a fV- KLEDINGMAGAZIJN u znmai iriiiiurhri i|. ni j maken w* er qp attent dat alt opvolger edenkt U1 X A. WILKING Bloembol! Speculaas ^ui“Slagro rst f«Lö •t i.lifKtnryHtToriiiiiri BAL* te dpte Biljartclub/Tk JOOSSE *csi sa r «s». aan w 7^ [Z^^KOKTE NEDERLAND REGENLAND. sfe//ez/ jtl <*Oi daf y w I UiJ Het is genoeg bekend: o voor mooie moderne confécue, 2 Romney^ Fijn Turf mi Rial ,.u 2‘7'i /v. d. WEELE OOR8TAD 12 - GOE8 W'l I fe'i ir9 ervOor v> re9en I (r 89- 725.— FA.VLEUGEl M SiurlHk ra Goaé ■I I T taxatie Ban ketst FORELH IRIJFHOUT I BLOEMPO Va y dep Pest LANG. KfPF 5T&AAÏ TEL GOE5 Brandsto C.FAA^ VENDU! Deurwaarder M. U S&r'uX» in de zaal bij de h< Krijger, Bee«tenni Goe*, t.v.v. J. M. Goes, k contant, ^fc d I F j 9 een I tarpkm. j Bril van Zonder regenjas kunt IJ het geen 4 Nissenhutten SEd. Romney* «tfn iets zeld zaam* en voor vele doel einden geochlkt. Ze zijn 7 m. breed x 12 ml lang, dubbelwandig, veel glas en binnenwerk geheel staaL Zijn de enigste In Zeeland. 45.- “te, r 1/ \y GebrfLdeJo^h Prijzen in 29.75 39.75 J. H. Slabbekooniy Goes Wijngaardstraat 54 Gabardine 100 pCE Wol .75.-/ 89- 99 - stof/os n Z- ELASTIEKEN KOUSEN Boe^DE GROOT ^gfBB - TBLBFOON 2999 Uw U—m9fvgroRt «ggr 4» pchele wnU Geb^o 49 75 i iaar maar oók a^n geen maand /as /c Korte vlotte Teddyiatiet (Prima Pace) *».io oent •tS en toch fantastisch I. prijzen 11 4 Kindermant fTf 9et Uw kledingzaak in de Klokstraat V" Falcon 105. Kijkt dus eerst c FA3'.ia DE JONG! te koop as overeempl LANGE VOLÓiSlBAAl 5ó5ö G0E5-TEL2795 K11C0 Uyévolandei “"COES aggers 104.30 enz. 000 2000 M2 reaehlkt voor op* Tweed en Loden 55.^ 75.- W4/ f,SC/, z ''■’’o KJ-, I J. v. T wfcn Egyptisch Linnen ’O ®O/ - Keurige Mantels en Sw 67.25 70.85 75.30 W.is/ Leuke vlotte Ja pionnen 13.50 14.50 15.5o/16.80 nu hognr Mooie wollên Blouses vanaf 6.65 Teddy “Mantels grote mode (Himalaya) lang. 719.00 139.00 CocktÊil-jurkjeS Fantastisch leuk >26.75 30.45 34.65 Is, kinderjurken, kindersportjacks iet en zonder bont gevoerd De/nieuwste sportjacks (Sturka) f 7 I j Gi Oom Huiskamer- en VERZORGDE DC lie I KapeUe. Prima U11 Bike WILKIN in- la kom I. 3. WED. k t Ktf, - X- M t 1 C Oplaag van dit blad is 18.300 ax. - da zaak mat de grootste sortering i r - -.r-lT r*p*R d«eMd' TEL OS V O T V ER ZOR Gnf 'der no. 42-2 aan van dtt blad. Oct. 1B52, Ik 10. jKPer per A - voor het schi handelskanto 1. avond en" middag jpèr met bun divan*, «ple in, vast tapijt. 