Nog !L f mi Oóetwel FOTOTOESTEL vaetofts »OKDnToto Poeder ter vertoffdoring ed voorkoming von bot gele oogslag der t< 7 er-openj 9 Bloembol JEUGDDIE lam y- B ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND DAMPO^^^ Mail 7rt\ - »RE NMNim is het jiailir.tniNWMiUlMi één wi A. W. VERSCHC I! U IGEET ïihMuz tóuUen roHMr 4ocJb ma cAfodwi, ckmbW Wu£Luu O iii ETALE I Gala-Tulnfee LACH EN VE Opium TWILFIT van sterke coutil mot vord'tor.kt ad 50 voorpand, elj-stultinp on votoreiultlng m. 2 tejérretele I tfi TWILFIT •portcorset venfraal/cQutll. voor TWILFIT poaltlo-coreot TWILFIT. Koopt nu e „Twillit”- Corsetten VE JUMP I IN Moderne Meubelep^i &T E< O <^2c. O4U! 0h J h-> Rijwiel, Bromfiets enj Gebit- o\ EG GORDIJNSTOFFEN 1952 Prtmi De s, rifwie^ecrebsten n S -i DBNT lerdag 4 September TiiMhenr'ii uhi Gees JEERS IKJWÉ Kleine Kefde 27 NM UIBELSMBEIVUS GOES - Telefoon 3325 uzca«Tuu met of zouter Hens knopen extra ventsi i Grote Markt 7, TeleL TJ. X Maandag 1 t/m Wo^ntdt Vrouwery en 7 met George een e Nieawc Harfat-Stofen /JdTXd 3 ft), Nylona, Gapdw Ben oud en virtroiwd adrea voor de opleiding voor het 7 Bovenstaande is slechts een greep Luit de fraaie collectie die we U - kunnen voorleggen I Dp Vehtwée Bearendpd^c Do nu I DEZE WEEK 7 200 praai chocolade atapgar van 55 voor 1 «root blA Tomah van 95 voor 1 WA salm ven 165 voer. 1 WA Sar 65 HoerllAe I 39, INDERDAAD mat een iDfcNT |DBNT >ÊNT L BLANC 3 September van aanmrTM, M Zet M «lm De specialist voor Uw MtDDC VAN DC LVODSTSTD. HEFenM GOES i mederee nasi» mot de rolme aervieel ia ooesnfiOyAONDNB BBWnfKMUai FWZSi ZUN DUNS V0090SJG CAMERA'S VANAF F 13.S0 r^KKDNDf G s/werfcen voor emetsbré ^Foto's In Zeeuwse klederdracht Costuums voorredlwl PIANOLESSEN. STERJ PROKl 4e JAARGANG No. 35 RBCXAMEBLAD VOOR DB MBJOBNSTANDER M DdUKUBU .DW PHOENIX’* 9. J. K PAN DCB PKTL - GOM .gNIfjl HniM «9. Mt (K UM) M9V - 9ov advoetetetae silw MM y> Er is een „TwiNtt* veer leder BBG<k net drie-kwa mouw Z EN -PRIJS PI 1.95 I A' 'O1 f. MTS ■ice 7 r OttVOOrteg, fa I vos de bests Vrffdag IS Angwstne la Kh te 31 Voer Ma 39 et. k 50 et. •TE KADE n L 'te hurrsti bff 1 ff' '•Ml ■ree et. UOUTUU 1 met speciale veering, fever derden bepteaors 7 a^ derate* 'J« f 3.50 tru- Wapens evers m reeds V* 1 do ehabs weegt InUehttepoa iapilgbi ven 2 tot 9 oor I I i HANDBAVKN WU ONZ9 ASM KBOLAMBt ■et was ses niet sssnsttk aBo I helpen, en hokken veten teleur Doeman hsndhatee TOT 9KPTKMBKB 10 8CBOOL-KOI Op aBo Overalls, maton M ■aar senate n it d Telefoon 2677 Vakkundig portoneet rkt bff kaas* eerst ds MVOBGOHBID ven Uw opleider! k< Telefoon tilt •JBHMBBBSES ee la Iedere pr*a o Zelss-Ponktall - Gtaaen! OatteOTtl van De raat r/ van onze BLOU Leffpew velaRo er- all ra ff: ’ll IKIWM* speetete tarieven OPLAAG 19999 BK Anneetotag van ednrtmtluto» aNerifk npen. >*o*- ren ter- eren, rlah- Pawere Aanvoeg earees hr eten er» j Zaterdag ASertSW n votorslultlng m. 2 Jfjrk te Goes ap Zondag ■x, dee asoode 'te half se* Morpam Ds. D. VBLDXAMP .'Or t-Graoanhaga tsen sffn erf/ voor Meieren en do aobeolgnyMo fenpd oen mp wereM/r Voor etek wat Depte der ben in >n In rt - 9 - -e - ■’ei^noirwxor Laaie Verte Okeroa on Plande Bates te hol aaaffffpende drmna - "I>* •torko coutil. mat klj-alultlng, poken binnenband on bovon-''«d Q 75 oio tn- IB- ièr set (M deeM weer In do saai) y met Mie D^ l»e dt el 1U te in F T ENWINKBL Rgk/ffeoortoerd in allo tpoderne Bioamworkpn Beaoekt onse Bloemeaahow Geen - Lange Voratatr. 4dUS Goes Zaterdap 30 Aapestaa. 9 oor 1. ntet David Xiven en Coom A en voeg Vrgdap 6 oor. Zetwdae/7 en 9 'eai. Zondag 3. 7 on 9 oor - teoftgdm dre oo gorkert MorabaJ 19 foor vanaf f btriftisi r- tobt wede tenkto virenkeo wff U: KooBt ten eb eet sr Jekker ef Braak. WW lovoMa af half at *nt iipfttolir, ark De beste kwalMeMenNaar ■ate raw a aki! «liprünin nep M KXTBA KOMDIQt DAT KAN ALUUDfr kÉBE-HUIS" - GOES WUNGAAAD9TKAAT 49 - nUWOON MM kent V workoUik een 9n reeds vanaf f l.t» V bff ons terécht in bloemen w 8t. Jorobatroat Oooa Tete/oon MM sluiting, veterstuiting In do rug on ólestiokeh boven- *fl O 95 rond, 2 poer jorrotola yt Enkéey» 2.—. Kaartverkoop Vrgdag on Zaterdag ren 1 tot 3 oor on *a-avond< 7.30 oor pand. Aon'bèldo zijden vooi In do rug. Aonbovolen modd voter In do rug. el ai rond on 2 ppar jarr^l ITKA AHMAOECW* wet M Gesa ssadBsWte tl ▼BKKOOP o V paar Ptoad. ■adsL ^a Uw hdskamcr ia t hautjs'van de winter m.dejongl Grote Kade 36 -v. Ge per 100 gram Ver» gtelrande Pinda's JS5 Ct. per 250 grom THEORETISCHE EN PRACTISCHEJ^PtÖNNG Voor beginners engoodrderden MMMMr 1 avlMMr OBRMOND GO99 Tel «M» iet olestlekon voor- /ien vern vetera. Veter aj gg bevorderen do zb. begeerde Jeugdige on dlanke lijn, ze late/i het lichaam algehele bo^teglnga- vrljhold on zijn door aupdrlouce posySrm arn. genoom ,il> *t drogen ■Mas. Pracht Manna ga. tO braad ges, Shawls

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1