fa MRÏSO WILKING O® GOES jta 77 EK J 106 SHELL'/ VA van 28 JULI t/m 2 AUGUSTUS Indian U vb ér di/ tijd nog artikalan ta wauan of ta ralnlgan haait, wa/ichuwt U on< dan t Ij d I g zodat wij Uw opdracht goed kunnen uitroeren SCHRIJVERS SIMM, noes ^Da StoHanspeclallit’ Opril Markt bg de Kade Telef. 2751 Geen Wij, Puurden, wt mei an^e 3 greep VACAITIE ■^Speciale etalages Fa. A M. VERTREGT C LANGE VORSTSTRAAT 94. GOES, TEL.^ Zomerstoff hebben nu verkoop tegen lagere prijzeA. n Bloemenweek Gereedschap- wéndkast ichiht voor emigranten) toet le klas /gereedschap ITS I 46,79 Jh •kte voorraad P. K. DE 1 ‘^STSTRAAT teerjongen ook bezorgen U ook? LJON VorsUtraat Goes, op ieder dorp ver krijgbaar. Honderden Dames Gebrs. de Jongh ^6roFe Kade 36 Goes Officiële^ree ■X 7 Nett DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRILI -r* van. prijzen stekei UaM.:. 2.75 let beste F n A 7, Pracht Vistra per meter, Beddenbont, Keukenbont, met antie uit onze de. umm,-. Pracht* De rr/ arts: Ook r motor of in te ruilen VAN OPD' LvoPSTSTR. 37 TEL-2 5 5 5 GOES Kinderari spreekuur •H tot 4 Aug. e.k. HcuUt U, maal fiei aaoAat e&l4t an^e. want N U ligt Uw k^ns voor het grijpen bij Mutoun (itikiottHragduauiHM 1 gulden roekstof 25°/o korting Alle ondergoederen (praéhtgoed) Bedden prima Java-K/pok Overhemden X °isl P J.ULrOB C.J<TJLROE-VAN loo iPTkABERIJ jonge j igé blauwe en beige damesrokken sest leuke japonnen prima kwaliteiten van 29.65 voor 17.95 van het beste en stuk voor stuk apart goed van 31.55 voor 19.90 bkht-ei Dekens gereinigd, wollig an zacht. tij dal Ijk slechts f 1.35 - N kunt U ZB miittnl rr-. w/stc sende 't woonhuis eweg. Vk- eerste soort ing. 1 5°/o korting 1 5°/o korting halve prijzen Partij wollen Baby-goederen halve prijzen Theedoeken, Handdoeken, Baddoeken Spotkoopjes gelegenheid van de en de raat 15 n vraagt een re Onze De laatste resten et. 49 ct. Knal-Oprui 55 c*. 49 c*. ■n Nog een blijk hebben ge- bü erf en tuin, a. te Waarde. ny- van de prijs, van Bevelander' 'Geef mi >38 Wij gaan dese week voort met extra lags’prijzen f -m z -B j. ▼oor Vlla.l V k ■j* ree de 1/ In do nóg iXdezc kVaj fractie aan v< it wordt -rUjnden missie en autobezitters, te allen ons een prettige hebben bezorgd. a*n het ie hebben ons Verpleging Lang, sters van En huur en/of pacht, ng der kooppen- !t schuurtje, aan de Si- 83 te Kwa- groot plm. m de •art, van >r 2,98. <*31, f «.45 f 5.95 f 4.95 f 4.20 f 3.90 VOORDEEL VAN DE WEEK Tijdelijk zéér - speciale aanbieding ilca Leinkenszand, C 23. uni 1952. ons de ff tS Wa Ort Skisokjes in diverse ren en in alle tot 50 ver] 0.75, 0.95 Rial, (teer ge* gevuld tlmmai SLEOM prachtige ;.H. te Utrecht Juli 1952, v.m. elf uur, estelijken. het Café ’s Lands Welya zware Bat