U' d I MieuwsM Brillen/ Corsetten si b. GEBAK en -I Wst; I ÏZ Parapluiehtiis c inu DE GROOT J w Co Voor BAD en STRAND f^RRISMA- IL sandal Li.Xiiiiïiizi.zd wee 01 Radio van der Kousen I 8.95 I 0.85 f 1.95, 0E4 L ■ass 3 I M llllllll HUI is Elastielce doze enorm\e prijsverlaging firma elsje 'fe C. J. VA 6 “•v.Wer; ens ilii: is; van de Reepe GAA1STRAAT 8 GOSS HlMillllb 40 start par kgj HE NX DOES Nleuwstraat 33, SHELL” I» Mminim Zuiver wollen badpakken v/of model H3.95 GOES/ den Broek rtiisse N.V. i.o. - Goes een flin 4 BEUGEN atoen, doqué enz. or Zomer, en Strandkleding f 2,75 I Radio Vi Philips Radio’s z Kalk- of Cementzakken M. VAN SON - GOES lllHRMirlE Vraagt prijst per k/a van2up Cyclemaster- „SHELL I n Badmutsen s r garantie I 2.30 RSEN met ng? JOH. KILIN EP, Mat Jacobs treat 56 Gaas EC FA VLEUGEL Bromfietskoopje! Philips Scheerappap Hand-Schou SE VOOR BETERE SLAGROOM^ Trekkingslijst Fancy-Fair te Rilland JUNI 1952 Lót Prijs no. 25 Sc Amerika Olie(regenjjassen tas Coat van deReepe Gebrnikte wagens A*.BEEKMAN aBaHotatr. SS, Kloetinpo Teio/oón 3116 Verplichte w aansla sbófjes in naar Beats fi Zoon BtatMMetvwa» M - Oms Wij noteren voor 1e kwaljfeft Runderlappen. Vanaf 1.90 pee^BvO pram RundorpehaktI.TO^pta 500 pram 7 bU van de Kreeke IIIH HIT IIIVIIE S‘ Foto's die de kinderen daarmee diaken, kunnen gewegmweg niet mislukken Peljs f 10,65 Verkrijgbaar bij r - Q^brs. de Jongh Leuke V< en L - lips Radio I 1160,-NU 1136,- 1175,- NUf 149,- f 257.-NU f 218,- l dor PayL a f 170,- NU f 145,-/ w< f 395r NU f 355,* f 338.- 45 va r c on alle m. Spercieboom lage pi K' Submarine Badmutsen 2 j. PIANO'S De enigste van doze naarn Lange Kerkstraat 9, Goes Ruime sortering Zonnebrillen W-N 101 doodt Uwaar losdtr working, slechts A jehrii. de Jongh len i-unMMMLsnui-Tnaoss 4015 Tsw rw tssr rsiiT ---efe ./ónze bekende LASTE Zonnebadpakt - Wlnk%J 2l d f 2951- NU f 249,- Westwal Telefoon 3141 De jeugd is dól op foto’s maken 1 m-t3F9 Voor ZoutyVli naar H. Wl l/a m s a Prima Zoute graat, 1M et Bij 2 nieuwe 1 hen wü geven, n SClMMMla MEVROUW^CHELLEVIS ORGELS Woon-ytH' m*. RIJ BLOKPOEL Thans aan imyldagdarlprijs vanaf f 13<l— M. J. VXN DEN BERGE - GOES gazijn EASTPAPIEB- KASTRANDEN LIMONADE-SIROO^ met 38 eegele eatra LIMONADE B HLKAMPMAN harde f 398,- b GOES TelafoM 2467 Parathion baa bat OPQBRIOBT 1893 v> coop re of T t Loot U io hot boot» vertotge BB. AARBBMKRB Gi >2 Breng *e by oho Siara Radio 807 >50 Ook met 4 596 87 Philips Radio Slora Radio )75 4 Wegen TaUUaa 2376 a I p Teiefeeu SIM ep afbetoNag I 1.SO per wook I o 989 429 I- Philips Radlo\ 197 841 Door bijzondere Vaar' Boh vlotte ap< 4a eUe MearoaH Goes 488 701 prterlamp taerij en kan s ZATERDAG op hat hoekje va* de Markt bg^rfarkatraat aan bijzonder pe<; tie laatste Aard- eraen ca verder out- Groenten aan dagprijzen V Btemmen^Re GROTS PRUSVI Saade - AIDZAA8" no. 115 41 >31 151 Aarden kan Sjaal (violet) Donker geruit *4. - -- Guschrubsla grata 15 caat Melee 12 Grote Kade 36 - Goer 'froordelig* f 550- /Coach 950. 