sltten IA rf=r“’| at> Mutsaerts cutL ILKING - ^£rK/ND Voor BEPERKTE PEOUVIER’S de AUSTIN (PlouvieH scuijUfri 1 siomnkiiis, Bon ,Db SteNosspoeteilri' Icinde r ,e Haagsch^ n id, de, M. gens! Brillen Corse Zoute GEBRs. STEUTEL Rugsproei met Neerlands rwelapparaturen en ijd/ngsmiddelen van /Nederland N. V. __Jtelandr KiBia8BrjBioeBGcbf5 L LTiifc hbanden f 1.S5. ibb. Tassen, exM n ISJE M NET WINKELN hnmrhilili- Zomerschoei on Automobielen tè kpóp AUSTIN A 40 1949 seer goed Sinke-de Gra M.J.F.CKlllWttZB. Hollaridse Nieuwe ’l GARAGE „DE KOEPOORT A.S.F.Kunstmest t. Br U ’iael andere^ maar g e n betercydoor Urn HISTIC SnuMi. Mil .Cm StoHeaspeciallst’ 6 G J IS erij DE KLE+ SCHOENHANDEL Ganaepoortstraat 21 Zware i flen en U slaagt voor en BAZAR - GO VOOR BETERE BANKSTEL, op cén fraai rs. deJonghTAi L/G. Vos, Goes I ,,DUPHAR”-besfrijd(ngsniiddelcn dejongh Grote Kade 36 - Goet £en üMqen Ruime/sortering Zonnebrillen FOCUS Lange Kerkstraat 9, Goes - Telefoon 2099 J. X d. WEELE IVOORSTAD 12 - TEL. 22M - ^^S^IGrote Vendu' 'JL TJAmDEJONGS ZANGDIENS s fat de Ned. Herv. Kprk Pr Verstuifkok „DE KOEPOORT’* Fa. A. M. VERTREGT LANGE VOKST8TRAAT 94, GOES, TEf Khaki Jongens Broekjes, met omslgZ prima stof, vanaf .vu.... </iWoonhuis mi w 39.78 36.78 INDERDAAD e A. J Zuiver wollen Gaberdine Jassen IA9.50 DIRECT m st. tv m VOE A.C.VAN DER REST- TEL. 2468 yS Middeies GEZOND MOOI/ EN TE HUUR GEVRAAGD: n te Alom bekom f 42.50 I 52.50 en Juweel van een vagea. dit bevestigd. TE HUUR/ t» Ide kap T- te K' JACOBS, inge Kerkstraat, Goes DE PUNDER - Kwadendamme BIJ INSCHR1 VEBKOP1 UMOA. U tAOtir ojb, DEGELIJK - MODERN EEN ZWEVENDE VERING DUS/ÓÉEN SCHOKJE OF STOOTJE I, 194 7 WRIGLÉ Egyptisch Linnen Jassen Katoenen Gebardine Jassen Jongent- en Herenkleding brARKT 2 - GOES KLOKSTRAAT Dexe week een extra etalage van de/e prachiwagens, die de bewondering af dwingen van iedere kijker Nieuwe Blenke extra ky/aliteit vana/t 12 ct. per stuk Jvishandel Witzenburg GOES E. A- SPELIER - GOES - TELEFOON 0 1100-2484 HERENCOSTUUMS LOSSE COLBERTS REGENJASSEN. 32.60 KAMGAREN PANTALONS 27.80 KirOKSTRAAT - GOES =Z^I3,9O DAAR UN JE OP AANI ,1949 TRUCKJE Da spaciaalxaak vopr Uw BRI GAAT U NOG OVER OM EEN NIEUW RIJWIEL TE KOPEN? LAAT UW KEUS E^N E D’ELM AN RIJWIEL zun. 7 h !9J! t 2.54 V< gestikt. GOBS Z .1 Beestenmarkt te iten, w.o. ala in kunnen uit eigen fa ll (in vele Itegsto/ Grote Kade 36 - Goes Totleteeep, maar 2 Harde Ook In brengen in GOUD BDBLSTA CHI fl gespaard de wens van ■7 s Gel< na 3 bij strand te Zotri Vi BRING ynte «eer (Mb* riot hakje. beige wdellen). 'at vooral van •veland. 4j U aan Te hoof aangebodenyf tain vraagt vrouw 06V0H proejnt aan bij 'eajer voor cd Bcvclaod ca Komt een Mevrouw T. VAN HEEL VJmntad 75 - Zaagmolen 4n*t 58 - Telefoon 2892. W Mei. <5 ei. 2 balsa J in lie. aqjf gason. tfiv Mj Gehr£ Aj. Zondag 22 Juni, des avonds te half see, wordt in de Grote Kerk te Góes een JEUGD DIEN s/' ▼BH I *’.JN Z! LAN*!’ VI.I.I.' i AAH 1 IJ Telefoon K 1191 Dinsdag uur. -die complete collectie Ook in Zomerschoei met gesloten hief brengen wij GROTE SORT1 Hieronder een van gedaagde mod Ben heerlijk licht i schoentje met klein in wit, groen en uit de beste wotta garanj onder Ne. 25-5 aan eau van dit blad. Notaris J. C. KRAM te Kapelle zal tv.v. Mw. Wed D. van ’t Hoi, tant, A. de Oranje- Mogen wf nog ev< Uw aandacht veatkgi op onae bqzonife aanbieding 'OOUSTRjlA^i 'lOBTINGB./' Violenttraat M M ropr de morgenuren mpt^l Juli of 1 Asgeatua «n apitelea voor <ÏE1DSZORG Um^roenttn en verkoop fdmen ~- Tl KOOP OF Tl met km welvaren. f 15.M ..NU fldJd NU flLSd NU f KM pderen, Behuwd- Kleinkin deren. 1952. raat 4.5, énheid tot'feliciteren lur te ’s-Gravenpolder, -ovinciale weg 26., Pin», en O Wieg; brieta Box/ Koopt toch het bette, mee- We kunnen gebreide collectie Prima kp Zwaar met achnift mooi wapdi RENAULT (met- en zonder C-L‘ Prtooe- pruimen, in de boomg, bij de woning A 111 te Kattendljk^ (res. 20 kg. ler j---1- •ter); B. de ts nab.\ ia er goed een teer pit- >nen en doen dit gaarne geheel v^jblijvend fn alleen verkrijgbaar bij: ZEELAND’S TOONAANGEVENDE BABTZAAK biedt U Plm. 30 4rsSs voorraad prima fabrlkaton X: v losga Ie ver lag Mowkeerlae uHveerlag MC SLUP- SN REPARATIE-INRICHTING ^tllemersma MOR RIS 8, at Ledikantjes toch een W// OPGSRJÓBT 1893 En is.. Aflterat lage prüsen voor /le klas merkartikelen. Lange Vorstatraat M - Goes ^/per staaf Met. VEKZO1GD1 G8ZAAK VAN Deurwaarder M. TJOEfJ Goes, zal op Ween Juni 1952, v.m. 10 geydn door de Mal by dhr j c Kdrkkoor en F st needeww- -I- de Kok, hj contant, op Zaterdag ’savende 7 nnr. LJ.C., model oliebadkast, stuur, chrooi Gebruikte Da Jongens- enJ len voor e& voor Ik Buitenban ffOUBLÊ tbrieken mat rnn f 20 - 500— rottering bjj het bekende adret~ 25 lur, in krijger, t.v.v. tér keuze van verkopp- r^e, goedgek. (le dba) aldaar op het achter de boom- Vraagt een de Austin-D Zuid-. Nooi Walchcrntf - x Brieeea^onder no. 25-4. at hdf bereaa aan .dit blad Voor Uw sakehrit en Uw vacantia betrouwbare na-o^no] /1/jj 6-persoons wagens r - sonder Chauffeur M.-A. de Huyterlaaa M Geep - Teiefeen SOM geen gehoor SIM gehouden, waarin sal voorgaan de Vi „De Jonge Kerk”, Ds. H. A. Visser t^ Het onderwerp der ‘p BENT NOOIT De zitplaatsen zijn vrij. Hj mede1 Aansluitend aan deze maaltijd gehouden yd waaraan teder kan "gezorgd, bra Open hiel acKoentJet aardige modellen Banier, Vendel, in de prijs van f 7,95 Stgeen verder ten ll wordepdE^pre- W(j broohton aojuiat aan niavwe Bngalaar Nylonkona te 'de verkoop Dit te oen meest verwi voldoening N