L2-I9j OPRUIMING BU R] Dameswerkkousenj»e PC§5 nu Ion versterkt. iu 1,13, voor 1.55^T METALISEREN mers, teilen, wi 1.95 nu Le Coq enJZ»?, lial, L. Vorst- straat 24s—Goes De Ouden van Dagen van Baarland. ld met i pd» zoontje [nes Andries ▼Ml Banketbakkerij i Goes. Korte Keórft f 6.90 f 1.00 f 2.90 f 2.70 dendamme, 3,47 Are. rfuin- (orps- mme, uiterl Bezid a.s. k Wogons erf en tuin, guitsedijk B dendammg, 3.85 Are. 250 gram De Heer’s Biscuit) JK Nor een reep gral 200 gram Stnelik Koekjes 200 gram Vruchtenwafels J. 150 gram Sweets Chocolade 150 gram Elite IJsbonb^is Groot blik torna te nsau 2 pak Kei Een balie IN DE VOl/ll --Puf flacon 93 en 52 ct. gafe Werksokken duivi tlnterlockhuis t< -. traat^/. aiers, lage 15% KORTING tijdens delF- sr^Tuin ■n. Goes lan Zeeland, lof, het hart F 22 12/1 n/)g I i isjtetéls enz. "wijngaard- i, Tel.^020- OPRUIMING BIJ RIALI Voor grote bfjeenki kleu- Schuttershof, in, 20 met 1000 zitpl het hart. Schut te 3. Woonhuis op- tén die srhuurtje, en de Si- te Kwa- Iroot plm. ■tten Iers en *n nit de van de zaak DER REST 'straat 42 te Goes ppenJot ;en, geef en U €n tpt ruitijd. 75 cent. DANKBETUIGING Langs deze weg betuig ik mijn oprechte dank, - ook namens mijn Ouden en verdere familie, vdor de goede zorgeli van/de be- T handelende geneesheren en de liefdevolle van de Eerw. het Ziekenhuis/St. Joanna te Goes. En, aan doktozfen, verpleeg- Notaris W. HAMELYNC Xers en zust/ra van ’t Zie- te Goes zal oo Maandag kenhuis SJ en Z.E.H. j Xinwelgemeende te Kwadendamme vrienden, kennis- pTTOT er.’u tbewoners en aan r -- f DANKBETUIGING Hartelijk dank pdn Comité en allen medegewerkt Sta ons een buitengewoon'goed geslaag- I U dp en prettige reis aan te F) 1^/bieden /tiaar Breda en Heden tperden wij perl a de geboorte pan L/ Cimells Midi .Ninmstraat 25. Goes Is onse xask 8ESL0TEI tot on mot Zatortk^ 19 Joh gebnik van de bijzor^ jr goedkope aanbieding Buikbanden. Bastehi Elastieken Kot afdeling Bandagt A C. V. Lange Ke/4 W hebben ge beid kan nog igedeeld dat een i zijn zoon de reis t meegemaakt. Ouden van Dagen ningen/ te Waarde. Betaliég der kooppenningen en kunt U van onderstaande ki weer profiteren. Een partijtje prima graallnnrn JUhkt voor halve prijs: 180 cm. breed 180 cm. breed 150 cm. breed Dubbelbreed swaar blau alle soort werkkledjé Khaki Linnen, 140 t/ee Waterproof Poplin, 140 breed, in groen voor Regenjassen en Jacks, speciaal koopje Pyamaflanel, Gestreept Overgon Kinderhi Braj uKemden in alle 7 1,95. Lange Ions met band- j. slechts ƒ2,95. 