GOES 101 co Rijwrel-Solex 11 WILKING BAAY Gebrs. Adriaanse 139.75 UW VAGANT/E staat R f392,50 rtiii IZo voor de deur Tf Veilig i f - 1 m.r2 of 3 - verkoopz 0i- landizBu Solex .-.<>*• Dames-Mantels O^Lchoon, het ui^oeti U hebben wij nog een ruime sort? Japonnen Mantelsyd en Kinderkleding Tuinparasols, voor tuin /itcrttarkli /Blouses okken de/LÏlüi, en 2e hands Automobiel KAISER IMS CHEVROLET /M7 Fleet Master, SKODA IMS SIMCA 1MB VAUXHAtL Schrijft U LINKS1 Rotting of Houtworm? HeLHoutveredelingsbedrijf ■B^Hendrikskinderenstraat 4*. Gees. Telefoon MM S Dssgawemit eek aan huls te ontbieden. i Vertegeflwoo^fg Jy4. Paasschen ^fAPELLE TELEF. 344 ICIUJIEU $K)MUIS,KMS S Dje Fa. A. M. VERTREGT Ca/ „HUTIG 'T Kunstgebitten/ I./. d. WEELEjs^^g 'eschenkenhuis Gevraagdy iei Uw Modt-saak In da Klokstraatll rooPT n Bröi •n 'WOW DUONGgj pr GOES TELEFOON 2033 f of tff u don t mitlilinssss itbode mogtlyk. dag an nacht DE ROO KreokeZmarkf 2 Gott <fCentrum" GEVRAAGD/ 'zdamesT Hoedje sl Toos van zerstraat KadeL^" TE KOOP: fe.M W. Motor- rijwiel, 500 c.c. kopklpp^er, type R 5, geheejxgerevi- i FALCON’’-kw.lit.lt.n U vindt het verenigd in ^dfi •us r ILlE/tlEllIir L-iv! EEN PRIMA AANHAN( WAGEN/ TE KOOP: Een grüsjfcrf'P 1 jjgrfékenZ. ithefoons L-Ups, ƒ10, J^SróeHemd- ^He? festellen verdub- /6t u iets? uw storingen s met 30 jaar iringr Radio Bareman, s, y/Zuidvlietstraat IS, )E2320 (K1100) en uw Kffcbbwailjke. papieéen. 't'E KOOP: Hulpmotor jne4* d-vaijfllsaert''TO/ferseke. X3 Eftra kööpjMGrootste t sortering Bedden, Matras- i Slaapkamer- dameubeïen izen! - F. de DIRECT VOORDEEL -m Sp°' 'DERTIG A S K O” Buikbanden rend* vnnal I B.B5 MP M. Ing leuk* «r- REPARATIES en Sneller, beter «n A.G_A.-koókai (BB laser. jn verder Kol DOOR Pd UIM GESORTEERD in van hl het 68 Static barras bureau van dit blad. lis. nleuj voor NIET LANG helpen U afdoem kwalen. welke soons Bovei Wij maken naar ip- slaagt u zeker in onze aparte 1 1 wi >3» ;«:xi Ml E MO 258, tigeBraban kale onj •lot, oné c/uiï>€ttc t mo- [aris voor lichte dergelük*. Ktr; z.k. I, in pr. matraat Wy ontvingen weer een pracht- collectie ruime hng enige Heren- en Platen mes Rijwielen, als rjj 'en weg nu, Sandi M j. K aan >’S bO HUISVROUWEN, het i on Schrijft U FORS. I groot ofte Zeurig dik t Afdeling Bandagtt Langt Kerkttraat 42 Goet. Telef. 244» 244 gram Ceylonsehijfjee, lijk koekje 154 gr. Dr 2 fles een b IN VOI VOOR: Luchtbuk! stolen. Pluimpjes, tjes naar: 3. A-, Lange Kerkstraat TeL 3036, 1836. Opk- karLstfBo Wf bru«Man sojute* een nieuw» Engelse ver- sul geven r duurder, beter den Nylons 1M»sh. 44, hoek EiMgir foeliestraat - Telefoon MM jongens- en sn. Een ge- d f 15. - CL var/2J0 tot 4 uur. B^oetinge, Juli 1952. Kapelseweg 1. MMMWMMHMMB Laat U alles vrijblijvend J en past eens aai M met merk. - Nylonkous koop XO. «en, Stalen meubelen en aan laagst^ LignjrJHoét J. pref Hg mee zeker bf •oor, INKT,1,A ABRAHAM j In het bü/ iei, Tele- A Kinder - Autopeds rem, Dinky luco Auto’s, ipjes, Emmertjes, >pen, Zonne- «Fn 1927—1952 12 Juli ax. hope geliefde Ouders JOHANNES en JÖHANNA FE NUTTEN-1 