(fa G Yladhk 3 %r VL goud z V&oA, ’SOag. I WILKING - GOES *jff uding T 1 1 r en N '6 Z 3 en tifakous 7/3 zrr a* uses Sportkleding en Regenkleding ,Mi*“ VERZORGDE IGSZAAK VAN Mantels - Japó Rokken en BI JONGE Jan de Kok Zonen sMagenj \STSTRAAT ftZKT j/rt uiiiiiitt •an vorige weken ELASTIEKEN SPATADERKOUSt Di^stbodZ ll.yid.Wl mijn Niet /yx wegens over» Tjjthdu- geheel :ni J'ö i sierlijk /yy Brillen werk vr.) een net voor hulp in dj hele ofzÜai 2 Jóngedam sjL<«. in een win^oFef op lietoHh Goes, dér No. 48-5 aan van dit bladQZ} Hulp huish< I otte? (^thuiswerk I M onder «o. 40-8, mm bureau vm «Ut Had I Kantoorbediende /3Z eenfoetto^ Jongste bediendpr.!^ en/degelijk Ledikapt onder de te. wollen Dekens ■ivoor deze week onze etalages toch best De voor Z rtwr* DRUKKERIJ yt te koop is je mSMl IterUMkM (LI Gl J 1 1 //- Koop/NU reeds Uw wollen Dekens, want /VOORZORG VOORKOMT ZORG z Voor aceuraaf VOOR DAMES EN/KINDEREN ARMBAND HORLOGE; TE KOOP GEVRAAJ BadgeUser, Uxn., «a nuis, idem, een Faéoto. liefst Rolley-Ftet JBtTelk paar kous: i'/ Draagt door de dag DE BESTE confectie ZORGEN WIJ VOOR U 1 oopt iets goeds, koopt voordelig, koopt bij Ge6, TeL 2512. Bfha’s Corsets Gaines Step'ins •ctea/gggfc Uw Brill Tü£! /33 PRIMA JONJS PAARDEN VLEES Vérder alle Hiee 250 gram Jmi ri Jetting Overal (dne- 5 ea 'taaosweert Heb man Vel- •^ton S^Mfoteteaat 38, Goff?| en Ujn moet U bjjSrers- djjk-Schrijverïljn'. Speciaal (l V- Dameshgedetizaak, Lange yfjngaardstraaL Goe/^/ stiyarT3,'TeL 2320 »^^0?|k^tort^r^l/Goea/r^ Paard’ den is buitengewoon^^ f??1* 38, Wintermapt^*^ 38 en u koopt steeds uwJAünpe- Wolphaartsdijk wordrcon-lRamn i. kathaar h*_E<anc-kroden- kappen en Krprten voor- tact gezocht met deliger blkz'fiectro-Tech-persoon nisch ^praiu J. A. Stok- der zjjn< ^SÏÏS. ROnjRÖAMSCHE BANK N.V. TE KOOP AANGEBQDEN Z.gjun. Haard, 1 jadr pad, merk Vulcan*”,/f 125. Blank eiken Clpwtel f288. l/Oude en Naw Apert» Maat' en hot VI A L >t 47 Telefoon 2487 t- I .•C3 Tulpetr. o GmAAdT) ■I Goes ka| Ziei '»HVtRWtS it 31 Goes. de [er. te Üf, dam< voor tn en Rou te Karel Kok, an Ook Com Ing) .Vi Wolphaartsdijk woi RADIO is een kostbaar kousen en lt- Z’ Vi een Koningii 3215. 36, K«* 212S. rD ror- 1 I l. onze zeer 4 J. van mofoonplaten Heipfri ia het model, dat niet geévei m de jviate man roeit z „DB OOIi geech EDGLSTAAL7 Donkerbruin Teddy Edel Wasbeer voor, ken van kn en heren H. de TE HUUR GEVRAAt KLEINE WONING ETAGE/ TE KOOP AQUARnn rich lier eer. Zak- of Kchaar of Bie- foeimes en Sn oei- - grote sortering_in ■eau nering. Astra, P< drie kleuren, 12 van ’t IN VOI jejidfant met toastje én ’n prima staat. Hoornick|NYLONKOUSEN I voor «Uk, wor- voor hui- pracht sorterii lours en Ve] hoedjes.' hout, Ac /DOUBLÉ wik IabHekee garantie VM lot 1500- •ortedea M| bekende adres rleend tot van atelier. Brieven q Prijs, St J 48 x*45 x 68* ■sat 46. Goes. 135 rt. met s van 22 et. EN sün w« Dik z. z. g. geplaatst o; wil ook naaien-' keuken, I dbor id&e alleen. aan Zonnebloem - 2», Goes, Telef. 