Or. J 1 aÜ ft s< J:1 ïi l-A 0 z 0 fi 411 ïh J_2 i 6 Ij 2 5 s r 9 4 1. li\' Wilt 1 M ...J 1 sï \S I i I-1 --.d I sH' g - uc 79 n /O. Irtjew „Shell ia ^2 gïï ui i ii i 3 3 11si|i ihiJi s i s 1 a g i^s 1 f js x 1 i i i i L;i 5 0 3 o I S 3 OT IJ 8 Belangrijke Venduti?: 1982, r J. C. kt Sr. de Je in hts F irs ur: rit, in, 4 f ‘I Een jond Jaw Mötoirf „DE GR Sanapirin: <fe wiiig* Drie superieur* peneesmlddeloi bovendien door Inkte^^peeHI hoopd* o*n*e»kr>A*9* werfck sites I Wejte-ërtte on se^i M •t best! ester - Kloetinge ,n. Seheotetraat 38. Het wordt koüd! Maar Wol warmt Stieren Najaarskeuring 1952 Wonlnqm 3 I -g g O- 8 5 j i—s J 9 S 5 u •o »6 Z S M S 3 a ta U. A I O M g OS '41 S g g rij 2 I' te: M TE HUkfR: v< D Kj KN TOON betel*» wtJ PRUZEN TM»>i iraa «y J B Wej^M H.LV, A. van. 1 4 Tdefoatoch aangesloten No. SJHIRTOX de ideak Vliegen- en Mot/eneerdelger in woonvertrek en «fal ors. dejongh Grote Kade 36 - Goes e ju c Ig Voor moderne Winkel- en u Cefé-Betimn^ingen 01 Kz^ELANDAm BQ INSCHRIJVING TE«X» Ptywn. n taH. 45 «L 50taH.80AX teteBBdelllng o m Ó&LGentweeL voor tedere BIJ INSCHRUV TE KOOP huis met *ci te 's-Graveni RaadhuisstraatA Aren 58 cA./ Vrij te aanyéard» tingen te/oekorr 4 8 g E o S tn i s I OÖ 3 ca - *-• w - i AS!S - O j i x ak O N cé o 35 •3 BK» 8 3 Z M g i O s -S o r ver adraa van Stati< stieren ter een te S Raadt in etui; 1 zilv. broche; i. inscr.: ,^O”-26-12-’43; vuur. cast» vin- let rlie- t. - e 9. T*lefo*» 8288. ■Bloemwerk, E 4) BURGERLIJKE STAND - VAN GOBS 9.45 10.50 van onderstaande als gevonden aangegeven. te GEVRAAGD Ike goe- AAOTOMENDEJÖ OF LEEBJÖNG POLITIE Gevonden voorwerpen tnat M. Goe* Behoudens te aar Inlicht REGT, WAARDE Telefoon 47. en en/earro*serie, ten. toto moois k Wordt onder verkocht. pb». 1B laar, aan Fa. 8TEVTRL, answer IA Goes. van Th. de Klerk te KOOP Een in prima staat, gereviseerde, Accord^c TE KOOP Landbouw} compleet met UW Bijlage 9 OCT. 19f2 No. 41 oor •ss- -ns, 0 x rla- tige lad- isse rüs rvr.: N Goes. dorpsstraat Driewegen. r UBU teken O van 30.- rina, d. v. J. M. Leendertse en K. V. Luijk te Wissen kerke; Maartje Janneke, d. v, Huwelijksaangiften: P. A. Alle stieren van 8 maanden en Mallekoote an dé Kr eek e; A. Piekarski moeten en E. Hoogesteger. Huwelijken: F. Korstanje, 21 jr. en C. W. Zweedijk, 23 jr.; A. Braamse, 27 jr. en A. Cuveljé, 22 jr. autostalling oorttad 79a - Goes /Telefoon 2204 nlGEVRAAGD veer ik mijn veer loev- endtagas Door mm te koop van - nieuw 5 254 ex. SI gelopen. nieuw mij dan meteen het Zoudt U de worst aken, dan zoudt U W. ioUTBNS ea T. SLABBBKOORN - GOBS Schaidmteaat 67 Tekfoos 2899 va/den. inéén te bekomen en jVingsbiljetten in te i vóór of op 13 Oct. 1 kantore van Th. de te 's-Gravenpolder Us> adres GOBS - TELEFOON 2699 r U. ww d> fAek wraM !G:, ~„- fL79, flM fM4 tl» f2.48 (et. fL79, fL75, HM VOORDELIG! A 94, voor la<e ig vrij WU HEBBEN EEN GROTE BOE’ Jsegerwol fjA Neveda Sirene Parleys Koordwei Zwarte Wol en KOOPT ZE NUxNl Fa. D. InJMfiu 1 dop v. auto-benzinetank: 1 grijze capuchon; 1 pr. w. krans; 1 ceintuur van gebd. dameesokken; 1 br. gummi-regenjas; 1 etui; 1 1- - rode strepen; 5 div. porte- teltje; 1 pr. kinder gym.