it I „poxEritw- n e. MARGARINE sp Inmaakkrui 4 31 cent a „Valkenier” ^IDan Kloosterman Zelfbedieni sen Resta bXOE4 i en irhs. van laaistraat 8 WIN EEN SPORTFIETSII de Reepe M. VAN SON' Lompen-, Papier- en P Inmaak Augurkjes en ff m. vacan|ie geslt zvan 2-9 Augustus „De Pelikaan" Snijbloemen en Potplanten A PaSuwe - Goes H.kinderend^k 104 Telefoon X24 PHI LI SHAVE rails demonstr. en n Dngeloofelijk !z HUM S. MEEUWSEH levend^pafing BE C. Cj^vén Oosten 's-Haefnendrikakiadereaatraat 51, Goes Vacantie ges van 4 tot e^oiet 9 Augustus SHELL" HENK DOES Laat nu Uw schoenen 1 nog repareren, want van wegens vacantie^g«loten Geer, van Fraassen 4-9 Aimidws gesloten en B anden C H.H. Kippen» en Dnivenhonders f rnezja, fianne-n ii /brsetten tieken kousen r •k DE GROOT TBLBFOON 2499 m*oei Up klesaseaprsff over 4s pdboJt rnrrvW Gebruikte Tractoren en Automob M.W.M.BenzDi^ 6-8 pk- draait Tt btaichtiptn^ AJ Zrei E DREU Co's N.V. Brei w/i1100 pCi. zuiver wol 75 Aardappel^jl 10 kg. vooJl Nop stood* DBU/LTDO KjfAU' geschrabeworteltjes 35>éent per kg. ebTs. de Jongh SS ZN. ■at M Gom Fa. Gj^br. Mulder - Goes ^(orte Kerkatraat 17 Telefoon 2X1 SSE^ .rooC Vj HALVE PRIJSI JONGE VPP UTT in één uur Coupeus 1 .1 uur an de I kwaliteit IMP UTT oosjes .mandelbonen voor eon kwartje k joes inlichtingen of demonstratiei El*ctro-Ti X allo andon markon proef pok jo en oordeel xoH Naa Vi POEFEN >p^5 en 6 Augustus (30 uur In de zaak iv Melkhandelaar on no. Sic Jacobatr. 50, Goes Prachtig naar maat £95, I ■3 per kilo per kilo J 16 Augustus - f ttaan wij weer tot Uw dienit I LANDBOUW TRACTOREN:' Ferdscn Major Tractor, /d Diesel motor P*. 45 P^K. BESTELWAGENS i Stand Fard-: Goes no. 1 f 1 no.2 f 1 no. 3 f é.li per kilo tSM pes-kilo 'f 0,50 per kilo OEP Venei beden varirrl/gbaar b// s X De Verenigde Melkhandel Voor W-N 191 f 1.30 1 UT 1 hendel wv gaan van 4 te* 1» Auguptub met ^ac^! schafBureau S. W. Gaoriilse 200 gram heerlijke TheXr, voor I 0.50 f DAGTOCHTEN 1N NEDEBLA 'IS en IS Aug. Valkenburg f 11.per persoon. l, 5, i, U en li Aw. dobi Alphen aui. R(jn (Avifa^a pasvorm lENSi 1SM. 'Noodwoning no. 10 KLOETINGE W geen cursus 7 G één enkel bezoelyis voldoende Gratis demonstratie oi om RECLAME: van Gevraagd vap40-20 September Juffrouw/tfoor de Toiletten b/de tentooastellingshal Schitfxlijk aanmelckn onder letter T. aan het bureau van "dit blad NU wordt het «M RUBBER, V x^»EDRIJFS ^regenkleding 11-15 Augustus Is onji MEERDAAGSE laoat vaat AANVANO 7 UUR ...m i P V1TI nnputri d PW TOUI DAGTOCHTEN IN BELGB IN FRANIRQKi. Steeds voorradig venc A U 'nf 50 gram Restanten wollen stoffen moderne elastieken JUDO CEINTUURS 1.95 Onze prijzen zijn vann^Kedent ^k Gemengd graan^Z; 40 ct. per kg. Ochtendvo^zC 40 cL per kg. Duivenyeér 50 ct. per kg. Molen, Goes, Telefoon 3144 Niei alleeo op rei», maar ook thui» i» 'll. aan ware viikomiy (r L^>lxzem.WPeL voor iedere gel< ^ZfeoBO Bakkerij Klooste STlnt Jccebstraat 13 "X. t li wegens vacantie v«nZ '•I uur. I Leuven, Ourthe co Vesdr* •..I Opgertaht Perkins en I (pracht verlichting), f5.