1A BRI EN Nylo I i HAJUTO-KOUSEN M. VBRBEEM A.VERMAIRE Del®na_,<inc,er,t,e<,in9 ^^[D^tifiaérliè^’sHoedyoof II Boofchpawl Vaa daPs^eyl y7 --- 7Pi “TAnT^Kwekerij in Miniatuur^ R. DR IJ F HOUT ïl VaROfcy; Alleen ,s- tljdent de Hajuto Verkrijgbaar HAJl Stand 13 C. J. TILROE VAN SABBEN f 4,50 „Nowaline” Drinkt Blanke llthuis 3 s Drank .Kousenhuis’ HET HUIS VAN [VERTROUWEN itad 7a - Goes - Téleloon 2909 PIANO-LESSE s n W j- spojt Hen, zijde rseffen^ Wifn^de Kort. Sanbéllas Procureurs pek 150 gram voor slechts 80 cent wollen fantasie ruiten en cockt ALLEEN Ijssalon „Véilezia” Jb E J. KLOKZl NKE-DE GRJTSG Bezoekt op de Hajuto StanjL36 U eindt er een uitgebreide eprtering 2^ (y Elec t rischeApparaten weürtwij U gaarne tonen M.J^van den Berge, Goes Nic. Heijboer, Goes WEEKPROFIJT^ CORNED BJBAF 100 graat 38 ct graat - 7 GANZEPOORTSTRAAT 23 - GOES Prima Stiksters gevraagd .300 SLAG, 5,60 bl. fVleaiwarea po Ley ziet de Hajuto beter 1.29 - De beste brillenmakers 2.45 2.98 •IJ 7.25 Kruidenierswaren Chocolaterie Kaas en Vanaf heden weer Patates-F, M8 4.25 1893 2.69 34 Hlrts „OLYMPIA" Firma S. MEEUWSEN I gtaryd ^ér^dart IQ^TfeesterS op naam7 Go>> Wijngaardstraat ^^z-Morgens an 's avonds X BANDAGE'S/f CORSETTEN en B.H.’a MBW1KeANÖEN~/ S^ÈÜNZOL-ÊN ENZ. Cursus Eerste Hulp Bij Ongeluk^mr Td»^dn2M2 VAN SABBEN biedt U deze week voop/dep^- boterham '7 Veel succes Magazijn 1PO1LEY toont U het allernieuwste op O NYLONS ENKALONS Lr C DROO^ 27/ 00 I >N I Telelooe 2629 dit bladj plaag v Ct. -*■ Ttvoat |Mfe 4« L4NU- M BMOUtsOtsesk staUM wf 18 moris sfttamr ter beeebMMng Door een bril van Focus /Partje gebracht kleed wil gaan. yk>n versterkt bestaat, de «weven MNKS Mt Lange Kerkstraat 9 - Goes Telefoon 2039 vpVming rowel voor gevorderden al* ENKALON extra swara sterke Nylon SO G. 80 Denier 9.90 PERLON Nederlands product neer sterk terarte naad 2.98 Zeer mooie LINKS GEWEVEN met Nyloa versterkt sterke koos BNKALÖN Nederlands product Gekleurde naad J. D. DE O. Fantasie NYLON swarte hiel MaeMob Zebra Mol VerkrlglMar m en practiache i, er<el en theorie Het beste adres voör: Speciale W KRISTAL lól Nylon DUPONT mot mindering wandelkons Uw adrea sinds Keek Nylons IRRECUTOR mot swarte naad V - -r t '■P: - ’is Z Ier stoffen zijn laag, door DE Idea/e Landbouw^7 and. e*A. wu Op, »LT 47.58. HUzettafel ak tevens -. Borstel- nptadk t18.88. Ksp- SZRadlotafel f23 37.58. Dames Haard- met kussens, f 42.58. Divaa/f 78.—Zes Stoelen met istelr random terra pluehe, f 235. Ltfren Pouffe f2&—Schuiftafel OT. Lectuurbak met chroom f14.5*. Tafel f.185.—Haardbankje f 24.58. ii' Na Uw bezoek aan Verlichte Boekenmolen, compleet met rooks Rooktafel, compleet met stel, f 32.50. Eiken f15.75. Eiken Bioemtafel f 10.58. Lectuurl bijzettafel f 25.—. Boekenkast-bureau f145.