SI nten PuiN^i£zt7sr voor hot wogtaMplL I nel epK'roed. -Bal KLOOSTERMAN l&ZN. J.C.K. - Tourinacarf S/' Uebenga Sjonge Cy Sportfie 1 1 Grand Champêtj in het „SCHUTTERSHOFXte Goes, Twee Snijbloe en Po nsorke’sten VxdJkjejnzeAi 3 Voetbal wedi AUTOBUSTOCHTEN met de 1 r lan Dri lam der van gen lekkere/ AARDAPPELS Br^telrokjes en ook Baby-trultjes 'TrT/3~1rtwuret»- p.250g Speculaas Amandel Speculaas 200 gr. 49 ct. Zeeuwse Oesters 200 gr. 49 ct 200 gr. 50 ct. - 300 gr. 75 ct. - 400 gr. 95 ct. NKE-DE GRAAG Internationale ijden F.C. Brugge LD.JFC. I fc klasse K.B. V.B- (A om de I n DUPHAR DUPHAR .H. Kippen- en Duivenhouders 1 D- nge IPilihFE 1 aadwe - Goes Fa. L. DE GROOT DUPHAR ,,DUPHAR -bestrijdin^smiddeleri A. Pi Knip dit uit I DE BESTE BRILLENMAKERS AN SON JMHTnnaarda Kloe M. 1 WEEKPROFIJT Bèunswijker Bezoekt Zaterdag 16 Augustus* „DE^KLOKKEN WINKEL tinge I-v.v. Jong Lede I (België) B>m^DE GROOT ^€obs H.H. SCHILDE: Van Wijk Spoeltjes-w mat Nylon LANGE VORSTSTRAAT 1» Mi I. IEEIVSEI UT VOOR ,r- el rk lur Dc PUNDER - Kwadendamme - M. 9^ .4 10 bij: SLABBEKOORN Wijngaardstraat o. WILT U EEN GÓEDE BRIL? Dan naamt U ar voof aan van hot aula «dra, A LyÉ SOOITiN. GOES H^DEN: WEEST VOOf ZICHTIÓ MIDDENSTANDSDIPLOMA Aanvang 8 No. ri Wij ontvangen waar aan mooie sortering ZEEUWS INSTj “h an/e LSONDER i Entree f 1.20 (alles inbegr.) EUPHONIA’S UNIFORMENFONDS! slechts 4.95 feMarkt 2. Goas Telefoon 2527 SJ&v' kg. 1 •oat Gms 11 is 18.300. sag van d x. 1 1281 1 J in 12 if Deze week grate Overhemdon-recl Novel. VrrcrayMe eMCloooter •a la OU 3 ‘n -In 3 heerlijk vee (geheel compleet) Opbi VOEDING VERZORGDE Gazlen de, lijn wij voor hot doodegeMon •a» ssrdappsBc»/ 1 .-'11 II Overhemd met in grijs, beige «sr'lzTei 'confectie 7 88 5e 27 8 78 I ZH.kinderendyk 104 Telefoon 2924 44 Tl •1 11 87 58 55 78 48 47 81 28 87 75 18 28 J 69/ 1* 58 18 42 65 7 45 38 '07 118 121 Onze prijzen zijn vanaf hetjetf Gemengd graan.' Ochteadvoer Duivenvgpr^ Alle prijzen valles bij de klanten van de Geese Melkhandel. Vraagt heden nog een formulier bij Uw Melkleverander I tloioMo J. D. DR jo: o. Bcztuv fth onder no. 33-3. berrac dit Had Aanmet bijn, Zonnebloeasstraat 16, Goes N. Kort, Heernisseweg 179, Goes v/rk Ure adres r TBtBFOON 2888 (DELFT) le Masse K.N.V.B.. eng 5 m) /Z.C.-Beker :r Probeerde U reeds het nieuwe kwaliteits van de Goese Melkhandel plemeldinge •U VOLDOENDS DEELNAME I daarom apaadlg aiaealgk AUTOBEDRIJF C. Krijger, Goes TELEFOON 2177 Aanstaande oop van Kt. ^lichting te BREDA terug 11 uur on vanal Goes lustus rijdt bij voldoende prgsklaaso, vaar iodor Allédn L. Kerkstraat 9, Goes dit wei E zal uit tal tot lam ban VOOl een beti gele énij te o dit moe van arbt werl ..bet gegt De 1 Dr. 21099 21821 22681 22733 22988 22998 23355 24171 24173 24183 24324 24461 24552 24585 24882 25045 25074 25306 25957 25984 26658 27255 27884 ‘s-Hes Wilt U verzekerd zijn 4an de allerhoogste prtfsen./zia ijst, it U Is 14204 /28 14286 14405 14623 14690 14824 15359. 15365J 15610 1566e 16126 164 f7 No. Prijs 453 26 472 17 478 .736 789 986 1014 1257 63 1349 1565 1587 1860 2329 3355 3897 4250 4453 4520 4643 5238 5706 5721 5873 6203 6250 6271 8098 8523 9089 9287 9614 9684 10000 10268 10614 10815 11320. 11398/ 11486 1273e 128/6 1. 