13 13 13 13 III 13 13 Bal op '"SI Zo AANBIEDINGEN die Uw aandacht vragen! Tmantels 13 I VAN SABBE biedt U deze week Heerlijke VARKBNS-CAR Nu zeer voordelig. 500 gd SLA-VINKE een artikel dat een succe: Iedereen praat over de tl» Bedden f,uizen Tuinnetten/ m»keh dot géin ianaX en y Matrassen eroeea» 32.. 34.- 48.. E. j^stnk^de graag KLOJKSTRAAT 7 GOE8 TELEFOON 2527 DOOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIB!^ Belangrijk verlaagde van Groenten en Fi H. SMITS uit Vlissingun LIJST 13 4- AU ST I TRUCK I Opening^ min uv ZEEUWEN! A C. KAMME0AD, A. VERMAIRE uit Goes J. MERISON LIJNDJJNSt j> n 13 Zonnebrille met de fazen te geologen n I V SD^lmanfefé. dag mi Fa/v. Oranje Lx. - Goes ‘Lofflieu. 3-5 arage - 6 ton HOOFDPUNT m *1 G Hoi K I Fa. GEB R. DUVEKÓT Mlsuwtirsil 72 - Goes $r\Korenbeurs Kruisingen £uuim i f I. juiste i M 10-20 procem korting Tijdens de Kermt en twee 26, 27 ee 28 ÏDarö TONGENPASTEI extra voordelig 100 gram nu 42 cent, 2! /nog voordeliger. 75 etst tfAAt DIT FIJNS BIJ: Slager Van Sabben KLOKSTRAAT 15. GOES MLMIK «WH me FOTO-TOESTELLEN Inmaakglazeo IN ALLE MATEN/ voorradig y /Met 41 et ^AjO^d&eAt lum de^e. ■yS/ AanfadinyM IAANSE-GOESQi TELEFOON 2717 N G»at U ook met vacentie Dames? t Leuke Sportieve Zomerkleding H- HOLLESTELLÊ Gazonmaaiers origineel Engel» staaLlgeen goedkoop. Minderwaardig merktgoed. doch tkn machine de Jongh No, M. A; de Regt I 0 gram Te lei. 2447 Goa» KI' 19.7 17.90 T«M*m mm 5.90 irdar 29.75 49.50 39.75 s i Wegena vergevorderd kastpapier^ van der 'e1 Kl Vele voordelige aanbiedingen >ok in de HEREN-AFDELING! Mc Rilland plntuur, geheel gevoerd. 19.75 ile reclame 67.50 Zaterdagavond Ook tart/fc L 1 Met ruitA'oering maten 36-48 Deze week voor Enkele stuks ’9.75 7.90 /»o< Goes Lange Vorst straat 80/82 Telefoon 2087 - Na 6 uur 2636 deluêl en rins. 22.50 21.90 voor DIRECT gev/éagd LMse :Yf t LM*r^/ Alles eótes uit Middelburg :n Fabrieken eoor de KAMPMAN VdorsMd 5 Teiefeon 2370 NADEN f 110 ikel is gaan worden vink,en van Van Sabben per stji£ 35 eest de boterham 7 I ZZ Dank dan om onze Centraal Kledingmagazijn Magdalenaatraat 7 /Goes No. 4 op deze lijst Isde heer No. 5 op deze lijst is: de/hser No, 6 op deze lijst/ls: de heer -- PRIJZEN VANAF F 78Ö5.. Ter ovememe aangebod^c Bergen op Zoom - Vllsslngen v.v. met hróengelegen plaatsen traaf 21 47 t c 13 iiku uit Goes f»7L-^ te ’•xM iW» Spe 7>.5O te wat. U on aiér LWKTST». soes CORONET BOX nieuws P»M< Vsrdor: A«i- flora art on RolHmt 6x ^McL Mat 13 r I I i- i I-’ I ,voor •lacht» f. k-lSjp. motor 90 cm. br Het moo kunt k laag g, Komt kijken p hiervoor een» naar onae etalage'» t yijiEi's nonenhuis, fiots /Da StoHonspoclallst* Opril Markt bf de Kade TeloJ. nsi wru maten roofrumg ra.de Jongh Grote Kade 36 - Goes Eiken Crapandstel, rondom terra pluehe, f Zitje: 4 Fauteuil» en Tafel, f 145.