c I1EIU Van Westen yi </v Licht eek Bloeme te Goes j»Z.~ J/C. KRIJGER sv D duphar Seizoen-Opruiming Maison van Westen sfeest pruim! DE RE <1 AN SABBEN, GOES September a.s K A F. J. BOONE J/DE GRAAG ^^Mddslburgostrsot 50. GOES. Telefoon 2158 EHEEL Zeeland aan huls te ONTBIEDEN FANTEN MA EA Z UN PLECTRA" iANGE. VORS' .CE* kixkvraa” GOES TEL.2619 J.C.K. - T ourlngc !ijZ 4. GiRAGEHEDRÜF groten Augustus w ‘Pla&tic. ïfla\ SaZcon ÏÏUudelL LTILROE TUo/Ztee* nog even van rs r ,,011PH AR”-bestrijdingsmiddelen AARD - GOES KORTE KERKSTRAAT 7 zeer moderne Cpstuums, Jassen, Shirts ejriz. MOETEN ER UIT II ergerlijke stam van Goes Lm. 23 JaH 1»M Tot Zaterdag 2 Aügu: IS Wttrofgtnwi op Uw AUT moet U kenn^ VBRTRO ia Uw vac A.s. Autobustochte Verlor^ tassen Hoe Ntese een 1 Meel) met Dè\wachter van «Spring City" Weekprofijt HAMWOR8T S4 et per IM gram, M eL per SM «tam. VRT SPEK fS.M per kg. M. RUIF^ KE-DE GRAAG GOES TELEFOON 2527 |R GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS HOUM »flirt -f*r ‘»r c»| ONt du». Oorn 47 E.L mt U nog gooiolpn van 13.95 <75 12.95 >p/es in onze otologoa) 29.75 3Zf50 49.75 7.90 5.90 13.75 Zie Goes Lange Vorststraat 80/82 P Btf f W FIRM Mn UWEN Antic l De pri io/é te Breda uur kimauna" te Alphen drdam en Don Haag persoon 7 QNfNGINRICHTING TELEFOON 2617 GOES kV -/ AUTOBEDRIJF GOES - TELEFOON 2177 naar aan de Rijn over 17,50 naar Dinant Rt PUNDER - Kwadendamme L Zojuist ontvangen i I *- MeiJaaS kerke; CISSE iu|/slo«hts f 1,40 GER WORST LUNCHWORST 100 gram 38 «bet 200 gram slechts 7\ 4 FUNE SMEERLE 100 areas 4^ FRANSE per i GRONll Onze zaak is wegens iVvacantie van 4 tot on mét Vrieadellik vorsoekea w| UI .mot do Zaterdag 2, Donderdag 7/4 Zaterdag 9 Aagué naar de feesten en vorlichtii Vertrek 2 uur, terug V V) /f3.50 pm'per^e ag/8 Augustus er Antwerpen, Mechelen, ’en en Namén f lA— per persoon Alloa bijjColdoando doolnomo. opgooi dojirom zo apoodig mogolijk on Woaton, don hooft U von -hot boatol ms, L, Vorststraat 100-102. Tel. 2671 ■ervoor onze speciale etalage Genscpoortstraat 23, Goes Wnm. 13.20 A.. 14-27 „/S.02 1537 4 3.59 \e.2O 431 M l\o5 5.26 17 A8 d.lfl „18 28 - Endt te Yafee Gehxwdidj. en A. C.f. B jr.; P. C./Salomé, O. M. L./ten Kate, Overleden: H. H 73 jr., h/ed. van T. Visser) A. J. Geensen, 55 jrA e. v. J. W./Speetjens; H. W^ poel,/51 jr„ wedn. va Manjfce; E. P. Matthij; 85 ft’, ongehuwd. 4 i.« (Zio do hotste L «ew. ».»8 TELEFOON 2447 GOE8 LM M links 1.0 Ie- v 1.7» UN, litstekend onderhond du Boerenstand KT» Dames G. NeveL topen aai Jl Y. HG Koopt ■R _J Hr 13 .T O X was. 5 Ne i<* LM 17» 5.M Heren korte Bro4 Heren Shirts Heren Hemde» Dames Directoire Dames Hemden Dameskonmn, n LM l.« 3.M l.M 1.1» Zelfs d Bracht Wachtend Dagen\van geduldig wachten, donk're koele nachten door in hitt’ en kou, tot men helpen wou/ Donderdag 7 hot Vogelpark GOUD, ZILVER, BLOKg, UURWERKENons. Grote koon Gooden werto grondig In lot be’ he City" oei. al ra Lssf hen» nog controleren door, Mensen, met zU Zijn naar „Spet Dachten allen t< Dat zijn baas n nella, d.' C. J. vs E. S. de imijna, d. en J. de Toen, na Vonden^ Op •t /bithans Z 7») ta^de valse hsoeldeeio server breeder, voor bet doodspotten ven eerdoppeUoo/ EUsden. 4, hoek Kamper- it - Telefoon 1895 «r 35 cent 95 cent IRAGERS IM gratis mede Zie raambiljet. Se prijs f 1M.