250 aan N te A C J 0 0 S S E Stonenhuis, bok /■De SteHenSpaclallst’ ÖprU~ Markt bjf do Kade -Telef. S7S1 LETTER-RACE! TAMMINGA 37 MERISON’ stumes Tweka Mantel ^"GOES H.C MEUBELEN! Merison's IJZERHANDEL Ijzerhandel C.v. Fi.s.Mniiimi Ions ames- en Herenkleding naar maat K Doe f I ■„POLE OËI WEEKPROFIJJ, Gevulde Var' 100 gram 45 ct. „Knori/-Soepen in de smal GERO/ZILVIUM GERO ZILMETA /de nieuwste modellen fpen U ook een Cassette in •Iten en reserveren restant voor U Colbert-Costuums Sport-Colberts en Pai Jongenskleding nsrol ,#MA(iAZyi SCHOEI’! Bruine Sandalen met/lederen zool 3/35'18,25 J6 - 39 f 8,95 40 -45 f 9,75 Meulenberg •f Eindbal Danslessen^" mee en win een prijs Groot Bedrijfspand De ideale EEN UI 6.55 G I Zelfstandigen Weg met gesol Lijst 13 is nuj. >MST VOOR H)E MIDDENSTAND G 7 Slakkend hef onfeilbare i - dit eraafi te. Lai Beadu en FÓSRINGEN GOUDEN TROUW- VERLOVI Hzt wMdut wm de^e. w Prima Tafelaslja per fles -jp L 1 1 l l 1 Alle waei^i^naar zijn geld, De Bevelandw^rDrdt gespeld/ Corn, van de Reepe Papegaaiatraat 8, Goea r wees nu palaat, en meegepraat r^fiet land, voor Da Zenuwruj EEN GROTE PARTIJ-^ COUPONS leuka ddrkfes3.95 s - 1.85 Ned, Christ. Bouwarb.Bond - Af) LANG TELEFOON 2717 A DOE MEE «an de Wij verb 5 KAS 4 - Goes B BOFFEN ‘O^CTr/^, ORSTSTRAAT 44-54 Champion, Princesae, n ea Kippensoep K z Wonlngli j. o. d« j< O. spliiw RING die U past O J - Sk. Ton Vacantlebonnen van dgtandbouw 41—M Zua< :laal Fonds SfT'Schildarsbadrijf Juli jlA ’■r£at»rdaga vanaf S uur V Complet? kamara n, rp/cocos, gordljn- ife aortaring. L^nge WH hebben Dl Zeer^lage p'rtjty Goudgele Tra separaat zeep merfc„Tweeling", p. pot van 52 vöör Heerlijke Zuurtjea 150 gtom Choc. Hagelslag of Vlokkei Belegen Boeren Volvette 1 onze bekende kwaliteit. nes Nachthemden van fijne Lingerie Katoen 3.95 Pyama's Sóms scheelt - het maar een >0 gram 110 ct. Ha/riet bg, TOB, Onrfl Grate Markt 9. Stelstesat. ■R. Teaateansewac. P. GOKDBLOKD, Kraakateaarkt. SINT ADRIAANSTRAAT 11 - GOES G««f nilH«iaar\,D« BevaTlnder" t 100 gr. 38 ct. als APARTE Ook in karpattan, lopa stoHan enz. steeds gpZ U maal^oij keuz, tegdn vooraeiige prijzen. richting recht voor de moderne vrouw ALL Regen jassen z KLEEDT U GOED JrN^BILLIJK I voor Blou voor R^ndrokjes 2.95 Vrijdag en Zaterdag De eerste die op deze wijze de^completéna am aflevert ontvangt de van .1 100. - I I 50. - 25. - I 10. - f 5. - i 2,50 I worden uitgegeven tof uitarlijk 19 Juli-1952, tijd haalt om in te leveren tot 31 Juli 1952- PENDULES - 8 DAAGSE-KLOKJES WEKKERS - WEKKERKLOKJES KOEKOEK KLOK KEbt BAROMETERS HORLOGES - HORLOGES in alle metalen uitsluitend/met garantie Sproeten^SPIfÜTOL Inname rondajaar IMi—IMS - Inname Zegelki Vacantlehom >P GEBIED VAN KLEDING - -- - Overhemden Heren-Modea Riemen en