klqotbaat *a -* telefoon mm gob» Gebak bestellen V «1 3015 >01 ellen I Vlasm KLOOSTERMAN N LUTEIJN fq-A ONDERKLE ..mill IEF Rugsproej i mat Ntti U Vtmtmlf ÊUNK£-4ON&BN fdi» en loopwerk ten s: w M. LOCO •;s 'kou Colgate Shapnanla, r^ANEENENNAAM IIEIVE IIlffEI OmiKtf(£N Knip dit uit I oe. PmiuÜï EWADENDAMME f TeL K 1194-236 Winkelju Lieftt met Krijger, Goes TELEFOON 2177 OPTIC ITEIJIIITEL TIFFEI >1 bf sewdcrr Plogvier s Schoen! hooft 'gloota voor ICIMJIEII IIIEViKCINl TE VILFMIHIUr J.C.K. - Touringcari J’ Oriëirteringsrit AVOND-II.L.0. KRABBENDIJKÉ 3425 <Kii fyirftUcK A, EKMAN J® BE C.wcLkcftc Simon BROMFIETSERS «HJ A/Joosse - 0*«e Tetofoon MM ES at M t/ëf~d(Jre'ó voor t. X TIIT GOES :open! 25 et. Vrucbtonkoukjns 100 gram 25 ct. Haring In Tomatensaus p. blik 85 ct. Pu bttk 135 ct. VAN SON Licht- en Bloemenweek Bloei soar dr aa. >4>AAUWE, BlotmtnhanM <jeKrs.deJongh RIESTER Nteaontraat 75. Goes 9* Solide reparatii ®fwerküi k "1^? •analUm^idm artikelen, antiek, Jakgoten materjotding rrManus uit Mokum" zei: „Teugeswoordig moe J’ es kyke, Wat se fente langs de straat I ‘t Sou my helegaar nie lyke, Tc Fal nog liefer fan me graat I Us, in kookles en in pakkies, *-\Foor een kwartje, of vyt cent, Rn als *t winter wort, so strakldes. Wear blijf dan de IpêoventT .J^ somer gaan ae fente et kouwe, gladde ijs, -fele maar fa. Mplréste Berrevoet /wlaa- mi Verfhandel, Goes Siumnu Rufinca _60‘ 65 70 75/ ïïlonUtl fionud. /aderunatUeZi ïïlüijutMLmmaide^ Zuiver wol. zeer practisch, met a 60 65 7075 80 85 5 S SL Doet daér deze wi D Alle HZ 1 y. ADVERTEREN \tfDRUKKMi AUTOBEDRIJF b* I JH. BRUÉL KERKBOEKEN Ti. i. v^terluAE Lunchroom-Belhketbakkerij Larfge Kerkstraat 46-48 Goes GEHAKTE BIEFSTUK 3 mtouten rtereod to d* goo, füddf 50 cent per stok SLA-VINKEN 19 mtositen aeektjes to klddr 35 cent per stek HAMWORST/ Dikke scMhte» f minutoogoad 44 «ent per DE HOOGSTE PMS veer Lompen en MeCU krUrt UJttfT s TL L. VAKMOURIK J A. vaiKWesterwtjkbaurt ^fSoaa. Telefenn 3338/ ^tSUA3XiK Z^^^^^EDRIJP JMT'zwAmpoom 7 .er VANAF HIDEN MOkLANPIA atsattJhó 60 65 50 55 5Ó 7.85 8.20 8.55 34.75 18.90 15.90 13.90 Goéde keuze ea goede kwaliteit ’t ia van Goes Laage Vorststraat 80/8Z speciaaLhuis in I t Gees 1 an i J A.*. Zaterdag aa afloop WieL boter braden. i- an Vermicellis*** en pakjee I. ib. T Cement <c Koop je dat en get I mat iets vaat Voor een ex :B«vel«ndae k gehouden. O^Ueuwstc l« DOET vee kopse! I Vee de weert 100 gram 100 gram hi verband mat 4» karmis Zaterdag-m*rktkoopM*d*a Goes Kapot Tapijt 7ele/bon 31U ouder gerei K adres nar ervaring Zie etalage I Beleefd IIJWIILBN Een wonder van I ALLES BU VJ Opgaaf W iii i verlenen hun Kr wordt van dez* fokdag dat voor •w M<Xe bLagrru Schne In cfk Met ft En se Mense, kei Weet je a IJs, dat k< I aal kor handel \a »-ruimto in een ruime verder de advert no. da bloem baton if 4 en bruto bakken, Mddr OO gram voer het dan onderstaande prjji Weeg eerst zelf voor d - het laat wegenJ BH aas krtfgt U het 4 ,0.11 adlateur Ir— «ken en tn „0.04 •tuk „1. 0.M „0.03 „0.20 0.25 - - LICHT- EN LOEMENWJ Het ga vaar .BURGSB3TRAAT 14-22 GOBS I Roede au ko»tJel rondingen Opelagterralana: N. Haven. Telefoon 2337. ƒ1933 en Inlichtingen bf aardt, Stertonsweg 3 an der Staay, /Borg. Sandbergttraat 20 p J&ahtead||te Wilt U verzekerd zijn 'f de allerhoogste prtjeen,/zie it U Rilland /VerkrVgbaer btf September ax. wordt, op de Beestenmarkt te Gom de Zul veefoki wordt menwe meen te Vele uit feZaanbevelend. :rsen - - Hoveniersbedrijf -r Zaai ▼OOR UFA Kunstge Earner Jok. v. E1 talptor. M Start l.ifTa* Hotel Terminal Goti INSCHRIJFGELD F 1. Beatelt voor Uw Koetgalogen ROZIJNENBDC 55 dl Wegen e toetrek naar Mm/ •ragen wf een h /te BREDA 1 uur ■I Goes tembar te Zundort persoon DOENDE DEELNAME