- werkdag 1 br. led. beursje, inh. kinder- (T) armbandje, m. -1 baar br. handtasje; 3 grotelkinderwantje; 1 wit kinder- -v --- t handschoenen, t.w. 1 groene schoentje; 1 sleutelspeldje; bereiden. Naarmate zij - emied. r. enil schoudertasj* (rood-groen ger in de pan liggen ts s»- 1 heren-, br. led.; 1 ledige bloktw«rln. P°rte-deren.word^e^^voo^rtjeeia ■- witte Kmdernanascnocu, iimiuuiaie u>. lui»., 1 ------ 'Zi— :- stel dubb. rjjwieltassen; Ipnutoj, 1 armbandje^v. rode smakeljjker.jnaar zw. deze keuringen kunnen, evenals sleutels; 3 k-urinsen (bijzondere keuringen) f 1.5 d tegelijk met de aangifte paarlen slotje; 1 wimpeltje (r.-w.- THeartag 22 de zaal bij de Krijger, Goes. Opgaven deren w< ludrtje en older, i.d. groot 5 n. Inlich- sn en in- echrijfbiMetten in te leveren vóór kant te/s-Gravenpolder. ring SMAKELUK 8TGKIE VLEES Een stukje vlees verhoogt niet alleen de smakelijk heid van de maaltijd, maar de voedingswaarde boven dien. Vlees is immers een goede bron van eiwit en Bijzonder waardevol zijn u.s II ..*-j r. - aoorta® spier- Gemeentepolitie te Goes i dito: Walchers, zwart;’1 vlees en de ijzerrijke en - - vitaminerijke organen lever en nier. Wanneer den k» bereti laatste voordelig te krijgen Inlichtingen daarover z(jn|(Beret_Ba,que 2 blokjes zijn, moet men er zeker van uprofiteren! Men zette ze pareltjes; 1 tot aan het gebruik liefst in koud water. Men kan niet alle vlees soorten op dezelfde schoudertasje (rood-groen ger in de pan Ugg*° te.lu?~ witte kinder handschoen; ifnonnaie m. inh.; 1 8roenejdoorregen_of_ vette _iapp<m ballpointpen; 5 diverselbloedkodaaltjes; 3 strengend magere biefstuk, lever <rf ■utels- 3 muntbiljetten v. 1 damesbril; 1 herenrijwiel; carbonade droger en taaier. 5 dito van f2.50; 12 alplnomutaen, bruin en De magere lap vraagt er om, arlen halssnoer m. zilv blauw; 1 zilv. kettinkje; 1 in heet aangereden te wor- >tje; 1 wimpeltje (r.-w.- boekje v. h. toneelspel „Van den, h*t spek en d* apex- w kp daarentegen komen beter tot hun recht, wan- rode steentjes; 1 zakkam peratuur'en geteudit in de .„Wvoor het bakken is uitge- - man tel; 1 ruigharig tasje smolten. Verse wor,*^ Koékvlées (zoal* klap- 29 Sept Lm. Oct 1952 Gebaren: Elizabeth Corne lia, d. v. J. Boer en E. C. -van de Putte; Lina, d. v. A. CAREL8, Claris-Hoogerland en P. C. Kor- I, Heinkenssand, stanje tt ’s-Heer Arends- kerke; Lodewijk Marinus, „ringen, weire mans volgens u*i 11 «v»— z. v. J. E. Stadwijk en Hin- vennei(j0 programma zullen plaatsvinden, zijn doen te Kloetinge; Katha- -•--J-- rina, d. v. K. Gorsse en J. Hoogs tra te; Marianne Cor nelia Adriana, d. v. A. J. van Boven en J. C. van IX ZDID-BEVELAND, Maandag 24 October 1952 Borssele uur Dwp, v Ovezande 9.45 Bij de kerk Oudelande .....10.30 P. M. C. van Nieuwenhuljze, B 18 Van Liere z Bij de kerk swacht bij A. Jacobs Plccardtztraat 70 Bakkerij itore Kleine Kade M. A. DJ Van A mstoriteufnaar Osk drwhscksrui ito 5999 KM. A 599.beneden pKJa. Te bevragen: EREMIA88E, GOES Oostwal 