s 7T dalen- f voor bétere ^jALnompman 'MAand SoirdePari r k 1 /sjhf 10 pCt. kortiirg geven wij op alle artikelen aitgetonderd op enkele goederen met Biemeo Pind/ 55 cent per Guldens Rijksdaalders liggen tot Uw beschikking/ bij aankoop van allerlei Textielgoecjeren! Reclame- aanbieding!8 E VLIJT FOTO Je chocola E FOTO VLO Fa? ■/z De^ GEBRS. DE BAAR DANSE Uedi?® 2/ terwijl U Aecht Xz/ gbhbbl rql Wy taan elh Grand Theater .Gee*-. Teleioon 2153 9..BAuër M E U B E LENI ZD. Meulenberg Foto EyA. Rutgers leine Bazar Fl g Modern iregen A. W. VERSCHOO Cyclestar-Bromfiei móenen Jte/abHeke e bekende ijzen lam- ai dumn Dames-, Hei Kinders van de tegen lage GRATIS 7 Zinnttciwm i uivtiiiiis-lirilliii' Haustr-Diëet de Wolf va de Engel PINKY lef Jeanne Crain en Witkam Landigan ^ed J» G« Heykam-Massee Markt 5 G o ca Telefoon 2326 EVERGLAZE, ook voor Bad en Scrand/Sehoeft niet te worden gestreken f 4.60 per meter, 90/oreed Gebloemde Zijde# zeef voordelig,-. Dapioa r Popeline - Lavaole I Alleen het is goed Specialist voor Bruidsfoto's 11 w En toch,... 28 JUNI VAN DC LVÜDSTSTD. goes Johan Bodegraven en Coos Kamphuis kanen voor hm 4000 Km. lange tocht eneeikp ÉÉN Él DEN Maridtzu-; AfCS MARKIBZENBEDRIJF irikskMtrtMlrMt 17 Hm - Tinton 22N f-' Mmrtoi I Hl- I de Bandiet im Eumerie Slakkend het onfeilbare i Ot ereataadwh te. Langdurige WEEKPROFIJT Corned Btóf 1Ö0 gram 38 ct. -sKO gram 4C Hapklwt M' EUBZpzrstalstnaL CHJMÏVEK, Vocelsanxswes. Ceding W.J. DOMINICUS, GOES JMm ZZBDTRAAT 18 TRUTOCM M84 ZATERDA ■7. Bl M ERA 6/9 VANAF F 13,50 C KADB NV. Pj Nl4»t op Bomeo-artlkelon TeL. Fabriek JW HOP Z_ - ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BE VELAND Uw adres voor een 10 10 (0 c. lokatraat 4 Goes Grote Markt 7, Total 2718, en 66 ons terecht reeds eanaf f2.- het betere genre! RIMING 'RIJZEN GEBJ - urnpetl Md dcMar ii ANDEL •V Met een betimmering van Freaks^ iets aparts I, 2,60 per m.'. 80 breed een waarde] Slechts itvangtU by van iedere 'aardeboa van twintig gulden Zon ia woning, winkel of kantoor? Haagt er iets van LT W ADRES steeds de nie modeCna Parfam Ean de Col Brillaat! Zepen - Poeder een grote doó ■sx,^^’ Bij elk iNffffMrM I la tte eoorraad leeetbaar door de bromfiets-specialist i WLJ. ]eremiasse - §oes Erkend Vepnutirbedrlf ronder Chavffeur W 3 uur Woensdag 2 Juli N -- -<n - N „The Orphnans" Eerste Kledinghulp/ Service WIJ VERWIJDEREN (indien mogeliW vlekken ui/Uw of *i zond goM dize ONDER! NACHT! i. DB JONG ’B KADB 36 - GO1 Bbir de Paria-Poedeé aiet gratis ■esje Ean/de Cologne dag voor j f >.75 VERVE tfu winnet or nantoort n Hopmans voor>^ RBS p q o r O Vrijdag 27 tot en met Zondag 29/Juni SiLVAVA MANGAN O/^y Fijn gebrande a nogr ateeda Uw adrei Tof en met 9 Juli een contante aank\ tien gulden een i ÉÉN GUI? of voor iedere éijf en >n van SDAALDERg moederen waarvan de ver- 1 j koopsp/ijs contractueel is geregeld I I xciale opdrachten zijn uitge- 111 erd dóch verder vallen ALLE .1. eren van onze voorraad onder 1 Reeds vanaf f 7^0 kunt U „DE PRINS VAN ORANJE" .gpEy 9 Zondagmld Maandag 30 Juni AANTREKKELUK V. ‘xowgl Complatjr kamara /als A P-A R T E/mb u bala n Ook in karpetten, loperftcocos, gordijn stoffen enz. steeds g^ta sprtaring. 