tl£FS& •k xffiA] A 1. 'h> RS 7^ Bi BS** .01 Th ^\^)ALKompman fUE VAN DC L.VOPSTSTD. ONDANKS!! SEN DANSEN/ PEIGN KLEDINOMAGAZUh' Herfst- en Winterstoffen L.K v ing JUMPERS GROOT D A FOTO-T<. Een attractie DE VLIJT*’ Brilmont in n I EST EL »v n Wollen tajuto 5 sunö 45 papfumepie van Bie Jot J A. W. VERSCHOORE reemd in eigen Huis Broadway Onze Hajuto-recl^fne 10°. ko op alle De KI JANVIER’ I Groene Weidjo 45 FaAVed. J. G. Heykam-Massee ENOR0E KEUS'nderd Bruldt van bont V Rn ram U bü nitga Etalage en op de de nieuwste Sanapirin 3 geneesmiddelen ir Niet méér, w> Geest otvJiefT verjeWflct en Corduroy Wollen Dekens inderdekens Dossier/212 van Tokio een apannond daarna van myatoriaaoo mochton mot ROBKRT PBYTOJf on FLORBNCB MARLT Aanvang f 8 udr 44 jFnr r-ü Grand Theater 4 Meisjes van met TONY MARTIN; en BDDIB BI Aanvang: Vrlfdag 8 uuvj Zondag 3, 7 en 9 uur wne Koopt nu ee JaponstoHen ÏX7’; zen 531 ft Jk x* Weefgetouw dat Corduroy kunt zién handhaven wij onze sensatie-i r\7 ,3 GsJcS essel - Ovezande CLUBLESS' Hand Je DOMINICUS, GOES fl KBRDTRAAT 18 TELEFOON 28M Deze week met nog 5 procent extra korting IJZERSTERKE MANCHE 44/54. alle modellen, met sleebtp U zbmh CimpeOTeweilsirilfl GOES I-R.A.C. Terrein Goes AaevanrJMW 1-1 I lOnse n ie a to e Oertdgt uroordiger die U bteAe kort hoopt te bezoeken tal voorzien zijn éan een legi- timatie-beu^js „ZEBE-HUIS" - GOES DE „PRINS VAN ORANJE’* G ritxilulti V» ipt) DANSLES ADVERTENTIEBLAD VOOR ZU!D EN NOORD BEVELAND OPR.. CP P *52 lenst *- ta- Voor Foto’s In Zeeuwse klederdracht Costuums voorradig I Westade (Van/Maaadag 15 t/m Zaterdag 20 doa CA Dansen met IN i 2 5.” A r io □n- 7en66 GOES ytsai 3 - G<e mee aan de lage-Verrassing! Gs'ote Markt 5 Goes Telefoon 2326 •svs i da- 5ept agan 5.A. y «V/4 O. F MA toont U in haar pan, a voor Cocktail, Mantels en Japonnen m s(in Orkest In- Shawls, roeoen en Garneringen zeer aparte sortering Hot cy Maandag 15 t/m Woensdag 17- September „SCHUTTERSHOF" - GOES r Licht- en Bloamanwaak Zaterdag 13 en Zaterdag 20 Sopt.. if< met FREDDY HULL Ikelen I jie Baz^r Alleen Bpmea-ertikelen zonder korting aan der vasfgestelda pr ij z e n I Zioybnze etalageWijngaardstraat 18 ZEER EXCEPTIONEEL Goes Telefoon 2153"/ Vrijdag 12 t/m Zondag 14 September De geaolUgo co „The Orpheans ze stoeien en ravotten. Voor hen i U iets kopen dat sterker Is dan id en bovendien voordeliger. De ins weten allang wat het is. Corduroy o. fluweel. Ijzersterk en sportief. Wij hdbben ruime keuze In Corduroy vanaf 8 September niet meer in onxe dh 6°’; Verder brengen ure een geheel nieuive collectie in Jteger-ondergoederen en Flanellen Nacht goed voor najaar en winter Speciale aanbieding in Flanellen Lakens Fraai assortiment in wollen pesten en pull-overs Tijdens de Hajuto Zaterdag 13 RA’S VANAF F 13,50 die tijdens de Hajuto voordeel brengKvindt U In I? '5. B •len Jul •tt met „Th. Luck vanaf 7 uur N.V. T 4.75 f •W Q«’ DE VLIJT i i JEKKERS la tearing. Hem Oef. ^EUB8I i0 to eigen moderne IAMGf VOOyySAlT st 58 C0(5 TU2Z95 Ki 00 tablet an^overdaad schaadt. r£am worden er door ME - LOTIONS ZEPEN m GULDEN artikelen Ganzopi Nofl onige tick aanslJi U vacantia PRUZEN ZUN nff VZKKUNDIO afwerkon voor emotoura Noordwjfk; Rast. Haarlem ens. 5 O BCHUTTBfd Dlnsd Dj odon fraai asaprtiment, (efaela in mode-tinten vanaf 1 .59 tlla- al/op do HAJUTO, Stand 3 <t-o. Restaurant) Do moderne musk met da mime service I Grote Markt 7, Telef. 2718, Goes donderdag 18 September I" «nna apoetoto 'htige creatie van 4a karoktarapalar BDVARD G. ROBINBON ie tvang 8 nor fANBT LBIGH CKBN Zaterdag 7 an 9 uur Alle leeftijden kk 'ngolul kunnen e bij du ba voor t op Donderde.