a iirm HET eeland-Tou J. ouw r XULTICCli 4AISON VAN WESTEN DUIZENDEN VLEUGELS Zeeuwse Speculaas- bet beste wat er ia - V0ór55 cent per 250 gram Aangeboden EN DAN KOPEN! TOTALE^ uit verkoop! Medische B^ndages^- TOFFENPALEIS - st-E» COSTUUIMS Belangrijk1 Betaal ai<t meer das nodig fa De laatite tyd worden maat- coraetten aangrboden tegen abnormaal hoge prtjfe» I-Sj JOJA Rttbbercorsetteo MET GARANTIE! ’.SMOLDERS ge Veratatraat 87. Goea s Kuidefi, -J»» 55 Citroenschille H HET STOFFENPALEIS brengt U: Exclusieve Mantelstoffen on stoffen e Uienzaad Fluweel en Velours Chiffon 1- y' Cocktailzii u Garage kvan Fraassen - Goes etaleren wij morge/il /■I Zuiver wollen J r £ErST KWKEN Dames en Heren ZAALBERG e.a. Meulenberg WINDBREKERS SINKEJDE GRAAG WEEKPROFIJT «0^ Qoeclk&fie Simon Rijnsburger PAKKEN FqiMüch £innen ïïlcudeJU EniaAidiM. ïïlantdA Sam<4> VIK^JS- 8. S. Meeuwsen ntepooriMraat 9-11-13 ZumüU ïïlardetL RackfUA ïïlan 94.50 69.50 114.— 59.50 29.75 >59.50 32.75 op Brandowlji Per literfles f ,50 Goes Lange Vors tat raat 80/82 11 Sport J 59— 11.75 POLE? 1 ▼she seRuwenJ jdi*? y|aawrsBTTiisa baa-TTa* ovechaea. Zacht at if 123.50 Lange Vorststraat 102, Goes, Telefoon 2671 eyop: 15.75 37.50 ikken - Dassen - Hoeden Handschoenen VRAAGT UW KRUIDENIER! 44.50 39.75 37.50 34 75 94.50 89.50 79.50 67.50 erino aagt goed paaaende kleding Koopt ze voordelig bif Demonstratiewagen Citn Citroen 11 Si f 105— f I 59— I 85,50 U slaagt er ALTIJD^BÉ1Tr7~ 44 Goes - Telefoon 2616 UU Steek Uw Man warmpjes in m koopt GO JE DE ONDERKLEDING ■- MinOa Jaeger Bewtrakkan. k. en L m. 24K 345 94,50 89.50 79.! 72.50 69.50 62.50 49.71 89.75 19.50 - i ^OLE X-VERHUUR^" M- tel. 2200 en 3321 it 5 TELEFOON 8447 GOES .T >1 tel. 1 Eén van onze specialiteiten lire* geven U graft* MAA Q MUR OAM 70 ■VARIMG Walcheren a méér 5 Is. C. Een zuiver gesi Laat U niet red mooie woorderi Kom bij on* een* wat een maatio *aiel gpVoerd bruin ratiné ..fW »H 8.95 ■Ijs) US, 6.49 l 845, 8.95 kwaliteit 846 jéna 1M, SM, 945 in grijs) IH, Ml korte mouw S4S, 3.95 geert met Heren-1 en P< Ska 10 procent Lventte inlichtingen Ben goed 'ORSBT vanaf f 18.- inaortnerd in S EN BEDSPREIEN •n woningtextiel Alle moderi tinten in - - -- - eiden door dame*. informeren ■*et kort I ^Kogtt herkom*! Zeer* UK in Zeer uitgébreide s 746, 845, 9.95 idea 249, 349, 8.95, 449 IN ONDEKKLEDING Verkoop ban de bekende whenmagatijn 1999 geheel geremamdti tiet er uit al* nieuw NlBUWSy^AAT W TELEFOON 2774 Officieer agent*chap Citroèn-aatomobielen jT voor Zuid- en Noord- Beeeland en Hat is niet alleen gezellig, maar ook noodzakelijk, dal vóór U koopt eerst goed de etalage's bekijkt, wane. wat vandaag als het nieuwste gebracht wordt Zo etaleren wij deze week de allerniei Koopt bjj Va» Westen, da» heeft V va» het beate o» f seer voordelig 9 KtPK5TB 18 GO! -c prijs voor plaats in prs. 40.per persoon. waai het k nè< mooier dan vorig Jaar ichtingen zijn verkrijgbaar: hebben de Kruidenier* tyden* de reclameactie verkocht GROTE PRODUCTIE LAGE PRIJZEN Thans Onze cori en tonder enige verplichting alle ^November. November. tn/5 November. flburg 14.45, Goes 