Ke up Bloem schenkenhuis Én nu an t r A i 1 B ;n 4 INI oo\ jALKampmon •BE VAN X L.VOOSTSTD. GIBBS a." naar j Biemen WINTERAVO SPELEhk Anker - Kohier BAZA Radio Sterren AMANTIN Reclame- vyteek. „De VI ij !y F *t Naaimachineh s S INE BAZAR I 4 J A. W. VERSCHOORÈ er H. HOLLESTE Grand, Thea Ice vorststraat a tel. mi H.S. GEN^IEDING „Z XT V. u en J C-.’-OIF MARKT'3 GOES ten MANTE •wHEREM7-DEMI’S R AbO Ito ,ustji”hw f Kou en r Zogredlljt V, pi Uftm II E?L 51“ E-HUIS" - GOES treat 4» (IKwtm de btobalto), TaL MM Dode Kruis-Burger Beschei afdeling Zuld-Beveland-West van het Npdt ode KntH, jeeft geleppheid voor yfNdh CHLOROP, TAN DP. l/w EE K~ 71" voor Handsch Honing vaa de HA arfumerie 4 INKE-DE GRAAG Vacaniie-herinneringen 'n vergroting maken I Wed. J. G. Heykam-Massee Markt 5 Goes Telefoon 2326 „SANFO I ds Prins van Oranje**, Goes^ DftIJFHOUf lel - Boomkwekerij datraat - Goes I. i '4 CHLOROPHYL We Je DOMINICUS, GOES tam aSEBlRAAT 12 TEUKFOOM 2M4 B AAR BAZAAR servies. begin dan meteen met saute 5 t S' ’P-INS CORSE 'EN Bl I p. r'R. 15 I D, EN NOORD BEVELAND ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID I I I iTA •i WOLLEN DEKENS en66 GOES Coo FLANELLEN NACHTHEMDEN EN P YAM A’S in grote keuzeen moderne ultvoerfng diverse maten BINNENVERING-MATRASSEN Grafkransén Grafbouqtfetten G. BRj/ËL'S hult GEWATTEERDE DEKB een grota keuze v/n maten KINDER DEKEN, in diverse vnki dessins wn loei D£ VAKMAN AZt> E KRAMER. GOES SCHAAK, DAM, MENS ERGE* en duiadnd andere M Mijnhardtjesi pijn-, kow- I NOOFDPUN Glacé Dames-Handschoeneo Wollen Wanten en Handschoenen friste drttine. 1.60 3.95 3,25 per peer Tricot Handschoen* zo /«óf ontvengen. 3,j Kinder-Wanten tetter «o'. 1.65 Zaterdag 25 October, 8 uur TANDPASTA mH MMI I l I - I 6ace, Wanton 4n bermen, «dk bont d, vacr rJjwifL} /ea bromfiete Z y J^e m iasse Oeetwal 21 Gaas '1 iderwae in alle klaarv* t ïd MantelMoffen BINNENVERING-MATRASSEN 2-peraoons, drie-dellg. in diverse kwaliteiten met moderne damast 109.76 64.95 bljbeh. Java-kapokkussans 8.50/8,25 8.OQ RÖMINO,^ JENIET Fr KU ATTRAi i u> van Varkrtygl de prettig k««e*l ■to, ■w t oon V 25 October: Billgka prttoaa medallae Al ipelle: bij C. Trass, Noordstraat 27, Biezellnge. I !«fnpk S t ■ut 2.- a t 3.55 f 3.15 p. paar B Maar ook uur DE VLIJT f GOES-MIDDELHUWG Wwv. Cf b k -■ Jacabrtraai 44 as - Tel. 268/ 'Kade 28-42, TaL tM Om Bob Scholte Coos Speenhoff Jr. Harry de Groot «I MOOM PRUZEN ZAAL „TAVENUE” Valladlg* eallactia MECCANO EN ONDERDELEN HORNBY TREINEN Oaaa speciale aanbieding Ie Sjaals aa Haad- schaaaen werdt met eea week verlengd I 'f4.71 breed. I f 2.54 Herd ea gee Aanvang S-Vr|jdai Zordag 9. U bltft warm Eagcepfpan voor Efwiel ddk Grote Markt 7, Telei. 2718, Goes in diverse kwaliteiten en eins en kleuren Z ksusa utt tai vaa msUg van tabriekaa van rvldfaxm, dis prompts naïeve ring garaadsrsn. Bn bovendien... bet PA8- AAN servies met de bfl- sondere ..PAS-AAN ser vice" koet absoluut niets extra. osar mode r a e a a a k met de rs Imo service I KLOJRS roArfgheor M do PAS-AAN dealer. 7 steunen Uw foscr op de Juiste pleet» en peren U de moderne Jeugdige lijn y ALLEEN: Alles frame htria. Handsnb Haadbem Cevab /ober—-- NS ALBERS 69.25 64JDO Natuurlijk hebben wij in poon Centraal Kledingmegd^ijn Magdaleftastraat "k Goes Teleloon 2153/ TOI" PBODUCTRN Komrai aBea «per Met aMRMBA erR coder senettet JL8 «Rn savernlRtbaar, mb «a de aliMir cbmMMI tot Bd MM f waar V feaeiUg winkelt 1-peraoona. diverse kwaliteiten met moderne damasten bijbehorend Java-kapokkussen 8.60 8.26 Als U Uw huis houden opaet. dan kunt U thans