me 7 if I Unen van Sera CITAX A it van DF VI UT PURO geneesi-err"’ HMoaaniiiMi c. q f 59,95 voor oen één-persoon* Bed blnnenverlng FFELIUS 1 95,75 B° Ki MBA^ vol actie eu vpanning Biemeo Hundersmarck E FOTO VLO BELEN DE KLEINE BAZ E Faz /7 mg M. A W. VERSCHOO NPARASOLS Moderne LEER MODERNE ME in BLANK ZWEE DAM a Onderkle Wees kieskeurig!! GECDEND e I w, II r Can GOES mOTOIPOLQMIEDSTRIJB THE RED DEVILS THE TIGERS JUII 1.1 J. Jeremiosse goes apeeialtot voor üw rQwfel. bremfleta en meter OUrORDA 81 ZBTEIIAB 21 op het .Ki I. DOMINICUS, GOES QMTUAT IS msrOON MM f, J. G. Heykam-Massee Markt 5 Goes Telefoon 2326 CHIUIEI'S SWflennuis, MK Grand Theater £3 GARAGEBEDRIJF van ons iaal betereh goedkoper Markiezen doek ^voordeliger per dozijn C. L. van de Vreede, Goes Gebr. Hundersmarck s EBE All I r Speciali G ZA MERA 6/9 VANAF F 13.50 C ,,p GOES op C KRISTAL SERVIEZEN De E :«r Uw-F-b dr Tattoo* 2967 Oplaag van 1 I v T— ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND Klokstraat 4 Goes JOH OON 2565 KERKÈ aantreKk m k n PASSEN! c/ooAuooA CHOC Zaterdaó te Kerkstraat 5 k-Metraaatellen 11 a. MM M EEN NIEUWE KAMMEN •ene 15 cent TEL! Middelburgaestr. 68 4.ATERIE 21 Juni a.s. s 2M«im ■aMdfrie.il gw>i 2W1HMIM In Kap/ IN i ai Baviaan N aartaaa MM aaa Mawatacaaa M at Grote Markt 7. Tett. 271* IUE VAN DC LVOOSTSTD. 57en66 V' GOES K Kantoorboekhandel Toroijn (-•«tf zepoortstraat 22 Goes St Adrlaanstraat 15, Goes voor een twee-persopns 3-dellg Bed met blnnenverlng met dexellde solide dam VISTRA BRUIDSARTIKELEI NOMOTTA WolUtn l krunpertje NOMO Water g laren /i Bierglazen Wijnglazen Borrelglazen IPLETE GLASSERVIEZEN Reeds vanaf f 7.50 WO brengen UA •erroMonde vlotte i Bloemwerken 9..RAL Het adres vi Moderne ENORME SORTI r A Zomertooi. EÏKEN >DS BERKEN UKEN- en l ESSENHOUT agens ZOMERSTOFFEN - Ook 0 MOET GOEj/ ^antUn <k TileuuU Onderjurken •an rtoffen f Pyama’ opart Nach^ /BRIL Elk m 'arfumerie ma mam mm caaaacM tRM SUCCES: voor Bruidsfoto's 11 in: B R O O D, BANKET "en Ook In VI o It-Matressen, overtrekken met solide dZnast. slaagt U voordelig: i-Nrmu au jNihm umi f sus •o INIUBS f 17,51 NEEMT "P ica Q Ven dor I '3 I: de eigen seceerf f 7,75 f 10.90 f 13.25 Pl f. Roten. II Voorstad 33a 9 Tstotom MM •m* VI prim* on In in mt en kloeten en tokken f3.20 p. 100 gr. MDDKNGOfD NATUURLIJK NAARi iwol f 137 get 150 grom In I I 1111 I o-'Tt Mpoai JASSO’S Elf INFORMATIES vanaf vanaf t overtrekken, mot n eveneens ■BIWUSI NIEUWSTE MOI UITSTEKEND^ VAKKUNDJ TELLEN 'ASVORM KaE AFWERKING ELUKE PRUZEN Toegang f f.-* Kinderen ess Militairen I 0.50 ,Z f? i Mi las ver a vanaf f 3 UEPARATIES EN VERANDERINGEN aan GRATIS begroting en alles dt vakkundig In arde gebracht Womsadag, Donderdag aa Vrtodm Zijkat Kaifkai Si Toile tkanun en Zakkammen' HBT ADRES •oor AL Uut ien G. Eckhardt volHotoen on kleuren damast. w«t U wenst die U moet hebben aanschaft I Het hoogate peil van Noor maat gemaakt II ld laeakmr aaa WEGENS TOT 30 JUNI Va VOOR maken i tol diverse Zondagmldd. Maandag 23 t/m Wl (Dordrecht) (Maaaaleia) WTERREIN TB GOBS ANYANG DBS AVONDS 7 ÜUR rilllll SEISiTIE M A C. JNTBR SCALDES Voorverkoop toegangabewtjren bg P Zwartepoorte, /Stgarenmagarijn. Opril Merkt. Goot De moderne zaak mot de ruime aerrleel llloade kleursn, meter, 140 cm. breed WEDERVERKOPERS KORTING Overtrekken met solide damast, daarbij edi Javakapok Kussen an t ,J ■sog GARANTIE.BEWIJS/ Uw adres voor een in elke gewensUjKrt’m Cf ild aanbevelend. n 2 Javakapok Kussens, mot oen GARANTI nieuure leuke dessins 225. 