'U maajfir bijton* gemakkolijk. keuzR^onze kwaliteiten zijn prima tad«n voordelige prijzen. ninaMrichUnf JacubstrMt 48, Goes. Tol 2491 Wl Wlkejis ffAMTJIS UWAGIHI hela tetae* RH* M aawwll uurbodrljf ronder Chauffeur llrlsk versekarde wagene Familiebug 8 pers, mot eet. en slaapgelegenheid Vjarschiltanda van dasa wagen, xijn ook te koop LEDING (y ytfOUSEN ^NDSCHOENEN [WOL - JUMPERS PEIGNOIRS ETAL^ÈlCK: f 3 45. 4.20. 4^0. 4.90 p. m. 90 br. VISTRA, extra lage/ f 1.95, 2M Braidajapooaea, pracht sortering zijde voor Bruids japonnen in Wit en vele kleuren wnaf f 3.75 per meter 90 breed Bntidsala^ra v met kapje en geborduurde rand f 10.50, 12.50, H.r- enz. ^Sp^ialHait: BRUIDSFOTO'S /mooie KLEURENFOTO’S! 4a Jaargaw Na. M DRDUZZU „DZ PHOZNEX- M HN 14M f. t.'ti. VAM DZ8 PZTL - GOZ8 - Nies «afraai 47 Talef. (K 1144) M87 - Vaar advertaaMas ad 4 aar MM -Oplaag 18M4 ivimiliraa. AdvartaatBapr» U et por mm. 5* ateahte f 14J4 klwvr- I 54 M M I. L o ll .1 KI M t Ct. TsMbes **M 4sr •i 3 GOli IB. Zware „Saafor” (krimpvrtle) echte Overalls, maten 44 Lm. I Zware „Sanfer" (krimpvrtle)/ echte Staf jassen, maten 44 Lmc Zware „Sanfer" (krimp echte Broeken, mta 144 Zware ..Sanfer" (krimi spertmedel. maten 44/ Zware „Sanfer" (krjmj broeken, santen 4 Zware kleurechte maten 5- 4- 7 Alles naar msl Vauahal 1949 4 psrseasa V. W. 1950 Simde 1949 1 hef ea met de ruime servtael het G« 14 Leiner elke Donderdagavond naar Beter boafs aoor de drge/pUeid ep een de Cpctestar U haast Wf tallen U gaarne desa pri ILÉ n met 20— ■prijzen bare dan nieten Scherp concurrerende prUpeR Vi dboHear. en toch eoordeHge dsoaonsfrmn QgaUe planteen tn Noord- en Zuid agenten geeraagd 'n Pfpahfean eert WANDELWAGEN opvouwbaar model m. chroombute. fogel- wielen met gn doppen. voor ronder/gk lat een I 5< WANDELWAGEN ■e m. rgfc Ir. omstel en kogel- 59,00 11 Fagne en Gad Russell s sterker dan tfjn wapens a.s. Zaterdag 28 jnnl in de sterke JtaKaante epeelfitte/ Gassmann an Zondag 18 (aar rgft UmgeaAs^l laat te. i Onoeertroffen kwaliteit (blijvende prijsopgave bij aan Orchidetn. Anjers. Rotan. Lathgras. witte Clematis en Lelietjes der balen Bloenutakjes in lajce ai/séer Vottr alle Bloemorerl AL Met des» CHEtysCHE WASSERIJ r A Pjfj T R E I N I G I N e «OEI; Opril Grots Markt 1» ”4 W. 2188 NJ. Verse Ueteten kannen hét beat earwydet en. daa wacht I niet tot de volgende dag met Amadeo Nastarl en Virto A an vang Vrijdag 8 uur; Zaty^ag óm 7 en 9 uur l met John Haar liefde j Aanvang 8 uur Donderdag 3 Juli in onzn spec/ale voorstelling Aet eer haal ean een blanke negerin in een mveng: 8 uur -r - O ’i J. .z moet hebben goatee vóór (EN NIEUWE BRIL 7 aeaseheit I yZ 8 NIEUWSTE MODELLEN UITSTEKENDE PASVO8M VAKKUNDIGS Af Onze voorraad it STEEDS GROOrf in alle soorten rr. GOZDBLOZD. KreaketamrkL DZ JONGZ. Opril Grote Markt 4. Xerketrwat Sj, Goes' Tele/oan S4M i Jl-w- Hudien 6 per renen V. W. 7^48 4 personen V. W. 1950 4 personen Au»ti>0948 4'personen Skoda 1949 Cabriolet VERHUUR PER DAG EN RCR KM. OPR:i G»OH “AB>.' Toorsm GGZDR/POTp Slaagt hot beayiu; Wijagaards^rMt 11 Telefoon 2851 Vraagt prijaopgaaf voor onue 54, slaakte f 14.54 en klaar uL '112, staakte f 11.75 j4rt)e) CMberte, Lm. 54. staakte f 113* 4- 11. maat 4 slechte f 4.74 Khaki Ovirilemisa, slechte f 7.15 remsaktMet pweeealUke garaatte 1 MÖUS PKUZZN MZT NOG 6% ZXTRA KORTING I lorttnc keept V Mf,eaa M% reedkeper daa waar eek 1 tt kwallieH, posverwu afwerkias en prils. JÓ spaart Uw reld. ea keept alleen HI aaa I een „Z E B E - H U I S” - Goes WWngnerdstreat 49, Telataaa 2504

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1