te s fa It ii Goedkoops prettig reizen met one fotnülo-buaje ^^Q^MJhmpmon f Spedale p Reclame-week /o A IN PROXALINE sch/nzel OSIRIS fQCUS- réukband HET El EN IK a n V -s eine Bazar De f- f3, Grijze Hart lm. J.HI initri lEurooa «oer AdrhitUatac THE] etalage bij GRAND THEATER - GOE Telefoon 2153; A - 92.” v«. DANSL 61” V9ThejBp Nieuwe Cursussen STENO A. W. VERSCHOQRE SHELL” Buutten ISaMm 'ïi^Me^v - J Cocosloper frisse kleuren, Jacquard geweven Reeds vangf 7 TARZAN'S VLUCHT FOTO-TOESTEL JONEPRO 3 van de Infanterie Ut J. Jer&niasse Got po n s Goes I 0i 'Z/EK ennaas IN SSïto '1 <2x% G tan s«dejongh MCSCUF ing fulenberg AMUSEMENT^ f Won ing-inri^ht Ha Da Vlókmatras 2-pereoona, >fde Baar - Goes - Telefoon 2304] BinnenvSringmatras Binnenveringmatras v XuDe Bordui-Band” Koopt nu een. I) I# f 310.- A c/>r//fen v« I 3 De „Print van Oranje" Tivoli"; Goes USTP. I. IM 95 7 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND 'U >y5 ta a. JU KLEI ALAi ■i ri, fr Actetassan /''Jj vole tui* us us vu. C.J. nitti da zo winter 'school JANVIER I - Goj TEGEN haarkleur-henfelli Zaterdag en Dinsdag ^g.EGEVj 'ndik biuukivkgi RA'S VANAF F 13,50 Rhythmlsch Machlneschrljven BOEKHOUDEN igltassen Bloes -J teO’n ÏNUWNIMM ■I IS EN Si. Ji w« „SCHUTTERSHOF” - GOES ZaSardae 29 aa Dlnedap 26 Auouatns v.a^9MT DANSE BE ftmtifl weor Jp^E Mn. Bij Danabeod .The Orpi »Cl iti Freddy HaM and hie band j Grote Markt 7, Tolef. 271&,-Goes t IM M Augustan kerttag. KB VBKKOe»1 aadees! r seaail U fmcImw Iran W-N 1B1 doodüUma^ HÉUMlÉlrtW T UtóUE VAN K I.VD8STSTD. /WiM 60E£ Sebrs» de Jongh r Grote IOTYPIST(E) J KET BESTE! t CA Iwfumerie m Biemeo iokstraat 4 Goe» Koperoxyd het aongemyi 10 ceat verheglng eg Iedere raaf Donderdag 28 Augustus in onxe speciale veorstelHng Clandatto Colbert, Fred MoMurrag Ijzersterke ichosib«4i6enen In voorreed nngai iflffs garantie 6 MM pMJ— npl. 7én Vi 3 Opgerlchf 1B4S Aangesloten i Mediae be Aiicdi^ T Ken B Xbndag aa. mat 'voering, in Abim/tNa K1KKRMA 8POTPRII «e Jaargaag Ma M DRVKKBBU .DB PHOENIX’ U Inesstni 1MB F. K VAM DER PETL - GOBS - Nloewetraat 47 Te». (K 11M) 9487 - Veer advertaMm M nor MM po steeds ir 4 ka Wegens de overat Geeft nu reed» Vri tot F*e Grote Kade Wij etaleren meer dan, in db,r»s Engelee 1 Dar* .begkNiea Do VoUedipe opleiding IM dio, m> ■eU elig elig lids I GROENE WEIDJE 49 GOES S SO unr f O.™ lorren Jougena 0,M ateura vrjfa toegang, voa geldige kaart tse meet met iV aoorten than rfeen. waaronder «e, China Thee Ins Superb, Seoehear ew «as geven U gaarne do yAadng dachta p. HUL Sim L Goes, TeL 2491 StdHtp. kwaliteiten, Reeds vanaf s0n verechiUende pfba dat behoort ej Wordt »r£e TB KOOF Aardbeigléni Mad. M N.A TV /bij de voor mdagc* O’g IS VOORDEUG 'KUNDIG efworkon voor amateyrs /Toto’s ie Zeeuwse klederdracht Costuums voorradig I (Grote of Pitman) OpL diplome Nad. Stano-Unia (AOoen opL voor prakt Ie consumptie BiMfcke prtjsen kt/en Junes de, t gekeurd. <1 Tapt» MJ: Oude Zaterdag 23 AugaM ■Mt Dinsdag 2A/Kugustu ^/vanal 1 *«r^ ky Stars” vanaf 6 uttr - Gssf nf^auf Het besta adfos'voor Uw sn f De Directie der Pitmanadiool. N. CRUCQ en G. BUBX 2077 (O 11OO) Gaan. MlddeMurge Java-kapok-kuaeen, in diverse kleuren damai Vitrage, Katoen, Graslinnen, Flanel, - Japonstoffen ens. worden THANS EXTRA GOEDKOOP in de verkoop ?Wv gebracht) gpE VLIJT j JKKKBBK M eik af fU.7*. BBOKKBN (neet ma 's vseuterkt) vanaf flE-flU 'en bovendien tot Ausustne u 11 extra korting. Ie drukte raden wfj U eaa: Jekker of Broek ep. WV leveren V f ef eind September af. EBK t DB BB8TB KWALITEITEN t EN NOG 16% EXTEA KORTING! DAT KAN AIXEKN f .ZZBE-HUIS" - GOES yWUNOAAEDSTRAAT dB TELEFOON 1 Ie mooie verUoMe uprtfg wear In de grote saai Met de kermt» Denaee voor fctadereu M de ecHoglgoande -dn aoüde doch tnodernate chroom, doublé ea ceUulo) ven superktaue udn de boete urrtU/aMkoteA Voor otek wat wils dn la ladera pr<« Dopdt dor baraeadae Zolas-Puairtall-Glasaat Dagtrip PMr de Ardennen f 1B por para som middag/naar Breda, f A— per persoon jfl oase hnurdpr* efn eathouaioatI vaa M HTWMS BMBN MBT MMBB- M MKMIBM Terrein Geen >^Anvg Bntrdo Ouden ,vnn Loden en. og yedfi Do moderne Mol» met da rehma sarvtaal Looe ged/gloom^rde laerlingen mi HBS. Lgceem of ULO. Grote Kade 36 - Goes h ^Meiiint rooafar rjrnsrfljs BEBBBBBtataBBBBBglM aanmeldin^gemenat t VOOB DB AMBACMTBBCMOOLI Alle soorten OVERALLS, maten M M f7RB (kleuroeht), fRM. JBANFOK" kitmgtitf), flt-74. Allee naar maat gemaakt en bavendtan op dem .petprttaen 14 DEZE WEEK SPECIALE MAN Neg veel goedkoper WU maken voor V MZKRSTERKB MANCHEST^ ereegt U/iena inlichtingen M< gewunet model ƒ4; IJZERSTERKE MANC1 en borlegesak. knopen Naar Vw maat gemaak 1- pers., solide damast mot garantiebewijs sn kapok-kussen 2- pers,, 3-delig met garantiebewijs en Java-kapok-kwMtt met 8tf Deeo week wordt allo b« on/gekoekte Coooe GRAAS OMBOORD I Vrijdag 22 Augustus 8 uur Zaterdag 23 Augusts 7 en 9 uur Zondag 24 Augustus 3, F un 9 uur vrageh naar de ge Kerkstraat 9, Goe» Zie Teraon vechten met krokodUlou Zie de wraak zuchtig o olifanten i Toopong ld laar Vgonnfta ZONDER F< te voemstie Z PRÜZEN ZUM 'T^/iftoexh fl 1100 ts'° kort leveren wij uit v^fongad. de originele €>-RIJ V/IÉL NOIOÉ htstreeks uit Italië geïmponeerd. niet te verwarren met de Hollandse uitvoering Dose motor is drocUtch onverilljtbsar en heeft een eeorme trekkracht Wordt complMt met rijwiel en ook lo» geleverd Prijs losse motor f 310.- Prijs compleet m«* rijwiel vanaf f 435.— ut U leb poods, koop dan een ITALIAANS! MOSOUITO- Noord- en Zuld-Berelend verkrljgbeer b(| do brMf*e*s-speclail»t es Tot 2677 «o BoiaetingaakouK. Tsleds so m/ Kruiningea INRICHt/s i A BIJ BOUDIN fj yéONTBOLBRBN van odmMstruttM IMMMMI BB MMMgZUM I v -./ Maandag 25 Aug. If 8 uur, Dinsdag 26 Aug. 6m 3 en 8 uur, Woensdag 27 Aug. 8 uur Spooteouloire actie/ X. Onbodaartaho pret.' fcs.: mrt Graager, Robert Newton, CgrU Ouanck Aanvang:, 8 ear Sfreks /s da vacanfie voorbij dL^x wij hebben Schoenhandel I enge Kerketrootv Tal. 2399

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1