- ’dorden op Zator> - ^afpoTomj va Binada. ea Wopnadajl 7 DANSSCHOOL te M a j a - m a I a j e. de Spaan» U bekend van de plaatjes ven -poeder - zal In lovende /September a.s. «*- en Plusfours. CORDUROY JACK met ritssluiting. elastiek op Zaterdag 13 eg Maandag 13 September aa. 2< KermiaJL Hatred SO^eat VOOR DAME8 EN 4 Rhythmische O: en Vol op Dinsdazavi 4 uur in de Ki TydRTIKBL, 'steeds moer gedragen wordt i 'TwJ long! 4e Jaartal Ne. 87 DRUKKERIJ .DB PHOENIX” U September IMS p. J. 8. VAN DER PEYL - GORS - Nleewatrsat - Telef. (K HM) 2487 - Teer adrarteetiee aA 4 eer 8S82 Oplaae 188M exemplaren. Adrertentieprtip 12 et per mm. cm, breed ouquet R U ÉL 4rkoVik aan Breid vanaf 7,10 kant m terecht fte een •oid aaaortiment bloomon f MMUMtlttMl MUv St. Jocobatraat 44, Gooa Tolofoon f688 IJZERSTERKE MANCHE dninutek- ee/bee oe- s FIBRANNE, de moderne etof EFFEN WOLLEN STOFFEN, 180 UNI CANEAU, het fraaie weefpel RA YB JAPON8TOFFEN. zeer moot het moderne rib-fluweel in fraai assortiment in zuiver wollen kwaliteiten, aowel in 1- als th soons In de moderne dessins en fraaie kleuren 50.#5 54.20 43.96 39,96 37*0 in een zeer/mooie collectie, diverse maten vanaf danseres Majazeep lijve U over elh^s wat betreft Maja Inlichten ZIJ zal U do gkuren laten' ruiken on do vele ahtikolon ven EAU DE COLONS POEDER E ’aiiid van 7-14 ftikS HJLSyte MJ E. A. »<n zen. Leraar Ueh. .O., Lellmdraat 25. 1, Telefoon 223S. DB MO DB RN B idoSjo dracht, ook voor ondoro daaféa VorachiUondo prüaan y' t <1 r, Berten Palaeo Hotel, >raad, RotterdamLido, Bntréa vokoaaaojfoST»,tt tongaa» an Ondpo'fa.n dogen f 8JU Loden e^dfonatgnra allddn vr*e '8, het hart van Zeeland IHOP, het hart van Gooa 6, Woensdag 17 en ■dag 18 September, aanvang 8 uur en 2l Hiermede berichten retj U dat oase eertegentooordigee dc heer M. J. Rottier Vlolenatreat 7d Goes VERVEAU CHEMISCHE WASSERU T A /ij T R E I N 10 I N 8 6OES: Opril Orote Markt ff T/laf ty» Atlas marken, alle aiteoeringen iderrijwielen toé en Driewielers F'JerewiiasseL Oeetwal 21 -■ Hoofdagent ■staree Magneet Rt in erf Ook St Vacantia ZONDBR Fj ZDNDBR HBRINNBRING! NS VOORDEUG Corduroy Rkbflawerl Korte bobekjea (brein, grijs, marine) Leeftijd 6 jaar f 6,50 Tot 14 jaac kleine stgginJper maat Van 13-20 September geven wij op het door U bedrag In onze zaak een Waardebon van EEN I voor Iedere Tien Gulden van Uw aankoop (eni^e uitgezonderd die contractueel geregeld zijnd) DOET NU UW VOORDEEL I RUITSTOFFEN. fraaie sortering STER BROKKEN IM/114, awe-, duimstok- ea^mrlogusak. met et seadar rlemhimeti, knopen flpeehél versterkt, slechts f 18.74. KrtmpvrtJe Overall en Khakl Hemden. Slmson Jassen err Broeken. Stofjassen (lanf en ksrt), alle toorten Werk- en Bedrfjfa- kledinc. Desé week aan sensatieprttoen. ZoUnz de vesrrssd strekt. ALLES NAAR UW MAAT AANGEMETEN. 24% OOEDHÓPER, 1M% BETER DAN GEWONE CONFECTIE! MET NOG 8% EXTRA KORTING! ALLEEN BU - Wttnraardstraat 48 (IM m. van de beaks lts), TeL 2584. Zowel to de winkel als op de Bajnto tonen wjj U oen neer nitgebreidre eolloctio modems brilmontnrety'von do baste fabric ken PRIJZEN VOOR IEDERE Vakkundige bewerhA werkplaats Verkoop der beroemde Zeiss Paaktell-Olaam LBT OP HBT JUI8TB ADRBB I bruin, bordeaux) Leeftijd 6 jaar t 12.30 Tot 16 jaar kleine L stijging per maat USFOURS i. marine) l>r f 12,50 a per maat ÏONGENSPL (bruin, prg^ leeftijd 6 ja Kleine stijgmt Cerdurer koord Mewoel Ptostourpak, 5 CORDUROY

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1