VLO URS BAD i LIG ver Biemew STRAND aagde Zeeland-t Rij ksdaalders-retlanie gaat gewoon dpór t/m 9 Juli sr □rt, Bal-Champêt JANSEVANNOC *aJUer4t*n?Hkdcinderenstra«t 7, Ge 10 pCt korting geven wij op alle artikelen sitgezondsrd op enirele ^ordrrtn met De Kleine Bazar i^^yUKompman JE VAN DC LVOOSTSTD. 57on66 GOES Niicrrnh, E FOTO TA EN TOELEN t BALLEN MAKEN ■et de hulp vaa PENJEtofOPEKTA «Avoor eogroe Xma GEBR. MULDER ORTE KERKSTRAAT IT. GOES. TELEF. 2201 JAM ZELF prijzen 5S: ïft- A. W. VERSCHOORE REUKLOOS transpireren door/ ODOROlfO MUM ODOftï: IETERSE t- m ttliwielhaaUrrj mat 7 - Tel/ïdM GOK8 c Modern Profiteert van de gelegenheid epdiaalt Wa a r d e b o n n en bij 4 F. CntMffl t ZR. Wasmachipê Sanapirjtk&^Q, ir Schutters U J7 k' korting S Fa. Wed, J. G« Heykam-Massee G^óte Markt 5 Goc* Telefoon 2326 Btttiinu „Konepra/’ Koperoxyg*bloride het aenge^ten middel tegen AardappelJekte Neerftnd* beat eepnel- Reisdata voor de zomer/van 1952 •s G üiLFnn OPRIL GROTE MARKT 13 GOES Alleen het al is goed Eumerie J C/andeKreeke lcwoe/1 ittRmvtrviiN EUfSINKE-DE GRAAG B^OKSTKAAT f «DBS TKUKFOON 3*1 DOOK GKBKEL ZKKLAND AJLLU FRANCO HUIS I ^7J- Jerewiiosse OodrWAL 21 GOES DefSpecialist voor Uw rirviel, bromfiets en motor i od e rwa^en-wt£k BIXILA O^bSÊn^ rams Specialist/voor Bruidsfoto's 11 In. J; I ffl Rl ALLGLAZEN 0 IN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD B E VE LAN D NGE-J Jokarl-Spalsn. ZaMkniviiMM Emmertjes - Schopje* RIEMEftSMA’S njiestvr/e collectie half S UITKN1WEN 1 UITKNIPPEN I SS Onze Guldens- en BLEN FRANKRIJK: ugustus, f 10.per persoon. MER^/^ANA^MX5O CrM« Markt 7. T«M. 27ia/G»m DAGTOCHTEN NAAR BELGD MEERDAAGSE TOC 3 dagen Valk, f 30 per pers 3 dagen Han:/ LAGT ONS REISPROGRAMMA IBM EEN KEUR-COLLECTIE J WARME DAGEN M1DDAGTOCHTEN- f 1.85 peé fles ZEISS-PUN DTB. de ja£gh STEVENS STORM Jw Mni Imc* fOM lAOFORT^Z 4 Uil KNIPPEN I Mera’s da besta sortering Goes 13, li ■W I wij I tn itn teL 2200 en 3331 Damn-, Backflsh EVLIJT kV 3 I 5 I Damat- an Htnn- e Hereru WeUen f«.N per I t I I U: n de voor in in grote brengen f nugene ERSMA'S Nu ook w< het oude. logies en onl 3 dagen Zuid per pers., te< 3 dagen fat incl. 2 x/logi transpireren reukloos maakt Ooetsingel 28, Bsmslt /AJCZ, Slagveldstraat, Kruiningen A M 7 Julianaatraat 10 I. A. Lamain, Veerwvg B 188, Kamperland J. Leendertse, Burg, van Gorselstraat, Rilland f P. Leendertse, Noordzandstraat 14, Yerseke UITKNIPPEN - Uw adres voor een elnvoudige uitvoering ■•mm mM pim. 10 staslu Vorststr- 26. Gort. Tel. 336» I8B8K LBNMMM 18888 8«J Corsetten Bustehouders Peignoirs Jumpers Schorten Lakens en Slopen ▼eer en geud- mm. vanaf en spreien, i en stoel en terra, f 8.M per m. M, beige en torn. tel. 274 en 375 tot, 15 rrrvrr- teL 303 - teL 82 teL 180 Te el de te beien omgetoverd ia de fffnjte aardbeienjMm. dié ooit geproefd hebt. Zulke lekkere in zo korte tijd is alleen tegen sterk t>ei ■n- ek lejpierl ‘nneig voorhanden en in kleur, Geest enlicbeOrn worden er door t Rood» nu ontvangt U 10° TeyGOES: KM.Z., Spiegelstraat 5 en daal. i om en in or .ugustus, f 9.50 per persoon, f 11.per persoon. 7 Augustus, f7.50 per persoon. Valkenberg: 11 Augustus, f uf.per persoon. 