ft G Herfst 1952 ft I 1 te A. WILKING, GOES F I z Brands! en "th - 72 Gebi ’F Kindermol i Iz^Euteijn, Klokstraat 1, Goes ^iVerkofiTpster l^tCeeH. op dit gebied /yZ M. y d. Kreeke Lanc Voretetroat 1M GOBS I Fa. A. M. VERTREGT LHOOGESTEGER Lange Vorstatraat Van pep Pest taunt Kf tBirraaT «-£tel ias i <5OE5 z Verlote] J./v. d. WEELE GoedeZ Kantoorkrac Klokstraat 1 W nq met Ingang van 1 OCTOBER W L L GESLOTEN f ciaalxaak wyn- f 6,50 De nleuwi 9/nkoop f 7,25 f 7,95 f 9,50 Uw mode-zaak in de Klokstraat j— fbö: 1 24/26 27/29 30/M v,, 'ames S'ai'L.uïïusJlStSéOotUA. meiUOTUtk< CGoea /y4. U kunt heus met de nieuwe mode meedoen Onzp prijzen gijn aangepast It zeer groot -«4 <»wi staand berid&t heeft onder getekende /e eer U te be richten, van 1 O dhr. DE genomen het gewicht van de KAAS WAS: Ean kaurcolladtle Blouses an Rokken tels an Egyptisch Katoenenmantels te Kinderkleding in seer grote keuzo De steeds meer gerreagde „Cocktalljurken** Qi/ MM T.M<m,2»53 jpz Keurige getailleerde Jessen Vlotte modleuse Jayl BPBCIALB AANBIBDllia I •lacht» de etalage’»! I c. Verstrenge, Blank- 7 Kloetinge. endingen ‘n, 1 bontgarnering, voor «Ike AM v. G. H. Donjacour en morikaans modelletje voor 26.75 Falconman* ala bfjeer is a 'Br Brandst* Ji TE KOOP: Een Accoj een >g v< i, 2 leer- bu 39 'Üne. ten. Teddybear Vj •el. 2020-2711 en ■rtoevi .4 IP Fa T FAB: RY DE JONGE tussen Teres ZUm vo Lichametyk Kantoi zalfrl - Jr Lums veer rtwe, bleu en trie f edit Ver Hopen/het vertrouwen, dat “M jaafean rerlangd talaria n onder no. 39-5. een burtaa ran dit bled en taxahe good kralen Sterke r „De in prima straatje n, maat naat 38, TE KOOP: Z.g.a.n. Wini it 38 en mantel, m. bont, m. 1 i Zandber- M. Zandee, Mej. de. Mevr, v weg. Lange Kerks Goes L Winterman! zwarte sum 39 enSTfl. Areridskerke, ej Gummijas, (staand en lig| troleumkachc Verder vindt, op huishi Ook in len i teerd, -GILTAT echtverenl- m J. Wes Ötje, d. v dkde en '••Goes. Telefr TE KOOP: Vaste Wj s.ga.n., met uporik HVNJMOIMEN NAAK IK/ UDOR Skesss*0* /A ■nelia, d. v. •g en M. Po jfé; Janet Johanna,'d. 7, L. van Antwerpen ea F Mier as; Louise GijsjL ia Christine Maria, jL Zakdoeken enz. haard, „Tram” ej i hands Herer^rV^ vragen assee, C. de Xnge; Koopt het nieuwste uH grote voorraden bij LANGE VOR8T8TRAAT 94. GOES, TEI en tuiaf Mfiatischo tel i. teller. - gr No. 39-7.de van dit blad. Jpk i. van rinus, ri«hl 7- W. A. de Joi Singel 50, 3375. 85, Goes, i KOUSENHUIS. sen, mooie ■Til KOUSENHUIS. Nylonko, aar* Zy... j denier blank eiken Zqprstad stel TE KOOP: Kinderwaegn met wielen op kogpUegent, in "de 7 26. - Jac^JCkrsysenstr. 8, 7ZZ Aanbevelend, >pWw 39-4.bar. een dit bind ■AP-APP Biedt a ch aan een ^ens, ond-njil poor lichte om^ei GEVRAAGD: Flinke Jon- i- gen, 15-16 jaar, voat-grt>en- ten teelt Ossenbc stopzijde, wit!--- v. 4. Goeakade 41 OBS Telefoon 2727 fctrai D. Jansen, Klaaysenstr. 