oen werkelijk fraai porseleinen servies kopen: Het PAS-AAN servies! U kunt met Ma enkel on derdeel beginnen en leder stuk afzonderlek bQkopen. Zo groeit bet servies mow met Uw gesin. r Vanal Vrijdag 17 O< HILDIOARD KNIE pa s Nachts langs de Weg M« realistiacb vyiaal voa mmweMjk» varaleeimgen \te£rUjk oia het leven tel/ '9 aw; Zaterdag 7 en 4 IMBT Voor de e^r Dubbel Feag fTMper pl Zuivere Zeeuwse Bjk U ziet ’t groeien— R stuk U voor stuk M PA.8-AA.Jf dealer voor MUUMbnrg en Geen AAN Kooptk^ GraüaX^sea irdag 23 October apse speciale vaersteiReg RÏGOLETTO fhn vee Guiacype Verdi met de nUerbeete lUUoene Opereaaagcra en -eengemeten •cao Bear -?Z: U M» Trongt Voedtogi deae vol zitiun lult f /.65 per pot Goes TtJk veer beddenreperatte en etouWp bedden, Ito f X.5C per m. Do mart voer spreieo en «vergen groen, term, reed, gwdkleer, groen en beteer per m. Handweefstof veer «vergerdtjaen. JA f l.»5 per m. Crcteaoo. to breed, f LÏ5; per m. Gobelin veer evergerdRoea ca, beige, torn, bruto ea green, f AM MF* d» pêche^lJC breed, green, bekleding, tone ea beige, tot f 8t.M per m. Vttrng per as. Oebleeaide V» Bwan Vitrage, 124, iCM peraa. Moeaette f 2 JM gebtooad, 124 breed, ttM K R breed, f 1.35 per Ie. f3.M per m. BaBdvitrage, breed, f 4-25 per m. MEUBELMAGA2BJN AT 7 GOBS TRLEFOON 2527 |R GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO rfül? Z^rdag ISDcta.*. ekverealplep wAdveade" ieder, ^pTSFITS 4e Jaargang Ne. 42 DRVEKERU JOK PHOENIX” M October p. X X VAN DER PEYL - GORS - NteawetrUt 47 - Tehd. (X llto) 2427 - Teer advestoattoe ad 4 aar Oplaag 12244 «CMtotoadk Adi ertaaMaerBi 19 et. oer as. i\ Zendt ons'Uw Mm» p ea laai van Uw basta kieltjes Voor 60 coat mokon wij hiervan een mooie brteAsert Plak Uw foto't in aan. Album, ,wij hebban hierin een pracht sortering I helpeter veer da eis» Cursussen, zullen worden zand en Kapelle Aanmelden tot ujtcflijk Te Goes: bij d^administi Quant stra^zO Te HeLnkénssand: bij Dr.P. Sta verman, Clara’spad B 58. Te>»pelle: bij C. Traas, Noordstraat 27. Biezellmte. KHAKI HEMDEN, naar maatt AM RECLAME OVERALLS, maten 4«/M Zf 2.72 Nsg'enkeie praeht MANCHE8TERzdUKERS fM.7S r DSZR OP AL ONZE JU In wit» blauw ea MtdM „SANTOS” te/krta Oaae ^ANFOB"XvERA r,rr>g natpn, In moderne des- aa |j 54.20 39.95 Lt» - diverse kleuren, dessins en 37.50 32.50 24.75 te W< op VriMag 17 un toa bete vee de Mac Mijuhsrdt HoofdyinpoetJert^Doo» 47 ct. Mjinjj*xd»-+ft5SrJpiintabletten. Koker SO a. (GEVOBRD) ui rele kir eren, eenef f. 12,75 f20. Waaraan medewerken: Eddy Cristiani e Johnny Meyer ea s'n ky Cnrlo Pietro "y?^***^ en als extraaffractie WDE CHICO’S" cowboy ensemble Ben erond^tol dererende saccessM met een popeleire toegengtpey» een i 2,— (incl^mdhtej. Keertverkoop en pleetebespnken eenef Donderdag 23 October i lO^dir een de taal Bij aankoop van iednre Bisnenvt ^0 G ARAB TI BBBWIja I 4 -l Eromfirtlk J Domen Cdd U5 far paar Wollen ShawlaZ en Hoofddoeken een wee'de veJ kleeren aan 2.65 tot f 16-50 Japonstoffen/ in Reiten/en de rdeewetn Bamtarip dekWu, eenef f1.10 per Meter hg/Jr modern, teieer wol. epnef f 11.50 p. M. Bruidssluiers /eeie modellen, met kepje en geborduerde rand eenef f 10.50 Qnza collecties worden steeds weer aangevuld mat de nieuwrtd modellen, o.a. i -.japonnen 1 f 4 ■tan. wollen kwaliteiten, aardige m| uren T 8.75 TO.65 1 O.»D I, Neen. Katteoógen heeft U nirt/Maar - ean normelégerichte- p kent U in •rel behouden. Bah juist aangepaste fird met de Juiste glasen uergroot Uw prestatie» Voor een brdmontuar naar Uw smaak naar

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1