goes. ZZ- wintermaapdén door A. halve dagen o£s--<ëek. - plekje vanxTU65nu voor Chiffon, Melusinpr'velour, ANTISTOP Jongensspqri- gaarne geplaatst v. d. art" n. f 45 ^De Vn’lkawinkel” ^FVTiAAOn- Mei.u Haar, WolviltZen Veren kousen, dubbel gebreid, in als hulp in de huishouding Vim^kiGoeT^Z»» dermorzenurenZ^h^Hoed7*8 iP^*le kleuren effen kleuren. mtof4 2,50 m klein gezipr^i Soes ot j^marKt o, uoes, de morgenurei^rachari- verk^jgh^ Wed H de met kL stü^jer maat. omgevinZ^Brieven No. VOORAL UW TAKINS Kok, ^Wijngaardstraat7:9. Natuiujjiifweer by .Wral”, 42-4^btfr v. d. blad. Slopen, Hand-,_<3^~<e^STËEDS MEER kJaüfwi 2Zit^>*fttstraat 85, G</^ TE KOOP wegens verhui- GROTE sortering zing: Tweepers. Ledikant baerstoffen, zeer Maf -1"i“ dek, 3-delig Kapol Kussens, Nachtk Stoelen. 1-pers Ei dikant met Matrg kastje en Sti nieuw. Schili -frcn, u.aii'/oigl ■Wed. H. de BloementaJell -dstraat y 7-9, emmer en K lende yóverg - Vil Eis ■t tateriockhate is toch goed-JEEN GROOT SUCCK zunVew St koperLange H talons (tricot), Lange Herei>/ Borstrokken en met k. rp- in de prima jae-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5