AIRE ZN. iKnaBnKMKKMnnaKMKKHHaaaMi EVlrw: OEA s CIT Bloembol! v^n VAN SABBEN IVO de be>W dle^ma U Radan ken y ^ERINGSWE^ ierdag 4 October a.s. Gerookte Hamworst t’iLcn *»•“- RECLAS •r ,,p KLEDINGMAGAZIJN X X'' Kleed U a. A. d Autobanden de beste brillen favoriet ROSBIEF Gratis/ ladders ophalanl Bij eenkoóp van<nv elk/haar f' C J. TILROE cXsopoorUtraat 23, Goas L4l Jom. IIM warm CLECO BEDDE often Kous n Kerkstraat 9, Goes M 4 wollen fantasie Enka I toé het met L' Z Corset-afdeling ,>nA(i voor ND NEDERLAND «G£l met z fLMMHBN ER ZIJN VEEL BRILLEN. GOESE MELKHAND D L Tweed en/Loden 45.— I ITEISEIZOFI m*r prachhpe wolljn Mantles Jiimiiii. E. J. KLOltSTRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 DpOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO Extra aanbieding He naad 2.95 Huisslach Linnen ^.RUIJSA^ DUBBELE FMOIIET 300 gram root 118 cent als favoriet van de week Steunt he UW I „DE BE de de week E - DÉR6 au. 'Gerookte Hamwqrst •oor slechte 63 cent GESLOTgK! BoeémZageeün SJHiETjENS de Voratatraat 44, Goee Zilveren Weesperklui MUISIEIIEI Voetmat 13-17, Goee 5*» ^6 4 <TE KOOP Twee partijen oud^ Margarineprii /Zandee Uitslag Valkenier GOES ƒ22 64 Al me se Boekhandel Je- Lange Voritstraat 31 >33 Wij hebben Zonder regenlos Uhd peen meand p< I 4_ ..I 99 eeeeeweeeeee «•eewweeeee ndpai ta ‘A- D voor r Tl col A wu ^p^uime keuze voor U hot reads op da Hajuto Kijkt di even Ai MM Haal stuk a ybrsby/ EN NU voor Uw brul - Egyptisch 29,75, 39,75, 49,7 zu die bu vergiasing ral Jate en twee hebben meagwami HaJuto-haU of lal daaromtrent ki schaffen, w versoeht d terug te bpi straat, Hchl presenteert ‘•off... Voor MthU de laatste nouveauté'S, 13>0cm. breed 5.75, 6.95, 9.75/per m«t«r Zuiver V wollen Gabardine 75.— /89.— ARINCK Het adn Moderne Wagens 2 EFOON 2565 Onze spéciale LI/^i FAVORIET en een lekker nDSBIEF met gratis recept bij GEROANSABBEN KLOKSTR AAT 15 fc Nylonkousen Geurige stukken gerookte HAM, vermei een fijn gekruid pastei-deeg, zachtjes in wikkel gaar gestoomd, waardoor blijven bewaard. Voordelig op de sneden. Pittig ea toch zacht van GRATIS NIEUW BRAAD- RECEPT ranaf 1 October wordt ons telefoonnummer bij geen gehfar de /aak blijft 55.- 70;- X DE F - 4- - I- ■4» A V\ sinds 1893 Geef arij mwr Wfj Of-erten het 45 ci. ■at 40. Ham worst 18. M J. da Vai- Groot ongeveer 19000 tn stuks. npgeslsgfn nabU worden in massa of voor elke Bath; d. G. Gillis Hoekwati boter •er ifiHGf VOfiiTSTOAAT 50 58 60(5 Ml2795 UHOO Reads U b<) Oak in sni /aNZER9«R7A7R. 9-11-13 ME U NIHNEft IM or STEM LATEM man, I Bak F. n ver- beloefd Elf ZAAK 17.kunt terecht «man, potten a bakjes vaar lage prison HEUBOER Vorststraat 49 lateen 3113 ..MA M et 18 ct. Donderdey 9 Octo to ansa aaok Nljsse, S3 jr„ n Fraamm, ornelia xwa en >tterdam; z. v. J. I M G. poor d met spek- aWe sappen machine ge- imaakl prsebf hartje it en W. A. tendrik Bit, An F. M. Hi T^. ta at 41. eweg 26. itraat 9. isseweg 40. owner on bismew 'ibi Ur hetefamwr krs.dejongh Grata Kate 36 - Goes ys eerst do seek met lOOTSTE SORTERING I n naar aan In Onder getekende zich wear aan voo/ omgeving voor het van Uw varljgn. A. Ml Jófel f 14.54.; f54— Old kast f47.54. finish, f 185.— Haardfauteuil i, f42.54. Zitje: Verlichte Boeken- iur,f 47.54. Rooktafel. C Spiegel met lijst f14.44.1 fel. f24.54. Naaibox f25.44.1 spiegel en twee borstels, f 14.54.