— DANK UI ün. »0 jr. Iberg, 2» 87 jr. en MJr. Nieuw of 2de^heKd> -7—Lei Tri< nn K u I. C. Bruël; I. J. Roose en rn; Abraham i. P. K. M. A J. van der n en L iaus Jai seat per stak MET l JAAR GAR ANTJE 6975. 59.50 Deze week roor do boterham - I int bij Heren Pyama’s Fantaaieoebarten, leuke madellrn, v. '95 ceny^ 9SJBS V>ertig dagen, onbewogen, 5jeld hij met zijn trouwe ogen, m en alleen de wacht, y i- oude mijne noch acht. WATERSTANDEN GQESE 8AS S tot en HMt Ai Zondag vm. W Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag/1 Zaterdag Die bij ons sUn Vleeswaren koopt, aan Degens DuivenwedvtaASr^ le prfja f SM.—. 2e prü^XM— en vele Reddingsploegen, Hebben dagen Met het water Met de vraag/ Haal dit w SLAi de mijnX „Wie zal beK (kerke len Llngeriekatoen, gummljaa Ungeriekatoen, e lederen LingeriesOde. g) belening Dames NbehjK e beaergen bfl: E, Dorpsstraat M, Niase. VOOR REPARATIES/ Kunstgebitten «nel ei^z^ed. Up Kapper Jop/V. Eljsden. Goes Tiüi ito 4 stel, ojd finish. Eiken Thee- Old finish Thee- snt, 4 stoelen en uche/f 125.Ligstoel, eum- zHaardfauteull f 2»h-. Eiken i terra plnehe, f 2S5. MAGAZIJN *7 Ma/lnus, M. Adends- tdia, d. □Stal en /Pieter- preu en ie; Hu- v. J. P. in Kleu- BUITBNBANDBN 3.95,9.35.5.60 ^5. BINNENBANDEN 1.75. 2M KETTINGEN eenef 3 PEDALEN eennf 3/5 HANDPOMP REPARATIE-, eenaf 45 c MASCOTTES BELLEN BAGAG1 SNELBINDERS dubbel groot rabdel eanaf 75 cent COMPLETE STAAP- LANTAARNS 2 celUg 125 •eet WORST Schuiftafel f S7.M. Eiken Bloemtafel f l».5fl. Vj Boekenmolen f 35.Rooktafel, eompleet f 29.50. Boekenkast-burean, te eiken fl«5.—Schrijfbureau, eiken. f«7.l men bel f 55.Eiken Dreaaok f meubel f59.75. Hniskamer-ame 2 armstoelen, met terra pl pleet met kussens, f 42.5A Crapandstel, ronptm konen: Hubertus 1 v.\M. Driedjjk •d te ’s-Heer Florentine N 1 L. van O] E. W. C.yle Hesselle: M. de i .de VeE brecht Hendrik, zj van Hoi nen; Mi 1952. id’loos pompen, zwoei de reddingsploegert^ ive hondenbeerL???’,zijn V hondentrouw zal immer blijken. lenig mens kan er naar kijken. Waar toch vindt men groter trouw T Vraag ’k mezelf, vraag ik ook jou MARPA> r. met nylon LM Werkkonsen. me/'nylon Enfea ftine Kousen, restanten /Zeer mooie Nylons, somerkleurea S.M Nylonkous „Ferion”, extra koopje 2.8» De bekende Nylon „Paulette" UI Witte katoenen Damessokken Zw. F1U d’Eeoeae Sokken 1.2» Wel m. nylon Sokken l.M Eelfblnders halve petje. Lakenn geborduurd, van prhua grasltanea. -1M/22» -NuXM 1M/SM Na KM I «kom, gesoosad. vaa prima jndW iM/if 1M/SM FlaneUea Taboes ïteehto Zware grasilenes Slopen, hotel-statttad LM IT. AAte Rsytcrlaaa 35, Goes Or.te Theedoeken, frisse ruiten Nu KM McAernete inetellatie en prima Mooie Baddoeken, repeorging maarbcegen een prima badstof 4.7» rr Washandjes 9A9 Tetra- en Oogjeshüera, grote maaL nu slechts 0.7» Molton Dekens LM Gestr. Pyamaflanel jLM Effen gekL Flanel ./l.M Zwaar wit Flanel 1JM LM 1.M rekening te willen houden Reij’nhout Kok; Sop v. M. de Visser; Pietto Wessel en I Eduard, z. v. j A. M. van Hd Johannes, z/ Verwijs en J. De »ort.erln</l» groot II De kwaliteit /o\\o 100 pCt. wol De coupe Jn vlot en zeer chique ijèen'zijn zeer laag, plus- ROCENT KORTING

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3