A D v> c w^a\ )AUampman AH SABBEN e." ii.H q m fitrsV/ DAN Vacantie-koopjes in „DÉ VLIJT" A 0-2 EDING. Will: x.kLU, lui Grote Ker leine Bazar /3> ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND SPEELGC AA MiKMirtM: kun li M.d /OFFICIAL FOBD-DEALER A. W. VERSCHOORE Geel Uw OGEN l lienor ett Je bi rrpeef r ah Grand Theater Rugsproeieps met Neerland* beste Z/J) VerneeelaffFereteren en ^Beetrfdfdgemtddeienean She^Nederlend N.V. lick likkar IlliI Vlugkl/ar kkkimiN //z Nieuwe Cursussen STENO FOTO-TOESTEL 1 van de kookles II lESTilTUl ers eors I i' r Aan t jjRENKSê ZN. &£,«**-* s?o*T Motor-Polo-wedstrij De Gele Tij legen The WE KEUS Was merken, llle niteoerinpen derrijwieleo Driewielers 8“ EH KOOPJE! MAAKT kW IVOIIIB BEZEUJfl LEIEklIli MCM „ZEBE-HUIS" - GOES 4C Silver River Lullaby of Broadway Gebruikte AUTOMOBIELEN KB-1t voor eea iui met aanhana* reu Co's n.v Koopt nu een MIDDENSTANDSDIPLOMA^ VOORDELEN: - Haal Van Sabbuh's hartige 1’. A va t G 00 Kg. zeer optician: lora" ,ta Goes In Cali J Bruidsbouqaetten t AV-- TjllHJ GTP MARKT 13 GOES led. O. •38 JONGE J t< am IN Ol /e speciale voorstelling de rand van de afgrond MADUE VAN X LMOtSTSTD. 57onM GOES HET BESTE DIVANBED met garantie aptraalmatras 29.98 LEDIKANT prima staal diverse kleuren y garantie matras 39.98 OokKÜ Ster- De grootste sJrt&iggJHJPEN vind; U - .2.” br^d tfl» N Ontwikkelen' Afdrukken Vm^e.1 UwAame^wdHr B8338 mraeerf U verwacht logo's? Thons slaagt U b|| voordelig In Beddengoed VM8t r*48l vamf f«.9« I vanaf f LM I vanaf fLM vanaf f885 vanaf fLM Muf du u.s. Kurmis Internationaal Vrachtwagen Tj Renault-Bestelwagei Ford-Tracter met fii D.A.F.-Aanhan slecht» o' veile Zeeuwse Z/^ Bedrijfskle^dg 88% GOEDKOPRR, 188JC BZTZR, DAN WZLK MK*K OQK. Maandag 18 t/m/Wo«n*dag 20 Augustus Vom/t ete’s In Zeeuwse, klederdracht Costuums voorradig I ien van 6 ten,"' vdn gebruikt. Wordt als nieuw witle verkocht ARTIKEL Vanishing ciême Vitamink Cold-crime v° Cleansing-crime^^- Cleansi/ig milk Skirt lotion Astrigerende lotion Mascara /Lipsticks Parfumerie an Biemen lokatraat 4 Goea 73 dtcps/cn IJ g. Bzi«r Jeroniosse yOoatwal 21 - Goes^ Hoofdagent tfrs.dejongh Grote Kade 3i - Goe» GEHAKTE BIEFSTUKS SLA-VINKEN HAMWORST 7 LEVERSOGZEN Sporitarraln dar Entréa kindaran 25 ct. Aan*. 7 u. pracias Sport, Spanning, Sanaatla I 4e JAARGANG No. 33 RECLAMEBLAD VOOR DB MIDDENSTANDER H Angnatna 1952 DRUKKBRU .DB PHQENIK** F. J. B. TAN DER PBTK. - OOB8 - Nimnrstraat 47 Tnbot. (K 11M) 8487 - Tear advertentie nd ssr 3588 Rhythmlsch v Machlneschrljven Opl. diploma Ned. Steno-Unie BOEKHOUDEN (Alleen opL eoor prt MIDDENSTAND beginnen Donderdag 4 September p.8.. Volledige opleiding tpf srENOTyPIST(e) imrptde leerlingen een H.B.S.. Lgceom of UJf.O. piet eaitrteUing rooster spoedige gewenst CAMMA'S VANAF F 13,50 1 U «N LM Tafelkleden, was echt, frisse kleuren Breikatoen ongebleekt-, por 100 gram |_N - 1.M .SCHUTTERSHOF* Dinsdag sarsts kermis vaoot B^artr S 4 A»»eciart») boter braden T< «fits «M do 1,20 aad :-kuaaena ii in .1 DE VLIJT 18 j.ar 1 instua mat „The Maai* Stars” Augustus en Dinsdag 26 Augustus New Happy Bay»” sip 6» tdiaCa kor te zen. Via- ks- //d Damesdirectoires, rib-lnterlock Jongenspyama'a, extra kwaliteit TafelxeUtjea, afgepast koopje Ikke schijven door de bloem goed boet en bruin bakken Ruitatof in Schotse rtemtne Joop ensblouoM,/rtese ruiten vans/ mor prdipl Zn verband ZX itattenberg, Hoofd Chr. School, 81, Goes, Telefoon K 1100—2887. nd: bij J. van Belle, Hoofd Chr. School, Clara’s Pad 81, Heinkenazand. - 12^L per nsaa. BR aantree* OPLAAG 18388 BK. 4ann—tng van adverteattaa tot enarBBt Ws sa sits garend 8 aar Dinsdag 18 Zateri mat GQÉS MIDD5LBURG Donderdag 21 Augustus Grote Markt 7, Telaf. 