3495. - Sokken of Sportki bon voor GEVRAAGD GEBODEN: ix puf^lDamesjas en Cap, m. aar ’n Pracht Wa toch Zwart Costui is slechts f 2,9! voprraad Ten Jaei Goes, TeL I Na 8 uur. L Toffees GEVRAAGD Wegens huwelijk der woordige tegen 1 op Z--Be’ 2 kamers [Mevrouw Dr. KE JustiUeate. 1% An oM do ■net vc 120. ia bestt vaa I IN DB LANGS VOI DAAR 18 O Zodoende prima kwalitep Varhii, Run «oor de prijaer in- op bij dagen. euwstr. 14 en kooptlnJZ ’’krats” - keus uit Kerl Eng. iblement m. bed, tlM'—. r-Prins Eney- iV^lt deMg. 6 Leger- /af 5.—p.st SchrtJf- ■e, k<rffermodM f125. r. 24. Goes, na 8 uur. Kreukel- •/td. pers, ijzeren Ressort, Nac WasUfel^rfi 7 35. bunt in ƒ2,50. Al- 85,’Go^.’ loudelijke je artike- MODEVAKSCHOO: tingseweg 10, Goesj^ van nieuwe Igerfiri gelijks Ni bij dedfri f. M. en naeht. liefst 25 jaar. BUI8AARD, Tulp straat 75 te Goes. TE KOOP: 2 flb elk 5% x 12 öv wandig. Priisb den opgeruifl GOQrh iM DANKBETUIGING Hierbij betuig ik mijn JgingTen edy een tér Jek- rjjs van korting. /Hemd voor extra kor- TE KOOP: Eiken Slaa] mer, bestaande kant, spiegel tafel enj" Vj vraagt edel r/ we- tegeh- Xet Meisjé ■an 8-12 uur. kun- fije» Dames- güer wollen slechts erkaokken, sajet ■Ion ƒ2,». - 'tlnteryn/ is, Goes, 8t JacobstrfZ* HET ADRES voor iaat Ni-| soorten Kippen- Houten voeders ia: nneweg zen, Hébniistfwi IVff garanderen onbeperkt tin goed model met onze wi te zaak met er- vacht Inl< ia 1838. - J. A. maten t Het grote aocceJ der WALA BEHA S log ateede Ird ia aan paaaen i en het kinder- groen, bruin, it en twee tinten - Wed. H. de Kok, ngaardstraat, - i Meisjesj «én ge voer7 - z.g.a.n. ad Ja Jjéeftjjd ongev. 15^ Brieven No. 40-' iu van dit blad! rechte dank aan woners van Waard enigerlei wijze he] gedragen en hl king hebben het verkrijg) motorwi VOOR KACHELS, den (vakkundige Wasmachines en Stofzuigers, Hl en „Sols" vjd len naar van Electrische Lii 7-9, KrachtinstallatjM-d heel ZeelandiPI^cir i als v< zijner gen ”t Interioekhuis is nog j I Als het werk winter is, zjjn ze njf krijgen. Meisj< met wol gevo< zalm en slechts 71,1 baar: On, 1 fles Lvertn 188 gram Dn Ia VLEESWy ruim h ■w- Prima ScWoi yvieeauaaren att eigen umratkeuken de reclame van de meek ich- af Boterhamwurs* 78 