| C Divanplank ftL54. rts— 7 MEUBELMAGAZUN INKE-DE GRAAG GOE8 FROZEN: SLAGERIJ Per 144 grad TE KOOP 5 in seer gotd* /Jent tffndn MICHEUN 744 x 14 - m*ar Jr Voor prate gezinnen rgen b« Ar J I Korte Kerk- et aldaar tjf m te geven. Het bestoor van te Hajnto. - BURGERLIJKE STAND VAN GOES lot en met 24 Sept 1918 baren: Berendina Fiona, vi J. Ar NieuwenhuHse CAP. Vogelaar tg Wahr- Maria Frieda, d. v/M. en F. Overumter; Jacoba, d- ’P.- G. n de v. J Jfeveelt 'Goes en slachten l - d. en «ié; Sandeks Johanm van Odk Linde; H Tilman t te Anu Adriana, M. MieraA Cornelia Jd| J, C. KuÜ Leendertae. BKUINOOGI Z .Sm.buur- slefoon 3O<3, Goes, kend Slager. ze-de Groot,! J. dén Hollander, Karei Doormanatraat 7/Goes, Volgende prOawinnaarsAllen te Gaes: 37. NsntHkzkMsreMOeat I, Swa Tatafcii tSM Borstelhanger, met vip^sbiljetten moeten vóór 11 October a* bet f* Relaverd b(j da Hoofdingetüaur van de Waterstaat te Goes, Oostsingel 92. -JP tgen te bekoaagst M M Technisch hoofd- MM* van Mae dlenot t» Gaea. Vlasmarkt 14. Te f Oprit Harkt. rit Kmia Taitfoon Vil f^sempaeèem^ènp^emn r-PiScrt RBN ROXdTOPt'BN OOCJtTAJL. BN tmUlDSZIJDB rooi middag- af aaAndiaporume yf^rtr dessina •oor slecAte f 3,50 per 500 gram/ Braadt het rolgent kat nieame recept rode MEER BN BETERE JUS Urn eerste Braadt in Hii HAL 150 gram ’s-Heer Hendrikskinderen. het WolfearUdijkse Ingeechreven kj partij afzonderde Inechrü worden lp Provinchde 44 et p. 144 gr. Voor Spiegelt, Meubel en Etalage^glns 5. J. A. Jonker, Vogelzang* 6. Hannie Louiaaó, Weetwal 7. H. D. Abbink, Zuidvljetri 8. W. M. Schmidt, Paarde/weg 2. 9. H. Willemsen, Tulpstraat 41. 10. André Post, Koningir 11. F. Kentin, Jac. Valch 12. W. C. Maasdam, 13. J. Aarden-Ooma, 14‘ Marpa, Heernias- 15. J. Geense, West 16. M. Zandee-Harh 17. Mej. L. Wisse^Ö Bioek, Westsingel 166. Nieuwstraat 37. r. ’a-Heer Hendrlksklnderendjjk 85. CTe^, Zuidvlietatraat 39. d. Veen, Oude Rijksweg A 34, .eukelaar, Schoolstraat 35. loeven, WeethavendUk 23. OPEN OOK MET DE GOUDEN «MAAK! ikking in smaak en arema. in aiamtetan 19. Chr. J. Noo 20. N. Willei 21. G. Ster 22. B. C. T 33. Tineke 24. A. J. K 25. J. Verb C. Quantstreat 8. I 31. wat 11. hek, Middelburg»mtraat 68. Julianastmat 11. 's-Qravenpolderaestnkat 82. Rookvlees Lunchworst V/o Geref. Kerk hy het Parkeerterrein Telefoon K ll4e-2Mfl een Sportfiets, Mevr. J. de Lakr. Leliestraat 70, Goes. ■nweWksaankiAe: G. H. de Jóng, 24 jr. eA/J J. Meijer, l\f. U. M. de m\T Walrave, idenhsrg. f, L7 jr.; r.- en M. Vorststraaf 35 - Tol. 1118 o..\ l - ^iddelburgtestr. 68 fee 544 gram: AselMet fet Spek 154 et -. Runderlappen 194 et /levert U elle voorkomende meetcorsetten, B-H's en rechthouders, olies primk kwaliteit Dóór onto snol-service desgewenst In één deg gereed I f Neem date treek eeru een rtnk botermalae ek-, 3. C. Kltoster- 9 jr, wed. na A. krijger, 93 jrA wed. Koning te R Bakker, 47 23 jr. Gehuwd: J. 1 ^ange. 23 jr.; J. H/C. 1 r 22 jr. en M. Scl - M 31 jrA J. teur- ger, 49 jr/ en Tb. 1 mar, 44 ft. le prijs: 2e prijs: een Autoped, dhr. J. straat 76, Goes. 3e prjjs: een lederen Voetbal, Mi Duvekót, Grote Kade 20, ”'14e prijs: een lederen Voetbal, dhi Complete Huiskamer (schaiftafel, tesmslr, 2 stoelen en 4 stoelen op veren ea terra pluche) f Zee Stoelen met leer f 99*—. Radiotafel f 21— kastje f 34.54. Eiken Theemeubeltje f 55—/K met chroom hoedenrek f 14.54. Eiken Bk Schuiftafel f37.54. Old finish Theemeul finish Boekenkast f49.54. Eiken Bureau-Boekenkast, la eiken en Eiken Schrijfbureau f 67.54. D, f 29.54. Ligstoel, compleet met 4 Fauteuils en Kloostertafel f ^4 molen met compleet rooi compleet met stel, f32.j Lectuurbak, tevens: Boekenplank f 14.1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2