6. A-' yan Boven. man-Een in bruin, Etna Sun 1< i - Wed. H.2 WUngaardstr. 7-9, leeft Behou te aanvi x Inlicht!) kanl te tey-Kristal f 4,95. - r UIT DE HAND TE KOOP; HET WOONHUIS ERF jde Stationsbj Rilland-Battu Behoudens toestemming vrij ajden. gen te bekomen ten van Th. de Klerk raven polder. Hierbij deel ik hét publiek van Kloet! omstreken mede, mijn bakkerij anne: denierswaren met ▼an 1 October het gedaan aan P. M. t Interlockhuls is nog goed- - i* zoals Theedoe- KOOP wegens in, ring: Een Etna HaL_,- _1C. Lpmenkast, koper >d stel dubbel irdünen, 1 igels I een Taf< •t Vloer! van 2,50. kj URGERLUKE STAND VAN GOE8 tof^n met tt Sept. 1953 Johannes, z. V/A. Itdorpa' A p Huwel 'j. A.’ van Di rends- Johani em, z. Belzen, 2\ van Bemdj j' Sabben, v.' Th. Calmth^ut, n<0en: J. C. 2<jr. en M. W. Tjr.; P. J. van r. en K. M. M. i, 22 jr.; H. van r. en S Leuke Damespulo’ met mouw, lekk^j en slechts VolkswinkeP Goes. 71,98. Jonkousen slechts ding en vertegenwi ■Gezer gemeen tey verkoop van Tj en Landb.zat^gf Pootaard. voor H.B Een oud en vertrouwd adres voor Uw Ovezande; J; Hoogerland perse; Jan G. Reünho der Vliet; z. v. burg; Linde: L. VOORDEEL VAN DE WEEK 254 gr. Zeeuws Bpeeala 55 cL 254 gr. Taai-Taal F SS et. 154 gr. fdne Taff< 25 ei. y 544 gr. Hav< 254 gr. Mac 254 gr. Ven Weer prima van Olb». n Gevuld 1! IN D VOHD! WOR8TAD 12, TEL. 2388 :enhandel hl] met ingang iber de zaak van EGT heeft over- iyérleden: J. C. E.'Mi 3 jr., wed. van A.\ htt Hamer te Kloel E. Remeeus, 3 mnd\ J. I. Alburg, 79 jr.; C. M emyn, 20 jr. te Oveoande. l 4NGE V0RST5TR65 GOES x TE KOOP: Nieuw costuum, kleur grij; ^111 o st: sen die onversljjtba; 70 denier 7 7,75, 50 7 4,50. - P. Tllroe, V< ongenaX" Fa. Iz. Cappon, Prima Lakens in alle mp- 5,°,usen-J**"“J7 R k-0***7 7 ieipkÉnszand. Iten. in de prjjzen^zVfo ijTjhyerVoorstad 7, G^ |OCT1*ERNO. Draagt u COUSENHUISJPer^^ f KOOP: Winkelk^m. We en’*ecr.^0?^g A”?6 8lazen deuren enjarfrhna 7 15,— af. KomMGVrijdag- nooie tipleff, ƒ2,90. P- VoHj^winkel Goesy^J Toonbank. ^^Wïeven No. middag 3 October eens kij- ?ihj»<Voorstad 7, GyW -39-2, bp»?V d. blad//£ ken in jielksalon „De «r i' NYLONS, SokkenwoLmet .^-7- -A---- LandbopéPV Grote Markt. 0' Boog Bpt^oen iltje, d. L J. de hannes, A. van 'oor metare vo» 17 jaAf ploota gaaocht dit goTde ervaring i Toon geen vereiate tn onder no. 39-8 Bureau ven dit blad Grote sortering Di den in velour, wol vilt, melurinei^efï ribfluweel Kok, W 4EAAT VAN ^<NK e« Kloetlnge. orgen: Zonne- martr. 