neut NÜ» gram Ontbijtspek f 1.88 spek vers ot gegouteu f 2.88 per Kg. 5 Kg. galfjk veer t 2.78 par Kg. Dat üfprimal Dat ia goedkoopI Mefoeu Winkel 2880 - GOB8 - Telefoon Huls 2734 EXTRA KOOPJES I soorten Bedden, sen. Opklapbedd! binaties, o*-’ enz. aan F. de j »GFKSTP 18 GOES en lage "prijaml Afcféling no. 2 'Flora’s Honden! mopjes, Florita jes. Beleefd aa> 'elks C. E van Vélz .Japjnisseweg^Goes, TeL 3215. L jra's Kattenbrood mantels, En metzélees en vis en Felix grijs, paéf vlees.//y TE KOOP: Zwarte Fried. Herder jasje, maat 38>Wfi ’-Dam. ^eg 44, Goes, Te- 1. Erkend schoor- con-, usrgiek Laat er niet aan „1 depothou- ite en om- Praéfitige bij ver- gpf kruideniers en|elk merk, risico. - Serrarens t en Zaadhandel, i I Voor een Hoed van klasse k.°Per Drastische^ - gmg van een xfra partij extra ^zware handdoekep^ rode f 3,8! Geborduurde Lakt x 220 in f 6,45^ G J. Tilrc pn -/3,50; Alleen 5^- :traat 85[Vraagt inlichtingen Z ben er veie uw de Kokj^WtJn Uw Goeg^^ £2,98, QiiOWflSerde I J. Tilroe/ DAMES, wij hebbëj Chiffon-|Voj >zToos v. Calmt- JCeizerstraat, Goes, Kade. /W reeds vapaf Kerkstraat 2 „RiaE, MM. ffrf - Veer Klnderjsajes heb] wij wit TeddybaerjwTj Fleeze in wi< blauw. -^Wï Aquarium Dom] garantie Technisch Stokmi 12. ;n met omgeslagen m. - de damesrn^iert7 leen hi>*<!Riar vrvra». J r De laatste week van Lapppv aan spotprijzen, van Blousen en voor halve pr! VismarktXÏoes hétma- jongens ^jeékets. - Wed. ik, Wjjnga^rdMr. 4 Ëen Schaar die knipt, pén mes dat snijdt. G gehard tot kwaliteii blinkend staal noch leer; Is Frij der’s roem 17 daarom uw schaar gekt de itje. dingen in maat 48. Mantelpakje, I. - H< 17, Goes. TE KOOP: Een 1 cheL fabrikaat Inft - Haardkachel ffjprt - kado, een zak^arm. GEFRAAGD Diploma H.B.B^jg^tf^.L.0. om typen Hoog-jptoffa naar bekwaamheid itrla Gebr. Wattex - Gc (Agna.g ang) Haard-kookkachels, Ht x 230 den en Keukenforrjuiee A. Jobse, Njmrtfstraat ai, Goea^---^''^ /Ac/ ebt*' en SPORTKOUSEN voorjow foor ge- gens en meisjeSjioedSvan- Tilroe te Goe§^-0Snzepoortstra^(3 BORSTELS vanaf f>^Ö. - ÏE KOOP D. Rietveld—Van^Ey - - jjM»g€Kerkst !et. 2904. Vaar de betere den Haardkacht nieuw binnenwé prijs. -M-15. - 26,JJofa. mingen, Nylonkousen 2,69, Enka- ppofmaat 36^ it 68, Goes. Mededeling. De ■chool „Snel en Interioekhuis is nog ichtige Bad- it met frisse aa<L normale prjjs iu voor 1,98. - ’t Int huis.Goes. Z/Ap Interioekhuis is nog goed Wjjpgtfardstraat 1-9, Gom TE KOOP: Z.g.a.n. Overjas (maat 50) Ken Spiegel Kapstok - BRj&regxS33, 's-I /4e Hansweert bjj: Weatende, Nieuwe at 23, en voor szand A Vermeu, Dorpsstraat A119, T& m K1108-319. y j TE KOOP: Een z.ga.n. En- g*»»l-P«* majjri-ifl, Goes. onze agenturen. Wr/heb- 4r<Wed H. ~f L98, 'aardstr, 7-9,- - bjj chine (m< maat) zqj Voor het vegen der stenen gelieve >u wenden tot HOI Schoorsteen vegefsb< ’a*H.’ Ht Tech- af 1,10 iu J. A. Stok- ialenastraat 12, C Tel. 2512. Ondanks de prijs schaarste nog si degelijke Mancht ker voor de spa ƒ28,75, met Een Khaki /5’75 ^^”"(kriiiI^Üe) M ct s/sensatieprijs, met Theedoeken tra korting. Alleen doeker Huis, Wjjngaardstr. s, Tel. 2504, 100 m. L» de bushalte, /if r (DAMESKOUSEN, ]y- Jongens- en M< iktsen, Herei Breiy ^WjjngaardstraaJ^ 7-9, TE KOOP: Een houJgiAe- dikant met spüaaïfin pri- is nog goecT koperHeerlijk warmxh ijzersterk zijn onzeJénge Herenpantalons, ep-<fe prflg *’j/zolang de Prima He- tSnderkleding in aliteit, slechts 3,5^- t Interioekhuis •AMES, wjj hebben een Boptgar- tóner, rand en stukf Imitatie en Voor aanleg en onderhoudt. enz. - Wed. H. van Electrische Lichte c~ Wljngaarijptr. - WH repareren alle Stofzul- mans^ «ers. Strijkijzers, Sfoelko- :en. Aanmelden ker«.' Kacheltjegxénz. enz. - onder garanjK - Electro-KAMEELHAREN Pantof- Kapper, echnisch Bpréau J. A DAMES, laat uw bontjaj broche op Zatefddg 20' Geneesmiddelen voo/u okmans^Magdalenastraat tijdig in orde makerr-Wij September j.lx4rf'Goes. Te- pluimvee en dpr<en. U GoéS! TeL 2512. Gf P repareren, verven-éfi mo- gen belonwig terug te be-,adres is: C^BTvan Velze ■ddC---- Z d^rniseren omjar volle ga- zorgej><Kloetingse weg/58,<Heernis9eweg 5, Goes. T PENCEL WERK, forrpet Fantie. Vraagt inlichtingen. lefaerf'3215. 771 tgevoerd. Ook in kkrtfren WeA Jtrde Kok, Viw----- i geïUuatreerd^/Vraagt gapdStraat 7-9, Goey 01 jVasfornuisjes, Wastobben SLOPEN. Effen SloojEvet •jja: Copééerinrichting ^RINGERS en Wrjp^? en Kuipen. A^Jetbse, Goes, 1,49, geborduur«K^25. waskast, den. - Langs it 79, Goes. /jM ipl. ervaren Naaistpr 1 >p>to0er. naaityi -Voor win- n-huis. - Brieven., buf. v. d. blad. Terstond Gevraagd: Half-, was Smeden en Bankwér- kers, halfwas Timmerlie den en Mfnbflmakers. - „De Sphelde”, TurfkadeL^ 'erla- sen", maar ga llevt een vakman. Dajz voordeliger. Wjj^repareren Mooi 1», vajfi927 tot ’52, maat zonder enig vlug, billijkten met 30 jaar iringr - Radio Bareman, s/ZuidvUetitra goon 2320 (K l^j KOOP: Een blai - C. tiné Herenjas.- Ruyl w=TE KOOP: Een Ha: n- cheL „Frtim 51”, in to staat, billjjkg^prtis! - straat >ln kleur: kwaliteit, verkrüg- itteerde Meisjes gurxen, zeer laag in_ - 't Interioekhuis. Av.' rloekhnis is nog goedr VAAR" 'd' n A lxA vv CgdlO rsden, compleet: Prima ond, •k, billijke A. DE WI'l'l’E kooi Zolder- en Wjplrfloprui- génele inboe- Idels. Qvefal te ontbieden. y^pketfaat 73, Goes, 'FE KOOP, wegens plaajs» gebrelc- Z.g^n^isTCFt- 89 ct. Washandjes^6 ct. TE KOOP: 40 A 45 tonpw- 'x 235, van 6,50, na /oor TheedoekenJMvt- Hand- ma overjarig appeP en 4 95 Extra móóie Gras- doeken>»TC- C. J. 