l Kloosterman Zelfbedieni v T GROOT Aar eien Z3 GS. v. d. BERG, GOES EN 85 Slagroom I GROEN Eet nu kersen! Sóklcen eenef f 0.95 veneffiM vanaf f 0.99 vanaf f 045 voor gpede kwaliteit I da.t Ar CLCLuclid^! N t z EEN Jac van G o r p, Goes 54 - sees Omgeving FA.VLEUGEt Firm- 2 stuks luZ rtletbakkerij van Melle - Goes -fooa 2021 Water /G. MENNEN ADTEELT - ZAADHANDEL iperfoeliestraat M, TH NS I HM Goes Eigenaars oset --- ning-aan te leggen Vraagt ■bs advies en prijsopgaaf dan vakkundig Jsadiend ien f 3,00 per stuk toudende een assortiment vaa fijne boterkoekjes ia de ALLERBESTE KWALITEIT Melkbezorging Goes st REEP Kousen en 1 stuk gratis Bloemenfflagazijn D“ A. Griep-Duinker, Ganzepoortstraat 6, Goes „EL-ZA° ELITEZA1 a? v A met Mevéf Voor gaan wij om een stukje KLOOSTERMANS V- I "“«015 o Onze naara staat Prima Mei-kersen. 50 cant m Wij komen nn uit met trommeltje, uitgevi Blauw hetwelk ge koekjes verkrijgbi voetbal, uit 5 d Bij aankoop 22 tot efr <n< v. Zondag vj> L V. Maandag ïari- Zaterdag dkope gemakkelijk len als men U w4t oemtn en Planten Onderhond van Tnlnen Lange Vorst st raat GOES Telefoon 2 17 5 Het is niet altijd even om iets geschikts te vip zijn kennissen een cadeautje wilt geven 'Vrijdag en pangrotepartijg Nieuwe leschrabde ilen vanaf fjtf.15 per kg. WUK - GOES prachtig ‘<1 ia Delfts ld met 550 gr. >r ia GROENTEN- en FRUITHANDEL DIES FOKKE - GOES Couwervestraat 2 L uit onru collectie Nlauwi- en Advertentieblad voor Goes en omgeving Wordt verspreidJn da gemeenten Goes, Kloetinge, Wilhelmlnadorp, Kattendijke, Nlsse, 's Heer-Abtskerke, 's Gravenpolder, 's Heer-Hendnkskinderen en'sHeer-Arendskerke UitgeverDrukkerij „De Phoenix”, Goes, Tel. 2487, Na 6 uur 3532 LIMONADESIROOP'en LIMONADE in diverse smaken U J. I. SUMekoorn - /én U Toilet Uw- weqwi^ftA,! 71. Uw adres voor MEUBELMAKEN (ook reparatie) MEUBELSTOFFEREN WONING^SfOFFEREN Bijvullen van bedden met ^p^xonder bijleveren van damatt is: V/h J. C. ALBURG Nieuwstraat 11 dor inmaak ilo Prima grote<zoete kenen 60^e4nt per kilo bij jDtiSTANJE, Oostslngel 50, Goes Willem Zelleweg 11 - Telefoon 3112 Iedere door jr. VERZORGDE VOEDING MOMKM »T»4J TttJOei AamkeeelemL j r 1WATER8TANDEN GOE8E SAS 28 Juni 1952 1.45 n.m. 16.13 16.53 17.29 18.01 1844 10.05 19.37 te Jaargang Ne. U 19 Juni 1963 Ophap tBOe e»empler<m AAwrtenttoprge. 4 owrt p. mm. VUU60HUNT DONDERDAGS No. 1 mid/? buiten; 3 as 711 achterspeler; 5 spelers. Dé do geen nummer. De elke p veren. 20 en, pauzefe 10 rtüi en 1 le- 2 x met en Piccardtstraat Hebt U besloten een In Uw woi U ons es X TutoarcAttscMsn 2 r.- iten; 4 reserve ban heeft jóT Wel," motor - i bestaat voorzien l lint Adriaanstraat U GOBB Telefoon 2609 aan dagprijzen ,The Tig Wat is BURGERLIJKE 8TAND VAN GOES Lm. 1« Juni 1952/ ren: Linda Ellen, Remeeus en I dmeijer; Pieter z. P. G. HóeJ van woningen M, A. de Ruyterlaan - teren, van Voritstr. 69. Tel. 3001 k ^l-J^ensen en klachten van Melkproducten, wonende" Hendriks kinderen en Melkprodi uitsluitend, van J is 38-40 cm. U) moet er /én >e speeltijd Is 1 x 10 minuteA i van 5 min. en\ van 1. na 30 min, spelen, 'erdere regels ongeveer het voetbalspel. De motoren zijn 125 gg eri lts 98 cc met handschakSr ling. Zwaardere zijn niek wendbaar genoeg. Bloemkuel 3 au 4 vadrf 1- Andgvte 25 ct. per kg. VMrtoitjez 25 cl. per boa «jetfaeschrobde oardappeton aaa concurrerende Icon, 10 kg. oude aSrdappalaa voor 80 ct. 1 HERENSOKKEN i NYLONKOUSEN DAMBSSKISOKKEN KINDERSOKJE^/. VOOR DB ZOMBRBB DAGBN D. I Leid, nus, en J. J. htaa nella Adrians Hertum en A, Anna Elisabel ria, d. v. C. M. H. Berke) Ondertrou' Sande, 23 j 23 jr.; A./ M. F Gehuw 27 jr. Overig 45. Moiéauw; O. Wolte 44/r., echtgen. v. G. J. kél; G. de Block, 35 jr?> van rugni echtgen.‘v. P. J. Ken tin. BNIJBLOKMBN, j* POTPLANTBN,/^ BLOBMBTUKJBB fd». to een grote sortering uit f van sdag 6.1ff ■nsdag 5.46 X derdèg,, 6.21 dag 6.56 ■rdag M 7.29 Motet^oio sndstr^d Juni, ’s avonds 7 uun tot Goesse Sportterrein, denver bruikers van Melk en te Goes, Kloetinge en 's Heer- effende de kwaliteit der Melk en de bezorging -hiervan, kunnen iriftelijk wprden ingezonden bij de presidente ingestelde Vertrouwens-Commissie Sanering handel voor Goes en Omgeving teugel, 29 jr. en 'Trimpe, 27 \r. A. Houtekui S. P. Gunst, 2( »n: A. A. Gooi echtgen. v. P. auw; van de °P P. Tilroe, zullen motoren gaan --wird C''' Rad T. tegen s" uit [otor-j en E. DE GOESENAAR k ERKEND SELECTlBEUbRIJP wij nieuwe meubelen, bedden. gordijmloHen enz.) Woe ens^j Pieter-*Dom d.yv. A. vaniVrij< i.Jd. Schraaf; /Monica Ma- -4 t Rovers en leven prima verpakt ijs DE LEEUW - Jwarnissewag 97, Goes

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 7