45, Goes, Tel 3352 m/of Trompstraat 34. WIJ brengen dese week een speciale in FLANEL-ARTTKELEN. Prima wit Flanel Prima taeger Flanel Extra zwaar Flanel, 140 kwaliteit /7..J. Ji'f4.94 Lakenflanel, 150 bree^Z;f LM Coupons gestreept B7amaflan^j£-5meter voor y/ffC94 en f LM Zeer mooie nVhnendona Nachthemden, alle matezT 7 7.98 FlaneUen/Ukena, 2-persoons f LM PlUBIA WOLUN IWKEN8 groM maat. Wdeltjk. zolang voorradig. «S8.M. GESTIKTE DEKENS 123^8. de keuze TSchryver. it 23, Goes! Spaden, Schep- tel> ms enz. Wj jde Sin- ImETALISEREN van epa- •t- men, teilen, wasketgla^nz. ar- Lé Coq en Zn^Wtfngaara- en straat TeL 2020- 271jk^--< s^Xbtriterke- jSt^irffinatrent 6/>yes ---7^^—|lsm voer klnderjaa^o in|TE KOOP: Kan Lg^nc TE KOOP: Een zo goed 1—tO woorden 1.—elk woord meer t cent- P. A. DE WITTE koog] Zolder- en ingen, Edel en imitatie bontgoor- ■"Z'ten, Teddybear in bruin, ™e beige, groen, gril» en wit Ook zeer gMcnlkt voor het yerlengep^n kinderman-va„ nieu’we tels. Wed. H. de Kak, Wjvrigaardstraat 7-^f|Mes. TE KOOP: Z.g.a.n. Keuken tafel, Werkacnoc 40, Zomermantel ISchoënen, m.2 Meisjesmanl Polderweg 39 i 10 ji ke 7T)J_ ’t Interlockhuls is neg goed kope: t‘ kelen, zoals: ren, hand- e ren, stol en blaj denydfi mijn wxirganger mocht ge nieten, ook van U te mogen ontvangen, bel^fde aanbeveling, /P M. BUIJtE, Lewestr. 61, Kloetinge. ehiffon Zed. H de.271. laardstraat 7-9, r nectn- kjn. 46, CWest- leg >7 September a> bel in zaal „T5x!fa" nw. |MWcert, tp^geven „Force”, met ai - nFrWldIMWtirnM Tin- rtmnic»v>t^d8V/Mb»***l l.l&^Xanvang: bi KOUSENHUIS. Oi kende Dóris kousen, »ia*W retd 28 et. WUB 28 et lelderue Worst 188 gr. 49 et dese week gr. 44 et VERZORGDE IG8ZAAK VAN Wii gefïéle in boe- 2 smidskn< te ontbiecten. itraat 38, Goe<7y TE KOOP: Een Betonnen Schuur, 4 m. brééd, 6'in. lang. - !><7v. Hese, 'a-H. HJricrtïerdijk 109, Goe^C KOOP: Winle^fc^ TB HOOR: -^J. /»y feu/JgS //y U VjanUUw KOVSBNKUIS, B^^ Uit voorraad leverbaar Vulemmers, Kolenschop pen, Aszeven, Drooj phd>, t-- m Katoen. H.H. Landbouwers. A bii ons alles sortering in F' lelijk gebied. Bietenmesoen loonmaakartike- Aardappelmaa Jonge, Oude geereagdi Variére^mw* •ng eeeeiet. moet kennen merken Eigenhandig gtachreeen brieeen met Bet en separeren iet 30 jaar io Bareman,. KÏfdvlietstraat 13, _J20 (K110Ó). Ons is opze reclame I/yy VERLOREN, op* 13 Sept., op de Rijksweg tussen s-H. Hendrikskinderen en, *>H. L_. lichte Tagén beloning «in: C. J. Looy, irsat 43, *s-Gra- ilder. /yj it 24, ‘s-H. J Te be- urTuur: Marijke- ypy WU MAKEN uw emmers, ■V -feilen en wasket^Ja^wser -<< -4 Go^rTeL 2020-2712. y 7 iu^olen zilver gitter - enz. Remljn; Klarina Ni vVj. J. de Mul en Rc^ij; Francisctu J z. v\C. Baar ends Ai de Öuehte. T. G. van met extra dikke crêpezpol - Ruiten, ƒ1 jrtj G. J. B. van - jr. en C. J. Ken H. 'anker use en M.\Ver-|xen J. 24 Je M. Bitter, 47 ji d: H. vi 1 jr. en W. 1 14 toK( Gebórei Boonman Alette En van der Groen te ‘s-Neer kerke; CorneliX 9 y. J. Kribbe en\tf. Smit te - 'Ai. v. H\M. Am- len vi CJ-hL :ant (1-pers), sajet met nyj •1, Hanglamp, restant pa/1'' l, plm. 1.75 X iverse Kledin^Uilp C - Tulpstraat 9^dbJI JMkOUSENHUIS. Nylonkous *t Interlockhuls is nog g< te Markt, roet kleine afwering 12,45. 