ooletui's J. 1 ALKEN KLOOSTERMAN Vogelz rouw OÓrpakketten»DeKleineBazaf Schooltassen SHELLS ËR MARGARINE Prijsverlaging rs .P0 OEA n i kwartje en FORDBED/RIJF overgepl. NIEU> S ii. Meiuwsen de beste brillen Op elk best )E KOK 6 ZONEN LIC HAM Margarine JValkenier é^AZ' dDiu Li- Groenten-en Fruithandel SINT JACOBSTtfX injMla^fa»4e 4 op de Markt eei voordelige mooie BLOE Nylonkous mat mindaring 3.95 p.... Heren J^ger-ondergoedere e maten ad6^n^rooken en Boredrokk^fl V^/mati spotpr» 3.29. Broeken voor oorp^afp peroonon M. VAN so: roes u—m.. r».Ur. MetaalhandeL De Model Volksslagerij w ffi Zwi ER ZIJN VEEL BRILLEN,/.. eftstrAl 9, Goes P. EN ,VANV uEl het succesx AME merk ONZE RECLAME ^’“llVojeUiefttl Kanarieeaed O sssva grt Zi State* Opfoto State* Krejét rV^artepoorte, Scheldestraat 80, Goes DE LEEUW k Onz^_juee^T I Pindakaas 0+TOFKNOPEN, ^^TOFGESPENA +*Ptofceintu(j Fl Anjelijerstr. 5*7f Goes Verbeem DEN BERGE gi Voretatraot 60 r- GOBS rtfR RBPARATIBS - t-kT&clame 55 cL 3 Hukheudjam Rodebessen DE GROOT TELEFOON 2éS9 de aeheir «eraW ip dit uit 1 1 T'ZMs J. VAN^ Pracht Geors. de Jongh Grote Kade 36 Goet rse kanten kragen en vesten het nieuwe kwalitei 'an de Goese Melkhandel U hebt ze dagelijks nodio^ aTx Lankester» Kloetinge B1 o e m e njK^B 1 c r 1n fl e 11 •oer de as. Bfpotl^n- en Ü^éMOek a<paauWe, »ii ip istflHWBifwt'iiry tiiiw i K n n 1952 naar w LUka tm. 31 Awystua, M Haman Redame deze u>eek by 4 r< X -wwtei 50 ct vbb s> 1 iTOFF£N 1 WWW’JJH wa ifawfcr J •ssgew 'TH. BR -• «3 Vanaf Maandag 1 Sa is ons Loj» wi RS jriyzen Utiliteit beeft Vrijdag Wia£ Onsa stafcalniiiurs >Qn afwdsbaar Door onxe sne/sa/rvica alias In één da*g gsraad* «V» geven wij eea RINGZEGE aardeyoUe geschenken heuse 3.95 ----r- S0LEX-VERHUUR SNOEP AT M. GOBS TWMN W8CM0 MMMMf ■oroo-iattrtoca-MorgooOoroa Hemden aUo moten Broeken as. band Me Broeken mot eleetiek Huishoud Chocol Hulshoudjam ^at inlaggen an Tïw-i&ci ^KÈVEL .r Ons Telefoonnummer blijft voorlopig K 11QO-2267 b.g.g. 3101 E DREU Co's N V.. GOES lilclal Ford-Dealer Tdefoon 2267 Nu Uut stinkton moet verdutijtjén en de Loodgietf) gaat peloedy neh denk dan pan llt» p or te mffnnaie ^Beekman’s colddepastel 85 ct. „1— „0.08 „0.03 -0J0 - 0 25 ib. „0.10 Ld 0.05 F er f rxrï Licht-, Kracht-, VerwarMinga- .a inataUatiaa 54 GAUG NET NYLON Burisuus ap Bsgfrwhir, gw W-N 1M doodt Uw y/rdO^peUoof enel en zoeArrachadeltjke nawerhjtg Laat deze kans Np^ maar kort verkrijgbaar. Tf. i nu reeds KNOPEN, BANpr^PELDEN ca». Ia Naalzijde hebbede meer daa 150 kieurca Schoolstraat 38- Ia Manufacturen Telefoon 3324 i I I-’ nelllnc, op 10 Septem- f degelstraat tel. 2200 en 3321 Nu de donlrere dapen Artime A sinds 1693 J Sneren Mad EEK BU 1 oordeel eelf Probeer vandaag nog een pakje an Sr Goal NV IB BBT TIJ rob vooc kwaltleit da. mekt teanla (A.MIL „Btoousteam «B «"Me. Bleeks*) TuknaaaUg Singel 86. Tel. 241 4 etf in^drde U linear one en f«p verlichting Wijt de k dan Weei - ‘f I, Tuindorp, iberpdora one. dt ook op moot geleverd Vraagt se HI ÜW winkelier I •rJ<rij one aanvoor <RATIB8 aan LICHT- EN BLOEMEI Het geedlmpgtt veer Ir” A dtst van STRAAT 50*52 0.80 „0.85 p. stuk „7.