Dr TING VE Go e Ope r Een Gotisch Ba [stel Cyclemaster Brom N. S. F. - Radiotoestel n» B Vereniging ts "-4 J au il s\ KOUSENHUIS. Prachtige 1 woUen Trui. - ^n-agen: UW ADRES voor pcyrl amilie- ikwerk „DE/PHOBND sqss?*® bate de 3?yz we corfonds en van Hoofdprijs 2e prijs: 3e prijs: er Lot f Is- Prij Z/X Z/r van het Costuum- en 1 y 47 r Trekkingslijsten verkrijgbaar a 10 cent bij de Heer Jan Cardo< Magdalenastraat 8 te Goes - UW ADRES: DRUKKERIJ NIEUWSTRAAT Goes //ó-. NR dan lage prijzen 1< u Kok, S, <>nsl voor de iten vindt Agente is: C. Ie, iplaar- en M g I Goes. >len. Zware gepiatteerde met en 271: Herenpanl ia!, TE HUUR Voor al Uw modellen voor het ■eel baret- te winterjas, maat 52, )>eig< i eswinter- 350 Achi 7 V i N jl Alpi- wj 15- - raad in Rubber zen. Zorgt def méssen. To- vakkum tere Roerre ten ■eau 5Z- J. A^ Visser, L. raat 2, voor s-frites-snyders J. trok- naar 8,50. zaak ■pribckhuis, St Ji it 46, Goes. door vlug spuit w in zet! (1 De de 1 Iden, n. De blijvend inwrij- en enGf maat in WTjngaardstr •eL 2020-2712, Pracht wollen I en Hoeden, P< no’s, Sokken./ 1 en 24.. _j leveren alle ’Singer Naahnachi vens Electriscfaa^S Salonkasten./'Tra 1,50, Interim f Vivet ontvangen: Ali um en -Koperen Wa ken 11,50, 16,20 en, Friedr. Herder Biet® sen, ook Ka] mado en ven. Pata ƒ5, Kerk dolines en Ban, f 12,50. - Mi van Spi telïestr. bon voor C. J. Til kppKlep r als nw. GEVRAAGD: Hi in gezin van 2r door- 'Goldschme- kinderj ge Kok, JE met wi luis, W. Bos/i :ousen. ize^^t weer ontvi huis P. 'H. 'enpolder en Goes, -eéfir^' dubbele witlinnemPféi of fill Gaarne terugbezorging bij laatste J. Gom" ’s-GjarZi ipstel J?f?TE ater^op elk vaatten. Eiken u Sterke Kok, 3 kleuren. "de Kok, Wür 'raat 7-9, Gogt£f Trainingsbroeken en bruin. Alpino^ kleuren en mi Schoolki Wed. gai •dstra^y^-9, bedjes, baar bij: D. Rietveld-van it ,7-9, ÖAMESPAN^ALONl succes, pracht col iterdagmiddag iastraat 7, Goey^ daarentegen de worst gaar, U U op Uw bord een stukje vlees krijgen, t het geurige vet Mumeer U er de vork I»1M. Slopen 1,50, VÓÓR H.H. JAGERS bren- gen wij Jekkers in pracht bent. - groene kl< - v< té’t rand en Bear en koper! Nog aan de lage prijzen 1< de allerbeste Treffer Lakt met een geg vensduuxzV ’tin! koperWij hebben extra sortering in de/ en mooiste Flanejlén renhemden, gerflanel, liath kwi rh< boi de vet zo- 180 x Bijpas- 1,«5 DAMES, wy hebben een TE KOOP: Een Kookhaa KOUSENHUIS WollaH^Sa- 6rote sortering hoedertfook 45, kleine Haard .-ft mes en kinderken voor meisjes ,.^-Toos van eiken Kast 75, £j»érs. 1 en ApMfitar^Voorstad 7, CalmthmjKKeizerstraat te dikant 25, 4S«oelen m S9***"^ -e) /ZZ_ eil^r^TRtrektafel g^ejorngeving zit- ep^taapka- XZ.