hun zilveren te herden H. Mis w< de H. Ma te Goey" 9’ uur./ tn/ttrand (n, kleurecht, r knik, eer- hillendi maten en prezen t>/s. dejongh Grote Kade 34 - Gott Khaki J< Extra ar Eenuraa Egyptisch katoenen In de beste kwaliteiten, vanaf Geen ser/e-goed, maa/4parfe modallan en stotfan Rüksregeliwfr-^Ro Korgnbê&r, Goes. BEKOOP. Restant Eikenhout, afltotwsl Tejadöon 2704. TE KOOP: Electr. Le Coq_ straat-ïï? Goes, TeL Vliet en Bak ertrsst 5. Tal. 2404p**»»*n Mul«r No- GOES •an de wagentje enegjj-J voor 2(L—-BÈJ slraarT3, Goes. TE KOOP: Nieuwe groei Sportschoenen, mgat-^J van 20,— jieof X14» Gouu^gwegtfaat 47, tUDELUK ▼eer de warme en schee lier band slechts Amerik. zomerdr for” wit slecht» J huis voor en Kleding van di JTe V de be ing by l onze IM IB BMMS. MM. MM MB» M MEM behandelen met het modernste en beste^donserverings- middel tegen houtworm ein 'fotting: Conser<hi<^H Ook Uw jutezakken, touwnpérk, cocosmatten, bieten netten, zeilen, zoprïeschermen enz. met: Cpdserduc-Z De Ouden van Dagen Kloetinge brengen deze weg hun diepgf dank aan Dames en Commissieleden voi prachtige on zoor m re*, ga 26 Juni hi bodeKInaar Oistei wy voor f L75 f 4.44 f AM f 2.7E f 2.44 f KM hebben tag rtrrMlandt De ptn omar .tchrgft. U Ook tptcdilt pennen doottchrifi I In Gott, elk Jz., f 2.44 LUI igfensbroekjes vanaf f 2.M zware Baddoeken f 2.44 Dames Regenjas m. changeant en capanhesL Reclameprijs f 24.M tuf aange- pdjk met iden trac- Heren die n^üraJta Mirri*Ajn*3ierhap voor de muzi- bangst als war J1^ aller dank. Namens de Ouden van Dagen, D. WESTSTRATE. •oor toon 3036. Ver. fietsjes, Autq^ net of zondér Toys en/Sch Zand vorrht J tricot SpadefCj Schop] -ie brjjien, Zonne - Hoeden. van Sabben, rywiel, als^nij g 7, Goes.iTele- *&7. //V KOOP: Motoi /met radio MN 8PORTAM4 4 CARRIER »R SAROLEA 1454 11444 km gelopen wtor VICTORIA Wandelwagens v.af 27,50 is: J. A. Visser, ^Zange Speciaal veer do Vscautle se’n prechtjes van VI Jteiyke beta- - Wed. H. de ervi ValvaJineL /Basluit nu nog tof aankoop Uw vacantla-ganoi Is wxakard I Bov< Oostweg/ Krabbendy; KAMPEERDERS f u nog een ander met uw vacantiej dan spoedig uit offi iwelyksfeest wy H.H. waarvoor een Zusters en Verpleegsters van vebfapMHg N IR1 WB1/ ^Bu^Pvo^p^wm^B^B^Ko^BtiSE OprU Markt b« da Kade Talaf. SKI Hiermede betuigt onze harteiyke dan de bewijzen van met tydens de kiekte ey wijzen van deelnSrn het overiyden Araz lieve Man en Vader a! qogvoe Kinder danken iktoren, Eerw. —1 la voor de vele ok de heer Direc- ichter der onze kdgk werk I rr no. 2T-3. sta i tan dU blad jf fE KOOP: Een Slagroom^ ït, apparaat, werkt qp Jaagaa, Ir. f 100. - Leynselr'Cafetaria, I. Lange Kerkstraat 12, Goesi opgedragen in St. Joai Magdalenakerk zorgen. des morgens omteur, O( personM heid tót feliciteren reinimnj want ze bü Radi ZuidyDel Blouses, k.nL, maat 2 V - Heren-Polo’s, In wit Overhemden, vast bisgd XZ Dames ZomertruRjep/. Horen Anglets, dnnne Witte Sportkousjes vai Dames Onderkit dagen met ronde. Camisoles J Het maken van Knoopsgaten, C Ceintuurs en de van japonm ken in W< de pril» voor alle »<BaIlotstraat 5Q, ia- deon, 120 bosson, üz.g.st. - Pjccsjdtetfaat 32, Goa^ m óelfb TE KOOP Lang 2.64 HL. Zeer gssehlki traster sf/w 66 j/te Wemeldingeilpc genóót van L. Visset; Mange, 49 jaar, echtgehote van H. Weezepoel; AAK. inT*t Anker, 50 jaar, \te GEVRAAGD: Kamerwt Wapelle; A. Mulder, 79 YJmeisje(intern^-^1 ^htgenoot van P. Allem^ finders; J. Witkam, 46 j te ’s-Heer Arendskerke. AUTO-OUE, het beste, uit verbaar. i-Or ^CHJHB^t;ameUblemente] lelis, z. v. Th. G. Pieters, >dek. tlr l m„ half klaar, well/e^rd, mét voorradig, merk Parley*», Te bevr.: J motecht, prijs fb54.— TE KOOP, zeer voordejjgr F 6g/<H. Arendskerlra^ Groot Dressoir, iMfsma - 77 Haard, gebog^p-Toonbank, Wij maken naar mut!/! mahonie Lérfnenkast, eiken Alles kleurecht en kr Ladepieut. - A. J. Kads 9, vry, 100 garantie. P^L V X tor” *->veral18- maten/ JT maten /11.M, -een (ver- ro.a. 5 ct jgbaar in Iers. Alleen voor Zuid-Beve- •g- de Graafstraat ittendüke. 2, Goes, RADIO ANTWERPEN nyZ -'u mooie prog de balspelen Jo- maakten wij keil tientallen toestelli aantal reparatie^ jis binnen één jadr r beld-l Zegt Dan voor aj> naar het adr heafr u een •tfieker niet it eens met: rt^èeke, Voorstad 3K Tel 2047. /L» M. I L /j. van J Middelbd Jt. 18 j. Iwd. J. J. r 23 j. en E. PATilroe, ^de zaak sinds]z’n emerang enAol astïaatsen voorradig.//y In onze Showroom hebbef wy alle soorten Sjngêi Naaimachines ook op gemak lingsconditiagf i- GEVRAAGD: Net Mei Zondags vry, 4-.De Landb^r ziften. M \j, te Cu- de Valk, Dageraad, en E. TE KOOP: Motoi Royal Enfield, 35£L met tel«scoppv€nnj st. - l£^8&eele. Da GEVRAAGD, lad le- Wenst -uxfle”_r-, '-Kiest RIJWIELEN. Door inrui- Corsattan mat/alastiakan buikband Positiacorsaffan an Buikbandan Bustahoudars, Gordals an op ankala soortpA Elastiakan Spaladarkousan I Hat maximum aan vrijhaid Hat minimum aan vartoarskostan \BURGERLUKE STAND VAN GOES toren: Catharina j, d. v. F. Bakke >1 te Yerseke; Wj en mV A. Hoog, te SiAt Anna land; HeinzXz. _y. J. _W< en E 6 Adrianas C. Ma Siepman, G. W? Jo Boven; I v. C. H. M Hejj Christina, c der Linden Marinus Co Vreeke en> te ’s-H< Huwc Uitterh, racao 30 jaar. 22 j„ U LANGE VORST8TRAAT M, GOES, TKU/m» Vraagt onse leuke gestreepte Jong -- Tt - Uit aller i P. M GO1 MbREAUW/ AANGEBODEN 'an/t Interloekhuis is nog g^d< [y^<Q»tx. IJkOT fa a^bi^iinT^J^Sh8 wSJSSST001™8 de dames. He^jra en ittQéc- Smedepéf^- A R LINDE, toira^dh da spotpr^fan Kist<ini. TeL 21<~K 1IM St Jacobetr. Goes. 3^—--- *t I# nA— RUIM GESORTEERD in koper I Deze weekz*^^a Kinderwagens vanaf /99/5 aanbieding in hürt prach- Broeken Rechts *t Interloekhuis is nog goed' koper! Ex^ra in prachtige Herenb: KMKVkMI 30 OOfS rRU JkC Ai mttr dan 30 jaar het I adrtt toot etdpenhokdeet I Onzichtbaar stoppen van alle geweven goederen i Wed. H^-dzT'Kok, Wi it 7-9, Goes, i tekdn, voorn^d, van 2,49.yg~ *t Interloekhdis is nogj^d urtJïeding lasie He- d’ ecosse. Tl ,39. Effen Hé- rfén, zuiver wol met 1,69. s *t Interloekhuis is nog gopd^ kelt niet langer. Onze, Wy vragep-' uw tonnen- valt mee. teCin-.. ^Jpehs en Slopen, GoeA^'* Hg verkopen voor