Tl' n A. di Verlo ILKING - GOES WILKING VOOR WERKKLEDING «KONEPRO, alls WEZIGI M I imiNtor 1'1 z .H /ry 5*4 west wal s v facobstraat de Baar Fa. A. M. VERTREGT E J. KLOK» /zs j. sbrillen VENDUTIE op Woensdag 28 Aug. v.m. 10 uur, in de z dhr. J. C. Krijger, B< markt te Goes, o.v. Lien Loutal A»S»F.Kunst NKE-DE GRAAG >T 7 GOES TELEFOON 8527 Blauwe Overalls Schilder BlauWe Grijze yerkjasjes er kjassen Jongefïs - Overalls een keurige verkpojrëter toefigd plmiwtaMj,-<e laar, met alt wtakolbedMido in taatiol /Kantoorjassen E. KlincJ 5 I Grote Markt Sf Gott ,DE BEVELANDER” LEIJNSE en VAN DER VISSE Dr. S. Drukker, rspreekuur iromSetsrijd Wf bobben 44 Mor V ta hrs Ito V Oaae t vnflon bobt U, saonover kondS dejongh ^eijnse, L. uurauto's zonder ch< 4-, 8- en 8-persoons wagens. SOLEX-VEKHWB per daapa^r CE ZEEUWSE MOTpBStOPERU burgerlijke stand van Goes .A. „JJf MODEVAKSCHOOL, Kip tingseweg 10, GOSR van nieuure rtfkaokkan <*Uihs vóór ax Nadpr< bij deAtfeeti VjxAfdenne- Afwezig om IGAagatta* tot nadort aankoadtging 'at is het vlees toch di Behalve b(j LEUNSE*8 CAFET. U een prima Runder «verse groente veer t Vorder alle en vlugge en Dus met de CAFET AU> s.dejLmghfc^^1*^ tódSSi/i,^ - 's-Gravenpolder TELEFOON 858 UW REGtAME Tandarts Meen z goes/ Prak tifcz^jeslo ten •M lytdten met 25 Aageahu wwder M. Loeve A 0» r llC PEREN e NAAR A goedaren I nJ Hing I 0 G. 1M Jr. IX /Z*> J J-.- MM ïiTk' w< Kade Voor fijne maatjes-H KsvStot Km Service - Station Boo .1 /n prt f 500. <«pjong** •taH) Z3^. teo«»dör-f5/a >t Intarleekhuto is nog nes koper I Extra h< lock Onderl' slips 713». en SpqrW o... DANKBETUIGING Uta M V« (Spaclaal voor da ambachtsscholan) inchesterbroeken uldenfiers-Jassén onaa spaciaia afdaling on vooral koopt vertrouwd, dus bij UW LEVERANCIER IN DE KLOKSTRAAT Db PHmanschool te Goes Mldd.lburgt.rtr».) 6 DE APPELS E wassende in dey onder *s-Heer Jn Reserve 150 Jtg naar keuze. Gegadigden/moeten inlevering/er biljetl bewijs v) Inschrij: ren vod F??"’?.' Pfü«:B *ttatarioektatotonóg kopert Prima grapt Treffer Lakens, glad, voor degfmciale van fAMr Bijpas Vbor iwt toboggan on vanprekta» w> Verytanfay'^ TE KOOP: Kgjun. ^jntar- DE APPELS EN RBI wassende in de boómgai aan de hofstede. Gégadigden n Inlevering der welk moet g< kantore van/f taris, Wijl olking Goes, -26 Au uur n. erken/ Clitami: X X Total, 88 Jr. en C. A. van Zwtaden, 23 Jr.; A. V. Lako, 25 jr. en H. Goeman, 27 Jr. y Ovirtagiu K. LabXur, 73 Jr, wed. v. 8. G. Knie; J. Stokmans, Tl Jr, wed. v. C. Kloosterman; C. J. van der PUL 7 Jr, ongehuwd; C. J. de «idds, 78 Jr, x v. N. Verburg te Wiesen kerks. B/JBCtS on KERKBQEKEN •z<»te< H. 