'Hnterlockhuis, Goes. ^(0 *t Interiockhuls ruim Dameskousen, extra liteit, 1,95. Hei zuiver wol gp^f ƒ1,69. Z’ 1,39^ St. Jacobstraai h. s. d; DANKBETUIGING De .Ouden van Dagetl Waarde betuigen huyn rechte dank aan hebben meegewerk/voor de prachtige reis door geheel Schouwen en Dufveland, die 4. Bouwl zij op 10 Ji maakt. Als bijzon^é s worden Kzn ’t Interiockhuls ruimt Het prachtige Ribgoi Damesondergoed/^m maten, kleur f 1,95. Pradntig fantasie Dame^erïderkleding L49. ’tjwtérlockhuis, Goes, *t Interiockhuls ruimt op 1 Het prachtige Brajxnta Heren -interlock en Sportbi maten, sli Heren] sluit* L Nu 0,40, 1.15 p. paar, ige Vorststraat 85, Dorp groot Aanvaarding, eventueel in genot det bij betjüi 89 ct. Till mooie Tafellakens, ‘■“Iflinnen en" wasecht vanjdéur, voor de Schuur, vis. Goes.'' deuren, cgne‘ jongen gevraagd JM®!- werk) d>>fnelken <kan of het witleren. - Joh. stg»i< 's-H. Hendrikg- férendijk 1, Goes.W» Tevens dank aar sen, buy allen stellii geve^Ttijdens mijn ziekte en ijn thuiskomst. PUBLIEK VERKOP] ie van hun belang- 1. Bouwterrein (thary grond) aan de straat té Kwadendfe groot 4,20 Are. M. A. MEULBLQK. 2. Woonhuis met Z guitsedijk B 81 in de Oud- Vreelandpolder nabij het Kwadendamme, lm. 49,06 Are. mg BadstofkeukendoeKen, di? verse kleurerfnu 145 ct „De^JtcPrswinkel”, Goes.Z»^ jes. RiaL orststraat 85, Goqm/ Jjk 19 Augustus 1952. ntiging 15 en 17 Juli ’an 14-16 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van dé notaris, Wijngaardstraat 53 te Goes. Parathio/ 15° o bende bestrij- zivarte luis en 'bietenélieg. Vloeibaar, day ideaal om te ver. ymelen 1 wordt i uitgegeve^ i Vp^r de adverj^N/i Xr een bijzon [uliiteur dhr Stolk hoopt onze advert) 'Sezer dagen te bezoeken 32 ct in 89 ct Custard 64 ct gratis. VERZORGDE TG8ZAAK VAN J./, d. WEELE V^KJRSTAD 12 - TEL 2)88 FECONDITÊ EIERLEGPOEDE1 Minderen Uw kil eenden in eierleag dan eierlegpoqdér raapt weer eii Per done TE KOOP BU INSCHRUVINj i contant De Ouden van Dagen te te Baarland, wi *s-Gravenpolder dazfken al- boomgaard bij 1 len die hebben meegewerkt en aan de D tot het welslagen van de Reserve 375 autotocht naar Antwerpen naar verki< en omgeving, inzonderheid Dr. Kole/Zuster Bossart, de In?chriJ22i Commissie en autobezitters, ‘^der weljre allen ons een prettige of wacht notari Hemden, 5, 6, 7,/Van 6,50 ”’iaki Stofjas- t.m. 54, van 8,95, Khakj oelten, vanaf m. 5k) voor f3. Op les Vanaf maat 2 voor 4,75. Alles mdat getnaakt Dat y een opruiming f J t onze overige produc- 0 korting. - „Zebe- HWis”, Wijngaardstraat 49. <Joes, Télef. 