jCacAenz/e. AZcwifen 1fflU ter 41 INTERMANTELS PRIMA KLEDING van HESE’S. OPRUIMING CITAX l/c. KRIJGER GOES - TELEFOON 2177 O p r u i m i n g b i j D e K r u y j de KOOPJES P/ G 'fa. 4 Regenjassen M. Zandëé TELEFOON 2565 Middelburgsestr. 68 GOES I 11.90 iets/bijzonders C. J. TILROE - GOES Ganzepoortstraet 23 IR. STEUTEL ORANJE Lz. Voorstad - Goes Kamgarofl pantalons IV vmiyi N FRITES 10 OPRUIMINGS-PEE} Jonssheren-cosiHiims I. wintsriasse „SHELL” Euepsdilk-Schrilver ^apcHtnejri^doq. 100 JAPONNEN f 11 Stoffenpaleis ns r J.C.K.-Tourin ars JAR oeden GEBRADEN Woningtextiel- $l £cu}e. ‘pAfa I <IH MARKU Htrin- costuumsz 45-, 57.(0 WEEKPROFIJT^ Graslinnen-Lak 3KRACHTEN SCHOEHEff 11/ lORRER/ nog één veto a k Aü enige nettejifeisjes STRRJE VMUWELURE RRJlfHI schonen eifarogen van Uw granpefzaden en peulvruchten houden wy^ons beleefd aanbevolen FA. CHRr^CHRIEKS ZOON Goesspstfaatweg 5. 's.Heerenhoek, Tel, 201 Boraaele inke-de Graag Dame Het Stóffen paleis r g oprui JaflfleM Vrijdag 18 Juli grote reclame aanbiedingen A.s. Autobustocht^ met de „Van Zee" a SEIZOEN -OP RUIM GeJ ZATERDAl -1 £innen ÏÏlardtii D Gbes r hkmaal de. H.H. LANDBOUWERS I ZameA, RofyeA. en ïttau&eA Hef is weer een echte Seizoen-Opruiming ars. dejongh - Lange Voratetraat 80/82 ïaAgT TOCH GOEDE KLEDING flati btieA en NU GOEDKOPER DAN OOIT BIJ AJRVERTl THEEDOEKEN KEUKENDÖÉKEN f BADSTOF K - Rial, 1 y Donderdag 24 Juli W-N 101 goes ------- KU KEN DOEKEN f 1.29 DAMES DIRECfOlRS an CAMISOOLS INTERLOOK HEREN BROEK EN lang model zware kwaliteit nu voor f 2.98 ZATERDAG matf( "A I. I i •.49 7.19 2.19 TELEFOON 2447 GOES «STRAAT 21 4 J.. JL T 2 I ind" 34 0 STEEDS Doot Uw HodeliMii St. j TFl 2175 •I-’ •■'1. na& ■an i^pel/oo/ •lijke na- 5 Voor bet Wij bieden U 28.50 Dameskousen, geplatteerd Linksgeweven, ftjn Zw. xjjden in nieuwe dessins 46 vanaf de fabriek N 38-48 i mat 'r korting Grote Kade 36 - Goer klein Geheimpje” Er komt volgende week een speciale dag voor... kochten voor uit goede collecties Ondergetekenden bevelen rich beleefd aan voor Loonmaalers met tr^at Linkse GrnnnnyMfer Ti Klokstraat Goes I 12.50 SPOTKOOPJE DOÊtWH soons f 85- iersoons f 80.- 3.25 per meter n f 38 - per van f 2.- per meter 100 gram 38^‘ctx^ 250 gram 90 ct. yrtaal het bij: SJONGE,, Opril Grote Markt 9. ERSE. Stalstraat MJVER, Vogelsaugsweg. 'WED. F. GOEDBLOED, Kreukelmarkt Het PAK- Uw uitgaven kunnen dus adnzianlijk lager zijn als U ver/deze aanbiedingen gebruik maakt .2.89 2.89 LAKENS: Geroomd 150/225 5.2» 100/240 8.29 Geborduurd. 160/240 6.89 180/240 7.89 Mooie Slopen 1.2» Geborduurde Slopen 1.79 Tetra en Oogjesluiers 9.79 Dames Zakdoeken 0.15 Heren Zakdoeken 645 Kinder Zakdoeken 0.22 Rode Zakdoeken 0.49 1.49 acMthemden 3.79 4mi'i 5.49 ama’s 7.90 yf Pyama’s vanaf 2.90 Goederen werden per Bode vorsenden aast U I De voorraad is beperkt Ljes 1.25 vanaf 0.09 es va. 0.69 Dames Dtreetoirs Pantalons voor de STUKGOED Gestr. Pyamaflanel, 70 cm. breed IM Effen Flanel. 70 cm. breed Am Zwaar wit Flanel 1.25 Lingerie katoen. 0.79 Lingerie xtjde gebloemd Dames Ni Dames Heren Klnd< prima Kapokbedden 2-persoons f 139.