2718, Goes DEPOT ZEISS - PUNKTALL-GLAZEN Oase brillen toerden j beate mafertelea dte de opttecho Industrie Toetojjdinp ea va. mot ’swerehte beef, vermen oen prpdu Daarom ook jooztbrewpt. yteaaakap, temmen monturen ea p tenen, t noerven U foren 1.25, „De KLOK STB AAT 15 - GOES .88 .80 .88 .78 .88 88 50 36 49 29 De Directie der N. CRUCQ ea 2077 (0.1100) Gaas, Mlddelbvrgsortraal - ...ƒ■- Voor Gaea: bi LeliesUatf Voor Heürfenm ,7. ren, thans reeds v.a. 23/* kleuren Sachs I F.N. f 200. 'elef. s; uni- voor 1 ïadio Zeer sterke jacquard COCOS LO1 An heldere frisse tinten, reeds vs HOLTAPKA.RPETTEN in moderne dessins en frisse kl; OVERGORDUNSTOF, 120 in moderne dessins en fi Voor een Igna iiTEiiai na ostra 150 gram ■i- ttNÓMATRAS< pok-kunswn» .8 >t< 2 Java-ka] 1- persoons BINNEbrVKRINGMATRAS met garantiebewijs en Javs^kapok-_kqksen Lpersoons 3-dellge BINNBNVEj met garantiebewijs en 2 Java-lJ 2- persoons 3-delig VLOKMAT)O diverse kleuren Damast, IN „8ANFOB” (K~!MPVRU) X/fcLEDING VOOR IEDER VAK!! Warders franco per bode. FGAARDSTRAAT 45 TELEFOON 3584 Laadvermogen 10 ton. totaalgewicht ven 20 ten, wagon van 10 ton T/arewt Goe» - Telefoon 2153 Betty. Field e-v.a. )He vreemde peachlodentasen io aan spannende rolprent anrang 8 uur W- de en Raeds vaunt t Bloemeohais G- BRUfiL^ Bt. Jacobetraat 44, Goes TeleZoon MM Brr^l Flynn U eon romasrfiaeAe en oeMevoUe 7**» '14 1.^ Vrijdag 15 t/m 17 Augustus j\ Doris Day, Gena Nelson, S. Z7''$aknJ.ow Billy do WeMea If Doria Dny in sen proto tecMUcolor musical shew Aanvang 8 uur Zajbrdag 7 on 9 uur Zondeg 3. 7 on 9 uur Alle leeftijden Alles/stceda la voorraad Laxe Zomerbroeken Werkhemden (ook luxe) Heron- en Dsmro Si Amerikaanse Zomert Jongens Vacas WU ZUN SPI DE IDEAL Jfetvc^e Magneet-Rt/rMen >r te esn t#d v«t A«t N»r dat ’t gun «ent gmnehkolfleer knnt naman. Dot te Anpuatns de maand unn vacantia of voeantio. Doe hot werk ving af on ha dat al even vlug klaar en boel erg loh ZOBK MAZR UIT I 3 minuten In do gloeiend hot^ pan. KLAAR I 50 cent 10 minuten zachlje» In 35 cent por »tak heerlijk gebokken/D holen, In 5 mlralten KLAAR I dd/Cont per 100 gram let» nln^w» I 15 minuten saehtje» >n de boter brad^m KLAAR) 48 cent per «tuk H^al „Vlugklaar" lakkarnijun bij (kij het Station) ,35. (Grote of Pitman) n Vacantia BONDBB F^TO B te vaountie A0NDBB BBRIKliBJUMG I MIMEN ZUN TltediS VOORDEUG 'KUNDIG afwerkon voer amateurs Witte Sportkousen alle maten v.a. Vitrage voor Uw glasgordijnen |f Melsjaadlrectolres. rib-lnterlock |_7S Volgt een officieel erkende opleiding voor bet Bevoegde en ervaren leraren. Lndg lesgeld. Reductie op het exapacfigeld. Begin September aanvangsver lessen voor hdt 7 examefillSL ongunstig treerX j rt fft mat „Tbo Orpbooos”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1