2.70. f Züde., Sintert. Hem NOMOTTA Regie Wol neet Pei tpecinel eeor Jelsnny Bon tnnglefilm SM s*. S cylinder ■.SuC. SM a-a. Jawa. >M «a, t cylinder B. 8JC. tM ea. Jaw*. tM C.C. Bysink. tM ca. C. Z.. 1M ca. C-Z^ ltS ca. B.8.A., ltS ca. Eyaink. 123 e.e. Geier, 1M e.e. laro-Motorcarrter Sltta-Scooter v Al dese nu Onae aerie CycleaUr, VlcM 3 uur intdeg 25 Juni met Slmesse Signoret en Bern Ben fel realietiech gegeven, welk tot do donkere buurten voa oen. Aanvang VrIjdM uu» Zeker dig om 7 en 9 uur tinten j,- f 1.63 pee 150 grom f f kf IMS^— f Hts.— 11«M.— f IMS.— f 1SM.— f SM— f IMS^- f MS^- f s«a— f 1M5^- f 1SM.— direct alt roorrssd leverbaar. ndoMFIETSKN ns< er Mk itja: yclemaater, Avroa, GJHJ, JeUy. a en de Italiaanae Moaqalte, Mk leaae motoren. honden w9 De looteto reatf fen worden i voordoUg koop gebt Komt ül Limonade Glazen etof- a Wdr do ver- bt e tof kout Pa SteHencpeclellst' Opril Markt b« de Kade Telef. rtli Goor r Telefoon 2153 f Vrijdag 20 tot en met Zondag 22 Juni Dedee de Havenmeid wdBMor dek afepoett havenetad on Zondog IBjaar na oen nog groter eortering dnnJ voorheen dlISk- ea I ISkhvdca ontving weer nieuwe in Dapuwi en Popeline de Sol - 3.654 3.95Jf 420 ent. Ac Jaargnne Ne. tS DRDUKBU DB PKOKNIX” 13 Jnl IBM f. 3. B. VAN DBB PBTL - GOB8 - Nieuwstraat 47 - Telef. (K HM) S4S7 - Voor advorientteo NS nr MM Oplaaz 1S3M aTvmaalarae ^dvortentteortia It et per aam. 14 jam 7 Diy^derdag 26 Juni In onze SPECIALE VOORSTELLING CUHon Wetob en Myrms Le» - fm de koddlgete /amUiegeochiedonie MdMa ^dMeua abt r~ f Aerfven^8 uur ANe leeftIjdea gaden vóór dat U J. A van der Goeckade 11 Tettf232fl (b<| geen g ska Br 316Ó) STATIONMINGBL - TELEFOON 414 1 A P BL Ljk>I BZBLINGB t|rÓOP en REPARATIE ven aeto e. motoren, oren, tproeimachiner. lend- en tmnboowwerktaigen. ifleteen ent. LBVBRING VAN: bentint, petrolenm. dieteloke. benereni ALLE emeermtddelên Gaarne tot Uu> dientt. en T. AXTRAKORTINGII ■tjten tie kleine odvertentiee L/jD -Uw gold, keegt „Zetoe" fV n „Z E B E - H U IS GOfS Wljngoardstreot 49 Tel. 2504 ei|belstuk ia afzonderlijk leverbaar I 3EG” GORDIJNSTOFFEN ROTAN MEUBELEN Ingasrieht voor RtK SYSTRAN SCNOtlSSLIl •en OrcMdcdn. w NMr Oematit en Lelietjer der Dalen BRUIDSDAMBSBOUQUETTEN in tocht rote en InAt geftdte THEEROZEN Allee met bgpaetende odrnrrmg 1 hdnt U bij ons terecht! 5n de nllerniemtte coape het model en het éiteret moderne n/4betere genre, voor elke gelegenheid ëV 6 /n vlot lenaden trade. r ignoirg in tomerkwalOeitfÏ2.50 Neemt toot Uw HBT ALLBRBBSTI wat U kragen J(\ \Hteit en paworm!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1