‘esdienkenhuis 4 X. F po ley 1 Mes H De Kleine Baz ens Wij gaan i VOORT r „z Grand Theate W. VERSCHOORE Speciale PROFITEERT ER VAN rs SI SANBELLA Biemen Brood Paradijsvogel mot Lewis Jordan. Bhsbva Paget on Jeff Chandler ever Amber Gewatteerde DM ^ORANJE Lz. '^^AlKampman -DE GRAAG Keg's Koffie en nbojkn^ RugspA)ei& kunt U thana )/t '1 laten re par onze deakund „Kousenhuis” Tafelmessen (p. 6 stuks) 9,90 9,50 Dessertmessen 8,50 Fruitmessen 3,75 zaa 2,50 Tomarenmesje 1,80 ijnen IA. H. S^DRIJFHpUT Grote keuze KHAKY-H f 9,25, I 8,25, I 7,65 f Overall Senior y/l 7,95, f 13,9: 3." EN r^5 en f 5,95 Fa^Wed. G. Heykam-Massee eubelen 11 JACOBS! PIJPEN^tój^ FRENKS^ZnT /P. TILROE NEN P V aa I e ij b o e r f28.75, sensati Khaki Hem Draagt U ©Mé „Sanfoi/ Overalls 17." 21." iitS 2," 1." E-HUIS" - GOES traat 49 (1M m. van de bushalte). Tel. 2544. Alles franco thuis. Corsetten en Bruidsbouq js. f 5.75 beroemde fumerie Moderne de JonghNic 1." 5^ W. Z Jerem 8TWAI, 21 Mtersto Nummerborden met Rjjkskeur, voor moto? en auto, in één dag gereed L ZAKDOEKEN J. DOMINICUS, GOES ntEEBKSTRAAT IS TELEFOON 3884 ’n vergroting/maken HANDSCH JAGO shawls BENGER PERLON kousen Handen eegaan Motorrijders! Crème ux Vacantie-herinneringen I Glyi 7 'I J f ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND IT OPRIL GROTE MARKT 13 GOES O I -• 'f... u m n. t t*8 tuis j Shawls én Hoofddoeken seieer wol. zeer aparte deaaina van f wu? Corsetten naar maat G. BRl/i Bloemen! M UKMW aiiiasMMN Gees - Tol. 34 Voozafad Goes - Telefoon 2153 SOLAZZILVER CASSETTES Grote Markt 7, Telef. 2718, Goes WARME SJAALS Overall reclameprijs - I 10,9: jongena- en Herenkl KOOPT NU DEKENS ZUIVER WOLLEN HEREN-SJAA! ZUIVER WOLLEN DAMESSJAALS lokatrapt Goes Glacé Dames-Handschffenen r (GEVOERD) ddrk. groen en d. rood fl' IN FLANEREN NACHTHEMDEN EN PYAMA’S r brengén we óen geheel nieuwe sortering, moderne osse IN Nylons, Perlons Japonstoffen J G/ote Markt 5 Goea Telefoon 2326 HEREN HANDSCHOENEN Ontvangen een zending maat 160x210 fX<0 maat 180 x 215 T 25.75 In moojr'Klenren Aanbevelend. .Goes Telefoon 2370 Plak Uw/foto's in aan Album, wij hebben/hiarin een pracht sortering I LADUE VAN DE L.VODSTSTD. 57«n66 GOES Markt 2 Soa, Koffie tvat overwdl C. J.kn Asperen uervenne Goes Vrijdag 10 t/m Zondag 12 Oc'atx P‘ I II BaNWWWWaamMMWWHHMMWNBBNWi^ BagwawwawamnwmmaBiwwwmmwBmwwB BruidsXriikelcD »-* jr xj4Biw'isw DAMES HANDSCHOENEN DAMES HANDSCHi Kristal Nylons 3.90. 4.95 5r5 Black Outline 5.60. 7.5o/ Fantasie en zwarte hiel 8.90 Net Nylons 3,95j/L50 Wandel Nylons 2.45. 2.90, 3.75 Perlon-E/dcalon 6.55, 4.95 Kal. Pond’a Hand. Ij 10I Steeds UK 0883*0*48 •n NWM V r. VI 1M, I IS .Tl uur Dekens 24.75 Gewatt rd GOES MIDDELBURG pedellen I. afwerking I»»»»»-»»»»»»»»»* a**»»»- r i I 'V r Zandt on» Uw lllm» on laat' van Uw baste kiek ia b i Gemaakt aan de beate grondstoffen 4e Jaargang No. 41 D*UKKE*U J f. J. 8. TAM DB* PEYL - GOE8 - Nleuwatraat 41 Oplaag 183M exemplaren. "4 CE» Thee-, Onl Ki ^MIQ en Eetserviezen Schotels Ganzepoortatraat 9-11-13 GOES Prijzen Vocatatraat 46-48. Goes Telefoon 3113 Door onze anelaervice Maatcor zetten indien gewenat in tén dag gereed! het oerwoud! 