— -0.70 „4.05 -L90 tijdschriften Cementzakken V 0.08 Kapotte jutezakken 10.13 Rachtetreekve distributie Mn de fabriek naar de Melkhandelaar. I. MH8WKM8KKKKK 250 gram Leech of Boterhamworst 75 cent 200 prea Rookvlees/ -80 cee« MO gross Gebekt 1M ceet - - verder alle RUND-. VARUi Uw adres voor silo soorten p» Voor Uw Jm het bestéto Alla jderk-ar moe*- .7 'oorstad 23 Geer te koop eea ■jesBets 7 tot 10 |ear nog gebruik 1 L.' 3 n//partij zeer MKOOL 1 Fir Saterdag en Dinsdag op do Markt BXTBA aanbieding td vleeswaren KALF8- ea PAARDENVLBES Telefoon: Winkel 3300. Hete 2734 S’* /ZOLANG DE VOONM u> STREKT: .y Ba - gaakoop van Zl ay t V- extra. vaa 1:1 M^t. 5 punten. 'Aanbevelend. Dekens „t Beleefd aanbevelend.' limonade 20 1 flee 34 Y’lirQ BZ CM0RT3TR- II -13 n Lood KabellpoqZl Acculotarï Auto-accu’® Zink....G Geel kopeiR Rood koper Aluminium 0.80 Hulzen x „1.50 Radio-accu's, stuk Oud Ijzer ..7\.. Blik Rode fietsbinneiV). Rode autobinnenb. Zwarte fieUbinn^ Fietsbuitenband, vt van zwarte bal Zwarte autobinnei band Oude autoradiatei i en\ 0.04 ven het Boeklngakantet^ Te GDI Verder; AJdX (J handhaaft zijn - rn/ Mn Utv ft Breng Uw rlfartei wij zorgen dat In orde komt. Verder Mm alle RBP Jw rpwiel J. ibtnW^^Gezoadé huid >elai - Gave handen -0.15 - 1 Löodgietersbedrijf Kranten, boeken doet graag meel. V'pQtpry* 1 TapUt en gewatteerde Boys Badletatraet M Kleetlnge, Tetof. >110 Piet Hetasstreat 18 Goes fwHehtlna, op 80 Augustus, 6 Lper persoon. aog 46n tocht naar de VUle FAEIJ8 van 8 t.m. 12 Sept, IneL 4 maal logies en ontbijt orbhmaaa. oase saoeewefe 1052 «nee te.maken! veer Uw esngevtng: OoechUrt VieaJi ifidz-Bloemwerk. verk Uw adree U verzekerd zijn vaa UerbeegMe prtjs». zie pnderstaande prijslijst k eerst zelf voor dat U het last wegen. nl krtlrt U het sutvere gewicht Per kg. W Electrotechnirch-Bureaa OOKJM Oostsingel H Bonsde tel. 274 en 375 m Vgerwsg 30. Knlnlngen tel. 15 A Jt.Z., JuUanastraat 10, Wemeldinae tel. 209 l/A Lamain, Veerweg B 188, Kamperland tel. 302 Leendertee, Bung. v. Gorselstr.. Rilland tel. 82 j P. Leendertse, Noordzandstr. 14, Terseke tel. 160 Het einde van het seizoen nadert. Maak vaa ondersteunde prgahtiae r^tze DAGTOCHTEN WWl OP 5 September, 110-d per p Zondert Blsrsernreggs, op 7 September, f 5.per persoon. Den Beech, Paardeuged ber, f 8.50 per persoon. MIDDAGTOCHTEN Breda, Oranjefeeetea, f 5;per persoon. Brugge, prachtire en 13 September, Op veelvuldig verzoek Lumière: VUT DAGt! slechts f80.per pdra. !t Bmertverenigingen. Standhoadert Jinjoto’' en Wïfdk Vraag na roede petje mot Bjj wkneeebng vlecht» - 3070 L. per H A. C^Lo^m-WdeL voor Iedere Bruidaboegaetten. Gelegen Graftakken. Grefkratjeéf», Artistieke Bh Voor het Pijnere Blt^dh Bfsdmenheie GOBS 1 UtP blaeBMwgrost z >100-1' COfl iFTTr*; mot de MELKHANDEL, bereid eU epeciaal gerafineerde die. kléine artikelen «la lo kvxMprtfen voordelig t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2