2 I 24 Loagc Voratatraat 71 (54 66 35 60 30 33 62 80 77 72 11 6 18 58 43 74 76 22 12 36 82 9 31 34 14 5 20 51 52 4 15 48 57 40 53 38 25 41 85 79 68 I ..oio ld aanbevelend, »n-. Papier- en /Metaalhandel. Kantoor: d. Goraka de 17. Pakhuis: v. d. Goeskade 48. rterrelnen: N. Haven. Telefoon 2837. ct. per kg. 40 ct. per kg. 50 ct. per kg. Molen, Goes, Telefoon 3144 1 C c I {"Zaterdag 16, Dondert (Zaterdag 23 naar de feesten on v< Vertrek 2 uur/ I 3,50 per p0< Op 21 en 23 Augt deelname eenAtut door de zak van Zuld- Beveland, terwijl de bus vanaf Ooes over Kapalle, jnemeldinge en Yerseke rijdt ALI of rad Auto-step, Voetballen enz. Hoe meer U meedoet, des te meer kansen heeft U I Speciale Hagelslag-aanl J ASSCHORTEN aa. ritssluiting ea^noóp- sluiting, maten 42 tot 52, prq< 9j5Ö en 9.75 FAVORITA SCHORTJES f 3.90 BRETELSCHORTJfcS f 2,35 Nieuwe doofhrton Movron Cementzakkan Lompen Kapotte Jutezakken Tapjjt ep kewatteerde Dekei Bell Lob 1H graas 31 ct. - graas 90 ct. Hool^r^g; - <OwU Grote Markt 8. StelstraaL tg ^acalsaAMTBWWfa i. P. GOKDBLOKD, KraekaiamrkL Amandel Speculaas 49 ct. p. 200 gj> - Bruin Speculaas 46 ct. p^^XJgr. (oen Pool C Telefonisch aangesloten ouder ao. 01193^295 PAKKER!] yv. ZAND Baarland .1 sta eel Zie hei de del act pit Ze< dei hie on< sta Ho kei de 'tot -.wo ma ,i stu boi .1 ziel „0.8® „0.65 F „7-— 6.70 n 1-05 mo „0.80 „1.50 k 1— - „0.08 0.03 - 0.20 0.25 „0.10 «and 0.05 „0.15 „I*— „0.04 „0.08 „0.25 „0.13 met de keuze ven een egleWlng veer het Doet meermalen mee a#m de zeer gemakkelijke prijs vraag en win een .y togen oordop Zlakcarbudate /(Dlthaae Z 78) rte veUe moeldouvt Opleiding voor Praktijk-diploma Boekhouden en Middenstandsdiploma j f Privé-lessen ertin clubverband Aanvang cursus3 Sept. 1952 Bij goed weer in de ..SPROOKJESTUJIn" Bij regenweer in de grote FEEST. .The Orphe brengen RYTHMEzén WINKELWEEK OVEZANDE 1953 UITSLAG VERLOTINi Voor Een HIJ an aan ZIJ, daar horen GOUDEN ringen bij Voor J/J H en teek nj^duur. Hfg morgt» •leegt U In^/^ K^Un by 13904 13AO5 1/135 dan onderstaande prj Weeg eerst zelf voor het laat wegen. eaa kr®gt U hei i gewicht Lood Kabellood Acculood -«<7/ Auto-accu's, p. stn Zink Geel koper J Rood koper Aluminium Hulzenj. Hadio-accu’s, p. stu Oud ijzer .1 Blik Rode fietsbinnepb. Rode autobinnénb. Zwarte fietsbiAnenb. Fietsbuitenbadd, vi" van zwart/ bant Zwarte autobinnen- band Oude autorpdiateur Kranten, b/eken en Steeds voorradig verse Richt U daarom tat eon JAREN b/itaanda Imtaillng, dia rood* HONDERDEN can/i^aton MET SUCCES oplaldda, n.1. tol hot KLEjNE KADE 27 - GOES TEL. 3325 laagkan, (plm. 90 procent) ok VOORDELIGST I AANMELBEN NA 17 AUGUSTUS Carols Jre Delporte L Somort Ggde R. Somert rjJtn o. Pottelbtrght Renders htosyn - .deWU s.d.Borg Borsje Nieourgooet de WU o. Geest do Reitef -o Kroos Boaciasr v. Schalk D.H.C- VOORWBDSTR1JD Het/geheel wordt opgeluisterd door de Muziekvereniging EXCELSIOR TB KLOBTINGB If gang terrein Noordeinde Bntrte f 1,Kinderen f 0.50 voor iedere gelogoahay^ Bmidsboaqnetten. Gdegenheids-JRienueetki Graftakken. Grafkraruetf>^^ e Artistieke Bloembipdkry (jj Voer het Pf/nere Bloeijy^rk Ure adres i" en de .Boeren-Kapel" STEMMING ysf ten bate van Jongens- en Herpef^onlectle V --- Thsif werV/dl Mn scWGers leuren Krimpvrij en ylltvrij onder garantie I Eén paar grote sokken 'dit één knot wsA, 100 gr. 3.02 Prachtiger Franse Breiwol 50/gram 75 cent Zaterdag 16 Aug. 1952 opening vua demeenitiiik noruemm ie Op*tcihnf i P.C. BRUGGE !U fijne bruine jus

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2