29 Juli en 9 Augustus, f 8. Wge: 30 Juli en 18 Augustus, f 6^ per pers. ƒ4 Augustus, f 10.per persoon. en 12 Augustus, 110.per persoon. ft _-Ardennen: 22-23 Juli en 13-13 Augustus, on, incl. 1 x diner, logies én ontbijt. 7 Augustus, f30.per persoon, incl. 1 z diner, rfr >n, o-, la st en rte ’yrl.H.kinderenatraat 2 Coes Telef. 3124 Kw/ywe/ (otaal wij U nieuwe eid Ss <L in- ïj in- ch- u - 3> in Bij gunstig weer- Zaterdag 5 Juli a^Z 8 uur, In de moeto. «erllcbfe l^ftf^itn hue) op al onzo artikelen W I Dansbprta „The Orptieans** enz^ersterkaralnstallatto 'GEKOELDE DRANKEN" Dinant: 23 Juli, 6 en 13 At Gent-Brussel-Antwerpeyt Belgiscbe Kast en Bi Vesdre-Ourthe: 5 en Boulogne: 25 Juli. MLtanbnrg-Rtjn-Elfel-Ardennen: 5-8-7 Augustus, f 85.— d, 3 x diner, 2 x logies en ontbjjt en 2 lunchpakketten. rQs: 4-5-6 en 12-13-14 Augustus, f 50.per persoon, ies met ontbijt M-VERKOOP KADB GOK8 eastgeste/de SMtoopprfa Nachtkleding Onderkleding Kousen Sokken Handschoenen Breiwol Altos ^Banfor*’ (I gensnaktl Done blauw vurkrggbMtfX^ ALLKB MvT 5% KOBTINQl MKT DC RPIKKNDK OABANTIKI Spaart Uw «aM eu koopt bg ene 31e enne spotprgaen in de kleine adverteatteal Alleen ZïBl gC!»” - Gate Wtjngaardatoaat 49 Telefoon 3004 ■Ml ton» Vetoes* preekt tint f TJ8 per na. IpMtoa, rood, torn, green en bruin. 138 braad. na. Dubbel Velours, bruto, terra en groen. fl0f ■nndweeMef. 130 breed, f 8.M por as. J5ne agrafen en evergerdlfnen. In terra, iaaK,Kreau kleur, f €75 per m. Sproten. 1- e^X-peraooi f 13.75 per atuk. Crrtwins, voor f340 per na. Gobelin voor bekleding, saadkleur, beige. jp6 wc* inerte siMlwkl geblartod, f 10.50 per nafPlnehe Bteelbeklrdtng f8.50 to^fti.sa per nu - tl XfflA AANBIEDING /f fob 1 arm4r Loper voer gang e* trtp ueH Gang- en Traploper f 1.8Vpar m. MEUBKLMAGAZUN fe Jaargang Ne. 87 DRVKKZRU „DK PHOENIX” 3 JtaM 19* F. 3. 8. VAN DEB PETL - GOES Nleuwatraat 47 - Telef. (K HM) 3487 Veer advertenttai at 8 s» 8883 Oplaag 18900 exoaaplaren. Ad vertentteprtJa 13 at per aam. St. Adr.'nanstraat Wijngaardstraat Telefoon 2637 ZN HODBRNE BLEGANTB |flerrijwiel| iriewielera irteerd. ds heerlijke frieee voorradig rproefde wat voikot (vloeibaar en cr* Brugge: 26 en 30 Juli, 2, 6, 9, 13, 16, jf). 23, 37 en 30 Augustus^ f€— per persoon. Breda: 26 en 30 JuU, 2, 6. 9, 13, 30, 23, 37 en 30 Augustus, f 5.per persoon. DAGTOCHTEN IN NEDERLAND t Geoi-Amsterdam: 22 JuU en 15 Alkmaar: 25 JuU en 8 August: Den Haag-Sekeveningen: 1 en/ /ZONNEBBILLEN IN ALLE PRIJZEN ook la recept-sterkte geslepen voor slechts VAKKUNDIGE AFWERKING BILLUKJE PRIJZEN BESTS WERELD-MERKEN ay anjer* Is Uw karretje echt versleten, dan r gaarne onze coUt rijwielen tonen. Wij hebben stee aanstaande - verscheidel... Oók in spoi keus uit 150 stuks, prijzen vaqkf f 1)9.-^ tot f300— Ook in 1 en kind: ruim WV as—sa eup^pepulatre KHAK1 VRMO^ VOORT! rimpvrR/kleureokt, naar maat :waradwallteit eek la duuker- Grote Kade 36 - Goea an M»i*jnamantnli ns an kort» Jatj»* Harnnraganklnding Donderdag 10 Juli in onz»' SPECIALE VOORSTELLING Een zaak van leven en dood (s Matter él hie eed dealt) met David Niven - Keper, Llvesep eu MH Mil Zondsgm^dag 3 uw Maandag f/to Weswdeg 8 e. .IN bt SPANMffeof FN.M Jv H® *NHÉLDENMOEO<^’t IN^EDEST-JD:*^ tóKNSf UffSKF

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1