22 et 42 et peer In do .saai vaa Nad. dan Beer uur- Entrde 11.25 4dilek ’.The Lucky Star»" f' i xfrnij mgmt da><C. ithraciet en rfketten 'oorraad leverbaar. HtuMuoK-STauTttJoap Oase «tt» ovephM. ZUIVER AÖAND te KOOF Ian. in prtaa i del- Boomkweker* itraat, Gaea KtSCHB BANK NV. - KANTOOR GOBS Hoofdagent «oor Zsid-Bewelsnd z- DE KOK - GORS sardetraat 1-9.. - C d C ■sa pracht ao reed* vanaf X* M. J. Goeman door ons alt tub-agf it aangerteld de~ Héér ROTTi IEL8PUB 90 KB Telefoon 2727 SI.AGKRI e tpeciaaltaalr tOor UW BRIL. met meer service TB KOOP te Goe*, de eerste dag 22 i 8 uur, en ber, '*av$ len w< delük ■«ft oen maatdt^ol luweler. - qoud zilver - kralen gitten - enz. c c t I s I o en eoor Hppenbok aq pw pnkje. Bhsrfi H. donkere L-- ‘•■*1 laar of Voor dtrrct gcrri le Verkoopste die Sc ttaat iyh graan. Let ft M 21 ouder GOK8 Per Meer MmB» Bladreusej ▼e» Vpek ...jZ WEKK Per/1 Lunrhw/st BakbUédwo ‘Jiqd A. v. d. CliBck*Jc 41 De Nbeenhztten zijn S x 11 tot S x 8 m. Te bevragen bjj: Slopertf en WendelebeBrtjf HOORNICK Fut, Aehter- alnsel, TeL 2SS4. Middelburg Golfplaten uit veertaad 11 W-- ten verkoop gepresenteerd. |ke góederen kunnen i bijgebracht of ofge- waarvan opgave te aan’ de vendumeesters vcobe en ZÏu, Piccardt-Brandstoff» *t 70 of ten kantore ne Kade 11. :dag Dingdag te voren 10—5 uur.. 'M uur aumak y Hotel Centraal, raug Papopoaiatraat HST BBBTOVH GEVRAAGD nette Ji die genegen winkelwerk '1 v«.v. Aap* 7 \7 Ir OAdanks hoge Inkoopprijzen, handhaven wij LAGE VERKOOP PRIJZEN Profiteert hiervan alleen bij buffetten, "'■stoelen, clul gels, schilde vloerkleden, coupon* stof voor herenoostuums, haar den, kacheB, bedden, bed- («tellen, matrassen, ressorts, v T^Ju^Mxeks/s, viool met kast, "*"".k*ukengrfief, glas-, steen- Een oud en vertrouwd adret V*?~!en aardewerk en hetgeen voor Uw ^7/) verder /t»n verkoop zal Levert 27 PJLwort A. Te bevragen btj: M. MOL, Dijkwei 40. haal. voor naar op Woens- ctgber, ’savende Jondag 28 Octe- ids 1M Dames L* LiéVman J en Jelfiman. 1 zullen regelmatig w< gehouden iaden Woei en Zondagavond, in dl van Landboi/fv’ gang Korte Vorsutra te begifenen IVoor de vele blijken belangstelling bU ons Ujk ondervonden, wij mede namens zUdae familie onze k dank. J DIUCT VOORDEEL 7* |1 OutbQtkaak Behrieks ■Ve te 2W gr. <öv. Koekjes iag 22 2H gr. Bpm [ft uur, 999 gr. gekt 1 r 3. C. M* Sr. Chee. I rkt te2M gr. Chee. Kkdt te Margarine tn Hi i king, smukt JZ.GE V CF ST SIR.“>5 COES of iets 'ALHOUT, TeL 2M,Brteve j> 27, HeinkenasandJ fan pracht colhad geuren en Xhh ktem.tentin Tainb^uhaU ..HBT HBR1~ Grote Kade 36 - Goes v 1 Diverse soorten Tz»i 0°* •••Peki'J'z Peyneoburg’a Koek voor iedere gelegenheid Bcnidrboaqnetttn. Gelegenheuip'Blocmunrtlt. Graftakken. Graf kranten, Artiatteke Blormbu.dery Voor het Pffntre B oemuurk Ure adret GEVRAAGD een Werks oonjrouden van jpr te Goes, ^op Zaterdag- week. Brieven pdrïangd salaris aan <j. bl. onder no. 42-10 LET OP LET OP Hier lijn wtj weer met ons AANMAAKHpOT en KAC1 per sak Dus nie Opstwal 11. Goes, TeL 2274 'Zf - 'I '(■«SM -r.'J 18.25 20.65 27.30 3JD.10 en hoger Wollenrokken, effen en geruit

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4