ren I lirzirilt voedjiw presenteren U in st REG! f MÓ f^Gebr. Adriaanse, Goes Sgjtrnes sen Patates Fr i te^ HAjUTO l~ Altijd ver „BERCO” DAMES PYArfA’S en brengen hierin een kle/ren-assor- timent als U nog niet hebt gezien I B DIENST» 9 e afliei TRA"s/ rto Regen! garden Kachels Tijdens de Haj ^Hwgjg^ exposeren wij il speciaalzaak/ L. Vorst een schiti collectty’ H GRATIS „E Wij brengen U steeds 'tnieuwste Merison’s Ijzerhandel c.v. j Lp DAMES PYAMA’S WAT BRENGT f Broekstra nette Dagdienstbodi Geheel a kennende. ONS en JAicot MSrklin-etalag reeds; pesten 7 G. Zand fa. Rubber laarzen vanaf f 3M'' KUdiny DUUR 11 - ÏÏUt^UuA, Btoum zn in p<*ht freat50 trende HAJUTO-HECLAME DxuneAjafumrun IN MOOIE Rlim>ESSINS 13.75 Koopt wtoJiddiq, 9aoU ©OmeA-i een Bakkerski 'a Woon-winkellmis een Smidsknei Ie ffttandig ■ken. Nijg Atelier handig mMe. Udftijd 15 -16 Uk VaoHespWJ VOOR HET NAJAAR Rund- en Varkensvlees Blokpoel Zonen OTE ARTIKEL [KLEDING!! £innm Ke^ou L^xiLcon ÏÏltuddL ÏÏUuüetA, 24£eu>d^ MODERNE TINTEN SM&ciizline> JTlcinttti» SU ÏUuum ^jamMiantd^ Textdij, ïïlantti '7* J Goes Lange Vorststraat 80/82 N ASPEKKN VKKVKNNK, Qrtte Kate toon 27M. VOGEL. St Jaeobstraat Tevens d« nt OORTEN* achten U gaarne aan ohm 1 ZOEKT STAND 3a KEG’S KOFFIE EN „NESCAFE” BOBRENKA wy vy si s. s HEE Wij hebben volop 10.70 n.io\ Schoenhtndel SCHAAP ih' onze stand van tf-MAPPARATEN W dragen de man- STE MODELLEN Z7RISIA VO DYSERINK 4^1 BLE, VROLING torllchtlng on plaatsing staan wij DEMONSTRATIE moderne FOTO- en I IN DE MODE-SH! nequins onze NIEyV BRILMONTU: PROJECTIE GELUIDS1 Ziet, DE IVORM.J Drie g< drie gé ZAN INTERESSANTE MS IUYNCK BRIL, de eerste in ZALITEITen KLEUR(15.25) /leraties ZEEUWEN kochten bij meraties DE MUYNCK hun bril nvInGoetl huitrifA 4 in4- NAAR DE „HAUHO" Heden ontvangen TIMTUR DAMESSCHOENEN, tegen zeer aantrekkelijke prijzen Onze collectie DAMES-. HEREN- en K1NDEI is iets apaj IJZER c. j. v n koop JAAU8MA VtJ in goede staat, neembare elects uHime«woon mooie stands an looke attrécBas Waf*» Uw belangstelling De grootste Tentoonstellingshal /draagt GOED PASSENDE.KLEDING IPKNTOFFELS toch laag in prijs ^KR^CHOOLSCHOENEN o.a. Cowboy. Robinson en andere ZATERDAG JU^PTEMbER, DES NAMIDDAGS 2 UUR .^sStendplaats: Ooatsijde Markt, Goes JAARSMA/ ETNA, DAV BECHT INVI^I Kopp dus Uw Hadrd ol Kachel de xaak waar Uw Aarootouders reeds slaagden (KSTRAAT SI TKLKFOON M4T GOB8 - - - en omwenteling op het gebied ven Nachtkledii Wij brengen kapdrllanellen In keurige modellen en de kleuren zijn 7? knalrood en zachjdila, fel geel of zachtgroen alsook mooie stn Da prOan van dj Ieders bereik en M< Dese Pga^a'i bi 1 en 83. 49.75 t- Fa. A. R. DE MUYNCK 6 wor VOORDELIG DE GROTE Teiefooa 2237 Dr. 23.75 41.