Uurwerken De 75 n/Schuwt 78 cent voor een solide vaatdoek en nog geroomd en gelust Vacantie-prijze 69 cent 59.95 a F t iïïïïcï 2 29 98cent prima buste-houder goed kiodel en solide afgewerkt 4.49 34.75 Morison’s Mensen die me r De verbeten atrpd van eet die de dood overwon. mfa. ia het levenAverloór van Biemen njehWste tCf^drrdr^chtkjuirtkn ,N mounniMikii' vraagt Uw Z spucialu aandacht voor euncolluctiu n t ESTEL lai RS n Tuinmeubelen 89 cent ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND iRE prijzen f A. W. VERSCHO Grote Markt 7, Tolef. 271 79 cent 69 cent SOUVENT 1.” 89 c Z ne ne rte en z/i 1-45 59 cent 18 cent leine Bazar Het GROOTSTE en sortiment Stadagezichten in Textiel -„SHELL" a Grand Theater Geef Uw OOGEN r HET BESTE I ^Q^ALKompman iTJE VAN DG LVODSTSTD. e«66 GOES Koopt nu ee FOTO-tf. Pfj ^13 Do^ zevende sluier yéen vrouw tot wanhoop gedreven, oen stol DUPHAR G DUPHAR KORTI G Bruidsbouquetten OL I OPRIL GROTE MARKT 13 GOES E. J. S KLOKI DOOI DUPHAR Ly j,DUPHAR’,-besfnjdin^smidde/en NOMOTTA-/V REGIA, 0. DOMINICUS, GOES ploemenhais UT Prima BoerenJCaa*^ M^Hoogesteger - Goes ors. de Jongh Kwol, Hei ^e^fuuiït U een. nuUAa IJz/rhandel c.v. Parfumerie INMAAKTIJD Azijntijd 1 Kruiden-Aaiin.JGele Azijn en Blanke Azyn Kruidenjboor Augurken Momkommera i Asitrtii virvtue //Z i JKVKE DE GRAAG LAT 7 GOE8 TELEFOON 2527 GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS 250 gram K r Kantoor I Oplaag van 39 Goes Brandlotiong RHEUM Dó PUNDER- Kwadendamme Soir/de Paria Trottoir Tennis Jokeri-Spelen Zonnebrillen SPORTWOL EX/i voor truien enalt WOLEZA DE CAMEÏ va r Voor Foto’s In Zeeuwse kledordracht Costuums voorradig I - G. BRUÈL A'S VANAF F 13.50 Eau de Cologne Witte Colliers Bessen-Broches F ItILIIEIIE 4e JAARGANG No. 32 RECLAMEBLAD VOOR DB MIDDENSTANDER SPAR Levensmiddeienbcdrijf 20 W-N lOl/7 doodt Ihv aardappelloof anti endonder acha- delykeJiaiverklng. Bij verneveling alechta 30- Wl. p H A CATIE, Mas«iiMHmaim'Ki.w« Strand - Rdllen StrandrHoeden Lig yStoulun goes Klokatraat 4 Goes wSCHUTTERSH9^rCOES I I Zaterdagavond 8 uur kJWlNBAL Model J. Tor bij n - Goes Ganztpoortatraat 22 ip tongen 100 g^alfi krachtige, geurige Thee f 0,53 ISp^grem Sinassteeljes f 0,29 Boldoot 4711 Coty Valdelia Marie Farina Piv/ Rimhiel Koopt ook zo'n praobt^Cocomotief Wij hebben za l<>^v<Ta modallan an Hsuronl Zie Btalage ofbeioekt de Showroom van van Eenahnaam - Goes 1 1 to/ 7 Augustus 1952 ader' ’J S E r i I 4 ■en ve>- I Op V de fftuenstt ,9 e. en 1 ex. EA 4 E VLIJT 1V L- O HAMEA Zonnefilter voorkomt. (Dlthsne Z 78) valse mesldauw Jacobatraat 44, Goes Tele/oon MS8 s Bau de-Cologne, meeat exclusieve n- T- «wee/ voor een solide wafel- doek met rode rand Advertentteprg» 17 et per mm. eentraet speciale tarieven OPLAAG 18300 BX. Aanneming van advertentie» tot uiterlfk Woensdagavond 8 uur Z'JN VOOR ZEELAND VEI P. BIJ Telefoon K 1191 ?J JL/ana Voor all ook da jongens-sportbroek of -hemd met kleine voor marquisette 90 om breed, in wit of écru, solide kwaliteit p jonge vrouw ar haar plaats extra zware badstof keukendoek, fliol maat heldere kleuren voor keuke in diverse/ en «terke/k voor aardige dessins vitrage, 90 cm. breed in wit of ecru van wareldyer- maardheidf tegen toch dór uiterst m- as- es, iet ke schotse