zr u I Ml Souveni JQKARI-SPELEN z/ 1 ^LEIHEpAZAR, Brillen 71 a KanweerdeHen grtjs met gekleurde randen 3.49 1JP aiming INBAL ZEPEN KLBJHBM» van Biemen ri p f ïn 5iiff IIC lllldlC ESTEL n Zomerspeelgoed Djoa^jALKompmon JTUE VAN DG LVODSTSTD. 7en66 GOES voordelige kleding voir hei gezin l Grote Winter Tweedjassen Winterjassen Tweedjassen Ook nog enkele costumes vóór 'H/D. Meulenberg A. W. VERSCHOORE rlcoop I! 92.95 van EEN-f mzN. COCOSLOPEI E KOOPJES WACHTEN UI 23.98 1.98 4.49 1.45 1.69 GOES d hristo verhaal .10 FaxW ed, J. G, Heykam-Massee G/ote Markt 5 Goes Telefoon 2326 U wèeUo vmr^rmld e># 2 t9 M—rd Btevmltema HORDIJirSTOFFCfl 'Zarquisette A nn SIROCCO W Humphrey Begert avontuur in woelig Damaacu»! yé verdachte (The suspect) „K o n e p r ojt EEN Seizoen-Opruiming it de koopjes-lawin van 10 E EL FRE van OPRIL GROTE MARKT 13 GOES WEEKPROFIJT VOOR lEDk innebruin goede waa en kwalire ir Grand Theater 20 peArs soap «as. En nu... Noordwijk, JACHTW 100 gram 38 ct. Ford-Autorijschoop^ M. de^Dreu Co's n.v. Het zwa Monte /f£Qt. koJduvg> ANDERE GOEDEREN l uitgezonderd enkele met eaetgettelde prezen Parfumerie NOG LAGER ZIJN/ÓEPRIJSDI Vérasorg Uw htjJjdl Tegen lonnebranrLxravVfTen, Kuk- lopen, d<>orjj»««rTchrëoen. unenea en tM^wVFSetertag der huid: Pu«oL Vernieuwt NU uw Beddenr Wed. CJ Ko Tel. 9445 Wijnen, Likeuren! Gedistilleerd Matrassen GeHrs. de Jongh Grote Kade 36 - Goe» Koopt nu ee FOTO-rt. I Op alle andere^goederen 10 pCt. korting Zatej lag 2 Aug. beslist laatste dag c. i OP ALL Halfjaarlijkse. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BE VELAND J 3 Aug. .ren i -< G0l5 T(l?795 K1100 Volgende week /aatste week van de „$CHUTTERSHOF>< GOES Zaterdagavond 8 I CAM 150 gram 90 ct het bf: y SOU kQnleggen en verspil ZONNEBRILLEN S.7I ei uup^ met „The Orpheans" ZATERDAG 2 AUGUSTUS VINOLIA ASTRA LUX CASTELLA VERGUL1 HAND ras. CO' DANA BRONLEY ^AJA (RDLEY DE PARIS 'ominicns RA'S VANAF F 13,50 'Foto’s In Zeeuwse klederdracht Costuums voorradig! Klokstraat 4 Goes 49T90 59.90 69.90 ^9.90 39.90 49.90 rXamgaren- Ln Cheviot* 39.90 49.90 69.90 Boerse kleuren 9.89 itjnstof 120 cm br. n nn iten, prima kwal. £.U0 at f A/s laatste attractie van onze Grafkranserx Grafbouqu G. BRILL’S Bloenïenhuis faoe» - Tel. 2688 /Donderdag 7 Augustus /h, eese speciale veerstelllng yCherles Laughte. ea Ella Ralaes in da grote tpeelfilm Kopcroxyx^loride het aangcjbezrn middel tegen Aardappel nekte Neerlmd» beat rerneeel- l*/Z*<*er Wilt U er rtktning met Zie onae 1 1 kapokkussen t da T* 4. - a UW ADRBS iden en rchorten :en V< Mooie on ig Ruitatoffen, nieuwe dessins Ren DE VLIJT Deal Uw va meeat rben.' 1 ie te Etsmlne en 90 cm. br,, 1 Keukenruit^ e VAKKU] e JUISTE, ITOS AFWERKING ANPA8SING PRIJZEN LAMCf V0CST5TB4AT 56 58 Overgoi frisse tl Zanser Overalls. 44/54 Khakl Zamerbraeken. 0/119 Khakl Overhemden. 5-4-7 Prima Stofjamen. 