- hanrer met spiegel f 18.58. Boekei stok met chroom hoedenrek f 18.71 Radioksstle f 38.58. KloostertsfeL/ fauteuil f 28.50. LUstoel, compleet Divanplank f22.58. leer f 88— Crapau, Leren Club f85— f 37.80. Naslbox f25 Zitje: 4 Fauteullsxfa MEUBELMAGAZUN r 7 GOES TELEFOON 2527 GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS I Ganzepoortatraat 9-11 -13 - Tal. 2379 ataTk*» -♦ -4ii e ■- ,irw w Extra Hjne NYLONS neer chique koua 84 O.G. SO Denier 4.90 ip^enkledinq^Soor 'isserij, Bromfiets ENKALON seer fijn 64 G.G. 80 Denier Nederlands product mot mindorlpg 3.90 LaptfeVonUtrest 40 Telefoon 2035 iwe moderne 'eenskQkenT ie turn het n i g geld X M SMCIAALZAAK IN - LIKSUaiN - «tOliTILltlIO Beestenmarkt 2, Goes, fTel. 2992 aae mm., n. m, .e. s. de HA SU TO nasr maat vanaf f 18,-. Door onze' enol-earvlca wordt-alles In da kortst mogelijke tijd afgalhvOrd. Indian gawehet In 44n dag hebben wjj met onze n Bloemcnxaak. Komt u WtJ zijn ruim gesorteerd tn mcxjéi Bloemstukken voor iedei Ook in Bruidswerk^ nieuwste voor w Lange Vorststr. 44 48, Telefoon 3113 'Coai/erenproen voor versierisp radip. Zeer billflce prfseu .✓^Haaawaer^ -7^—7P* niauwsta modellen. Vakkundig varvormtn an opknappen Extra Hjne LINKS GEWEVEN Kleine *eenoutjee 1.98 H^tiTt b^> NGE, Opril Grote Markt S. IK. Stalrtraat. -’ER, Vecelsaassweg. 1. P. GOEDBLOED, Hl nek elmertt. De nleawe cereu aan de afd.XrOBS dér Nederland** Vereniging root BtfLB (X. eangt Octprir a de* etend* ■hoaL'fi. Beeetenmarkt oedt. UarkteeU jGsettage, op Wowudag 1 C •en 7-9 aar In Schoffk Aanmelding kan tot i Mej. A.Ar7e\ OiHeer F. Bakker. Jac. Catutreet tO aa y7as. Hker W. Srirfver. J. D. ma JUMssSraeT H Im ui, 1 iiiiii.i, 1 ma 1 ifftaathawóaaaBu Profiteert van de grettige ja oefeningen voor enderw|Jp^pii Algemeen mnaiknle Moderne method^ voor beginnni»ngtm Aaaa»eldo^zhle«we laorllnpon dagelSks fPdiplomeerd leraar Plano, Btoatadlploma /FL D. do Grootstraat 61 - Goes - Te^3274 Speciaalzaak voor alia voorkortende J maatcorsettan^ B.H.’a en rachthoudars Alle» prima kwaliteit HEERLUKChOEPEN alsi Tomatsié, Vermicelli o* Groente, 75 4ent per liter ERWTENSOEP, 11.- per liter De prijzonJMer stoffen zijn laag, door vroogtljdige/nkoop vallen zij bulten de laatste prijsverhogingen. ss^en sieraad voor elka vrouw la een paar mopie Nylons Juweeltjes van Nylons ziet U op onze speciale Nylonstand. Od nieuwste Arhorlkaanse Snufjes, o.a. de ftorksto kous ter wórold! de iterktte kous die beroemde dubbel g De nieuwste creaties dooi zal de vrouw, die goed gl In verrukking brengen./ U ziet er o.a. dó gro^fo mode voor het a.a. seizoen 2,98 zwarte naad 3,44 3,75 zwarte rtbad 4,95 3,90 15 Denier zw. naad 6 90 4,95 geminderd PERLONS 5,35 pracht krlttal 2,90 out lino 30 Den. 4.90 6.55 Ijzersterke Spertkewee, effew, maat 3 f 1,20 yO «oei siRglng per aieat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2