15.15 Zaterdag. tlburg 10.15, Goes 10.45 Mn hm elding [wmkracht onder no. 42-11 aan ia Mn dit blad Ooatsingel 28, Boraaele Veerweg 20, Krainingen ^Schoolstraat 16, Hansweert Julianastraat 10, Wemetdlnge imain, Veer weg B 186, Kamperland 19 Kaarten en •Be GOES k. M.Z., Spie^lsti Verder: A.M.Z., A.M.Z., A.M.Z., A.M.ZJ l. A JU in alle mode kleuren GeweM* aatvwr wallen Berstrekken. korte en lange mouwen 1-tMlack Bentrekkoa. L mouw, prima Paratrekken. met wol gevoerd (ook in gf Krimpvrtie Jaeger Paatalena.elang m^del Intertoek Faatatam. lang model, pnma Gemengd ea «alver wollen Pa Pantalena, met wol gevoerd KitapvrQe Jaeger F Geaaengd en salver korte mouw Interlock Singlets es SPECIAAU. Goede modellen 31.50 29.75 27.50 wegen* het aanachaffen van een Model 1951 X met rolhoe*. tempeeaOwnfiter. beideding-hoeten. licht- 4 lanp L. 4. Voor een Bchoo» va» tnnaliteit (P C slaagt V bf 8 CE A AP altyd 5 J Nog steeds RUB>f RL A AlKE N in voorraad yprfiie bekende lage prezen SCHOENHANDEL. GOES t Lv Kerkstrast 24, Tel. 2393 mkte schill geurig WEGENS/OFHEFFING Zaterdag 18 November a.a. Br ligt ons in da wad eva partijtfa droog aanmaaknool op laagte geaaagd.vry ruime» het op voor f l^tl per mudcak afgei Thuis besorge» f 0. 4 i’tijinrtnit r. r<i qrbit.lilkrrö Geen ruwe kenden, schrale huid, ruwe lioa<n mei PUROL groene kleur f 89.50 lamdan in nieuwe kleuren f 12.90 ■sk;. f 10.95 Naar BET.GIB- HOIXAMB op Zondag 19 Prijs f 5.per persoon. Naar de nieuwe schitterende WIENER y® het Antwerpse Sportpa Zaterdag 25 October en 1 Zondag 28 October en Jt Woensdag 29 October Vertrek Vlissihgen 1440, Midi op Woensdag e^ Vertrek Vlissingen 10.00, op Vervoerprijs f 5.per ni het Sporti Dit moet U gaan WIJ kunnen U thans nog leveren, ZUIVER WOLLEN DEKENS, door tijdige Inkoop een zeer t Eveneens ruim, GEWATTEERDE DEK Voor meubjien steeds hét eengewezen odres WONINGINRICHTING C Jacobstraat 48. Goes. Telefoon 2491 Voor het betereygenre In Wollen en Zijden stoffen loede coupe en afwerking 96.50 89.50 69.75 TE KOOri 1 Kroonlamp Itlectriach) 1 Pinda-Automaat 2 Bikah Spiegelt met gealepen rand voor loeftijd 8 jaar, f 24,25 in bUuw^ JONGENS- EN HERENJO^DING Markt 2 Goes ste de nieuwe modekleur voor 1953 voor f 145— Ook naar maat verkrijgbaar Falcon Regenjassen mooie blaUw Winterjassen Velours de Luae ^Sportjekkers ook in blauwgroene kleur Tweedjassen moderne teint Kamgaren Costuums 103*/, wol vanaf ,w Kerko Blue-Bird over Sunbird overhemde/i mooie poplin Deno sportshirts nloderne donkef’e kleuren nieuwe boordvorm f Wollen vesten ^aer grote sortering o.a. onze bekende slip-crossover f en het zeer/mooie dubbel geweven vest f Shawls - ^Sokk 100 gram 30 ct. «^SOgram 90 et,/ BUKUK StaMraat. 71/ IHRl/VER, Vocelsangsweg. GOEDBLOED, KnakefaawfcLZ BE JONGE, Opril Grata MarfctX 274 en 375 tel. 15 teL 5 tel. 209 teL 302 mdertse. Burg, van Gorselstraat, Rilland tel. 82 mdertse, NoordzandStMat 14, Teneke tel. 160 9« Ih-U.jii. Ail GOES et leuke garneringen ^5.50 23.75 Chiqué en Modieus 59.50 39.75 34.75 32.50 83.75 74.50 69.75 IRSTAD 23 - GOBS VI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3