I E T/dvnrder, WEy beter don gevxdte Nylons iiunitiiiir tciinnrs 7 Opril Markt bf de Kade Teief. tTSl (j 4mt Ned. Herv. 1 X Kinderkoor, king Ba 11 Juni R" Ibegnag vrfj. I P'eae karden opnieuw* Clseetpai gewald wórden en gewen een nTima werttwiwing ^rs, de Jongh Grofe Kade 36 Goet DE AUSTIN A 40 Somerset is Reeds bij de" eerste proefrit wordt/ y Prima tvegligging /t.. Snel in 't optrekken - Zuinig in 't gebruik Eenvoudige bediening B Fraai afgewerkt interieur met Dunloptllo kussens Ruim uitzicht door het grote glasoppervlak Royale zitplaatsen Flinke kofferruimte. senteerd. f Kijkdag van 10?5 Zindelijke goed< jrfordén bijgebracht of af ield, waarvan opgave te f bij de vendumeesters acobs en Zn., Piccardt- at 70 of ten kantore jfefjes in te leveren elk perc. afz uiterlljk ag 27 Juni 1952 ten kéfïtore van de Notaris. pk, 4 donra \tja, koopje en goedkoop deer goed epotkoopje A. 8PKLIBR GOB8 TKIMT. S4&4 Corduroy Sportjacks, geheel zeer voordelig i,.'.»., Jongedames Corduroy Jacka kleuren, 38 t.m. 44 .1 Corduroy aan het stuk, en goedkoop Dames Regenjassen, kwaliteiten en poplin Waterproof Poplin stiik, 140 breet - - T- REpÓkl f i gelegen te/G< - O<recf bb^e koop te Kerkkoor v41pedt (lenst wordt een brood- de Chr. Bewaarschool, lemen. Voor koffie wordt moet wórden meegebracht. Na afloop van/de maaltijd is er gelegenheid met Ds. Visser 'vdn gedachten te wisselen naar aan leiding vaA de preek. Het is de bedoeling dat dezeXamenkomst. plm. half 9 geëindigd is. Voor/een vlot verloop worden deelnemers ver- zoplit zich zo spoedig mogelijk van de kerk naar de Bewaarschool te begeven. 11LM m mooie fU.M Mfe kwaliteit f 5.M en f AM ekende mooie len, van prima yi4».M, f J9.M en f 21.M. n Gabardine agn het f KM E-AANBIEDING- ouwe Overall^ Iteiten. krimpvrtj en I maal Simeon, alleen grote maten, van f 17.90 voor Keper, allématen ïi" Keper, alle maten ■maten verkopen Diverse meubl tm_ stoelen, fauteuil», nachtkas ten, spiegels,/ ledikanten, spiralen, bedden, matrassen, beddegoedere/i, kleden, mat- ten, lopers,/ zeil, nieuwe tuinbahken,/ haarden, ka chels, steen/, glas- en aarde werk en Grote Kade 36 - Goei Op Maandag 23 Juni als. hoopt onze geliefde Vaster, t Behuwd-, Groot- en grootvader MARINUS HOOG1 zijn 80ste gebooi herdenken. Dat hij nog moge blijven zijn dankbar In verschillende modellen én kleuren. Alleenv/rkopp voor Nrd.- en Z.-1 Daarnaast hebben te bieden Wereld en Idllygh. met ébbel rem- uitvoering. Heren-, CeisJesrtTwie- :e leeftijd en voor Zrfljoppera Engels Import Hf cm. brood, f idss per m. Ben bHaopdOre pree- - tiache Opril Markt bd da Kade Teief F75I. Wjwiel, Reparaties Onderdelen bij str* line Kadé 11. Prima afoehard )Het ia btU da tijd om Ut^t/gereedschap te

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4