'dag 7 on 9 uur roods vanaf f 18. X k s /Ook In losse artikelen leverbaar Zolang de voor reeds 7 Krlmpvrtj om baar en een genot in/! In een keurcollectié ven moderne déssirf Voor heren .en jongens. Za^dhandel - Boomkwekerij ^ogaardstraat - Goes beate i/ea door iff en kwaliteiten in 4,25 In grote keuze Doet Uw voor raat veel Karantie Ze lijn onveralijt- let dragen WU sfln de ..Sauter" specialist. - 1 Spaart Uw fold Onae werkkleding rer mee Naar maat gemaakt Elk gewenst model- BETER 25 GOEDKOPE* ALLEEN Thans slaagt. U nog voordelig door onze "tijdige inkopen.vóór dé stijging k van de wolmarkt 54,20 39.95 in eoh pracht assortiment, p r i rd moderne uitvoering -. en hoofddoeken in m o d e rfn e tinten en nieuwe weefsels Z 4.75 3.60 BEN GOED eiat pakbekivaamhefU Ziet onze vakbeki de etalage. Reedt een mooi Braia Ook in Snjfbi potten tftle merken bjj op hun plast», Wij bied. In de Blank Eiken. PBOKNIK" October 1 Telef. (K 11M) B4B7 - Voer advertenties 4 ter I AdverteHtleprfr U et. per mm. iheid in inaff7.- •oaqaet •men, en op/emaakte bakjet het fijnite yoor lege prijzen 0 tot f'16.50 15.23, /17M. 18.—. f 19.90 én Enkalon f 6.90 per paar fl>E VLIIT 9.75 «I, uitvoering en speciaal voordelige prijzen GOBS Maandag 13 t/m Woéntdag 15 October Itenaonofferyin een tropiach paradde Vrouwen werper/etch <n een brullende krater! Aanvang 8 uur/ 14 j».. Donderdag 16 October Jé onae speciale voorstelling Dernell. Covnol Wilde on Rleherd Groen asasf--a IS 1 Depot der b»k«i VOOR IEDERE BEURS EEN RUKE COLLECTIE id op ie en (digend in zwart, brein, beige, 12,75. 14.90. 1 395. 5.90. 63<Y in s en kleuren 2,40 1.95 Een kwdiiteiti product irJUw riffen provincie vervaardigd /met kont, geborduurd, geruit i ÉNEN oderne uitvoering 11.75 9.25 7, n in diverse' kwaliteiten leder Holland» hul» eén enorme «ortorlng ilgerde 'houtsoorten.*. weed» Berken. Beuken, E»»en. Xnorn en Kersenhout pÓEG Gordijnstoffen voor hulskomors, loapkamers. Koekens, Scholen, Kontoren ens. Tuinb/uwhuia „Het Hért” Lant G/rote Kade 36, Goea Voor 60 cent maken wij hiervan een mooie briefkaart Zel»»Punktall-Glazen demo soak met'd, ruime serviceI aUeenxerkoop voor G moderne tinten elaatia/her, glanzender De zeer grote tevredeni de Hajato over deze Neemt U ala nie/kenner van deze Koffie en Thee eent ten 0.76 ybr 100 grim I 2.0yper 250 grens Grofe Kade 88-44. TeL 2725 Tyrene Power en Michelin. Prel^ I" Guerilla op de Phili Ben groota en merkwaardig/avontuur Senaationeel en w< Hier s*n Mac Ankura helden Aanvang.' Vrijdag 8 uur; Z. Zondag 3. 7 on 9 uur De grootate keea ia 2 ruUdeaaint. zeer modern, pracht itiet 90 breed 9.10. f 4.90 per meter 140 br/ed 5.90. 8.25. 9.75. 10.40. f 12.80 p.m. ZJJDE./ULLE. SLUIERS. HANDSCHOENEN enz. voorhamer en tuin We hebben/en volledige aorterinf) onderdedei. S beachikt/ar ijj Sterks uit Sierlijken v.kk»4 KRISTAL EN GLAS X Drlnkservlezen - Bowltewlon Gobek- en BonbonMéllen ruime sortering, voor vrij wel elke motaf, in luxe en eenvoudige uitvoering HANDSCHOENEN EN WANTEN ook met/bont gevoerd. in z\/art en bruin/ in tricot kwaliteiten, mc/derne mode-tinten en fraai afgewerkt, speciael goedkoop -, 2.26 In nappa en glacé. Waarom verde/lopea, b(j ons kunt U voordelig koffen TAD 5 GOES - TEL. 2909 De winter komt weer i met zjjn kou en gladd wegen Beveiligt U, neem fee. tegen kou en regpn en een doelmal VALBEUG] gen eventuele

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1