in het GESCHENK 5 1, Sn rtr,/ GROTE BLOEMENWEEK-ATTRACTIE HUIS Ln TOUW H.D.MEULENBERG Onzichtbare Qko /DE MUNCK ^LICH j. TROUW I ir Komt kijken op Zaterdag ’A T ,r 1 £t is optocht tl is muziekl U ziet de vier geboeide publieke vijanden) p 100 meter afstand van de Hajuto-Tentoonstelling bevindt xlcb het Geachenkenhuia, waar U vrt) kunt binnenlopen 'om de Permsmente tentoonstelling van „HET LAATSTE NIEUWS" te bewonderen op gebied van: Tijdens de Bloemehweek^^ 13 September z. 'Jge; Stoppage J Tafel 1 I I I I M tl r i. 13-20 Ons/k °f of U nl Rookt tijdens de Hajufo de bekende natuur gedroogde' SIGARENMAGAZIJN Het vanouds y 9 bekende adires INGIN RICHTING en winterkleding in Goes aankomt, viert Nederland-Kattenburg feest. Met muziek en ver sierde wagens halen wij *t middogi odk 2 uttr ini ■E i we .- alia «BfXrATIBS fa W.vanderWeele ife’ a Met de kleding van Kattenburg zult ook U zich beschermd-weten tegen de jaargetijden, die voor 005 Uggen. De handlangers van Prins Herfst en Koning Winter zullen geen vat op U krijgen!- Gekooid voert Nederland-Kattenburg ze daarom in haar optocht mee en Ontbijtserviezen, Gero-Zilvium en Zilmeta, Leren Damestassen Kristal, Byouteriên, Sier- en Huishoudelijk Aardewerk en honderden Nouveauté's Óp de dag, dat oöze schitterende collectie herfst- 9tTt9 9M 99TT999999 LANGE KIRKS T R A A T 2 7 GOBS Thee- Glas en r o i. Ml Ci Deze fraaie 1 I 1. V V i VOOf 4 ...1 9-12 aar 2.30-5.30 aar 7M-9.30 aar - Goe», Lange Kerkstraat Middelburg, Lange Delfi or I, Ooeuiogel. Zaagasokösrraat. SchcldestrsM ea omgeving. G i s ■■^3 13 centsXgaren van -Lange iforststreet 98 Goes levert U veie rbortee voorkomende Si. Jacobstreat 48 GOES Telefoon 2491 bestraat. Leüeauaat. Wcatcratraat, Wcau Znidvtieuaiai. Koe, ia bat reed. terag naar de VlfogaardKraat, v 4. Spiegel straat, B. de Winstraat, Kseekelmarkt, Kom Karfcwraar; de Marta ia bet road. Laags Kerkstraat. e s a a a a - - - X t/ aorg dat het y aan Um flat? in or Bretg Uta rtjmiel rtaar ot adj zorgen dat Um aaelici mt) one aan aoot aan S U winkelt gezellig an ■/.- koopt prettig in het GESCHENKENHUIS ES M. 1 a met nog verschillende andere meubelen exposeren wij op de Tentoonstelling „He'juio" te Goes van September 1952 andnummer Is 56 orde ons en •f zorgen dat Üm aerlichting in orde komt Verder Beleefd /aabevdcad. TJWalrsst O Gom s en Bloeinenweek y in onze etalage Demonstratie van, Blka dag aan 2J0- 5 30 aar 'taaonda aan 7.00^440 aar VERVERIJ CHEMISCHE WASSERU T A P IJ T R E I N I G I N 6 SOES: Qpril Grote Markt 1» ■■■Telef. 2198 ■- Dinrdag aan Vocratad23 Goa» tnuddagt aa LEX-VERHUUH Reeds dezelfde middag kunt U zich zélf komen over- tuigen, dat ook de herfst- en winterkleding van Katten burg beter is op de J belangrijkste punten: die nieuwe zending van de beroemde 5up kleding r de mooie sterke sto&n van het Station af. Z de verbluffend grote keuze in des sins en kleuren. J. bet uiterse solide verzorgde binnen werk. 4 de prettige soepele pasvorm. .1 da teetr dee legt Mfete tear nedeM» en w ij U w v»n 1Xdbt en met 20 September, wordt in onze zaak te Goes brjiedere bestede tien gulden, gratis aangeboden 'n zwaar verzilverde Bloemenlepel (uiigetonderd Gerofabrikaten) Bij aankoop bijvoorbeeld van f 32.50 ontvangt U 3 Bloemenlepel», terwijl U keus kunt maken uit 12 verschillende, bloemensoorten U*/* »ar ■I •ia Tijdens de Lickt- Na da donkree dagen komen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5