'n< 1/’ midde! Kaflta here Wafeta B. 800 gram Grote Kade 36 Gm 10 Am. iva- exempt meege reed, kantore van de -DE Iving. t»M CO1 2171 .1. Er to naar Ma en Kl( Koopt rustigJn btJ -1 ran wand Goes. alle soorten fon- da- t aat 3 - Goe^NYLOl zwarte rkt, fill ten Wil I- shawl m n uit het het aar tegen (Hén wfi U to i van apentaal onderstaande spotgoedkoop I. >r<Br. Cd. blad. teem billijke prijzen allen naar dat to Eugène - D. van Ejjaden, Dai specialist masseur, 77,80. E’ /8;50, to 'olkoek-goafco en Cotrteatje ax. Grote Beer AMWtofateupjtfta sehri/teM*: *£OIITg*4T Ils, QOI« i- P. A DE WITTE zolder- en wi “k *t Interloekhnto to nog koper! Extra Th, 85 ct, Met, Baddoeken f~ f 1,75. - IM gr IN VQ| - - op “»-,*^NET 1OD3JE en t;; Theater, a* de teste ALPINA i OMEGA BTBRNA PONT I A terug te ■Straat 4, if. tol vertrek naar roepen we /amilie, v en kennissen een b marsos! toe S Langs dem weg t wij aan allen dia op lei wijze hun me hebben betoond n droevige verlies F 1st, bij de Fa. A. Wilking te Gees kan 1 September ex. geplaatst worden^ xff en 1,45. Savoyekool-, Spr*tu- Boeren-, Pre*< An- sdblad) ilanten. a. A, X LANGE VOR8TSTRAAT 94, GOES, regens vaeantte afin wR GESLOTEN m Maandag 18 tab 88 Augwtu*. fetten, finish, deur- Goea, TELEFOON 8784 C Extra deze I, 1,98 en Kepi geweven - per m. L f LM Gevraagd i z Dient «oor A ■M beneden 17 tot m\m Zondag v.n Maandag «en Zaterdag 23 Augnatd ■pt Fyamaflanel wtt Flanel Jaeger Flanel 1- en Waaks Nacht] Boontje TE KOOP: Mooie Te bevr. bikJaeTl tentoon CM^J" -—7’ TE KOOP: Niew Jtepf^r-«dn Wintermpnt We teCjy^*^ -uit Indid. 4 tot en tot 8 sar njn. LtufHff pta. 14 jaar - ïvrth rn i.ttaa/3 l-HljO gorden f «ilrtcóord meer cent aHeJVOOR alle voorkom - KousenreparatiesJrfli tterecht in: V< ?E KOOP: Een aar en een Li ’ensfiets. ZV/aer en 1 Srptemter te tekomen bf MaaryAan Asprrm - Vtratnat Grote KaAa. Goes - b XX*- Uil luis, Goes. /^G, Mn.ii pees goeds laad >>etoratan. De Tref- sZSlopen aan lage prtjzMLs ptbOteTTrf - tint Goea. TE KOOP: Een Keukenstoelen pluche bekt E ks lest betere 8M graas DEZE WEEK PalasoMve- aas C 8 stake halen. 8 8*4 gr. phn ta r 188 et, IC - DtilSMA r[/ RBGAUS INDUS aata. aaa. om f 2$.- tot ■Mt achriftalgio IWATEEgTANDDI OOESE SAK 88 1J8 I Hartelijk dank voor/iii collecteren voor lidewagen aan de van ’«-Heerenhcp dorp, pen wegen te hieraan Pyarkt. Z J np'jONGE-DE BAAR. punstraat.il. Lewedorp. Damast vow Bfsreien au «mygacditfswig tatn goudkleur en groen. 14.78 per aa. Cretmna. M f 1.Ï5 per ml Cretonne. 128 breed. 18A8 per aa weefstof. 