r van de prijs. Let TE KOOP: Hohn. rt Interloekhuis, StJa- deon, 120 hjusarr, yke en M.léóbetraat 46, Goes-^J *Ja8dal^TE KOOP: Slaapki land- Radïolbouwers en Marttfi Culti- - ;t- vator, 7-tands, /g.a.n. Ge galvaniseerde/ Waterbak ken, 1000 Bf. inhoud, een Moorploe^l kapot), 1 wit emaiÜe/' Keukenkacheltje IS-^-Smedery v. d. Berg en/En., Kattendyke, Telef. ggfr en 287. /3 INTERESSE voor ’n Zop-‘ nescherm Laat hjt^ons weten, ook al smalle t langer ei A. M» te aan h tui- e$iiehing en ter. - Wed. H, WyngaardstrM^7 Tuinbanken, groot klein, moet u by Kreeke zjjn. ->Js«TfH.kin- Goes, Telef. MeiWt_ ih^gen weg nu, volle garantie. Bareman, Goes, bruikte ry wiej r. 13, TeL yM20 ingeruild, qolr meisjes rijwiel, bruikto^Autopt van. Boven Jz. H. A. Wj Anthon/ Icheers ,an\ Jan V se ei tak 1 1 fles Slaolie nu I»oL I fl. LimonadeairooW^ I7k Sneller, beter goedkop* Fruit h ctgBMM-1?11- Eftedsn. Oeeu Gna Azijn. »n gratis VERZORGDE IGSZAAK VAN deligst kookt u x A.G.A.-koókappar VOORSTAD 12 - TEL.- >r is het vak- i: Radio Bare- Zuidvlietstsaat p/^Tel. 2320 (KllOQjXP TE KOOP: Een D.KWJSd c.c., in prima condjiKmet voetschakelingr-<ype 1943- Zeer lage^prijs. Theo Voor een elegante Hoed Bripfj^Goes. i' KfETALISEREN vajjL-dtn- claal hoedenzaak, mers, teilen, wasketels enz. tend ds 1 exi-afC Wijngaard- aparte pi “2. 2020-Kok. esp^rr en afwerking onderjur-|derei HS KOOP: Z.g.a.n. Batavus met 121 motor ennat15ewijs. Zuid- vJjBMrt»82, Goes. Jfd TE KOOP: Bruidsjapon, maat 42, lichtblauw^Jiifet bijbehorend kjpje met sluier. Trou^scfioenen, wit, maat Si^rffet hak/j/Br. N^Tf-5, bur. v. (MOflad RADIÖLAMPÉN voor elk toestel, van 1927 tot 1952,---- met gratis technisch ad- «typmachines voor vies. Daarvpor is het be- messen, speciaal voj; trouw bajp/adres Baremsh, Goes, Zuidvflet- gjarft 13, TeL 2320 (g^T)0) BEVOORDEEL uzeif/-^5e- taal minder voor^Xnieuw Zonneschermpje! opnieuw overtrekkpnr Vraag ook prys bijrA. Overbeeke te Gjfec Voorstad 33. //ff VOOR 100 %narvf6é, jGK^an Boven J, Krabbend ük/1 Dadio-amateursiï bruikte Onderdelen ^Xl een „krats”, Lul< vanaf 6,—, venei ƒ25, enz., daary kundigyScïr for” Overalls, matenA6-56 14,50, „Sanfor” Stofjassen maten 46-56 14,501, „San- Jlupe model, 100-112/ slechts .Sanforr Sportcol- dberts, maten 46-56, ƒ11,25, „Sanfor” Jodgensbroeken, -. maten 4 t.jfi. 12, maat 4 M,70, „Sanfor” Overalls, heerlijke Mfcht ƒ,11,70, „San ne Schilderoveralls ƒ12,95. - Speciaal- Tropenkleding voor zeevaren- aT Alleen: „Zebe Huis”, Wijngaardstraat 49, Goes, elefoon 2504. koperExtra in prachtige fi L' rensokken, Hm z. v. N. v. Wbssen ^eger, [arinus itstrat» koper cening; aandacht voor dj i z. v. komst van An N. N.derella rfllem, z. v. vJ i J. D. van de Iohannis, z. 9P Enkele damet ah Hulpverkoopsters iet Zondage een 12 tot 4 aar - L^ftgd bonen 18 jaet Aangename aerkkrtW/- Hoog loon Threat Kantoorjuffrouw Bnigttint boekhoudkundig onderlegd, om na it^irking, ne^eoadj» boekhoad-agteem b» te hoeden; KanyAde tggen - Leeftgd bonen 17 jaar SojdcitaMatZaterdag fatten T en 9 ma

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4