44/54 Khakl Jangensbroekea, mn! maat 4 Opknoeppakje. vanpr 410.95 voor t BJB f 995 voor f4.94 t 5-90 voor fSM f1195 voor f 4.94 ed er id, d 1 e L PRUZEN ZIJN Crème aa oke uit je, irs van 7. van SCHRIJVER, Voffelsanaswee. TpT. GOEDBLOED, Krenkelmarkt X DE JONGE. Opril Grote Markt 9. REUER8E. StalstraaL Goot - Telefoon 2153 op rommige jumpert.A. Verhoop Uw VACANT1B-GBNOT mpt-- Laage Kerkstraat GOES •I» koopt veardellf I eeft ror- die ang den dse rste m- eld. op len ers ïen elk er- ing al ien lie z'n ed :e- 'EN, prima interlock vanaf 181 THANS U vanaf |.M IJS restant partijtje 4 nn reeds vanaf l-üO Bovendien wórdt alle THANS gekochte Coco» gratis IRlItM 'ongunitlg weer in de zeel Vooaufte KONDER FjDTO'B te vacantle JONGENSBLOUSES In frisse ruiten NU vanaf 1.21 WITTE SPORTKOUSEN alle maten reeds vanaf |.5| JONGENSSPORTBROEKEN en -HE! BUSTE-HOUDERS. diverse modellen CORSETSEN In diverse modellen, DAMESPYAMA.S, restanten, pritr HERENPYAMa's. prima zephlr sn NU vanaf 5ortcor»et kwaliteit itanten HERENOVERHEMDEN, restanten reeds vanaf 4e Jaananc Ne.* 11 DRUKKERIJ „DE PHOENIX** SI Juli 190 F. J. S. VAN DEK PEYL - GOES - Nieowriraat 47 - Telef. (K 1194) S4S7 Vaar advertentie, si 4 sw >50 Oplaag 1S3M exemplaren. Advertentieprijs 12 ct. por mm. Wltzljdenllnnen, prima kwaliteit Restanten Hulshaudgaedaran AAN EXTRA VERLAAGDE PRUZEN I Naast do gewone en jneMoinele eepen, eoale: Oeh eteeie enelnoieve Mocht U dut eöór de eecentie RIJWIEL, BROMFIETS et/ den tallen w^J U hiermedeyfog Oók TANDEMS en uit eoocraad Jt* i e^erdug 7 en 9 uur; 14 iuor Kerketraat 8 '0088 Tel. 9445 Woninginrichting Stfjacobsjtraat 48, Goes, Tel. 2491 Bij de Ford-Autorljichool Ipdrt U pond, vhtp on geedkpap eutorljden Prima Service Mooie en canflort.bele (••wagen De leoen worden gegevepzfloor een gediplomeerd rij-in>truct«ur. Doo,loop«Tde curiui, ook voor Demes OFHCIAL DISTRICTS FORD DEALER MIDDELBURG VUSSINGEN TaM ten T«W. IMS de uuntchaf run een 'MOTOR oeerwegen. gaarne ran dienat t^n. Driewielers kannen wtj u en. met of tonder motor Vrijdag 1, Zaterdag 2 an Zondag eon machtige avonturenfilm in kf^ mat John Derek, Antheny Qi Jody Lewrance In z Een groot» meetly Aanveng: Vrijdag 8 uur? Zondag 3, 7 en 9 wur/ Vroap niet hoe het kanf maar profiteert hiervan NDER HERINNERING VOORDEUG VAJ6.KUNDIG afwerken voor amateur» Grote Markt 7, ToW. 2718, Goes 'epedaHtt eoor Uw rijwiel, beomflet» en motor I It of ecru U.Du le e- G(%< xetitm e» sièt van f 4.50 voor fSJ» maat S van f 590 voor f 494 4aaB MAAT GEMAAKT 1 advertentie, meetel, reclameweek &E8PANTALON8 RIBFLUWEEL, 1 E-HUIS" - GOES IGAARD8TKAAT 49 TELEFOON 2544 VLOKMATRAS, 1-persoons met Java-kapok-kussea J 34.75 BINNENVERINGMATRAS, 1-persoon» met garanAebewt)s ttz r* wj- Java-kapok-kuasen Du.ou BINNENVERINGMATRAS, 2-persoons, 8-dellg met ga bewQs en Java-kapok-kusaens Maandag 4 t/m ^Woensdag 6 Augustus Aanvoeg: 8 uur FIRMA Voor de laatrte eer zirtizheke ifloembinderlj J EJ. J.cehstr.at 44 Holtapkarpetten. moderne dessins Lopers voor gang en trap, vanaf Tafelkleden, heldere kleuren Wij kunnen U leveren 0 ven jde bekende Hat»t/fabrieken, over trokken met prime tijk en 15 jeer garantie op hei/nterieur 2-pari.. 3 delig rn/2 kapokkutsens 110.00 t-p«rsoons mpf 1 kapokkutsen 87.75 ravang: 8 u.r 18 j,*.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1