128 breed, f2.58 per m Dubbel F Pêche, groen, bruin en terra, 188 brei4, f8.25, Atabbel Velours, beige, bruin en terra, fl8JN Voor Uw beddenreparatte goede Tfik. 148^lree< per m. Gobelin voer steelbekledtag sandkleur, green, bruin en terra, f 4J ■eer sterke meubelstof, ia beige «RAi Gebloemde wollen Traploper Lopers voer gang en trap f 1 Bed f 44.1-persoons Be*^ binnenverend Bed met gsNos kapokknasens f 88.58, voor ledikant Lewe- fied Spoor- en hen die tan mor go verki *>es NYLONS. Prol rbeda onze bek< nrihj>>ris Day“, ^h isoix zwarte met af, 7 óchoonhekf«sp«AUste ’t laterlockhuis is nog koper) Prachtige 73,7r geen passé. flnterlockhuto is nog koper! Profiteer er nc vóór het te laat^M prachtige de nog ze t Interfoc per na Epingle, a, f 18.58 per na per m. Boueld per m. 2-peta. S-delig 15^-. 2-perseons 2-deUg mde tijk en twue gevulde fpenoons f 58.75. Strematramm en bedstee f 18.54 per stel. UBKLMAGAZUN I GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS! Turnen Goes, i Gewaagd t Een bekw. j'j* Ti mm Dyg^SCHlPPBRS ySKORTGBNB SOKKEN en Angl en zonder nylon v in zuiver wbK d’ecoeejiadflj'/ seiümir'; Voorstad De meest vooraanstaand» fabriakan lovprdon ons waar DE BESTJE WEGENS ax huwelijk het tegenwoordige gevraagd: Net Meij dag of dag klein gezin Tevens te dikantje^- EN LUXE TE KOOP: Wlnterbloem- kool- ten-, dljvie- (krulmjofe ►- en Spkferiej 8357, De opruiming to ten einde, doek m de maand Augustus laten profltenrl lage aanbiedingen. Dose wegk artikelen, prima van kwaHtei^éoch Lakens. 158 cm. brsed/G Slopen, met sluiting Theedoeken Grtise Doeken xC. Gele Stofdoekta Grote BadbhnddeeteM p>dd Neg een beperkte it u Strohoeden en iuto”lheidahoedjes ^jef jen de helft <Wed. H. de NYLONS voor kantoor^qg de wandel, mooi sterk. „Kousgataf Ts koop gevr.: fiets, leeftijd pin waagt wr, D. Jasperse te damme, bij .Bgwtaag contant, verko Tandarta >e< het m ons dt dank^ Fam. KNIBBE. rfus 1852. estr. 84. Neteris W. HAMELYN) fe Goes, zal op Dinsdag Augustus 1858 voor de 1* Kwdd< voor it, in^P* 'Aanmelden 8 uur: Mevr. Stationsweg 80 Jte STENCIL WERK, uitgevoerd. Ook in en geïllustreerd. Goes, 3237. eospsA. tatoiU) iun erkennixi<'tonen, letten in te leve- of op Dinsdag 19 sfiixl952, n-m. 840 uur ■ntore van de notaris, jaardstraat 53, alwaar te bekomen zijn. Lfels, stoe- wastafels, jen. bed-j ledikanten, ‘hels, gouden met ketting, izaag, keuken en staenwerk v.v. J. M. de Kok, TT ameublementen, dressoirs, w.o. iC hangkast, mah. dxchrijfbureau, len, crapauds, spiegels, schild elfihfe goederen kunnen iety bjj gebracht of af- ate, waarvan opgave te i Aan de vendun /cobs te Zn, Pi K 70 of ten I ne Kade 11. I ikdag Dinsdag te a 105 uur. Bosstr. 