— per Bestelwagen. 5M kg. Burg». Middelburg IN o ’/numeric. 1 4. T «r. - •9 Teleioeu 3i OAN - (v Dit merk overtreft In kwali I» if veede Geeebsde 17. Gees, Tefal. 3037 r IL CORSE TTEh., Vaar kaaalemaklae bebbee wg Marana aaa la«araMaa*a prVsvr.aae varbaadaa Vraept a* Um c enz. Kerkstraat B, Gees Vanaf Mere Peg uyde Sambre per persoon. Moiignee via it til.per ferfc Uw adres Aangesloten vakgroep Medische Ba Fordasn Majar met cabine, ala Ford Dearborn 25 PJL Fardaan Majoe 38 PJL 7 PERSONENWA0 Trarfbr, petroleum, nieaW, M PJL Tlketar. pstriteum, Tractor, petroleum. Met 1 potje kant U Urn pefah^È^erproHUe aan ZUrera^m^sfifagwfan temaken s doodt Uw aar nel en sonXer ache- detyfcr naeérl r VOORSTAD 11 GOBS n> i ai AANGBBODBNt m Amsterdam. 19.50 per pers, /dam, Marken en Volendam Wottocht inbegrepen. Kopje van Bloemendaal r persoon. U. 14. IS ea 1* Aug. middag- U: Anglia 1S4S. >ord Taunus 1»M. 7Ford Prefect 1951. 1 ZJ&terdag 2 Aug. t Wi BUMwotr. SS, Ooes. Tol. MM Vrijdag tot en s. OC U t* voorzien voa Wf hebben soorroad m maken ook alle rootten op ataat MFICIAL DISTRICTS FORD DEALER GOES: TeL 22S7 en MM MIDDELBURG: /’•TeL 1972. VLI88INGEN: TeL 22SS AXEt: TeL 281. nwyav TOCHTEN- L, 19, 2* ea 21 Aug. onze prachtige it naar Luxemburg, f60.per pen. u ;-r persoon. 8 en 12 Aug. *t Gooi 9 en 14 Aug.'Amst f 11.80 per persoon, 15 en 18 Aug. nap Amsterdam, f 9.50 fp LL A LI, 9,16^18 tocht naar I persoon. 12, 18 en 14 Ai 3-daagse tc Hotels inb Voor de reizej Nederlanders* tieve pas. Bés Westland, Den Haag, Vogelpark), f8.— per Mn Deiemegen ’an de Guchte king. Bg •lechtr 90- r 50 L. 7. HJk. Grote Kade 36 - Goes naar het buitenland is een bewijs van tap voldoende. Wjj zorgen voor collec- elt tijdig uw plaatsen. AÜTO-REISBUREAU HiRUGERSTR. 21 Telefoon 2175 VLISSINGEN (KIES bij de héér P. SCHIPPER, Sigarenmagazijn, Beestenmarkt 6, Telefoon 3133. o 8, 7, 18, 18, 17, M en 84 Aug. naar Woord-FraR Kaap^GxU N«. Boulogne. Vertrek Gom VU 4+Lper persoon. 1» 8, 7, 12 Un 14 Aug. naar Dinant Namen en Brussel. flO.— pa pen 4, 18 ca 15 Aug. door de Vallei vi via Brussel, Waterloo, Namen. 11&- 8 en 14 Aug. door da Vallei van/ BruaseL Waterloo, Namen en E persoon. \13 en 18 Aug. door het Dal vim da tover Luik en Spa. f 10.— per A Klein Zwitserland. 'maat 11 - Yermke Voor nado) M/J. VAN PEN BERGE Laamgvorststrao* 80 Goes Si' yf KRKEND PHMJSMAV5 SERVICE TEt-2379^., fiA«ZEPOO«fiTR.> .11*13 »i- MODEHUIS J O ff) 1\ Lange KejbétrM* 20 I OOtKwdwi 3 793 Braideboagaetten. GelegenhM I Grafiakhen. Grafkrm^fT Artiatteke BI Voor het Fijnere Blo^a Bhedienhair atunm ■^yOaarna hopen w(j U weer te mogen bedienen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2