21. j. 1 Voor dc vele blijken Md van ““J11 j^rtag t*tuM tertelijke d^* J/nM GARAGE pad Ji 47, TeL K 1144—227. Rruidt^oc^ite Graftakken. Graf - Artiatieke Blgedib Voor het Fijnere schooletui; 1 beige - kin der- tasje m. inh.; 1 (verzilverd) armbandje; 1 br. kinder- B-vitamines. In de maand September vestje; 1 halsdoek (boerin- - 1952 zijn aan het Bureau nedoek grijs-wit gehaakt; de magere voorwerpensportpjjp (kort model); 1 rode Zwitserse hoofddoek of sjaal; 1 zwarte I aldaar te verkrijgen op «*k«Ueteal (verm. a’utostoppen); werkdag t brOchè m. j - ipluie; 1 'th” en- 3 „Boston”; 1 gouden broche neer zij langzaam^ op tem- popdinc regenjas ui vuui l-—- - hindersokje1; (tarX^tah. rotxTkinderpor- bloem of paneermeel hate“- temonnaitje; 1 rode rozen- Kookvlees (zoal* klap- beige stuk) en rookworst legt man witte in zacht kokend water en kinderschortje met haarstrik m. speldje; 1 sleu- tempert op 14 Oct. As. ten of ten m. n J. M. DE KOK Kleine Kade 11. Sinoutskerke H-30 's-Heer Arendskerke 12.00 's-H. Hendrikskinderen 14.00 Dorp Kloetinge 14.45 Tervaten Kapelle 1540 Veiling Vlakei;18.15 Spoorbrug Vlake Krabbendijke 18.45 Peman Kakebeke Wolfaartsdijk 17.30 D. P. Goetheer Ingevolge de bepalingen van het nieuwe Stieren reglement i* het verb*d*n in de provincie Zeeland dekking te bezigen, die niet blijvend of --- r tKd^liik voor de publieke dekdienst zijn toegelaten of adtte rozenkrans; 1 opvouw-rijen w. Petities; 1 «roen gSekeL^d (DH grid’ dus ook voér dekking van -- *- 1 wit kinder- eig De keuringen, welke thans volgens het aan boven- dames-, r., 1 Ie«™led- r- bedoeld als overgangskeuring voor de van krachtwor- ding per 1 September jl. van het Zeeuws Stieren reglement 1961. Na afloop van -- (15jn JanuL-ï'lOSs'd^or iedere rtlertwüder aengitte te W.>; 1 gebl. reLniuur ven ander Haa"; 1 doen Mj het Hoofd der plaatsriijke PoUtie van de b« jurk; 1 bril met d.montuurjvulpe^ gfylamd^Bel J. C. Quist en T. Baart.aanwezige stier (en) van 8 maanden en ouder, m etui; 1 zilv. broche; v ■*>eDa __2_- J ouder, behalve blijvend gebr. kinderkousjes, resp.m. én*TT 'C* de of'tiideliik toegelaten stieren en stieren, die. op 2 :'1, Ège- A. Walraven en J. J. achtereenvolgende voorjaarskeuringen zijn goedgekeurd, trouw- of verlovingsring mjv. .l voor de voor)aarskeuringen worden opgegeven.- Inlichtingen kunnen te allen tijde worden ingewon- rose en 1 wit nen bij het secretariaat der Provinciale Commissie, Landbouwhuis, Goes, (Tel. 2345). rj Keuringsgelden gelieve men te storten op Giro 43542 gebd. ten name van Penningmeester Prov. Commissie Rund vee. Grote Markt 28 te Goes. le ss en O) 3 0N «g m a o 01 H en bouillon „Trekt” U z o I r U o •3 o M - 2 Xs 5 1 zilv.' horlogeketting; 1 rol jasje (lang); 1 broche m«t -RUK T««ke.G. ‘*drag tegdUk ^(gZél-^n)’; 1 bn'ledjblokte ijaal •q n e c X CO <V L. o u 00 co O O 5 iJiT 4> ■O v N M K gg z o» go HM UI Z. UU1UUU, öt-nucuijvo, n Arnifn 1 na een tijdje een lichtaoêt; l lappen ls knoopjes en 1 rood ge- worst Q 3 -8 flQ Q CO U4 r gil Steutel.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5