'Dlroe, perenhout, te*m elk .aan- Tre«éf Lakens, GjiAer/yf' nemelnto-bCd. - P. prachtig geborduurd, 150 X TE KOOP: Een Jongdïs- E-^Quantstraat 34, TOês. 235 slerfda 6,50. - ’t Inten— kkprill -eniTE KOOP: Drie ing^ttJ locjthiiis. Goes.77 8 jaar, f 10 purist. Dames- Bakfietsen, tegpar^Ik aan- ■f’TntorUwhhnie is nog goed- flons, mantel, n»<42, ƒ12,50, in nerneljjkJxmf^ P. JvPan, ikou- pr. stoat - Bevr.: Van der g^jCrQuantstraat 3Vuoes. -- - godlkade 43, Goes. /JT TÉ KÓGP-. Een Winterjas: - Wed. H. de RADIÖLAMPEN hej>én wjj voor elk toestel; van 1927-1952. Opiportn en ad* TjfKOOP: Electr. Wj viezen TE KOOP: Bruin welen kwart) met ^zfirieven No. 40-3capuchp >u van dit blad./// gj* rood. en|@!?3 -- \Jefgpijp- Grote Sortering bevelend: baerstoffen, zeerx^ >n, Heer- voor korte ji vèranderen/ Auforlj- roedM te Raat 12, het bpéónder Ds. G. den111^ ej/de Heer C. Goud Jz. 7 JAC. KOEMAN. -Waarde. yéeden 23 jr, lagen b« bUvr. vax m Vervenne, Grate Kade te Goes. VOO» DIKECT GCVEAAGO1 te het boeit van N.U^^diploma of B.B.8. jarig SolMcttattes schrifteJifiÉton Kantore Grote Kado 88-14 KANTOOR GOES Rabdrokken [zen op de kei of Bij slecht weerjsrliet pakhuis, Korte hfietfwstraat. /J*/ DEZE WEET 288 <r. Bgwtlitosulta rast ms warphal van leek veer de kte Paul Fileer Eeuaen laas, 7 stake voor 188 gram Butter 23 eL 188 gram Cra 35 Telefoon voo erkend r KN.M.y<en F.N.OJ». geeft ook rales te Hano- TE HUUR: Snel-Wi chine, 1,25 per Electro- Technjjofrr inlichtingen J. A. StojunSns, M "l nasta>uCT2, Goes, "F enwÈR WIJZERES zo spoedig mogeljj gens huwelijk woordige, een sof Juffrouw^ - Geheel zelfstandig lt öVn nende wfrkc... na ^/tnïr: Zuidvlietotr.^57, bjj de gediplomeer fee Kerkstraa^‘2?Goes,’ L J^lefoon 3036. Geen koude voetennrter uroe^Bdna pei 1 - xjlrfTlta alle GroeB, P. C. LAUeen Mj: Vorrtrtra^^ RADIO-AMAteUKSp'Ge- weert bruikte Onderdelprff koopt{( u bü ons voorat T “°k- 50 stuks. JJtau ƒ,1,bijf Radio Bareman, j, Öoeo/Zuidvlietstraat, .13, j 2320 (K 1100).// en een TE KOOP: Kinderwag» Oude met Bedje enBose<Qef LHJdn- na 8 uurj^-TGIpstraat 2 Maar rust na de dag he/rlijk uit. op onze prima Kapok- of binnenveer-matrassen /in een tiate"’7grote trima de Grt 'L/Koe- -Opgave igen da- :hf rectrice Wed. S. lenne-Verplantó Mevr. NATUURLIJK IN DB

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4