Lood Kab« Acculo Auto-a Zink Geel koper Rood koper Aluminium Hulzen Radio-accu’s, Oud ijzer BUk Rode fietsbini Rode autobini to StakaaseactalM* Opril Merkt H da Mede Tala/, rit 1 LM toaarta OMMtag A. K KAMP. L. Yoratatraatl- Qoaa wij hebben voorradig GEVAERT SCALDIS geb »ea a a if fauarwatlt ala roe lama BOTERHAMWORST 50 gram steahts 55 cent ËRIJ Van Sabben KLOKSTRAAT GOES ittokken „0.08 tnl.:.0J5 w jutezakken 0.13 •n gewatteerde far „0.10 Mfd aanbevelend, wen-. Papier- on MetaalhandeL Wanteer- Tuinaanleg Singel 86. Tel. 2414 mé wat wéte /sofeel hy Ai 't Ijs soms had vaarte en fan c Weet je wat wik Als het *s nachts En we ware ditg Maakte w* ig^ass En we Ieder t Men k Fan da Hiervoor hebben we een grote party PLANTEN gekweekt. Bel op 2033 en we komen U g bespreken van Uw Tevens elk» dag verse Fietsbui tenban van zwarte Zwarte aufob band J. Oude autpi Kranten, Axj Vraag na raadt prffa (De prfgsu vaUeap^faee) HH .Gaat Tatrform 28m|>./A. v. A Cl alters Ss 17. QAN2RPOOpT8TRAAT U - GOM8 voor Kat btonau. Vooral ai aoUootia t I, vrij band „0.08 •Bestraat Z Telefean 20M /Van Aaontat tot 12 Jspkadsr 7 GESLOTBN WBGBN3 VACANT1BI B/}»US en 3R. Adriaanatraat 11 id, Zdatr ,t Uvnaathatt Komi U oona ktfkan f Dames die zelf bun kleding willen vesviardigen, kunnen zich opgeven tegen Sept^et'Oct. au. Alles kan direct op de les voor ziciuaifgeraaakt worden. Oek opleiding vpos^ptesna. I Voor de cursus te L/p ook nieuwe 1 Pakhuis: d. O seeks de 48. „Oek e*u late p*st Ie nimmer tot tost V kvnt ktosew uit de volgondo vlugktaar tokkemfen Temeten-Iy^r 75 «ml Voor de B O T JONGKN8 PLU8-FOUB-PAKJE8 in meeis kleuren, geen oerdwwy, majp *4 Sehnttersveld manchester, voer ^>0-lMir, PLUS-FOURS. Isemgl F^ahr. f 1AM. JONGENt-prÉERENCONFKCTII GRAAG - GOES Vmc.een Cf *2j HARTj^S^tfAP MOT fS-ViBhandel GOBI Aanstaande AUTOBUSTOCHTE maf de Zaterdag 23 en Zaterdag 30/lugustas near de feesten en verllchtli Vertrek 2 uur terug f 3,50 per persoon Zondag 7 naar Bloemen* tM f 3,50 m nie drasa, kou I Moty^e somers jp gaan kopk Day is toch. Je reinste gfjnT Somers moe j' in *t hempie lop Daarfoor ia toch sonneschyn 1 Js, dat hoort by Jannewarie, Maar niet in de somermaant I Somer-ys, dat fint ik larie, Een mens ia mijn te teel ferwaantl- Baortaarantgingtn. Standhoadara Jiajato~ n -y Wink^ nyefsieriogen win- an Lichtmaak Doet allen met arm de grote Km.. Mr gUg- oDytaterdag 23 Auguatua a.a. 83 roldoende deelname, wordt kt September nitaerr Mas begm Ook la bU eoldd toclsitiny ‘i bette ■afaren en ddelenean leder land NV. 7 Grote Kade M - Giet 9' olifaspteat en Wiaeekerke kunnen pH^gen worden aangenomen, >efd aanbevelend, GEDIPLOMEERD LERARES Wolfaartadtjk D 3 Telefoon 37L e----- Je niet goed/Wys T 1 niet, bests' menae, t je nien-Kdall i>ters soy ferwonze, t Kdu, bén je mal 4f (fcopger d«JpT \efrore hat, - ^X/XAXN C. SNOBP v - PROBEER ONZE VLEESWAREN Gebraden Gehakt MM Hamworet «L f. BaUotetr. 39Jpoetinge Beterhamwuste ..738 et. Lunehwwat ....-/f.. 34eL Allee per M8 graan. Prima Ind/m Verkam g(fn wf m uur h.m. tw bwrwi ondwr te/e/oonnummer Van morgana 7.3^dur tof 's avonda 5.30 uur ondor tüfnmgr 2 2 3jF (k iioo) Prima Zalm 3 pek Lucifers l Steeds eoorhanden eetochiUende I soorten C-f f “HAAR^TAMP als«wartki SuMÜka,! Sllvikrin, affes wat mooi an nleu»v>^van Hollondia kent U vgrLr^on iTdo Speciaalzaak her U.^' 11— L „0.80 „0.65 LOOS VEeftRAHMR 1L70 met/garantie 79.50 69.75 59.50 49.75 aan twéé kanten te dragen 59. y 49.75 39.75 met ceintuur en capuchon - j 70 75 80 85 90 95/ 7 90 8.30 8.70 9.75 10.15 10.55 10.95 1P35 100 cm. 11.75 30.90 32.25 33.60 34.95 36.30 37.65 ƒ9.— 40.35 100 cm. 80 85 90 cm. 5.75 6.10 6.45 6.80 7.15 7. J Geheel dybtx A 75 39.7/

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3