37 Ka. daar krijgt ■M4 Ftitea SU eL Tegen 1’?®-- te bezor- f P. A. DE WITTE meubelen, katim ten enz 38, GeeK - *t Interlockhub^^ voor l en hiel 78,80. uis“, Voorstad 7a 7Ta" C44* fl.78 88 et. fl.28 fL28 f t« f8.18 Woensdag y'lAy Donderdag, 440 84 A. gram Vats* /roe-Proe 80 et Lunchworst 88 et. J VERZORGDE «G8ZAAK VAN Mr.d. WEELE WOR8TAD 12 GOE8 BEZOEKT TIJDENS DE KEBMI8 WET Snelbuffet Korte Vors* (aehtantjde Cafetaria taümOf' voor eenprima zakje Frttea. I>effrooral om Uk Verder alle kleine MgwCun em mede te Bejeefa aaxibeveleiide 40, Goea y/r -c-yr- r Jongh-SjteL B. Ballotstraat 't Interlockhuto isn^goed- va^K?t beste, 1,95. - 11n- ---- ^Hoekhuis, Goes. WU HEBBEN nog^eén^?9*^ Z*4 Boijal Enfield, 350^7 zJl Ziet er uit sd» nieuw. Spotprijs, bir Theo Brief- GanaeeoortUraai trolfilms opr^Verder 14 jaar^ if-, keer- enOoja^-^ - Coupeuse - Visser, Korte f Inlichtingen Armstoel, Kaj rice Wed. S, A- De Notaris W. Hamelyi te Goes, zal op Dinsdag Augustas 1052 voor de H M. J. de Jonge, Baand(jk te Ovezande, bij inschrito 4 contant verkopen: 7 tje, a. v.\ ss. nwicM en w. s D. A. "van Kwaden; Pieter- 'L. -.’"‘J Waarde; Mi Susanna, d.\v. G. Rejack en S. Kraak; T Ito, z. v. C 1 J. D. de Con Francina, d. X T. van H< Bath; WUb nella, d. v. J?, Katsman en A. 8. Bufijn. 1 HuwetSksaangifteu: P^K Oreel, 23 jr. «n W. M. Ha- rincfc, 10 jr J. UsaeL 88 jr- sn A A. Bezemer, 33 Jr.; A. L de Munck. 27 Jr. en Din>da« X Stake, 24 Jr. - chine i.gxt. Eiken en TTIHr.lrt.tel stel Stoai^KruiriafeL V, Petrolenrfïkachel. - W. Wa tejjtag BH, Waarde^ toeten bij de biljetten, het- inchieden ten genoemde no- ardstraat I K of op Dinsdag rus 1052 te vier Kun bewijs van tonen. jLp 'loper^enDg notaris. spestoalsMk voer Uw BRIL °p'-^ ■■OMVa TB KOOF: Een tGOBS stopmachine, merk Singer, zol in prima staat, wegens gei overcompleet Tulpstraat St. 34^Peta, TeL 2782. doen man treirinter- tf. Heren- terenhemden >ken ƒ1,95, ngejPËntalons f 2,95. het DEKENS overt pit van het beste. - *t In- gens zo goedkt 'lockhuia. Goes. J jh 15.53 TE KOOP: Dectr. Wi - 14“enUitt l»-*»bübeh. w 16.05 F 1647 844 N1746" 544 1746 - Boekhaptal Vee doe Pegl «aaaweer* met Sept TE KOOP: en Patbef) YetseEF *hyr« maar voor Urn groenten en /Grate Kade 30 - Goes 2 Goea den, mat I haarden, herenhocl trekzaag, gerief, g) enz. enz. 1 met 11 Aug. 1952 COM- Geboren: Cornells Jannetje, d. v. P. W.'Meulmeester en N. L den Dekker te Ka- pelle; Mfcria Johanna Lein- T—w-T—- M. Tramper lachalina Maria ^eodoor fielder en V. Utegemeot nuck; Machalina M ■JLX Mejjer^en )elkuna Pteter-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4