-, 1 pi Binnenyering f 130. Tapijt 100 cm. i Karpetten f 48- Gang- en Trai Andere artlk^lei in 160 breed geschikt voor 2-persoonr I 4.95 de goede kwaliteiten van I 1.49 enz. nu voor 98 cent in blauw en rood van f 1.49 enz. nu voory 98 cent Fruit aangename werkkring en Aanmeldingen aan het Pakstation (ingang bij het Station) ■net lange broek 35.- ■deei en kijkt eerst hij: i» 5e, Gees- - TeWeen 2219 Hffj brengen dagelijks nieuwe In heL Gasthuis, Oostwal te Goes kunnen voor DIRECT geplay^^porden t j ,nOT Hui^etfSelijk werk f Sajemnader overeen te komen MMMJEtBfN SU DS ADJUNCT-DIRECTRICE. Het adres voor z ModerneWagens C K 1103-363 SHEER ABTSKERKB i -- - i TFl 2175 ll^NGE V0RST5TR65 F GO E S en SORTEER.STATI.ON der Veilingsvereniging „Zuid-l te Goee. vraagt: voor het ^rTwren van Geboden wordt hoog loon, Allo restanten aan estra Inge nriRsen f Uitsluitend merk-artiketén, zoals KERKO, FABI,0 en ROBSON Halve/ P r Ij zZa n Zaterdag 19, Zondag 20/Donderdag 24 en Zaterdag 26 Juli naar de feesten en de ve/lichting te Breda Vertrek 2 uur, terug 12 uur rx f 3.50 per/persoon 'net Vogelpyk „Avifauna” te Alphen de Rijn over Rotterdam en Den Haag f 7-50 per persoon Alles bij Voldoende deelname, opgaat daarom no spoedig m o g el ij k I AUTOBEDRIJF Dames Directolr, fantasie 0.98 Zijden Dameshemdje 1.89 Jaeger Herenbroeken 2.49 Jaeger Herenl^^^kken 2.49 RibcmKtrt Meisjes Hemdjes en Broekjes halve prijs. Int. Jongens Broekjes Int Dames Direetoirs Int Dames Hemdjes Int Heren Broekjes voor de helft van de prijs. doodt Uwaat ronder aAat werkinj/ Bij verneveling deej^r 30-50 L. p. H.A Op het kantoor der Veilings vereniging .Z u id-Bp^e land" '•..Goes kunnen geplaatst worden •nkelez«<nkomende administratieve krachten Qok pas gesl komen in aanmerking M.U.LO> tSTom. (trekt tot aanbeveling SpMcItatie* xo tpo.di j mogelijk mondeling of schriftalijk aan hot Kantoor der Veiling Rest Overhemden, vast boord S4B Meren Bretels PJt 1.49 ’Heren Sokepbouders 0.79 Leren Riemen 1.85, 1.05 Fantasieschorten, -■ 2.39, 2.19, 1.89. 1.49 Jasschorten. alle maten Dames Pullovers, voor de romer Gestreepte Kinder Tine Shirts vanaf 1.29 Restanten wollen Sportkousen vanaf 1.19 Sportkousen, met nylon versterkt vanaf 1.29 Kamgaren broeken f 23.80 Sport-Colbert» 29.75 I Costuumi vanaf I 39.50 - Overhemden vaitboordf 4.90 Prima Ovprall f 10.95 JONGENS- EN HER^N-CONFECTIE interlock waaronder van f 2.69 nu f 1.69 Wij kumyfn niet alle* adverteren, bekijk daarom onre 149 ■eer 0.98 Kousen, met naad cn minder 1.79 Mooie Nylons, m. naad 2.49 Fijne Nylonkousen. Ie keus, 10H --- 2.89 Kristal Nylon, met rwarte naad Perlon Nylons Diverse restanten Nylons, le keus 2.98 Perlon Kousen, sterker dan Nylon 12.98 De bekende Nylon, merk Paulette 449 Zijden Sokken «.98 Fill d’Ecosse Sokken 1.19 Wol met Nylon Anklets 1.29 Zwarte Sajet Sokken 1.4». Dames Sktookken 0.79< Dames wollen Skirokken X.i» Kinder Skisokken, wit en gekleurd, vy Wollen Kinder Sklrokjes vanaf/... 9.59 TRICOTAGES Heren Si Heren 81 Kinder J Kinder Herei helft van de prijs. HUISHOUDGOEDEREN 'Baddoeken vanaf 9.79 Theedoeken vanaf 9.79 Washandjes vanaf 9.18 Stofdoeken 845 Wy hebben nog rteedrr iele nieiies/ in alle rertermde Speciaal Dameshoedenzaak Uknge VorrtUraat 73 /GOBS Lange Kerkstraat 44, Goes, Tel. 2273 AUMs moet weg/ Zie etalageI - o Zovelen profiteerden reeds van onze abnormaal lage prijzei zorgt dat U

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3