ruitstof in moderne dessins en frisse kleuren vopr overgordQn- s/of van prima kwaliteit en 120 cm. breed voor een 1-persoons binnen-voringmatras Java - kapok - kussen Wordt huis aan Me verspreid over gakeel Zuid-en Noord-Beveiaad vraagt Uw speciale aandacht vc Wol met Perlon, een o tokken en jongenakoaaen krimpvrijc lin^rit dok poot prima witte sport kous met kleine stöglng per maat staging per maat Vacant ie ZOND BR Ft is vacantle ZjF PRIJZEN ZIJN TH. FE KEUBHtAAT 13 TELEFOON 2834 vanaf f 1,50 'O'S 'NDBR BBRINNBRINGI IS VOORDEUG V N DIG af werken voor amateurs voor f.1 in k e makt washandjes v. prima badstof Xofverbrander, voor het doodspuit' van aardappelloof Accuraat lopend Moote modellen F L WnWTWl WW DBUKKKKU „DE PHOENIX” F. J. 8. VAN DEK PEYL - GOES - Nleuwstraat *7Telef. (K HM) UKl - Veer advertenties ai uur U33 HET ADRES VOOR. Oude en Jonge volvette KjafTOude Komfjne Kaaa Difetkaaa, Edammer^dn Lanchkaaajea Ook hebben unj Natnc^Biby voeding en mooi Rookvleea LANGB^ORSTSTRAAT IM TELEFOON 2731 geruit jongenshemd frissetinten, kleine stijging per maat voor cöcosloper, jac quard geweven, prima kwaliteit voor prachtvolle tafelkleden inheldere kleuren voor een 1-persoons matras met Java>kapok.kussen Grote Kade 36 - Goea nveralijtbare wol voor (.3 20 p. 100 gr. prykra.'. f 2.75 p. 100 gr- ■-•o/, -V B*by» f t.37 p. 50 gr. natuanaol. bifzonder warm f 1.78 p. 50 gr. By aankoop van Uiv mollen Breigarena. bedien tvti voor U di boorden GRATIS! Ook de SOKKEN-boorden wor< GR A TJS gebreid en rijn meer e ‘r lopifn van de beroentHé^fabrieken ftita in de laatate mode-tinten. voor Lafige Voratatraat 39-50 GOBS Telefoon 2555 Goor - Telefoon 2153 Vanaf Vrijdag 8 Augustj/s Wat haar gebeurde ban ook U gebeuren Aanvang: 8 uur; Zstwvsg 7-en 9 uur Zondag 9 uur 14 jaar 15v KADE n t- Onze brille» worden gemo^At uit de beate materialen die de moderne Vptiache industrie voort^/engt. Toewijding en vakmanschap, tezamen - met 'e wereldu beste monturen en glasen, vormen een product waarvan V jaren plezier heeft. Daarom ook Uip^opticiën: DEPOT ZEISS.PUNKTALL GLAZEN Deken, ipK 11.50. Witte ten Sprei f 1UJ. ten, f21.50. Cre tonnen 1-persoons Sprei f IB^K 2-persoons gebloemde binnenverende Bedden, Vm gevulde kapokkuseens, f89.50. 1-persoons Bed niet kussen f 35.2-persoons 3-delig Be^zfnet 2 kussens f45. M^UBELMAGAZUN I ir^ddzaal mat „Th» Orphoans” W I Ft bij; le s- Donderdag 14 Augustus IN ONZE STECIALE VOORSTELLING James Masbn, Ann Todd,, Bugh McDermot in onder hypnose van haar sluiers beroofd man vang 8 uur 14 lengte en Machinaal gebreide boon maken Uu> breiwerk jpdo Wij brengen fyne wol Pinqotdn-Liater en Nog jumpera en veatenyc Voor Ubrentroien speciale aportieve mode-kleuren Lange Voratatraat 30 GOES Nevel- KoperoxyehlorMo Pt tegen aardappelziekte ZinkcarbanurCe (Ben Fin koekje) (Ben heerlik snoepje) 2-persoons gestikte Deken, IM/200, f2235. »- gestikte Deken, 180/215, f24.75. Half wollen 180/200, f13.25. Idem 170/220 f 18.50. Wollek 180/200, f21.50, idem 175/220 f 25.50. Deken. 100/150, f 10.75. Kampeerde! molton Deken f 4.50. 2-persoons kpd 2-persoons damasten Sprei, meCsfrol binnenverende Bedden, RIJWIELEN Wans v/ot en sportief - Middelburgaestraat 16-it

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1