duPH Radio van der Hell LAGERE PRIJZEN ..TCTCO VOORTZETTING RIJGER St ra nd we partigk toouA Stram J. c. KINDERKLEDING!! IVOR nun» ticcis 4«m waeii 100 oren. „De Klokkenwinke NOG IN VOORRAAD IER KRUI - ïïJlaule^ Prof keert voor het te laat £uuvui M laagst mowiuka pms M kopen. boenen Ook TELEVISII Is nu GRATIS SXamejf Qam&ïé )Hcuvte£& 4950 L39.75 &eirduuA* 2750 22.50 19.75 nu f 495.- en I om het de J H A n- H rijd-organisatie voor 9 /D. Meulenberg I emers ube/en. Vgordgn- rgta sortering. Philips C. L van de Vreede, .^Marlde» doek H AAP DENK„ ^afufnnen mei 12 jiii i*e vacantie toeer te mogen bedienen MHHfU 0. W. KI HHDEit ZOOI MO KarluSreat 11 Tafofomi 2787 IESLOTEI Lagere prijzen, daar vecht de VéGé Crlarii zeHiiruhiit J.C.K. - Touringcars iljn en blijven nog stood* gowricoparl WAGENS Magere Speklapjes MAGERESPEKLAP SLA-VINKEN mir tiuk 35 cent VAN SABBEN 3250 29.75 29.50 G >S/mon TH 37.50 L. Pakhuis met plein ^/van cpnn nn 1I2< det al* opvolger van Jw olkbear I Mband- M I* alto I Goes di ID D, iven, Goes 'Tel. 2276 2328 venaf I 3. VÉGÉ Lange Vora tat raat 80/82 Wo <,0UPHAR”-6esfrijdingsmidde/€n Dp PUNDER-Kwadendamme Lange Vorststraat 45 .GOES Telefoon 2467 TeUfoon 2177 - Goes 785.- ROTTERi /KANTOOR GOES y' Hoofdagent voor Zuid- Bevelend JCTEEDS NIEUWE DESSINS ook in Dit is slechts een greep uit onze collectie RADIO I voor leder 985.- NUf 697.- f 1750.- NUf 1390.- kijften WIJ VERWIJDEREN (indien mogelijl vlekken uit kleding terwijl U GEHEEL KO wg taan elk Wegens Va cant ie om Uw H a Iefine Bazar Ga er eens van smullen ZOMERBIETEN met van Sabben’s nu slechts f 1Jr f van I r9 ‘I p. H/' Kop.ro«y.hlo^.'M%| jf f* ZinkcarhaSnate I dl -yX(Olthaaa Z 78) I 1 <18.300 laag van dit NV. till 2rkm* Gezónd* huid Gelei - Gav* handen vlakken kannen wjj naffderen. dot mocht de volgende dag zomorreclame sch reinigen GOBSi Te Hoop rate Direct te aeneaptden Hypotheek bet Beerege Beierengtraat 1. Goe* Telefoon 25M Emulate de achrik Color, rCHOIKBA.NDBL, Lange Kerkstraat Goe* Jacabatraat 48, Goea, Tot 2491 ij oXs gemakkelijk >nze kwaliteiten zijn prima voordelige prijzen. z. ftgen ingekocht a «g*. Leuk ia dot C om do prfjaoa te verlagen. fw te Amsterdam, etjn immer* ook te U dot ae allo wereldmarkten af graten. ever* - ate steker^vernevetbaar ejjfs.de Jongh Grote Kade 36 Goet lende klaaraa. pzzmeter, 140 cm. broed «PARASOLS WIEDER VtRKOPfR S KORTING J- A. ven dor Gooakade 11 - Te (M| tahaar 3160) Komt U eens Iedere Dinsdag aan Vw dlley worn voorradig VERZEKERDEN BIJ DB zmwuM MMwurMn maken wij er op att wijlen de Heer C./4e Broekert -door on* al* tab-agent te Wpmeldinge i* aangerteld de Heer irenyim, NeuwMHk s, wemeidlngi <DAMSCHE BANK N.V.hJ) ten vitten tn rijn 'J /acht 'BLOOS ent van de Oate mak «O» deze week wpgdns veeenfle I 7 Julj^s. staan wij woor klaar an zlejj^edgUw komaf in da taak weer tfa a me tegemoet. Onze voo fraad is $TEED$ G ROOT in alle soorten MEUBEL towel Complete alt APARTE Ook In karpetten, lep stoffen enz. steeds gi U maakt keuze. Maandag 7 geor jU klaar en tien, -■ en }annpfuk£en Vraagt U eens een demonstratie Profiteert nu van de verminderde weeldel en Vrijdagavond om 8.15 uur VERVERIJ CHEMISCHE WASSERIJ TAP IJ T REINIGING GOES: Onril Grote Markt t2 Telef. 219 NJ. V* hef beat niet Eerste Kledinghulfy Service 7 WijhopenU TKLEFOON 3441 OOB8 r Helpt V óak moe boe meer kaievrouwen dit testen, hoe groter hepVuce om da ven de VdGd-Inkopere ie. Immer* boe groter te verlagen 7’. ijh 'kunnen worden, hoe ocberper do prijoen lad ■Wendt V dan Mevrouw dat V oolf kunt moe] tot deOnto knappe inkoopepecitMft J^L Uwdienot, Bet ia aalr^oor ven 20, 30, 33, 37, 38 enX3 portonen Komt mat ons pratan anv/ij rijdan mat U I Bespreek vroagtijdig/Uw datum, daar raadt varschillanda /ogen lijn volgaboakt '/Ouden van Dagan an Scholen SPECIALE TARIEVEN Grot* wetering Dame*, ea Heren-^afshorloges SchoorsteenklqHfea Pendalct* Verlovingarfngen, merk H.D.Z. C. H ARINpiCLaage Voretatraat 35 Góes, Telefoon 211S Wirt U *at dtt ro onvreenlaaabaar laldiar h. Dl» baarlijk» malM fonge somarblatla,me/y aan al avan mal, an craqaaat gahakhan MAGI* SPIKLAPJI.. Probeert U het? Zei do tpeldapiet mol walal, op aan apcht vaur. Laai a» m lakfcar bakkan. K LA A En tot Uw ganMpap arp vaarteke ook Vmi Sobkon broodft mmmsI MêtssoMoeWm Gaaiai mytek van yO stuks voer f 1.65 r Mi Uw kwaMate .lapar

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3