— 32.75- 42.50 HET A 67.50 .50 ,w?co wij U id van tijen d J. G page seen a tv «fis/ ÉKLGOED DB1S: Y «9.75 Mtrasc 24 Telefoon 2393 Les^e Kerkstraat 9 J6«t mee un de Etalage-Attractie bekende ftyne sHp entrée-bewijs H-adreef—Hoek Klokstraaï^ GOES Het loont da moeHe I - Tevens s0n w|j vg stand no. 90 t en onze onze L EXCLUSIEF E no. IB genwoordigd in de bekende Hebt U oase speciale Hog niet 7 Kom eena naar dene kyken. krtfgt klein idee wat n electrieche trp ben Veer 8 Hef Hoekje van Goes Heek Koalagetraat- Magdaleaaatraat LET OP Ol St. psT af- fie ver- bezich- de beer EN 15.- E PRIMA COLLECTIE dienstmachi kwaliteit bi De COMFOR ft v/r wende motorrijder Vraagt U eena eatalOfns bQ - - Voor Znld- en Naord-Sevetand rem. Fa. NONNEKES itenmarkt 20 - Goes elefooo 2232 Voor de JONGBDAMB8/mssea\13 ea 17 (aar brengea M ApaMtl GOED EN 29.75 Ndordeinde 16, Goes. Voor al «w KOPER- EN BI.IKWT1 is nw adrprty^ F. K. OOMHU5U Ldo 100 Dm eerst even kgben b* t ppcombinaties m. «Hen pantalons BRO te nlewWSte pgama'a Uwen btaaea BAN, linnen roods tor reclame voer 10,98 worden U ook gvteted op de HAJUTO-SHOW Aas do Ucfctweék reclame.verkoop NELLEN HEREN PYAMA'S f 8,9») DH HIRUWBTB De nienwe modellen der Zundapp- motoren ejjn gearriveerd, towel het type NORMA al» het huce typf COMFORT ejfn thane in voorraid O Z>e HORMAid een oer-degel^ke na/welke U tVHDAPP At voor biltyke prfs n.l. rV-klaar 7ie goed, eelfe voor 26.50 23.75 Bij aankoop «on f 10 ^kn po^d^ren ontvangt U oen gr, voor de L. V. TM M. SJE: F. j/tHIEKY Ztu Mardalenastraat. TM. 2M1. J. VAN DEK WEEUE. Voorstad. Telef. UM. tie ome etaldg en ^w...-„H------- BEIGE. BLEU. GROEN. ROOD M; 6570 J5 «0 «5 90 95 7.90/ 8.30 «70 9.10 9.50 9,90 10.30 ALS STEEDS. VEUKE VI 29.75 26,50 23,75 ynsfRIJWIELSTALLING. GEVRAAGD: genegen ir bpdc Teren» oef een p/EN ETBAKKER rüpfoma'e igr onder no. 37-2 bar. r. d. W. Gevraagd voor dag erttmchMiA g»? _„2y- anawestp ifrieven aan f. e. d. Boe, den Haag BweeUnckplein ti TE KOOP Ook. geaUrfkt om (wde woonkatten van tsdkaken bevragen b*J: TRIJD. KORTGENE Telefoon 238 Voor direct gevraagd of HALFWAS bekend SMEDEI Gevraagd teegen» hewèlyk der tegenwoordige een,.'' Poto-mdder A. W. Veri jGrote Markt. Gom Gevraagd voor onax 'mTrchriftetyk HEPHUIS - GOBS De Hajuto opent ha ALS VANOUDS brengen toff U een kern van late kgi aan «eer voordelige prUr^n Ook *<jn wy nUpr^geeorteerd in d toorten fijne vlpeitrann ven de beate kwaliteit Probeert U eeaa epXl solt tevredea sga Be lepfB aanbevelend. ^driaaaétraat 3 - Goes - Telefoos K 1100 2758 E MODELLEN 19.75 15,99 Uitsluitend boter o merken Met vakkundige volledig tot U«/ilanst - TM. 2559 Laogo Vneststraat 39-50 I GEHEEL DUÈ&EL 39,75 37.50 34.75 I MET GARANTIE 1.50 69 50 59.50 49.75 79.50 597? 42.50 39.75 UNI EN GEKLEURD 89.75 79.50 74.50 APART EN NIET DUUR 79.50 73.50 65.— 59J5 NIEUWE DESSINS v 79.50 67,50 59.! IDEAAL IN HET DRAi *1(17.50 121,50 I Autobusondernemers S organ iseofi^T TKIPS NAJJhGÓES waeht U I In onze HAJUTOSTAND no. 26 tono| Mi nieuwste wat komen gaat op het gkl VERZORGDE VOEDING

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3