4*’- I^JilzoerVoorstad --ItEKOOP: Z.g.a.n. jf 'ensWffttarigs, leefjjjd^ 15 eaehte g/ en ia( ik krui- ingang over- püIJZE. U dankend voor haf genoten vertrouwen, beveel ik mijn opvolger beleefd, bjj-U aan. P. J. DE IffcGT, Lewestr Donderdag 2 Octc onze geliefde Oui (y r. 7 M. ZAJ hun 50-j; ging te vi cnbéid tot gelukwen- weg. ad 3-5 uur in bet Mevr /V.-gebouw, itraat. Sept 1952. ingei 126. Voordelige Dameckp«6én, Alleen bij: metnylon verriefSt, van straat>B5r1 71,35 vindj^tft>ü; «Ki rekken LangeJJofststraat 85,^ --Z h°P“ 1 kleine d< ontvingen sonen: Mej. C. S^mer, Ijtfngaard- straat 1. Ca th. du/Mie, Violenrir. 80. /Noojjer, Kerkstr. 5. ’an Riet, Kloetingse- i-|de, Hansweert, Borsseleysh Wolph.djjk, de depóRfou- xjrniging voor de gfi-, Bloem- i, Zaaigr. én Xracht bijverd. kruideniers en died en. - Aanvr. areps, ZaadhandeL TE KOOP: Eikenhouten Schrijfbureau. Afmetingen schrijfblad 155j»r^80 cm. 9 laden mepeéntralê slui ting, -Terire vragen: Rijks- wgg»«<57 Kruiningen. RADIO STUK? Of uw^- toestel is van 1927 of jjl wü hebben alle onderdelen en vlug, billijk ej^ 28 KILO EN 38 GRAM 11 hadden 28 kilo rare den, wette bb tering voor de volgende prBmn in aanmer king kwamen: Wed. de Konlng, Molendijk 22, 1 Edammer kaag. Mevr. Mollema, Wijlem Ba- rendszstraat, 1 pot Boere- jongens. K. de Nooijer, 1 Baby- Edammer.’ Mej. Franke, Mgtth. Smalle- Vl gangebuurt, V grote doos Droste fhkke/. nrosjLAKkmi volgfhde zier- keperband, i kers, linnetf j jgéft kaartjes elastigk^ n *t Interlockhuls is nog gi i Speciale aanbip Óver- in prima Werkmansdokken tafeltje, ’n in grijs en zwpA, zuiver dptff2,59. Een uSIJzwarte Werk- sokkerómet nylon, slechts - 't Interlockh^^e „Hlmalaya">jMs«n - ._ronnen in prachtig af gestamde kleuren v.a. 18.90 „Saparatad” het met/de vele mogelijkheden. Zeer sportief 'Uw 'etefn t' r^-egona uitbreiding van do Staling CHOCOLATERIE In onze Banket bakkerij Lange Kerkstraat 48 wordt onw Chocolaterio-zaak Wg danken U geer hkrtetyk voor hot genoten vértrouwen en hopen dit ook Ld behouden In onxe saak LANGEKERKSTRAAT 46-4« Wa ontvangen dagalijkt grote en niaw EERSTE KLASSE repfresentatieve modellen Swaggers in de nieuwste mode-Unten unitravers velours in diverse prljterv met en zonder bontgarnering, voor elke beurs bereikbaar De zeer moderne korte wij ruim gesor- vorken, geLAd; Goes, TeL ifltepft hiervan ^Zfl.M, f 1.46 f 2.14 irgangér mocht ge- teken ik met iprui- werkers. werkers, 2 jonger Hei tandjes, Ta- te KOOP: Z.g.a.n. ir, ook In klein teMurd ga- machinega- l- NOG VACANT voor Waar- 'arm merk Hohner, - 6, perflanel met- lastex4.. GEVRAAGD Metaalbe- werkers, 2 vuurwerkers, volkswirürtd^Goes 2 smidsknecht 2 bank- uoes. Jrfifwas, 2 leer- --7-i Fa. Iz. Cappon, Prima Lakens in alle

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4