en U r P GOE-5 Kluit s KLOOSTERMAN Fantasie Sto I I i yx de beste brillen bij Fa/J.F.casieieyn&zn. Lmn Mnutrut 21 - Mn TMStSM HM Allen die i te *vorjeren hebben „Handelsbelangen** of worden beleefd spoedigste In, meester]. FaWed. M. de Jonge wtr/qw SLAGERIJ VAN SABBEN VAN SABBEN brengt Lt de favoriet van cfe wei RIJNLANDSELEVERWORST Met de favoriet van de week, brengyh wij U één van onze meest geliefde worstgóorten in een aparte verfijnde samenstelling Dank zij de zorgvuldige bereid bedrijf steeds vers en-. de favoriet van de week 200 gram VALK” van RUNDERLAP roor zlechtz 220 cent per 500 gfam Braadt het eolgei nieuwe geilluztreerd •oor meer en befe\ Uw eert EI WOL! ER ZIJN VEEL BRILLEN/.. I L erkstraat 9, Goes EN J.M. 3 Éntrée f 0.50 op het parcours /Zaagmolenstraat AANVANG 3 UUR MAAK ID w i kwaliteit SKYLON KOUS itischer dan gewone Nylon en haakt niet zo vlug prijs f 5.96 Trainingsbroeken vindt U bij ons in alle maten in een primh kwaliteit Nergens zo goedkoop! DUBBELE FAVORIET 400 gram eoor slechte 118 cent E VER815ÏJK -SCHRIJVER VQMTBTBAAT 73, Ooee rfeapencl soorten^ylS Zeelandat Goes st L goo. Ruiten en^ Cocktatfzijde op Zaterdag 27 September a.s. waaraan wordt deelgenomen 490^^ Wereldkampioen Piet van Heusden |4le andere bekende MATEÜRS - EEN JO I^#mAuAZWi De Zilveren Weetp GOUDE dit is R GÊWELDfG NIEUWE UITVINDING Merisons IJzerhand$Le< hulp-be Mooie Doperwten ^^^----^85^cent per literblik P. C. Kaiser Hollandse Daalders 28 cent per 100 gram /Nieuwe Oogst Peulvruchten M. MHUWSCJ) Gekookte 1 Lange Gebpuk de Lunch bqlERMEl] van 12-^2 uur yd Men/van de dag Lz f 2/— per persoon Boxen en Kindersto^lenweek Rijnlandse Leverworst •oor zlechtz 63 cent Schoenenhuis L. Meijers Postatraat E 28 - ’.-Hoer Arosdekerke Een Ü7 Probe el •<i e en vj DOET AL SLOFFEn tvakwerk en concurrerende prijzen het vertrouwen van het geachte A te winnen geheel Zeeleed te i DIENSTBOD! HUISHO1 voor alle werkzaamhi alleen teï ten- y Baarstof tnx. Door prii hopen pubüd ten ig in eigen vooédelig in prijs Bij ons slaagt U zeker GESTIKTE/ WOLLE MOLT' FLANQJ t/l-zsto dAHZEPOORT3TR.•-U-I3 GRATIS NIEUW BRAAD RECEPT de U reeds onze nieuwe zé^r voordelig in DÉKENS EKENS DEKENS Zy N LAKENS U een grote, keus in La>ge Kerkstraat 52 B'R O M F I E T S E R S I Interessante Pljltjes-rit/^ JÏEE. MOOIE PRIJZEN I lynderwageus iegjes Haal Uw FAVORIET en een goede RUNDERLAP met gratis recept bij KLOKSTRAAT 15 van ds varaniging /Un de „Hajuto" tocht hun nota’s tan dienen bij de pennlng- bbekoornWijngaerdstr. 54 Goes 32^ ommode’s MMES I Zig I III HZI SUM HMJSMO Café- en Winkelbetimmering Toonbanken A Kasten Vitrines enz. Scheldestraat 67, Telefoon 2839 WU hoi te komt ■orterL De nieuwste creates door. Parijs gébracht vindt ip< onze ST O FyFE N C O L_ L'ECTIE Aparte Mantels! Voer wedarvedropers Dépot Margarinafabriak GRAVENPOLDER - TELEFOON 326 (K1103) zevenp«iLgen3® A. 3. VAïTdALSEN, Zand- ijflfis, Kruiningen. Wat Is g De margarina met Jfoomboiar-smaak in Aluminiumvarpakking Vakkendige voorlichting ea plaatsing I Speciale reparatie-iarichtiagl! Voor Haarden en Kachels Goea, L^yefstaUaat 39-50 en j i ■*t Voor alle 6 I o ■S Brievi COPSETT^ GO I W| aakM mr U lek «el «rty M| «eed kef recept ire JUS zet F boter 6eronde yorotebnat Tl, Oom CENTEN. FRUIT - I aardappelen maar */Ledikantjes deerweldigende zortering Kwden smaak mboter-smaak of Ceaoaten. 5M graas. Bladrewiel t 9.M per SM gr. JyEEKPROFUT Haai- eM Buti krniwnrsi vwfr M et. per 1M gram. Pee 2M graan M et o.fbiede. en bezorging WBBLB 'orzted 12 Goez GEVRAAGD ionaangeeende If tl 'n machtigt prusen. 'fl.Npet Wij gevi Neem deze week eena botermalze Braad in H. UALF eet IN SLAGERIJ RU IJ SA KORTE KERKS* koopt V eei aan voord» Rendvleea SMy Vet Spek, /t ll.ufa érkomende bij vrouw e voor dag /én nacht. jpfi onder No. 39-9 aan bureau van dit blad. FaVKiQQISTR 6 GOES TEL Z53O ItoelemM Baakert X /VLIBBIMG EN Telefoon 1993 K Ml Mei Zetmd.g 27 September de( mldd.pi 2.30 uur Simt HojpHormtnu*. ».ld f t^^(aan d. stert) ..DE SROMVUEG" Wordt geeraagd »oor de Bdig een ’.1 Zeelanif Babgzaak bi zortering Ktnderztoelen en Boxen. aan extfa lage prijzen /Ook inr itember IMS i we winkel in kinderschoenen ig te openen I b{j deze uit een. kennis :en met onse uitgebreide Voor grotere gezinnen •oordelige Onto zortering te vóel grotm^Hforuze Bpecioal- Dameaboodentmak.. Korgd^tfoezp eene een bezoek brengen en enJ&dBer eeker zlagen J Op Vrijdag M hopen wy Dames-, Heren- ei alsmede RegenklegT Wie gedurfde de periode van S« September t/m k October voor f S,S0 of meer beeteedt krjjgt/oor de kinderen een Zeppelin cadeau Ook/ioor dez groteren te er een attractie! BIEDT ZICH AAN EEN KAPPERSBEDJENÏ» 4 jr. al. sodanig-^CTky Brierepr^uO. KRAMER. j>réndUk 312. Kortgene. Ter overname aangeboden: EEN AANDEEL IN^DB SUIKERFABRIEKi ‘[GEVRAAGD- .oor halezrda^tn fsewaarde Wolfaartzdijk Te koop kleino luxe,A<fo 19k»fKdoure) Wolkopldtr. 31, Kruiningen GEVRAAGD •oor C. VA/ Goes Nu hel wolm.ekl» product bruint hoorlljlr In do pon met y -• ‘- .ro^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2