24.000 km. gelopen o, aonder 566 cram, ngen kun- derde cadeau ur maken ae gratis 6 uit hot vat of d. 2 6 25 dent. a Zure Harins, 't i 25 eenyJB D, Aanbevelenfc/i U/ 212 21 479 22 venal 1.90 Varkoaa-Carbaaadaa Varkaas-Gahairt Versa Worst Dlk yet Spek .1 irA ./S' Si. Adrlaanitraat 3 Telefoon 2758 V< Dll i per l«. GEVRAAGD een jongo monns oronnol^hr Leede VersUtraat 65. Gees H.H. VI8SER8 KN LANDBOUWERS Veer reclame seven vR Tevens het aangewezen adres voor alle maten V-BNAMEN.^^ tl STRAAT S7-59 GOES JMET 264S I^ingo Vorototroat 4» GOBB [Lot Prijs no. 1 Koffi 2 Coup 3 Krap 4 ScKil liefst mot enige ereoring Popegooistroot B. Goes GORS Citroen 11 Sport f 2150.-/’ Citroen 11 Sport f 235/— Bedford Bestehvagei Chevrolet Coach Opel Olympia model'l Proefrit ad deakupdig ondersoek gaarne toegeotaan Last ze er Vroeg mee beginnen en geef ze een I 1 i y. LOODGl/BRBBBDRljr /aMZLPOORT3TR. 9-II-I5- WU HEBBEN NIET JtX ADVERTEREN, IEDEREEN WEET HET 1 GEVRAAGD PER 1 AUGUSTUS ftoeperu Aowfpt der tegenwoordige} soor deg of dof^nacht (Uefot boven 25. Bergweg 97 Q ireren - VortaonwopT) fóvUting mochaaiokon 732 29 BrMze «j**l 991 r 490 3: 127 3t Jan. yta Rolaranstraai 1. Gaos ToMoon 2584 2X- per 500 grens 1.70 por 500 pram 1.70 per 500 pram 1.50 par 500 trans ÜH vaarraad fogpsCaar I Laape Versts trast 60 TeM. 2O3S St/ Adrioanstreat 23 GOBS Telefoon 2609 Beeft V papiéroH fa Mtn het Pakhuie 4», Telefoon 3331 OH wü betoNn 7 cant per kg. By grote keoantuma komen wy oe ponder kqptén by V halen en contant betalen VOOR DB BOBBRBB DAOBR fa diverse amaEi sga dp^basto. mooiste on ps4dkooe<t« met Rubber- of mot Cr6pesolon In all o maten voorradig I NUuwstraat >7 INMA /kOLAZEN Vegld (dikke ring) Anker Xmat platte ring) TJ? (chillende aoorten ELS EN BÏNOBN vindt U t>U J^UooZ delgke na- Pf verneveling '■50 L.p.HJl prlamp erlamp leedje gehaakte handschoenen 30/Schemerlamp Glazen zwaantje Schemerlamp Schemerlamp 34 Gehaakt kleedje 35 Donkerblauwe handschoenen 36 Grote vaas 824 37 Pan met steel 38 Bruin leren handschoenen muf 844 39 Hummeltje tinkte 166 40 Byouteriedoosje éhoenen 12 41 Gehaakt kleedje uk 87 42 Fruitschaal aniums) 109 43 Bloemvaas (wit met blauw) 639 44 Fruitschaal 451 45 Borduurdoos met 2 glazen 188 46 2 Glazen 222 47 Stenen kan 276 48 Flesje mat eau de cologne 619 49 Popje (zeep) sjaaltjej369 50 Flesje eau de coL v Mf damesstof ten bak ierstuk (Dahlia’s) 5. 12 Glazen 6 Schemerlamp 7 Coupon stof 8 Zijden hoofddoek 9 Nikkelen theepot 112 10 Glazen kan 338, met 4 glazen 5* 11 Coupon stof I 81 12 Schemerlamp 867 13 Glazen kan met 4 gl |318 14 Schemerlamp, .15 Schemer! 16 Grijze g< ha: |489 17 Schilde |851 18 Schi 19 Schi 20 GU6 BROMFIETS Geheel c/nplert. slejifaj 5O0/m. gelopen, voor/ontrekEelyke pry* iXrebrs.Adriaanse Goes - Telefoon 2033 .L-^-2. Lang» VorsHtrai ef^óen. ding vaA udGrte leU en biete/lieg. Vloeibaar, daarideaal om ta ver- /tfelan. Grote Kade 36 Goes no. 149 90 26 Schei 262 27 Tatef 700 28

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2