2504. IN ONZE OPRUIMING: mooiste P.B.A. Ljpgéne Damespyama’s^^jrtïslechts 7,90. - JJe^Volkswinkel”, VismarRE6, Goes. Goes. BUefcorstreat 2. Total. K 1100-2095 ToroooxeyVIeoswljck.tr.at 26, Total. K 1150-2653 •ofc Lange Vlelawag 71. Total. K 1180-3376 ta>. St. Jocobstraat 28. Told. K 1184-2872 ingsbiljetten voor perceel afzonderlijk rngssa, worden inge len kantore van de M. Oele Jz. te 99 Halflinnen Tafellakeps;'135 Zelfbinders voor de Bewiis“van"ë7kën- x 155 in diversp^ïeuren, J gegarandeerjLefasecht, voor 1,40, van 2^ 1 de spotprijs van 2,91 - van ’t Iptêrtockliuis, Goes.tfy 'tlnterlockhuis ruimt op Hele i - - - 140 x 170, in hal; iwasecht vanJdéu., MOTORRIJWIEL spotprijsWn3,95. -^tln- neembaar, €.c., In prima staat lerlgpktfi J’V'r’ï’i’ioV vei Interiockhuls ruit [eldinge.dcL K 1192-362gen zen(jing pracht) borduurde Treffor^LaKens.t; - - extra kwahtpi</ 6,50. Bij-' passend^Zsïopen /2,4fl»/-.K ’t In^rfockhuis, Goes, rif OPRUIMING BIJ Extra mooie rneeaoeKan, grote maat, gelustJ^jM^ Nylonko;^ zoomd, 85 ct. Ejrtfamooie;?1^>^tn'ten Blauwe Handdoeken, grote i maat, gpldSt en gezoomd, LajJ^orststraa^ vani-1J55 nu 95 ct. - ’tJn-iWIJ MAKEN uw erp tprfockhuis, Goés. |teilen' en waskptéïs weer ’t Interiockhuls ruimt op Prachtice Badhanddoekeh ,en Zn.JsMJngaardstraat 24, £n meTer^ÏÏ"t^^t mooie rand, Extra Woonruimte geyraagddpar zware BadJjaiïSdoeken voor jong echtpaar zorpië<kin- 2,19. .--'’tlnterlockhuis te deren, in Ggaa^of omge- Gpisé: fff iving. - JBrfêven No. 29-3, •t Inierlockhuis ruimt o^l bPP*? van “Ib^odfortH. S. DRIJFHQLECr-Güés. .--dn alle Inkoan-owte bijenraat^» it, slechts innjiung te koojpBen prima 125 c.c. Sj genegen amiare hulpmojpf^in te ruilen. - 'npjw-'Br i e fj es, Goes. TE KOOP: Nieuw^-Ttffn- TE KOOP, wegens ruimte gebrek: Een splinterpieüw tei 1-persoons OpkUptrëd met Hi eikenh. oratedGw. Prijs Qk fIS.. -^Brieven No. 29-2, bujpera van dit blad./j> 1 •fE KOOP: Een Ku*d?He- dikantje. TgUselfn: Nieuw- .stn^L-affTGoes. /Jj J ffS. DRIJFHOUTGoeJ BijenartikeJgjir-Bijenhuis I® onze opruiming: Wagp»ffl?én7 //y TE KOOP wegens emigra tie: Stoelen, Tafel, Electr. Kookstel en Kk|h<Kook- IN ONZE OPRUIMING^ haard. Vlieguur, Vloer- mooiste p.B.A. bedekkingrlSolex, enz. - M. r- Tolhopk; Raadhuisstn 25, hZË ’5»0ftvenpolder. ZAGENDE PIJNEN, benaywdh^ Blke dag nie/óe keopjea Uitsluitend kwafiteitsgoederen kwaliteit 146 breed itof. 126 breed jes 40-45-50 cm. lang, door voor50 cent takjes, gekleurd 29 cent fe Badhanddoeken 149 cent aa Dames Regenjassen, m. changeant gevoerd en capuchon f 29.50 van *t Zie- te Goes zal op Maandag itelijken. d van d VZW* Auau&f a-a. w va.»» na era natas, A Aj ---- van ƒ1,85 yodr 93ct., vanstrga*^85, Goes. 27pe^ TISSING Tuinaanleg--«ff" deurenjj^m - F. J. dritf^rit^rlg^^ //T Khaki Zom<Xoe- voor ƒ5,50. Kh a- sen, maten 46/ ƒ11,95 voor/Tl 'Jongensbn 4, van f 4,1 knooppak/ van /S.JÓ naar zis pa Op a ’tlnterlockhuis ruimt op Seizoen-Opruiming. Zijdi tt— iri:rr)_A_3*_inc! rr.iri 1 fuli 1952, des middags lur. I overleggen. TE KOOP Gloednieuw compl H E R E N R U-W merk „PhopfQx" SPARTA 1948, 12£- Ad W<

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4