Dassen Steeds het nieuwste Hoeden en Petten Sportkousen en Sokken k 1e prfjs: Een waardebon en vervolgens doléa prijs /3e prijs 4 -J> - 6e prijs elk van 1 - 8 -H - 10e prijs .r 11e tot en/net 20e prijs Da bont terwijl jL Vorststraat 39 en 50 - Goes - Telefoon 2555 üitbetoi -bg GBÖRS. DE JONGH OkOTB KADB 36 GOBS Ct. met de beroemde I M. ML i O.R opelinc tegen n meter Te/efoon 2989 Oostsinge/ 1 •h 0 IT3TR *-11-13 VO4T, leerlfogen, oud-Uerj Mustek .AHE/'jL UMt KflKSTK. 19-TEL ft 2T7 e Grote sortering e Billijke prijgen e Prima kwaliteiten Sfr/jacobstraat 48, Gaas, Tal. 2491 jtS^e dagen ‘a avonds van.7—8 uur van alle bonnen van S8 Juli—8 Auguatue ^Genese, Rlfleletraat 1 (Heek Vlasmarkt), Cmi Onze voorraad is STEEDS GROOT In alia soorten y ons gamakkalijk rónze kwaliteiten zijn prima voordelige prijzan. Neemt eens een Coupons rtemenMio gezien I DE VaGd VOOR Mogen wjj P nog even lets vertelled vo* J f EÏEtOLiZfT De nieuwe etof voor ponnen deoelf- VtRZOBGDt VOCDINi. 49 ct. 25 ct. JÖOgr. 49 ct. 'aaa Mn? tobberijen an. worden verdreven door S ZENUWTABLETTEN het zelfvertrouwen en weer moedig en rustig. Blouses en J< De etof heed de eigenschap al» Nylon, njet etrgken na de t 90 cm/breed - - Venep Zaterda* 21 Jaal 041. vindt U neef de acktaraRde van elke Kassa. pn een letter afsadrakt. Veraaawel esa letters en vorm de neem 1 Gabardine Zstardsg 21 Juni s.t., Itrjte'Mla van het Schullarthof la Goej^'^ -1 11--1 Ji-gen'«4 IntroducSa’s E^DRPHEANS” '19 ®*i «lacht waar In de saai DANSSCHOOL JANVIER SinVOOn. St Jaoebctraat yïHIKBY ZN, Masdaleaastr. 1, Tl /j. v. d. WEKLR. Voorstad. TeL UM. J. VAN ASPRRKN VKRVKNNX, Grote Kade. TeL t7t». Je maar iedere cent is er ÉÉN f» ah "de VeGS- Ogan'isatie een artikel met idi^etnt kan oerlogen door de tchatperp-ienoop. den eindt die low eerlagirjg^dok direct plaats. Heiwroawen bemerken het mei, dat de ydted-prgaen direct dalen ah Zwaarmoedige gedaph angstgevoel MIJNHA^OI VepteFken ^-Stemmen U 1Ö V L U G MOGELIJK In te zonden, binnenkomst dar Insendlngen BJjwnwMfstïre: Bprutol-8terk Het ls?echter Uw belang om aangdslon de arisen In volgorde oorden ultgaralkt /in de zaak waar U prettig winkelt voor Huishoudelijke artikelén Was- en Wringmachines Gereedschappen - IJierwaren - Haarden en Kachels Mrige na<*rldpg it Uw geUes boor hek^e laat a. Elaoadom van M/do Pree Ce*a N.V. te Geen Bet bedrijfadand op gebruik .1 duguatua ea. ou d/boveuwonlug 1 November SJ. InacMvingsbiijettew te te leveren uUerigk dl /vel sa. ton kantore van Notaris D. C. «en Werkum te BeMtensoaad Bij Inschrijving te koopt Jr - CJnet «hewroen», kenteren, werkelnate,” l/v teovonweetaa on eohlertarreta NimpMiraat S9-M te ÖonZgroot 10 4. c.A. ^Voor allo dorleindew^geochikt en eventueel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2