-- rion. - JKmn No. /y/' en voor het vprvor- burgadvan dit blad./j/ -r™n van uw oydtfhoed --waaronder zepeveel baret in. w—- T® KOOP: Z.g.a_n. Winter» fnodellen^x^ Wed. H. d< Goe^Wl^ga^dstr. LOREN, tussen ’s-Cm- --f— Sneciale aanbieding. Ball, venóolder en Goes, -eéfi Een nette Heer, - lijk verkeer, in/ WedteH. de^T ardstraat 7-9, burpel koper I Graslinnen 7 - Lakens, 150 x 285^4 f 4,95, ’- duurd 6,50, tweemaal Dfinkfonteinen in maten aan c^wr- KOUSENHUIS. Wollen De- meekousen 4,50-6,90^ Fill d'ecosse Dameskousen 1,89- Theo 8,98, zijden Dameskousen -» 1,29-1,48. AMtf^ _Jversterk»r< V He- Jae- I, en in Go- r it, tegen de ik, met dubbele :hts 5,95. - ’tlnyy mis. Goes. Interloekhuis is toch goed^ h*JV»n hginne- ag, per aan txtra aan voor het ia. ■leren. “«^Schoorsteen’ spek, •a.KHJdnde 52, grjjze mantel, nu z.g.st. Ji en maten, ar zalm, van naat 52, due grote dames, in prHa Interlock- ding vvi vleesgerekt het vouwN jus”, te t Voor lich tin Voedingsra gracht 42, briefkaart, adreszijde T c postzegels M Gebakken vai 3 varken» paar blokjes een tomaat, o margarine, De niertjes doormidden bloedvaten ei nodig verwül vlees flink/ stukken drpg< ven met zéu een stukje ei. plakken si/ljd De botér smelten tbtda stuks^aedT"^ Middelburg^///» of m tt het kt/ De stuk! blbem wenU^_ all weerszijdenAbruin ENIGE GEBRUIKTE 7 De plakken tomaat] f spek meebal Elein scheutje toevoegen en de ar stoven in ong< luten, totdat zij r grijs zijn. De nier- Spi instraat <van»*|[mETALISEREN van en> wasketelaénz. n.^Wtjngaard- Lange Vorst- - /V A. TE KOOP, of ruilen voer lichter: 500 C.C. see^ F-N. M 86, zo g<p< erkt Loopt bij: BriefjesrGSes. GEEN LAST van voeten met onze, »era weer schapenvacht /hfh ma' ■- directoirs met wol hoed, tot de leeftijd vap t- slechts f 1,35. 1 de ten over cipeé partij zi nellen^ gerprf. Y Telefoon 2487 ren^taéat 41, Goes. straat 1 -S=2t-271E>- [Geeetig en toch goed Pantoffalr voor Vooe keurige K< de epJ^Cda*! moet „oie één goed g u by de/Ffrma Rial F Lapg<vorststraat 85r 0<as -2 jaar, t verwach- 14 dagen ’n jepK voordelige Fla- Cakens, in enen en z - 1 Interloekhuis *e/^S itstas. GOLFPLATEN te koop, de - - 2 350 idgwSard, Dorpsstr., mooi. - Slopj 'en poldef. Z/p» kplaptfof zo- 185 m. 150 x 2.75 nu - W. Water-*tlnterioekhnls is toch As- cot, merk K.' spotprijs vpif tige Jjs® ,45/-^ 't Interloekhuis Gpel St. Jacobstraat 46., fa TE KOOP: Houten merhuisji --en een v 'eveda ont- Zeer hifi my<B96, Waarde. Gratis Kousenreparatie. Bjj aankoop van elk pparriVy- 5, u ir bijvangen: diverae^ repedde prijzen. iT7 1,95. Alleen kousen met nylop-vémerkt Loopt 140 Vorststraat 85, slechts l>5r<Alleen bij: Bnefies<0< Ri^L-fc^Vorststr. 8^/fiys. J^TE KOOP: Een L wij Kinderwagen. -éaS Muziek- straat l^jGroef 7/ tr 4j/<^ Wat" LEUK zelf te ceren op acc taar, mandoli blokfluit, gratis advi i. Tel. 2020- Muzii //- s -r lp’ TE KOOP: Opkit ombouw. - Vjn- TE KOOP: Grijze Heren-29, Goes^^-^"^ winterjas, maat 52, )>eige=^--<=—- gabardine Herenjas, maat TE KOOP: Hei "jaaieswinter- z.g.a.n. JongensripttéT plm. 46. Alles in 12 jaar, nieujvfen Bont- -1JJmanteltj^^flm. 14 jaar. - M. 19, Hansweert. Wij verwachten de nieuw-IAlJe Haarwerken verkrijg- ste creatie Gree-hoedjes, baar by: D. --- uitsluitend voor Wed. H. del—»-- Bomber-Jacks metteddy-guïTAREN vanaf nier Papeg»a«traat, Goes/^/ gui- banjo ot aankoop en onderricht ZOEKT U P. B. v. Sprang, Wandelwagen ..kinderenstr. no. 41, J. A. Visser^-i zrz *FK K.OOP* T^atcc hfiTidêtftn, L VorstsiraeT^GoeX/r'Toonbanken met -I^Z-jTE HUUR: EikenOrg. én vele ladeu-é iIn. - Te TE KOOP: Wintermantel ,.Liebig”, 8 speL-eïet doo Vbor Kookhaard, Haafd- bevr.: Yte^Biemen, Klok- (bruin), maat 44r<Japon, lopende hajcp<Goldschm kachel of Huishoudkachel stj^atTGoes. ZZi velours (blapwTjmaat 44. din^ Marfekhandel, Lam naar de van oud> bekende ------Trompstra«t'32, Godk Wis- K^skStraat, Goes. /V* zaak met een -^rote sorte- KOUSENHUIS. Wjj^fteb- sen 8 uur 'ahMMs. - ring, goedexborlichting en ben een grotp^fortering -y DAMES, wij hebbenet vakkundige plaatsing. Ook Herensokkew-'en Anklets, KOUSENHUIS. WqUaw^a- 8rote »°rtermg hoede<o< voor Petroleumkachels. - in wol^iffld’ecosse en ka- mes en kindep>8Kisökken voor meisjes^^-Toos vi J. JkfVisser, Lange Kerk-toej»r<Voorstad 7, en Anklgter<Voorstad 7, Cahnt ho^trKeizerstraat prfaat 2, Goes, TeL 3^2 Z. J|Go^ri5y de Kade)./^ [GEVRAAGD per 1 IdSta^Mndi i, op goede omgeving .-Brieven No. 41-2, «a». met bi.jgr [N-STOFFEN. PANTALONS brengen wij ook keuze aan lage^fSrijzen, Bos^PSpegaaistraae^fWes. -T~ Speciale aanbieding. Baljr- vi GEVRAAGD: 20-25 ,-Aön punt gratis bij aankopp-éan di TE KOOP: PrimaJCeCÜéL Groenkraag, ofjir^edeel- 2 pr. wollen, zjjdefiof fill G M. D. de Gr^ptstfaat 20 te ten. - Vppbörg, Vogel- d’ec. SokJyer<C. J. Tilróe, J. Goes. 1zangs>eg^, Goes, jij* Ganzepbortstraat, Goes. 's - 1 v ux«utuveua vuur Tde 1—wo«rd m—r I oZti -aXte^Weuren.'^ookJk^^' kZ 'd wollen Sportkousen, in Wijngaardstraat 45, Vogelzaden, Ochtendvoe ZWSPWA T -Z— - toooie dessi«r<Voorstad en Gemengd Graait is: C en ^c^tee^M^S^ JT Wekelijks nleuwe^rocr- v® Vélzen^ neg 14, Goes, Te- l. Erkend schoor- WIJ MAKEN uw en het teilen en w: x 7 m., pratJhC- jr-'machine- op, wegens - Hoornick, gel, Midf&fg. TE KOOP: In pr. st. zijnde B.MW.-motor, fUST-J. v. d. Ende, Westsingel 39 te *n Slopen, adeerde le- 12 jaar. - J>tll«*«4*ehB^aia toch goed- 240, slechts Z, lende en ƒ2? merkenlSpeciaJe asnbiedfng^Ball- onder punt gratis bij aanhdbp van Lgente2 stuks J ijn- in de^pjjg van en hi Een watery tjes fli 10 ml en dra tjes/uit de pan nemen, saus afmaken met water bij pinden met bloem. its gebor- X 340 met >n ƒ6,95. ,49. - ’t Inter! 'kS Interloekhuis u toch g koper I Deze week interlock Damesheipde Directoire, in prachtig wit maat 43 totzf voor dwmriTa Zeer voordelig slechts 1,95. - ’t Juris, Goes, t Interloekhuis is toch koper Een extra ding in prachtige^ najrdi ver tri- JIW., voor de f 2,95. Prach- [erondergoederen ?e *Clnterloekhuis is toch goed-,/^ KOOP: Twee 1 ié Rei /n Alle soorten Edell tra, Persianer aan [eL van 't stuk, Tpddy Lans-Flee2^<stoffen voor l - Wed. H. de aardstr. 7-9, f '-T2 TE KOOP: Een Kookhaard .35 met ƒ28, !1 ƒ50, te wwuwriuma u iocn goea> Wij ontvingen de nieuwste koper Prachtige Meisjeé-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 6