Will vlotte to y er TE SPELER ouder geMf1 tmebartntap Wollen Ja DE KLEIN verzilverde Bloeqienlepel ere bestede fabrikaten) fen i BÏemen --r >WIL1 Scha RD" Z/ KaJ Mate. Kattetoni wjrnn tóTD. A. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND VERSCHOORE DE GRO DE RODE AARDE Eén issnaswuras BAZAR SPEELGOED 7 oase etalage WiasgaardrirMt 1B MAXIS-CORSETTEN DE STRAAT Naar de Haiuto BloetnenWeek modern u BQVAG aatc/rijschool LOJIISSE N.V. i.o. 13” 3; J» Tilro - r 'i 17” ’t laatste nieuw^van de Jaarbeurs in Tafel-. Thee-, en Ontbijt-aervieeen Gtro-Zihrium-/en Zilmeta-drinkaerviezen Dameatassete Huiahoodélgk Aardewerk Grand Theater Gom Telefoon 2153 I f IM.- V „Z FA.VLEUGEL Glacé Dames-Pd praorad. ta rato 'N I t^^^lf^acLeltbcI Jago Shawls 7 In srar «gfc« drMbu. ronj/f t J- Jerevmasse Pa Vraag d NYU ^9 9 30 .3.^ 250 gfyKattetoogen Stoffes v>)r Herfst en Winter yr in 4e aiewerm enatte» WjfDOMINICUS, GOES ■ntai anamAAT m mRrnBagmi $HELL~W; Gehn. de Jonah Kunstg< Lichtweek-Ree E-HUIS" - GOES treat 48 (IM m. vaa de bnabelto), TeL MM „DE PRINS VAN ORANJE** leeeeeeeeeeeeee L /«rd T_ k ""4OB5 “a Cvoa i HALF, Lange Bfoota ZATERDAG laatste dag 10 PROCENT KO (wiet ep Basse r; u PoedrJ ld/ //e M I 2N.* toe Gpe$ AÜTOMAAT8CHAPPQ ZEELAMD N.V. ataeingmmrt Mte i ai» iiimm» dhm extra uit Goes Lb.v/de ^tAJDW-1 «cM* TWILFITI neo TWILFIT Bfortcoraat voorakdting met 1 etoettekon bovenrand mat t gaar twUgrip-je J TWILFIT coraet, kort modal met aü-adUt bfcmonband en boyenraéd, veter in do f Mijnhardtjes: 4e JAARGANG No. 38 y RECLAMEBLAD VOOR DB MIDDENSTANDER A/ramy. eea partij van BK8TK NKDERLAND6K MANCH1 reclame VOOR KOSTPRIJS GA^ MANCHK8TER alle gtiwanei» met (aaetei SLKCHT8 KKN WtKK 23.00 uur (aetoita/B M NAAR MAAT AANORMRTKN ALLKKN nNG Ion) INDERDAAD weet oen\ van BRU HET IDEAAL VAN HAAR, 57enóó i- dan tegelijk aan a zware n laten L bob. MRMHMOee» I TwWwm 'erneuzen to Gena. Vz, NATUUSL'JH t Oplaag van E VLIJ'I It to- GOF'. MH.H 4 I BUR', 18 i mommo*. snut-maaa» .4. i r i i I ns laago miuw laag* mouw Ook ta Voet» I 13.00 uur 22.00 uur 2J.30 uur gratie aangeboden bij 10 galdea (uitgezonderd G I 23.00 uur 21.57 uur vjLStntioc •t elastieken voorpand. Aan eodat de wijdte te regelen atessw I klaar* eg Oto o koten bataten 12 et. por ■poetato tartaren OPLAAG iseee BK. kenn—tag ma advertentie, tat MtarRp WoenodngavetBd 8 nar pèntdag 24 September Tijdelijke aanbit w< In srar ifta drasin». 1.0. éal 23 Telefoon 3141 GOES d. beste fabrieken >0 en Juiste eenpesslwg 'unkt.ll Depot ta 4e rag, to i» Ie n te Markt 7, Telef. 