—. Licstoei. met kussens, f 4Z.5S. Eiken Slaapkamer: lom kast, 2-persoon» ledikant, tafeltje, naehf' Cestoffeerde stoelen, sware sitvoerina^ Halfwollen Doken, 1S0/S00, f 1Uv4 1W/1H, f H.M. 2-persoon» 2-persoon» eiken Ledikant» kamer: commotie. 2-persoon» en nachtkastje f 175.-Ktal ledikant, tafeltje. 2/ttoelei Dubbele bossen Worteltje* Y.. Zoete Doperwtjes. Sperci Westlandse Druiven, P< seer tsri GKO1 CAMERA’S vee f 7,5<» »l Zie on», otalaop I met ta», ƒ2.50 Kodak-, lso-Boson vanaf I 1.50 Hl. Stolen Metro*. Ledlhoateo G. M. BIOIK8T1A /»nh<strs»i, Goes. Telefoon BTM. Nieuwe dessins h Liter Liter 1 Lite» .C Deoe week hebben «of oen »p e o.i l o oom bieding originele j in Smodekleui Do Middonstandtportlj brengt na de Lijsteen de heer J. A. A. TOUSSAINT i als no. 2 op lijst 13 de heer relfatandigen en beateertUd en londbow. :kol«n, Aldrukken I eten Ie 24 oor I 2 perse en» 52.- 62.- 1-persoon» 48.- Dly6ekoddea 1 >por»oo«u 34.- Ledikanten I G sis kW t, 2 stoelen, tafeltje len Sl**piuuB<r: n en nachtkastje IAGAZUN *7 j Nieuwe Aardappelen rlm..BSMht per kilo Jonre Tuinboontjes tT. Keeni per kilo ss cent per bm booptje». Snijbonen, Tomaten, csinen. Meikersen, ens. aan «aede prfjsen. JPTÉN- EN FRUITHANDEL Met en zonder extra voordelig .Omit Sweeter» seer modem. mouw fJK93 «m t LR5 Dmkn Truitje» »treepde»»in». prettig rbp^en. f 2.ft PfOtee-Nechthemden en Pgame'» in hdtoen en Üngerie-*gde Q^ue»-Onder kleding in elo*ti»chp^nt»»ie weefael» f 1.95 Dwne»-Onderjerlten in ftfne Otormeuae en Ungeeie-»fde en*. [famet-Sokjrt. Bodmettep^ nuxxc Koeten of fijne Nglon» ALdete artikelen br^gt U OB SPECIAALZAAK Vgoreitter een de,Kamer aan Koophandel Zeeowte Eilanden een bekwaam en, ijaerig »tryder aoor de belangen in talrijke college» op gebied aan handel, ni/aerh Lid aan de Provinciale Stamn ran Zeeland Lid aan de Gemeenteraad aan Goe» Lid aan de Geideentrraad ran Goe» yoor*Mer Horeca afd. Zeeland. Bettuaralid plaateelijke V.V.V.' Breng du» Uw B4 G BN mensen »U Zeeland naar de Staten Generaal die al» geen ander Uw taoed/jkheden weten ea f T WIJ STBCfTiBN O. A. VOOR: Ben welvarende Middenstand Ben getonde f Ondbcmta Lonen naar preatatie, *odat arbeider» die door hun aakbekwaamheid en .7-,prestatie opaallen in hun Inkomen hieraan profiteren Vrije oaer- tetaeren in Zeeland Grondige beperking aan het overdadig plukken uit de Staatsruif. yB B U W B NHet wooed is thana asm U. Laat Zeeland present *JJn in de nieuwe Staten Generaal en breng Uw ttem uit op één der Candidaten aan U Uw InZn lang pie ren heft) Zij maken fasof tot een Juweel e Kade 36 - Goe» TELEFONISCH AANGESLOTEN 0101 Bakkerij en Scbpdfetraat A M - Waarde z CYLINDER KOPKLEP MATKN <r LAGE BEDRIJF»- EN ONDERHOUDSKOSTEN VLUG LEVERBAAR

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3