2718, Goes J altijd I 'f L.K wrfc.tr eet 24,Tel 2393 Maandag 22 t/m Wi een verkool verlate Aowvowg: 8 oor/ te Vitamine Cr Vanishing Ct Cold Crdn Mascara Hormoon M Rouge I VerMtreef 35. Go.» TetoftaM 2/75 /rrrag nog esen op d» HAJUTO ran attototeaarf/. aan f Ó9 specialists Donderdag 25 September repHte van 4e grote Deerne veraata/Uo» Mnvawg 8 uur tektUUMen. Geea 'Za teek Pttaitr Rlll?n/ raat - Teiafeon MM L Z Zaterdag 20 Sopt. toetste Hajwte*dag l mm „TUI UtCKY STARS*' vond 7 sw g, etaoHeken 75 bWft V jong Wü kobben ve en Jaarna in ktouren en /prfen, vanaf Jakker», Broeken, d,.B»eagüfen on iGiwidcAowMot m te* rutaso rring tegen neer ackerpe pr(toen. ITWAL 21 GOB8 abend, vetereluiting sfft 95 Igrtp iprreteto IV. Kan afct nabeatM word. (onrrpowt.traat 23 G Modarna monturen Vakkundig» afwarj z. i v;' r voer alle WILL’S ƒRODUCTEN Heinkenszand 'a-Heerenhoek dm. slaagt U b|> PROVINCIAL! COMMMSIK VOOR CULTURKBL WIRI DKR NRD. BKRV. KKRK Df RKKLAJOT 23 8r>t raak er aa. to de ^Prtaa tea Opvoering deer ^et Nederlaag „HET W&Q Do moderna, lijn, dia Uw figuur rraagt, /ra f OM f0.64 Twilfitco^ f^M eer. Teogaageprito f LMl ttear Hf de beairbsndel en da Ito Jut» stond «a aan de saai. Grote collectie Camera's yte öpname. en profectle-apperaten School- Filmstrook-projectoren aa o d e r k e a e o k met do ruime sorvteo I f 1700. f 1505. f HM ii. - .A~. e.i, TWILFIT ooreet, voorehstting weet bttal ta dó rag, vow oterbe oovtU, 2 gaar 4w TWILFIT coraet, aO-alvittng en/eter coutil TWILFIT po»it<e-eor»otj4u beide egden vooraten van v/ter ie. Veter, in de rag. Ooe/tAtieti redicXwi k«*jOp Zi ■MRBfcdteagdbekAed Z Grou Knd. 36 - Goes Bonüiiè VOOR UPARATIB8, vereproM ever ^nk. Md. en Neerd-Bevek /22.00 uur f 23.30 uur pijn*, kou* OverkoerHfk/ >M.l P DRVKKXRU .DB PBOBN^Ó* P. J. A VAN DKR PCYL - OOM Nlousratrnat 47 KLKKRMAKKRSWnUI FKR, die w« ato VKRWKRKKN tt KN BROKK denenXeeneattoprib f 47.73 peojeie voering) L4UCT 18 KXTRA KORTOfO le verreed etrekt) K M« OOKDKOPKR DAN Xewonb conpbctik i ie de rag, ven eterké te praetteck da» goedkoop ta bot V BBOPAAK vete galden» eg Vit maker, maar óóa dokterarekoaOngie» LMrNMJIlMM r V MantoU lie meten. HSr'AORSS VOOR - ,n bakando 3CKB rn,< l—ralwarking op da baleinen hebben T vre een uitgebreide collectie I In onze etalage’» en Gietwerk 8HMHMM f riuelt gezellig f én koopt prettig ia het sene tóchenkenhuis - Bruldsboucr bent U werkelijk «ew\Bruid En reed» vanaf f^J.-iAkant U bfi ons terecht ta wow nitgebreid UMortimtet bioessen Bt. Jacobstraat H, Goea TeleZoon M88 die naar een juitte lichaamshouding streeft en te/ens de natuur lijke gratie ren haar figuur onopvallend wil verhogen 11 Vrijdag 19 t/m Zondag 21 September Haf. Britt NUeon on Peter Uaeigrva ta De Street bot probleem da/ eoraMge NdfSo Aravang: Vr|d»« 8 uur: Zaterdag 7 ow 9 uur: Zowdpg S. 7 ow 9 uur ia juer

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1